Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

76 phím tắt Adobe Photoshop hữu ích nhất

0

Adobe Photoshop là một trong những chương trình thiết kế và đồ họa mạnh mẽ nhất hiện có, nhưng có thể khó tìm hiểu tất cả các mẹo và thủ thuật giúp công việc chỉnh sửa của bạn dễ dàng và nhanh chóng hơn. Đó là lý do tại sao việc biết phím tắt Adobe Photoshop là điều cần thiết! Phím tắt cho phép bạn bỏ qua vô số cú nhấp chuột và điều hướng menu, hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn để bạn có thể hoàn thành nhiều công việc hơn trong thời gian ngắn hơn.

76 Hình ảnh Phím tắt Adobe Photoshop hữu ích nhất

Thay vì ghi nhớ tất cả các bàn phím tắt Photoshop cần thiết, bạn có thể lưu bài viết này và sử dụng nó như một bảng ghi chú bất cứ khi nào cần. Hãy nhớ rằng trong hầu hết các trường hợp, các phím tắt dành cho người dùng Windows và Mac đều giống nhau. Nhưng trong một số trường hợp, chúng có thể khác nhau. Nếu đúng như vậy, bài viết sẽ liệt kê cả hai biến thể. Cái dành cho macOS sẽ được hiển thị trong ngoặc đơn.

Ngoài ra, hãy đảm bảo kiểm tra các bài viết của chúng tôi về các phím tắt Word tốt nhất và các phím tắt Excel tốt nhất để tăng năng suất hoàn toàn.

Chuẩn bị công việc của bạn

Trước khi bắt đầu làm việc với Photoshop, bạn có thể muốn chuẩn bị hình ảnh hoặc khung vẽ. Điều này sẽ giúp bạn nâng cao quy trình làm việc của mình. Việc chuẩn bị tài liệu Photoshop sẽ là công việc thứ hai đối với bạn nếu bạn thường xuyên sử dụng phần mềm nhưng sử dụng phím tắt sẽ tiết kiệm thời gian. Thay vì lãng phí thời gian tìm kiếm các công cụ phù hợp, hãy nhấn một vài nút trên bàn phím để thay đổi kích thước hình ảnh, phóng to hoặc thu nhỏ và chia tỷ lệ hình ảnh của bạn. Dưới đây là các phím tắt cơ bản nhất sẽ giúp bạn chuẩn bị công việc của mình trong Photoshop:

Chuẩn bị công việc của bạn
Hoạt động các cửa sổ hệ điều hành Mac
Thay đổi kích thước hình ảnh CTRL + Alt + tôi Lệnh + Tùy chọn + i
Thay đổi kích thước canvas CTRL + Alt + c Lệnh + Tùy chọn + c
Phóng to CTRL + + Lệnh + +
Thu nhỏ CTRL + – Lệnh + –
Chia tỷ lệ theo tỷ lệ Giữ phím Shift trong khi chọn một đối tượng
Quy mô tại chỗ Giữ shift + alt (tùy chọn) trong khi chọn đối tượng
Hiển thị thước kẻ CTRL + r Lệnh + r
Hiển thị/Ẩn lưới CTRL + ‘ Lệnh + ‘

Chọn công cụ

Các công cụ mà bạn sử dụng trong Photoshop được chia thành các nhóm. Mỗi nhóm công cụ có chức năng khác nhau. Ví dụ: trong nhóm Lựa chọn đối tượng, bạn sẽ có các tùy chọn để thực hiện lựa chọn nhanh hoặc sử dụng công cụ cây đũa thần.

Mỗi công cụ đều có một phím tắt và đây là danh sách những phím tắt được sử dụng phổ biến nhất:

Lưu ý: Những phím tắt nhanh này giống nhau đối với người dùng Windows và macOS.

Công cụ cọ vẽ

Bàn chải là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến nhất trong Adobe Photoshop vì những lý do rõ ràng.

Hình ảnh Công cụ Brush

Sử dụng các phím tắt này để thay đổi kích thước, hình dạng và độ trong suốt của nét cọ.

Công cụ cọ vẽ
Tăng kích thước ]
Giảm kích thước [
Increase brush hardness }
Decrease brush hardness {
Select previous or next brush style , or .
Display precise crosshair for brushes Capslock
Also Shift + Capslock
Toggle airbrush option Shift + Alt + p (Shift + Option + p on Mac)

The Marquee Tool

Making quick and simple selections in Photoshop is easy. But the Marquee tool is capable of so much more than a simple drag and select. Use it to select individual elements in your image or the entire graphic. After making a proper selection you can easily copy, cut, and paste it into another place, document, or even layer.

Here are some of the commonly used Marquee tool shortcuts. But first, press M on your keyboard to select the tool.

The Marquee Tool

Windows macOS
Toggle between Slice Tool and Slice Selection Tool CTRL Command
Draw square slice Shift + drag mouse Shift + drag mouse
Draw from center outwards Alt + drag mouse Option + drag mouse
Draw square slice from center outwards Shift + Alt + drag mouse Shift + Option + drag mouse
Reposition the slice while creating it Spacebar + drag mouse Spacebar + drag mouse

Blending Options

Blending modes will improve the looks of your graphics or image you are working on. They determine how the colors blend between the layers. Some of the blending options make subtle changes, while others can drastically change the visual impression of your graphics.

To select the blending option go to Photoshop’s top bar menu and select Layer > Layer Style > Blending Options.

Blending Options image

Alternatively, you can double-click any layer and that will bring up the options for that particular layer. You’ll find blending options there.

Blending Options image 2

Once you open the blending options, you can use the following shortcuts. But don’t forget to first select the move tool (v) and then click on the layer you want to manipulate with blending options.

Blending Options

Windows macOS
Toggle different blending modes Shift + + and Shift + – Shift + + and Shift + –
Normal mode Shift + Alt + n Shift + Option + n
Dissolve Shift + Alt + i Shift + Option + i
Darken Shift + Alt + k Shift + Option + k
Lighten Shift + Alt + g Shift + Option + g
Multiply Shift + Alt + m Shift + Option + m
Overlay Shift + Alt + o Shift + Option + o
Hue Shift + Alt + u Shift + Option + u
Saturation Shift + Alt + t Shift + Option + t
Luminosity Shift + Alt + y Shift + Option + y

Working with Layers and Objects

Manipulating certain objects in your graph, or even multiple layers can be daunting work. But these shortcuts make it all seem so easy. These are also some of the most commonly used shortcuts in Photoshop by both professionals and those who are just starting out.

Manipulating Objects and Layers
Windows macOS
Select all objects CTRL + a Command + a
Deselect selected objects CTRL + d Command + d
Inverse the selection Shift + CTRL + i Shift + Command + i
Select all layers CTRL + Alt + a Command + Option + a
Merge all layers CTRL + Shift + e Command + Shift + e
Select top layer Alt + . Option + .
Select bottom layer Alt + , Option + ,
Select next layer down or up Alt + [ or ] Tùy chọn + [ or ]
Di chuyển lớp mục tiêu xuống hoặc lên CTRL + [ or ] Lệnh + [ or ]
Di chuyển lớp đã chọn xuống dưới cùng hoặc trên cùng CTRL + Shift + [ or ] Lệnh + Shift + [ or ]
Tạo một lớp mới Shift + CTRL + n Shift + Lệnh + n
Lớp mới thông qua bản sao CTRL + j Lệnh + j
Lớp mới thông qua cắt CTRL + Shift + J Lệnh + Tùy chọn + j
Nhóm các lớp đã chọn CTRL + g Lệnh + g
Bỏ nhóm các lớp đã chọn CTRL + Shift + g Lệnh + Shift + g
Hợp nhất và làm phẳng các lớp đã chọn CTRL + e Lệnh + e
Hợp nhất các lớp đã chọn lên trên các lớp khác Kiểm soát + Shift + Alt + e Lệnh+ Shift+ Tùy chọn + e
Đối tượng chuyển đổi miễn phí CTRL + t Lệnh + t
Hoàn tác hành động cuối cùng CTRL + z Lệnh +z
Hoàn tác nhiều hành động cuối cùng CTRL + Alt + z Lệnh + Tùy chọn + Z

Lưu tài liệu Photoshop của bạn

Cuối cùng, hãy xem bạn có thể sử dụng phím tắt nào để lưu tác phẩm của mình trong Photoshop. Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn hoàn thành nó hay không. Bạn luôn có thể quay lại tác phẩm của mình nếu lưu nó dưới dạng tệp Photoshop (PSD).

Lưu tác phẩm Photoshop của bạn
các cửa sổ hệ điều hành Mac
Lưu thành CTRL + Shift + s Lệnh + Shift + s
Lưu cho Web và Thiết bị CTRL + Shift + Alt + s Lệnh + Shift + Tùy chọn + s

Ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu sử dụng phần mềm này, việc dành thời gian tìm hiểu và thực hành các lệnh quan trọng này thực sự có thể mang lại hiệu quả trong việc giảm đáng kể thời gian cần thiết để điều chỉnh các hình ảnh phức tạp. Tuy nhiên, đừng lo lắng nếu phải mất thời gian để nhớ một phím tắt nhất định – luyện tập sẽ tạo nên sự hoàn hảo!

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.