Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Academy v2.22 NULLED – Learning Management Theme

0

Academy là một chủ đề hoàn hảo để chia sẻ và bán kiến ​​thức của bạn trực tuyến. Nó không chỉ là một chủ đề mà còn là một hệ thống quản lý học tập giúp việc học và dạy trực tuyến dễ dàng hơn cho mọi người.

Các khóa học & bài học (Courses & Lessons)

Chủ đề này cung cấp các tính năng tuyệt vời để tạo các khóa học trực tuyến, chẳng hạn như hồ sơ người dùng mở rộng, hệ thống xếp hạng, hệ thống câu hỏi, tệp đính kèm, nhúng phương tiện tự lưu trữ, theo dõi tiến trình khóa học, WooCommerce tích hợp và hơn thế nữa. Bắt đầu giảng dạy trực tuyến với Academy!

Academy v2.22 NULLED - Learning Management Theme

Thông tin người dùng (User Profiles)

Chủ đề này mở rộng hồ sơ người dùng cơ bản. Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, đặt lại mật khẩu, tải lên hình đại diện, chỉnh sửa các trường hồ sơ, đăng ký các khóa học và theo dõi tiến trình của họ mà không cần nhìn thấy back-end của WordPress.

Academy v2.22 NULLED - Learning Management Theme

Theme Options

Chủ đề này có bảng tùy chọn mạnh mẽ. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi phông chữ, màu sắc, hình nền, cài đặt thanh trượt, chuyển đổi giữa các bố cục trang, tạo thanh bên, chỉnh sửa các trường biểu mẫu liên hệ và hơn thế nữa.

Academy v2.22 NULLED - Learning Management Theme

Tính năng cao cấp Academy – Learning Management Theme

 • Responsive Layout
 • Theme Options Panel
 • WooCommerce tương thích hoàn toàn
 • 4 loại bài đăng tùy chỉnh
  • Các khóa học
   • Đăng ký khóa học
   • Chứng chỉ khóa học
   • Xếp hạng khóa học
   • Giá khóa học
   • Danh sách sinh viên
   • Tiến bộ của học sinh
   • Các khóa học liên quan
   • Thống kê các khóa học
  • Những bài học
   • Điều kiện tiên quyết của bài học
   • Bài học mẫu
   • Hệ thống câu hỏi
   • Hệ thống câu đố
   • Tập tin đính kèm
   • Media Player
   • Thanh trượt hình ảnh
  • Lời chứng thực
  • Trang trình bày
 • Hồ sơ người dùng mở rộng
  • Đăng nhập Facebook
  • Hình đại diện tùy chỉnh
  • đường liên kết mạng xã hội
  • Văn bản hồ sơ
  • Danh sách các khóa học
  • mẫu đăng nhập
  • Đăng ký biểu mẫu
 • 2 loại thanh trượt
  • Parallax Slider
  • Boxed Slider
 • 2 Widget tích hợp
  • Tác giả blog
  • Nguồn cấp dữ liệu Twitter
 • Sidebars không giới hạn
 • Trình chỉnh sửa mã ngắn Shortcodes
 • Trình tạo biểu mẫu liên hệ
 • Chia sẻ các nút hỗ trợ
 • Tích hợp Google Analytics
 • Nội dung demo bao gồm
 • Bản dịch đã sẵn sàng

Demo: https://themeforest.net/item/academy-learning-management-theme/4169073

Changelog: Academy – Learning Management Theme

Download Academy v2.23 - Learning Management Theme Nulled Free
Version 2.23 – September 10, 2020
Fixed toggle titles
Fixed lesson questions

Version 2.22 – August 15, 2020
Fixed jQuery compatibility
Fixed translation
Fixed page titles

Version 2.21 – May 27, 2020
Fixed WooCommerce compatibility

Version 2.20 – October 28, 2019
Fixed course statistics
Fixed Google Maps shortcode
Fixed WooCommerce compatibility

Version 2.19 – June 19, 2018
Fixed form redirects
Fixed question form
Fixed translation file
Fixed WooCommerce integration

Version 2.18 – February 11, 2018
Fixed WooCommerce integration
Minor CSS fixes

Version 2.17 – April 16, 2017
Fixed WooCommerce integration
Fixed Facebook login button
Fixed Twitter widget list
Fixed documentation videos

Version 2.16 – March 23, 2017
Fixed double login redirect
Fixed product listing layout
Fixed course checkout page
Fixed generic file names
Fixed user listing

Version 2.15 – July 24, 2016
Fixed order details page
Fixed category description
Fixed quiz formatting
Fixed quiz validation
Fixed checkout form
Fixed Facebook login

Version 2.14 – February 28, 2016
Fixed question notifications
Fixed subscriptions integration
Fixed profile page redirect
Fixed checkout page login form

Version 2.13 – December 28, 2015
Fixed question titles
Fixed tabs shortcode
Fixed dashboard icons
Fixed related courses order
Fixed sharing popup links

Version 2.12 – December 4, 2015
Fixed ordering courses
Fixed subscriptions integration
Fixed tabs with images
Fixed course testimonials
Fixed checkout form layout
Fixed plan and course redirects
Fixed Facebook usernames

Version 2.11 – September 10, 2015
Added static templates
Fixed registration redirect
Fixed order history page
Fixed categories page
Fixed duplicated lessons
Fixed resetting password
Fixed Facebook login

Version 2.10 – March 11, 2015
Fixed payment methods
Fixed checkout form
Fixed guest checkout
Fixed free courses

Version 2.9 – February 10, 2015
Added profile settings
Added profile orders
Added quiz question bank
Added quiz statistics
Added quiz shortcodes
Added certificate number
Added WooCommerce layouts
Fixed login forms
Fixed checkout price
Fixed profile links
Fixed lesson delay option
Fixed mobile menu levels
Fixed short answer questions
Fixed custom profile fields

Version 2.8 – August 21, 2014
Added course capacity option
Added lesson delay option
Added login filter option
Added admin profile editor
Fixed lesson prerequisites
Fixed Facebook login
Fixed related courses
Fixed discount coupons
Fixed profile editor
Fixed custom styles
Fixed contact form

Version 2.7 – April 21, 2014
Fixed shortcode editor
Fixed certificate links
Fixed forms translation
Fixed guest checkout

Version 2.6 – February 13, 2014
Fixed course checkout
Fixed child lessons list
Fixed Facebook email
Fixed Facebook redirect

Version 2.5 – February 2, 2014
Added lessons toggle option
Added course content shortcode
Fixed multiple courses checkout
Fixed lesson prerequisite option
Fixed question notifications
Fixed player context menu
Fixed registration page
Fixed certificate date
Fixed shortcode queries
Fixed courses grid layout
Fixed course discount

Version 2.4 – December 16, 2013
Fixed default checkout
Fixed self-hosted fonts
Fixed profile text editor
Fixed quiz template title
Fixed quiz template layout
Fixed custom post type icons
Fixed deleted users statistics
Fixed deleted users visibility

Version 2.3 – November 16, 2013
Added hide author option
Added unlimited plan period
Fixed double course purchase
Fixed resetting password
Fixed draft posts option
Fixed cancelled payments
Fixed unordered lists
Fixed child options

Version 2.2 – November 1, 2013
Added footer sidebar
Fixed shortcodes markup
Fixed adding to the course
Fixed category page title
Fixed slider rotation
Fixed courses in plans
Fixed HTML in quizzes

Version 2.1 – October 19, 2013
Added course sidebars
Added lesson sidebars
Added attachment type
Fixed child theme scripts
Fixed custom lessons order

Version 2.0 – October 15, 2013
Added course layout options
Added course order options
Added quiz question types
Added course redirects
Added email notifications
Added attachments protection
Added custom profile fields
Added quiz answers verification
Added export statistics to CSV
Added course filter to statistics
Added testimonial categories
Added facebook login image
Added grade to certificates

Version 1.11 – August 20, 2013
Fixed quiz questions
Fixed course plans
Fixed posts shortcode
Fixed profile uploader
Fixed Facebook Login
Fixed Facebook button

Version 1.10 – July 11, 2013
Added private courses
Added certificate date
Added quiz answers
Fixed custom sidebars
Fixed courses shortcode
Fixed true/false questions
Fixed WooCommerce translation
Fixed WooCommerce redirects
Removed date format option

Version 1.9 – June 24, 2013
Added course revisions
Fixed Twitter widget
Fixed Stripe checkout
Fixed VAT checkout
Fixed plans shortcode
Fixed Google Fonts

Version 1.8 – June 3, 2013
Added manual user activation
Added target to the button shortcode
Added form submission with Enter
Fixed third-party widgets layout
Fixed quiz questions line breaks
Fixed empty text fields in IE
Fixed default user activation
Fixed login form mobile layout
Fixed custom page background
Fixed new user notifications
Version 1.7 – May 14, 2013
Added lessons order
Added lessons hierarchy
Added statistics for authors
Fixed avatars uploader
Fixed theme translation
Fixed registration page
Fixed slider videos

Version 1.6 – May 6, 2013
Added Facebook login
Added course certificates
Added multiple choice questions
Added course lessons filter
Added subscription redirect
Fixed subscription access
Fixed attachments editor
Fixed courses shortcode
Fixed hidden registration
Fixed checkout fields editor
Fixed user profile editor
Fixed Multisite avatars

Version 1.5 – April 16, 2013
Fixed duplicated users bug
Fixed user courses list bug
Fixed register button appearance
Fixed empty users appearance
Fixed payment gateway toggles

Version 1.4 – April 12, 2013
Added checkout registration
Added guest comment form
Added lesson course column
Added author courses badge
Fixed post attachments style
Fixed custom sidebars in posts
Fixed emails text encoding
Fixed empty quiz options
Fixed slider arrows
Fixed order coupons

Version 1.3 – April 1, 2013
Added subscriptions
Added free lessons
Added users manager
Added full screen option
Added category description
Added toolbar for admins
Fixed form placeholders
Fixed custom sidebar
Fixed embedded videos
Fixed mobile search

Version 1.2 – March 19, 2013
Added option to edit ratings
Added checkout form options
Added courses list view option
Added option to hide students
Added WooCommerce pages
Fixed author preview mode
Fixed multiple user adding
Fixed iframes in widgets

Version 1.1 – March 11, 2013
Added quizzes
Added statistics
Added prerequisites
Fixed registration link
Fixed registration title
Fixed register email text
Fixed empty attachments
Fixed author permissions
Version 1.0 – March 5, 2013
Initial release

Version v2.23 sẽ update trong 3-7 ngày tới

password: hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.