AffiliateWP v2.6.3.1 (+ Addons) – Affiliate Plugin for WordPress

0

Plugin AffiliateWP cho phép bạn tạo một chương trình tiếp thị liên kết trên trang web của mình.

Để làm gì? Hữu ích cho việc quảng bá SEO, chính người dùng sẽ quảng bá sản phẩm của bạn trực tuyến.

Tính năng nổi bật của AffiliateWP – Affiliate Plugin for WordPress

 • Kiếm 20% hoa hồng cho mỗi lần bán hàng mới mà bạn giới thiệu
 • Truy cập thư viện banner và logo để sử dụng trên trang web của bạn
 • Xem dữ liệu truy cập, giới thiệu và cập nhật thanh toán trong khu vực liên kết của bạn
 • Theo dõi cookie được lưu trữ trong 30 ngày sau lần truy cập đầu tiên để tối đa hóa tiềm năng kiếm tiền
 • Nhận hỗ trợ liên kết với người quản lý liên kết chuyên dụng của chúng tôi
 • Thưởng hoa hồng không giới hạn
 • Các khoản thanh toán được xử lý hàng tháng qua PayPal (số tiền tối thiểu $50,00)

Tính năng AffiliateWP - Affiliate Plugin for WordPress

AffiliateWP WordPress Plugins Nulled Free Changelog

= v2.6.3.1, January 5, 2021 =
Fixed: WooCommerce variable product rates can inadvertently get set to 0.00 in some cases

= Version 2.6.3, December 15, 2020 =
Improved: Dynamic coupons should be generated when auto-registering new users as affiliates
Fixed: Recount Stats tool doesn't account for setting zero-based affiliate stats
Fixed: WooCommerce: Prevent non-period decimal separators from getting stripped from product referral rates
Fixed: $category_id is undefined in EDD's get_referral_total() method
Dev: Add compatibility for WP_REST_Request::has_param() pre-WordPress 5.3

= v2.6.2, November 26, 2020 =
- New: Add a REST endpoint for retrieving campaign data
- New: Support MySQL date_format when querying referrals
- New: Introduce affwp_is_affiliate_area() to determine whether you're in the Affiliate Area
- Improved: Make it possible to search for individual visits in the Visits screen
- Improved: Make it possible to use affwp_get_report_dates outside the context of $_GET
- Fixed: Can't delete admin affiliate
- Fixed: Error when an array is passed when registering Payouts Service admin notice
- Fixed: Affiliate Area missing "Your affiliate ID is:" when settings are not yet saved
- Fixed: affiliates/ endpoint cannot be used by non-admin affiliates

= v2.6.1 =
- New: Auto create tracked discounts/coupons for integrations
- New: Introduce functions for emulating REST API calls
- New: Bundle a core requirements check class for future use
- New: Soft bump PHP minimum to 5.6
- Fixed: PHP notice when retrieving instance of an integration class

Danh sách Addons AffiliateWP – Affiliate Plugin for WordPress

 • AffiliateWP – Crypto v1.0.12 (new 24-07)
 • REST API Extended v1.0.3
 • Zapier for AffiliateWP v1.1.2
 • Affiliate Landing Pages v1.0.3 (update)
 • Direct Link Tracking v1.1.3
 • Custom Affiliate Slugs v1.0.2
 • Signup Referrals v1.0.2
 • Affiliate Forms For Gravity Forms v1.0.20
 • Affiliate Forms For Ninja Forms v1.1.12
 • Pushover Notifications v1.0.2
 • Lifetime Commissions v1.3.2
 • Recurring Referrals v1.7
 • Tiered Affiliate Rates v1.1.2
 • Affiliate Dashboard Sharing v1.1.6
 • PayPal Payouts v1.1.11
 • Multi-level Affiliates v1.9.11 NULLED (update 12-09)
 • Multi-level Marketing v1.1.3
 • và nhiều hơn nữa…..

Demo:   https://affiliatewp.com/

password: hotrowordpress

Decryption key: o5mg1wDXtMkajxjv_wcILA

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.