Amelia v4.0.1 – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin

0

Amelia là một plugin WordPress thế hệ tiếp theo mạnh mẽ để đặt dịch vụ đặt phòng, sản phẩm, vé, cuộc hẹn, v.v., được tạo bằng công nghệ mới nhất. Amelia Plugin là chuyên gia đặt phòng tự động 24 giờ của bạn, để khách hàng của bạn có thể đặt lịch hẹn và đặt vé và dịch vụ tự động bất cứ lúc nào trong ngày.

Amelia Plugin hoàn hảo cho bất kỳ doanh nghiệp phụ thuộc vào lịch trình và đặt hẹn trước. Giữa những lại hình kinh doanh đa dạng:

 • Thẩm mỹ viện.
 • Thẩm mỹ viện và tiệm làm tóc.
 • Nhiếp ảnh gia riêng và nhiếp ảnh gia đám cưới.
 • Hướng dẫn viên du lịch riêng.
 • Phòng khám tư nhân, nha sĩ, các công ty chăm sóc sức khỏe khác.
 • Tư vấn luật và kinh doanh.
 • Cuộc sống cá nhân và huấn luyện viên kinh doanh.
 • Ngành công nghiệp du lịch.
 • Trung tâm sửa chữa và dịch vụ.
 • Nhà tâm lý học tư nhân.
 • Chuyên gia thẩm mỹ.
 • Quán cà phê Internet.

Demo: https://codecanyon.net/search/22067497

Tính năng nổi bật Amelia – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin

Amelia - Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin

 • Giao diện đặt phòng giống như tìm kiếm

 • Amelia cung cấp giao diện tích hợp, trong đó với một mã ngắn, bạn có thể hiển thị tất cả các danh mục dịch vụ của mình trên một trang hoặc tùy chọn một danh mục hoặc chỉ một dịch vụ.
 • Thuật sĩ đặt phòng từng bước cho phép chuyển đổi giữa các bước một cách trơn tru. Thuật sĩ được thêm vào bất kỳ trang nào với một mã ngắn.
 • Hỗ trợ sử dụng thanh toán tại chỗ, điều đó có nghĩa là khách hàng của bạn sẽ thanh toán bằng tiền mặt khi họ đến. Dữ liệu thanh toán vẫn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
 • Hỗ trợ thanh toán PayPal, Stripe

 • Bảng điều khiển thông tin back-end:  theo dõi tất cả các KPI quan trọng trong kinh doanh trong một bảng điều khiển một trang, cho phép chủ sở hữu và người quản lý doanh nghiệp luôn theo dõi tất cả các thông số quan trọng.
 • Hiển thị tất cả các dịch vụ và tất cả nhân viên, hoặc chỉ những người cụ thể; Lượt xem hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày hoặc các chế độ xem Danh sách và Dòng thời gian cụ thể hơn.
 • Hỗ trợ nhiều nhân viên: Mỗi nhân viên có thể cung cấp một bộ dịch vụ cụ thể và có lịch trình riêng, ngày nghỉ, giờ làm việc và giờ nghỉ.

 • Hỗ trợ cho nhiều dịch vụ và danh mục: Amelia Plugin có thể định cấu hình thời gian đệm trước (thời gian cần thiết để chuẩn bị cho cuộc hẹn) và thời gian đệm sau (thời gian cần thiết trước khi cùng một nhân viên sẽ có thể chấp nhận khách hàng mới, ví dụ như nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp).

 • Hỗ trợ cho các cuộc hẹn bổ sung (bonus): Nếu bạn muốn bán lại một số hoạt động hoặc sản phẩm cho khách hàng của mình khi họ đặt lịch hẹn, bạn có thể dễ dàng làm như vậy với Amelia.

 • Hỗ trợ cho nhiều địa điểm kinh doanh: Mỗi vị trí có thể được thêm vào cơ sở dữ liệu, nhân viên được chỉ định cho các vị trí và sau đó khách hàng của bạn sẽ có thể chọn thêm một vị trí trong khi họ đặt chỗ.

Amelia - Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin v4.0.1 Nulled Free Changelog

v4.0.1 (08.07.2021)
A minor update with a couple of bug fixes and new translations:
Added new Dutch translation
Added new Spanish translation
Added new German translation
Fixed RTL issues
Fixed issue with Catalog shortcode when there is preselected Service or Package
Fixed issue when one employee has multiple locations
Other small bug fixes and stability improvements

v3.3 (Released 19.05.2021)
Major update with couple of new features, improvements and bug fixes:
Feature: Mollie Payment Gateway integrated – now you can use Mollie as a payment gateway that supports a large number of payment methods for Europe based countries.
Feature: Google Meet integration for scheduling and maintaining online meetings.
Improvement: Mandatory option for extras – added option to choose whether extras will be mandatory for selection during the booking process.
Improvement: Added coupon field option on the back-end so admin can now make appointments with a discount.
Improvement: Added service_extras placeholder that displays all extras that customer booked in the appointment.
Improvement: Added Duplicate Event option.
Added British English translation.
Updated Spanish translation.
Updated German translation.
Updated French translation.
Updated Dutch translation.
Updated Russian translation.
Added changes in Polish translation.
BugFix: Fixed issue with translation .
BugFix: Fixed issue with ordering services and packages.
BugFix: Fixed issue with the invisible button for deleting Days Off from mobile phones.
BugFix: Fixed custom date format for the Catalan language.
Other small bug fixes and stability improvements.

= Version 3.2 (Released 20.04.2021) =
A major update with a couple of new features, bug fixes, and stability improvements:
Feature: Multi Language support – Now you can use the plugin in multiple languages at the same time.
Feature: Deposit payments – now you can configure and receive deposit payments for appointments and events.
Feature: Added time_zone placeholder that you can add to customers and employees notifications.
Improvement: Added option to send ics files in employees notifications.
Improvement: Purchase code hidden from the Activation Settings once is entered, you can find it by logging into our store.tms-plugins.com.
Improvement: “Minimum time before canceling” and “Minimum time before rescheduling” are now two separate options.
Improvement: Added small changes for recurring and packages placeholders in the notifications.
Improvement: Added option to change Redirect URI in Google and Outlook Calendar Settings.
Improvement: Customers’ names in Export Appointment are now shown like entered during the booking (when customers have used the same email address).
Added changes in German translation.
BugFix: Fixed issue with Google Calendar sync when editing the appointment.
BugFix: Fixed issue with password for the Employees panel.
BugFix: Fixed issue with searching customers on the Employee panel.
BugFix: Fixed issue with disabled phone input for WP users on the Event shortcode.
BugFix: Fixed issue with reloading the booking form when “Enter” is used while entering the coupon code.
BugFix: Fixed issue with creating overlapping Special Days.
BugFix: Fixed issue with ordering Customers on the Customers list in Add/Edit Appointments modal.
BugFix: Fixed issue with employee’s placeholders in the Event Next Day Reminder notification.
Compatibility with WordPress 5.7.1 approved.
Compatibility with PHP 8 approved.
Small bug fixes and stability improvements.

= v3.1.2 (Released 12.03.2021) =
A minor update with multiple bug fixes and stability improvements:
Added new German translation
Added new Spanish translation
BugFix: Fixed issue with changing employee and date/time in appointment and applying that change in Google and Outlook calendars
BugFix: Fixed issue with Buffer time before and Buffer time after
BugFix: Fixed issue with Search on the Appointments page
BugFix: Fixed issue with Copy Appointments
BugFix: Fixed issue with PayPal payment method
BugFix: Fixed issue with Last Appointment and Total Appointments options on the Customers page
BugFix: Fixed issue with searching customers during the Appointment creation
BugFix: Fixed issue with recurring_appointments_details in WooCommerce description field
Other small bug fixes and stability improvements

= Version 3.1 (Released 04.03.2021) =
A major update with a couple of new features, improvements, and bug fixes:
Feature: Event Calendar Booking form – now you can show events in a form of a monthly calendar so your potential attendees can search, filter and book events
Improvement: Added package_duration placeholder
Improvement: Added option to send attachments as links in the employees notifications
Improvement: Added option to choose how customers’ info will be exported in the group appointments – now you can export data in separate rows and cells
Improvement: Implemented redesigned options for adding placeholders on the notification page and settings page – now all placeholders are sorted under the several categories in dropdowns and there isn’t a need to go from the settings page when you set them for integrations and payments
Improvement: Next available month is shown during the package booking
Improvement: Added loaders to customers and employees panels
Added new German translation
BugFix: Fixed issue with WooCommerce payment method, packages and custom fields
BugFix: Fixed issue with customers time zone and time and date on customers panel
BugFix: Fixed issue with spaces in copied purchase code
BugFix: Fixed issue with filters on the Search Booking Form
BugFix: Fixed issue with Event Canceled by Attendee Notification
BugFix: Fixed issue with editing recurring appointments on the back-end
BugFix: Fixed issue between extras with duration and capacity of the appointment
BugFix: Fixed issue with Google Busy Events not blocking Amelia time slots when those events start at the same time as employee break but last longer
BugFix: Fixed issue with WooCommerce payment and blank Sender Name and Email
Other small bug fixes and stability improvements

v3.0.2 (Released 19.01.2021)
A minor update with a couple of improvements and bug fixes:
Improvement: Implemented option for employees to see and download attachments from front-end employees panel.
Improvement: Location selection removed from packages booking when locations are not used.
Improvement: “Save” string is divided into two different strings for translation purposes.
Added new German translation.
BugFix: Fixed several design issues on the front-end booking forms.
BugFix: Fixed issue with showing events without attendees on the front-end employee panel.
BugFix: Fixed issue with accessing profile on the Front-end customers panel.
BugFix: Fixed issue with option “The price will multiple by the number of people” and Search Booking Form.
BugFix: Fixed issue with recurring_appointments_details placeholder.
BugFix: Fixed issue with appointment_cancel_url in the notifications.
BugFix: Fixed issue with “Text Color on background” on the Front-end customers panel and Front-end employees panel.
Other small bug fixes and stability improvements.

Version 3.0.1 (Released 05.01.2021)
A minor update with a couple of bug fixes and stability improvements:
Fixed issue with Elementor, Amelia and PHP below 7.3 version
Fixed issue with PayPal and PHP 8.0 version
Added new Dutch translation

Version 3.0 (Released 30.12.2020)
Major update with one large feature, couple of new ones, several bug fixes and stability improvements:
Feature: PACKAGES FEATURE – Now you can create packages of services and offer them with some special discount to your customers. This feature is available in Pro and Developer licenses.
Feature: Integration with Elementor – now you can find Amelia shortcodes in Elementor.
Feature: Added option in Events to choose whether the same customer will be able to book the same event twice – option will be visible once you set “Maximum allowed spots” larger than 1.
Improvement: Implemented way to change Zoom details when employee is changed – now new employee will receive totally new Zoom Host link and link will change in the appointment details.
Improvement: When price of the service/event is 0 the status on the Finance page will automatically be set to Paid.
Improvement: Added option to enter Mailgun endpoint in the Notification Settings.
BugFix: Fixed issue with Customer panel access notification.
BugFix: Fixed issue with colors set on Customize page and applied changes on the booking forms.
Compatibility with WordPress 5.6 approved.
Compatibility with PHP 8 approved.
Small bug fixes and stability improvements.

= v2.9.3 (Released 03.12.2020) =
A minor update with a couple of improvements and bug fixes:
Improvement: Added option in General Settings to send .ics file in emails so customers can add appointments and events to their calendars.
Improvement: Added option to choose how custom fields will be sent to employee in a group booking (all together or just for one customer that made a booking).
Improvement: Added options in Payment Settings to set MetaData and Description that will be sent to Payment Gateways (PayPal, Stripe and WooCommerce).
Improvement: Added validation message in employee modal when email is already used.
Added Hebrew translation
BugFix: Fixed responsive issues on the Front-end Customer Panel and Front-end Employee panel.
BugFix: Fixed responsive issue on the Catalog booking form.
BugFix: Fixed issue with multiple Elementor popups on the page.
BugFix: Fixed issue with booking with admin WordPress user role from the front-end booking forms.
BugFix: Fixed issue with showed time in the rescheduled notification sent to the customer.
Other small bug fixes and stability improvements.

= v2.9.2 =
- Feature: Added Date Picker as a custom field
- Improvement: Added recurring first appointment on the front-end booking list
- Improvement: Added option in WooCommerce payment Settings to skip checkout process if appointment is free
- Added Tanzania +255 country code
- Added Polish translation
- Added Chinese translation
- Updated Finnish translation
- Added small changes in Dutch and French translations
- BugFix: Fixed CustomFields format in WebHooks
- BugFix: Fixed issue with booking closed event when attendee opens event before it expires but finish the booking after the event has closed
- BugFix: Fixed issue with searching customer in add appointment modal
- BugFix: Fixed issue with event time on the front-end employee panel
- BugFix: Fixed issue with reCAPTCHA and adding attendee
- BugFix: Fixed issue with multiple shortcodes on the page
- BugFix: Fixed issue with editing attendee and sending notifications
- BugFix: Fixed issue with editing hidden service
- BugFix: Fixed issue with reCAPTCHA on the mobile phones
- BugFix: Fixed issue with sending custom fields info in the rescheduled appointment notification
- BugFix: Fixed issue with Event price on the front-end customers panel
- BugFix: Fixed issue with Date filter on the Events page
- BugFix: Fixed issue with group booking, extra price and option “The price will multiply by the number of people”
- BugFix: Fixed issue with USA/CANADA country code for the phone number
- Other small bug fixes and stability improvements

password: xem hướng dẫn bên dưới

Hướng dẫn lấy pass download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

 • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy password download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .site như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
 • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .site suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.