Asgard Social Builder v1.1.5 NULLED – Social Media Alerts & Feeds WordPress Builder

0

Asgard – Social Media Alerts & Feeds WordPress Builder – Facebook, Instagram, Twitch and more!

Dễ dàng chia sẻ nội dung xã hội của bạn. Với Asgard, bạn có thể tạo thông báo từ nhiều mạng xã hội khác nhau để khách truy cập có thể tìm hiểu những gì bạn đang làm, hiển thị nguồn cấp dữ liệu của bạn hoặc chỉ cần kiểm tra like/follow.

Demo: https://codecanyon.net/search/24767490

Tính năng nổi bật Asgard – Multipurpose Messages and Social Builder Plugin

 • Easily Share your Social Content
 • + Followers!!
 • Easy to Edit
 • 40+ Custom Alert Templates
 • Builder Demo
 • Dedicated Templates
 • Static and Dynamic Alerts Templates
 • Change Colors, Fonts and More to Fit your Brand!
 • Load your Info with Just a Few Steps!
 • Alerts for Seven Different Social Networks
 • Multiple Alert Groups for Easier Access

Asgard v1.1.5 NULLED – Multipurpose Messages and Social Builder Plugin

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.