BeTheme v22.0 NULLED (+Full Demo) – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme

70

BeTheme là sản phẩm Theme Portfolio tốt nhất cho các chủ đề đa nền tảng, đa lĩnh vực. Bảng tùy chọn chủ đề nâng cao và công cụ Muffin Builder cung cấp khả năng không giới hạn. Để cho bạn thấy chủ đề hoạt động như thế nào, muffingroup đã tạo ra hơn 500 trang web theo chủ đề để bạn có thể thấy sản phẩm này tuyệt vời như thế nào.

Để cho bạn thấy chủ đề hoạt động như thế nào, chúng tôi đã tạo ra 15 trang web theo chủ đề để bạn có thể thấy sản phẩm này tuyệt vời như thế nào.

Betheme Elementor page builder

Betheme WordPress Theme

BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 3

BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 4

BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 5

BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 6BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 7BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - số 8BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 9

BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 10

BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 12BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 13

BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 14

BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 15

Cho đến nay muffingroup đã tạo ra các trang web cho BeTheme như: electric, veterinarian, loan agency, charity agency, sitter, moving company, barber, health magazine, book writer, plumber, art agency, interior design company, webmaster, application, seo agency, university, event company, developer, car rental, band, gym, designer, marketing agency, hosting company, travel agency, real estate company, photographer, renovator, small business company, hotel, mechanic, lawyer, school, shop…

Demo: https://themeforest.net/search/7758048

tính năng nổi bật BeTheme - Responsive Multi-Purpose WordPress Theme

Tính năng nổi bật BeTheme Theme – Responsive Multi-Purpose WordPress

 • Tương thích WordPress 5.4 WooCommerce 4.0.1
 • Bao gồm 4 bố cục grid layouts: 1240px Boxed, 960px Boxed, 1240px Full Width, 960px Full Width
 • Widgetized Top Area
 • Trình tạo bố cục tuyệt vời
 • Menu không giới hạn
 • Trình tải lên phông chữ tùy chỉnh
 • 7 phiên bản tiêu đề Header khác nhau
 • Hiệu ứng animation mượt mà và đáng tin cậy
 • Bao gồm hơn 200 Muffin Builder và shortcodes
 • Tương tích WooCommerce
 • Đa ngôn ngữ WordPress
 • Tương thích Mega Menu
 • Muffin Builder chia tách trên các phần
 • Đáp ứng đa màn hình, mọi thiết bị
 • Bao gồm: Contact Form 7, Revolution Slider
 • Công cụ tạo và kéo và tùy chỉnh Muffin Builder
 • 3 bố cục blog khác nhau, 4 cách bố trí danh mục
 • Tương thích plugin SEO: All in One SEO hoặc Yoast
 • 6 widget tùy chỉnh tích hợp
 • Hỗ trợ hình nền tiêu đề phụ Subheader
 • Tùy chỉnh logo, Retina logo & favicon icon
 • Các trang con subpages chuyên dụng
 • Hỗ trợ của Google Maps – Tài khoản thanh toán Google Maps Platform là bắt buộc
 • Dựa trên lưới Grid Layout
 • Biểu tượng mạng xã hội
 • Menu footer tùy chỉnh
 • Đường dẫn tích hợp
 • HTML5 / CSS3
 • Tương thích với nhiều trình duyệt
 • Làm sạch mã comment
 • Bao gồm tài liệu đầy đủ
 • Video HD Thuyết minh
 • 18 tệp PSD với UI Kit đi kèm
 • Trang chủ phân lớp PSD-tệp bao gồm trong gói
 • Tệp XML với nội dung demo

tính năng BeTheme - Responsive Multi-Purpose WordPress Theme

BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme Changelog

Download BeTheme - Responsive Multi-Purpose WordPress Theme Nulled Free

= Version 22.0 – February 25, 2021 =
* Added: WordPress 5.7 Compatibility - Tested with the Beta 3 version
* Fixed: Offer Slider Thumb - Thumbnail
* Fixed: Header - Cart icon + Header Builder plugin
* Improved: Grayscale image - Now uses CSS instead of JS
* 6 Pre-built websites: Detailing 4, Mechanic 6, Store 2, Clothing 2, Internet 3, Webmaster 2
* 15 Elementor pre-built websites: Band 5, Cafe 3, Loans 3, Journey 2, Astrology, Wedding Services, Company 6, Pay 2, Copywriter 2, Wine 3, Restaurant 6, Product 5, Grocery, Internet 3, Webmaster 2

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- css/shortcodes.css
- functions/builder/assets/builder.js
- functions/builder/class-mfn-builder-fields.php
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- functions/theme-woocommerce.php
- includes/header-side-slide.php
- includes/header-top-bar-right.php
- js/plugins.js
- js/scripts.js

= v21.9.9 – February 10, 2021 =
* Added: WooCommerce 5.0 Compatibility - Tested with the RC1 version
* Fixed: Breadcrumbs - Last item link - Link prefix i.e. www
* Fixed: Portfolio style: Masonry Flat - Grid width
* Fixed: Shop - List layout - Show secondary product image on hover
* 6 Pre-built websites: Course 2, Personal Trainer 2, Records 2, CV 2, History, Cleaner 3
* 10 Elementor pre-built websites: Course, Medical Shop, Politics 2, Psychologist 3, Medical Shop 2, Lab 3, Craft Beer, Fire Brigade, History, Cleaner 3

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- css/layout.css
- css/responsive.css
- css/woocommerce.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- functions/theme-functions.php
- js/plugins.js
- woocommerce/content-product.php

= v21.9.8 – January 27, 2021 =
* Fixed: Blog - Masonry style + Load more option - Force Isotope reload
* Fixed: Sticky header - Logo - SVG logo width
* 2 Pre-built websites: Barber 4, Funfair
* 16 Elementor pre-built websites: Mining 2, Party 3, Massage 2, Training 2, ERP 2, Home 2, Barman 2, Artist 3, Developer 4, Data, Charity 3, Clinic 4, Model 3, Restaurant 7, Barber 4, Funfair

- changelog.html
- functions.php
- style-responsive.php
- style.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- js/scripts.js

= Version 21.9.7 – January 11, 2021 =
* Fixed: Custom fonts + Custom button
* Fixed: Slider item - Show image alt text as caption for lightbox image
* 2 Pre-built websites: Industry 2, Farm 2
* 2 Elementor pre-built websites: Industry 2, Farm 2

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- style.php
- css/layout.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- js/scripts.js
- muffin-options/fields/preview/field_preview.js
- muffin-options/fields/preview/field_preview.php
- muffin-options/fonts.php

= Version 21.9.6 – December 28, 2020 =
* Fixed: HTML select - Default WordPress arrow icon
* Fixed: WordPress 5.6 - Parallax - Translate3d
* Fixed: WordPress 5.6 - Retina logo - Height
* Fixed: WordPress 5.6 + Elementor - Stretch section - Element width
* Changed: Portfolio - Project link - Disable details - Omit related projects
* 2 Pre-built websites: Print 4, Photography 3
* 10 Elementor pre-built websites: Event 5, Haidresser 3, Home 3, Bistro 4, Creative 4, Clinic 5, Computer Shop, Car Parts, Print 4, Photography 3

- changelog.html
- functions.php
- style-colors.php
- style.css
- css/shortcodes.css
- functions/builder/class-mfn-builder-front.php
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- functions/plugins/elementor/class-mfn-elementor-widget-portfolio.php
- functions/theme-head.php
- functions/theme-shortcodes.php
- includes/content-single-portfolio.php
- js/parallax/translate3d.js
- js/scripts.js

= v21.9.5 – December 8, 2020 =
* WordPress 5.6 Compatibility - Tested with the RC4 version
* 2 Pre-built websites: Finance 4, Kindergarten 4
* 10 Elementor pre-built websites: Finance 3, Travel 2, Ski 2, Media 2, Handyman 3, Pest Control, Corporation 3, Spa 6, Finance 4, Kindergarten 4

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- assets/animations/animations.min.css
- assets/animations/animations.min.js
- assets/jplayer/jplayer.min.js
- css/layout.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- js/scripts.js

= v21.9.4 – November 25, 2020 =
* Added: New Google Fonts - 1017 fonts available
* Added: Custom Layout - Header height
* Fixed: Story box item - Hide image container if image is not selected
* Fixed: Mobile - How it works item - Item without image
* Removed: Custom Layout - Header Minimalist
If you used Header Minimalist please adjust new Header height option after update
* 2 Pre-built websites: Scooter Rental, Party 4
* 13 Elementor pre-built websites: Firm 2, IT Service 4, Optics, Agency 5, GSM Service 2, Aromatherapy, Festival 2, Leasing, Factory 3, Portfolio 2, Landing 3, Scooter Rental, Party 4

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- style.php
- css/shortcodes.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/icons/both.png
- functions/importer/images/icons/elementor-big.svg
- functions/importer/images/icons/muffin-big.svg
- functions/importer/images/icons/muffin.png
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/js/scripts.js
- functions/importer/class-mfn-importer.php
- functions/importer/demos.php
- functions/post-types/class-mfn-post-type-layout.php
- functions/theme-functions.php
- functions/theme-head.php
- functions/theme-shortcodes.php
- muffin-options/fonts.php

Version 21.9.3 – November 10, 2020
* Added: WordPress 5.6 Compatibility - Tested with the RC3 version
* Added: PHP 8 Compatibility - Tested with the RC3 version
* Pre-built website: Portfolio 2, Landing 3

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- wpml-config.xml
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/class-mfn-importer.php
- functions/importer/demos.php
- functions/post-types/class-mfn-post-type.php
- functions/theme-functions.php
- muffin-options/options.php

v21.9.2 – November 3, 2020
* Fixed: Google Fonts - URL parameter - display=swap
* Fixed: Header Plain - Custom button - Action button height
* Pre-built website: Wedding Band, Factory 3

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- style.php
- css/layout.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- functions/theme-head.php

v21.9.1.1 – October 28, 2020
* Fixed: Theme Options - Sidebars & Post Type | Disable

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- muffin-options/options.php

v21.9.1 – October 27, 2020
* Added: Theme Options - Header height
[ Theme Options > Header & Subheader > Header > Height ]
* Added: Theme Options - Header height on mobile
[ Theme Options > Responsive > Header > Header height ]
* Added: Theme Options - Subheader padding on mobile
[ Theme Options > Responsive > Header > Subheader padding ]
* Added: Quick fact item - Heading & Title tag select (H1 - H6)
* Removed: Theme Options - Header Minimalist
If you used Header Minimalist please adjust new Header height option after update
* Fixed: HTML Table in the Content - Table width
* Fixed: Slider Revolution - Module general options - CSS/jQuery
* Pre-built website: Corporation 3, Spa 6

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- style.php
- css/base.css
- css/layout.css
- css/responsive-off.css
- css/responsive.css
- css/shortcodes.css
- functions/builder/class-mfn-builder-fields.php
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- functions/theme-head.php
- functions/theme-shortcodes.php
- muffin-options/fields/text/field_text.php
- muffin-options/js/options.js
- muffin-options/options.php
- muffin-options/theme-options.php

Version 21.9 – October 19, 2020
* Fixed: Muffin Builder - Decimal with coma instead of dots on some hosting
* Pre-built website: Handyman 3, Pest Control

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- functions/builder/assets/builder.js
- functions/builder/class-mfn-builder-admin.php
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php

v21.8.9 – October 13, 2020
* Pre-built website: Ski 2, Media 2

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php

v21.8.8 – October 6, 2020
* Pre-built website: Car Parts, Travel 2

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php

v21.8.7 – September 28, 2020
* Fixed: Shop - Widget - Filter products by price - Slider handle size
* Pre-built website: Leasing, Computer Shop

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- css/woocommerce.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
v21.8.6 – September 21, 2020
* Fixed: Shop - Photoswipe lightbox - Control buttons
* Fixed: Elementor Pro - Products widget - Product width
* Improved: Open Graph description tag - If excerpt not set use page description
* Pre-built website: Aromatherapy, Festival 2

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- css/woocommerce.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- functions/theme-functions.php
- functions/theme-head.php
- woocommerce/loop/loop-start.php
- woocommerce/content-product.php

v21.8.5.2 – September 14, 2020
* Pre-built website: Agency 5, GSM Service 2

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php

v21.8.5.1 – September 7, 2020
* Fixed: Elementor Compatibility

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- functions/plugins/elementor

v21.8.5 – September 7, 2020
* Added: Elementor Be widgets - WPML Compatibility
* Fixed: Custom CSS & JS field + Disable syntax highlighting
* Fixed: Custom buttons + Magnific Popup - Close button size
* Pre-built website: IT Service 4, Optics

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- css/base.css
- functions/admin/templates/changelog.php
- functions/admin/class-mfn-dashboard.php
- functions/plugins/elementor
- muffin-options/css/options.css
- muffin-options/js/options.js
 • Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

pass: xem hướng dẫn cuối bài viết

Gỡ bỏ và ngừng cập nhật theo thông báo DMCA Takedown/Copyright Infringement Notice , mọi chi tiết vui lòng gửi mail về [email protected]

Kiểm tra tương thích hoàn toàn với BeTheme Header Builder

Betheme Theme

Version 22.0 bạn nhập Demo trực tiếp từ server Betheme, bản này đã thêm tất cả các demo mới nhất

Hướng dẫn lấy link download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

 • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy link download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .cc như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
 • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .cc suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

70 bình luận
 1. Thuận đã bình luận

  Sao mình up toàn bị lỗi này thế
  “The package could not be installed. The theme is missing the style.css stylesheet.
  Theme installation failed.”

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cài thủ công là dc nhé

 2. BK đã bình luận

  Cám ơn bạn.

 3. BK đã bình luận

  Bạn cho mình xin pass nhé. Cám ơn bạn.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   xem hướng dẫn cuối bài viết

 4. fata đã bình luận

  password not correct

  please send it to my email

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 5. serry đã bình luận

  pls password

 6. Mint đã bình luận

  Cảm ơn đã chia sẻ theme này.

  Có vài vấn đề rất tiếc là nhiều demo bị lỗi nguồn nên không import được, chẳng hạn như demo Travel 2 bản Elementor mình rất thích.

  Bạn có thể kiểm tra lại không

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   mình lười update quá. Đợi bản sau luôn nha. Or tối rãnh mình gửi riêng demo qua cmt này luôn

 7. Yos đã bình luận

  this theme not included with slider and layerslider right ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Find the plugin you mention in the search bar

 8. Can đã bình luận

  Bản này import demo bị fail.
  this demo package is not available on the cloud serve
  Có cách nào khắc phục không?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   demo bạn tên gì v
   mình test ok nhé

 9. ralph đã bình luận

  hello how can install pre-built website from the zip file ?

  thanks alot

 10. Zhak đã bình luận

  the key please

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hotrowordpress

   1. gabriel đã bình luận

    esta senha não descodifica o link

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     I have updated a translated version, please support us!

 11. Zhak đã bình luận

  Админ пожалуйста отправьте мне ключ?

 12. سام đã bình luận

  the key please

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Pass: hotrowordpress

 13. dtinh đã bình luận

  Cho minh xin key nhé Ad!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   pass mặc đinh nhé. Tìm ở các bài viết khác là thấy. Do dính D..MC.A nên ko publish dc

 14. Dacosta đã bình luận

  Cho mình xin pass download với bạn.

 15. Eric đã bình luận

  Can you send me key for download? Thank you!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hotrowordpress

 16. Hà Trần đã bình luận

  Hi admin, cho mình xin key với ạ!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này đang bị tạm khóa do bản quyền bạn nhé. bạn tr.u.y cậ.p các bài viết mới nhất tại tr.ang chủ sẽ thấy k.e.y public nha

 17. Bjarke đã bình luận

  I want this

 18. falatuy đã bình luận

  Hi ad, hướng dẫn em cài Slider Revolution với ạ, em active hết các plugin rồi có mỗi cái này nó ko active được.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cài bản lẻ trên blog nhé, cái bên trong đó là phải có key

 19. Tập Cận Bình đã bình luận

  Plugin không cài được bạn, hix. BeTheme Header Builder không biết tìm ở đâu để cài.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này là mặc định rồi mà, bạn cài lại thử nhé

   1. Tập Cận Bình đã bình luận

    Mình cài lại rồi vẫn không được. Khi cài theme các plugin không tự động cài. Cài xong theme mới cài plugin. Do bản null nên không download cài plugin này được. Bạn có thư mục này không zip lại chắc cài cũng được.

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     này để tối mình ktra lại

 20. Tập Cận Bình đã bình luận

  Có cách nào cài được các plugins yêu cầu của betheme không admin?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cần plugin nào để lại tên mình gửi ch

   1. Tập Cận Bình đã bình luận

    BeTheme Header Builder mình tìm không ra. Mấy cái khác mình tìm được.

 21. Dương đã bình luận

  Mình chào ad, ad có thể cho mình xin key được không. mình cảm ơn nhiều ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này ko key đâu ban, null rồi bạn import demo như bản có key luôn nhé

 22. nguyễn quang đã bình luận

  bạn ad ơi cho mình xin key với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Mình đâu có khóa download bản này đâu, từ v21.7.1 trở về sau import tự động từ cloud Betheme rồi

 23. Bách đã bình luận

  lấy được prague architecture không bác

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   chỉ cần template bạn cần nằm trong bộ 500+ pre-built là được nhé

 24. Ümit đã bình luận

  Key pls

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hi, I have sent an email containing the necessary information for you

 25. Johny đã bình luận

  Key please

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check the mail, the decryption key has been sent to your mail!

 26. Nam đã bình luận

  cho em xin key với anh ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Key download ad gửi r nha

 27. vissvisu đã bình luận

  key??

 28. Luis đã bình luận

  please the code

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check the mail, key has been sent to your mail!

 29. Luis đã bình luận

  the key please

 30. Nguyen Ngoc Anh đã bình luận

  Cho minh xin key a

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha

 31. Jone Doe đã bình luận

  cho mình xin key nha admin , cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, key ad gửi r á

 32. Dinh Ha đã bình luận

  Cho mình xin key nhé, Cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail giúp admin nha~

   1. Dinh Ha đã bình luận

    Cảm ơn admin, đã download được.

 33. Đức Văn đã bình luận

  Cho mình xin key nhé. Cảm ơn ad nhiều ạ!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Mình gửi key qua mail, bạn check lại nhé~

 34. dat đã bình luận

  i want this BeTheme 21.5.6, thank you

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check your email~

 35. dat đã bình luận

  I WANT THIS

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha~

 36. timonbomba đã bình luận

  i want this

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check your mail for me, the key will be sent automatically after 5 minutes. Thank you

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.