Bookmify v1.4.9 – Appointment Booking WordPress Plugin

0

Plugin Bookmify – đơn giản, chức năng, mạnh mẽ và hiện đại! Phần mềm lập kế hoạch trực tuyến này có mọi thứ bạn cần để phát triển và quản lý doanh nghiệp của bạn trong một giao diện người dùng đơn giản và mạnh mẽ.

Bookmify giúp bạn quản lý các hoạt động hàng ngày, theo dõi lịch trình và thanh toán và gửi các chiến dịch qua email – tất cả từ một chương trình trực tuyến duy nhất.

Demo: https://codecanyon.net/search/23837899

Tính năng nổi bật Bookmify Plugin – Appointment Booking WordPress

Bookmify Appointment Booking WordPress Plugin 1

Bookmify Appointment Booking WordPress Plugin 2

Bookmify Appointment Booking WordPress Plugin 3

Bookmify Appointment Booking WordPress Plugin 4

 • Online Payment Gateways
 • Group Booking
 • Custom Fields
 • SMS & Email Notifications
 • Reminders
 • Responsive Design
 • Service Extras
 • Live Shortcode Generator
 • Appointment Details
 • Google Calendar Integration
 • Customer Cabinet
 • Employee Cabinet
 • SMTP Mail Service
 • Deposit Payment
 • Taxes
 • Client Timezone
 • Multiple Locations
 • Buffer Times
 • Individual Working Hours
 • Breaking Hours
 • Individual Working Days
 • Min & Max Time to Booking
 • Live Filter for Appointments
 • Documentation And FAQ
Bookmify - Appointment Booking WordPress Plugin Nulled Free Changelog

= Version 1.4.9 - May 08, 2021 =
1. Fixed: PHPMailer issue

= v1.4.8 - April 03, 2021 =
1. Fixed: issue with payment details
2. Fixed: issue with service title: now you can add single quote to service title
3. Updated: Help Center URLs
4. Updated: Doucmentation URL in purchased file
5. Fixed: issue with sorting extra services in front-end booking system (sync with back-end sorting now works without any issues)
6. Updated: translation files
7. Stability improvements

= v1.4.7 - February 19, 2021 =
1. Fixed: Date Picker issue when for selected service setted up maximum capacity grater than one (People Coming Together is enabled)
2. Stability improvements

= v1.4.6 - February 2, 2021 =
1. Fixed: Frontend paypal payment issue with free services
2. Stability improvements

v1.4.5 - November 23, 2020
- Now you can use Stripe and PayPal with Free Services without Local Payment Method.

= v1.4.4 =
- Fixed some issues related to previous update
- Fixed frontend apoointment status issue
- Small bug fixes and stability improvements
 • Xem thêm: tổng hợp Plugin Codecanyon được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: Xem hướng dẫn bên dưới bài viết

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.