Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Bridge Theme v28.7 NULLED – Creative Multi-Purpose WordPress Theme

15

Bridge Theme là một chủ đề WordPress cao cấp đa năng với hỗ trợ hiển thị responsive retina, dựa trên cấu trúc rất mạnh mẽ và linh hoạt từ QODE. Bạn có thể dễ dàng nhập bất kỳ trang web demo mẫu nào.

Chọn kiểu dáng hoặc kiểu dáng yêu thích của bạn, và nhập các trang và cài đặt với tính năng nhập bằng một cú nhấp chuột dễ sử dụng.

Bridge Theme không chỉ là một chủ đề, nó là một tập hợp các trang web được tạo sẵn tuyệt vời với nhiều tính năng.

Demo: https://themeforest.net/search/7315054

Tính năng nổi bật Bridge – Creative Multipurpose WordPress Theme: 

tính năng Bridge Creative Multipurpose WordPress Theme

 • Hơn 400 bản demo độc đáo
 • 24 Khái niệm bố cục
 • Hướng dẫn bằng video Qode kênh YouTube Qode Interactive
 • Chức năng đầy đủ
 • BẬT / TẮT Ảnh động AJAX
 • Trình tạo trang WPBakery cho WordPress
 • Có sẵn Plugin Revolution Slider, LayerSlider và Timetable Responsive Schedule……
 • NEW Full Listing Functionality
 • NEW Full News Functionality
 • NEW Full Restaurant Functionality
 • NEW Front-End Login Functionality
 • Qode Slide
 • Easy-To-Use Powerful Admin Interface
 • YITH WooCommerce Quick View & YITH WooCommerce Wishlist plugin compatibility
 • New Quick Links Custom Post Type
 • Fully Customizable Headers
 • Fully Customizable Title Area
 • Fully Customizable Mega Menu
 • Left Menu
 • Fullscreen Menu
 • Section Video Background
 • Fixed Header
 • Sticky Header
 • Sticky Header With Menu On Bottom
 • Different Logo versions
 • Qode Search Field
 • Content / Section Menu
 • Footer
 • AJAX Animations ON/OFF
 • CSS3 Animations
 • Bonus Parallax Pages
 • WooCommerce Ready
 • Interactive Elements
 • Custom Post Formats
 • Qode Carousel
 • Portfolio
 • Blog Layouts
 • Blog Masonry Layout
 • Blog Vertical Loop Layout
 • One Page Sites
 • Full Screen Sections Layout
 • Vertical Split Screen Sections
 • Landing Page
 • Add Custom Styles
 • Retina Ready
 • Smooth Scroll
 • Multiple Sidebars
 • Side Menu
 • Gravity Forms CSS
 • Contact Form 7 CSS
 • Fully Customizable Google Maps
 • Masonry Gallery
 • Modern, Professional Design
 • Fully Responsive
 • Extremely Customizable
 • Flexible Layout
 • Modular Shortcodes
 • Passepartout Border
 • 3 Icon Packs
 • Social
 • Parallax Layers
 • One-Click Demo Import
 • WPML Ready
 • RTL Ready – RTL languages
 • Translation Ready
 • Search Engine Optimized
 • Perfect Code
 • Modular Contact Page
 • Child Theme Ready
Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Themes Nulled Free Changelog

v28.7 – JANUARY 22ST, 2022
– Added WooCommerce 6.1.1 compatibility
– Updated Revolution Slider to 6.5.14
– Updated WPBakery page builder to 6.8.0
– Updated LayerSlider to 7.0.7
– Updated Timetable Responsive Schedule For WordPress to 7.0
v28.6 – DECEMBER 10TH, 2021
– Improved compatibility with WPML – footer widgets are properly translated when Page Transitions are enabled
– Updated Revolution Slider to 6.5.11
– Updated LayerSlider to 7.0.5
– Updated Timetable Responsive Schedule For WordPress to 6.9
– Updated Qode LMS to 3.0.5
– Updated Qode Tours to 3.0.4
– Fixed category option for Tour List widget
– Fixed issue with course reviews callback function
– Fixed Product list masonry type not appearing in Elementor editor
– Fixed ‘Accordion Toggle’ when used in ‘Vertical Split Slider’ Shortcode
– Fixed read more external link for ‘Portfolio Project Slider’
v28.5 – OCTOBER 16TH, 2021– Added ‘Light’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Estate’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Creative Business’ ( Elementor ) demo
– Updated Bridge Core to 3.0.1
– Updated Revolution Slider to 6.5.9

VERSION 28.3 – OCTOBER 1ST, 2021
– Added ‘Startup’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Life Coach’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Environmental Organization’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Outdoors’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Twitter Feed’ Elementor widget
– Updated Bridge Core to 2.9.9
– Updated Qode Twitter Feed plugin to to 2.0.3

v28.0 – SEPTEMBER 10TH, 2021
– Added ‘Web Studio’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Wristwatch Shop’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Babysitter’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Designer Presentation’ ( Elementor ) demo
– Updated Bridge Core to 2.9.6
– Updated Revolution Slider to 6.5.8

v27.9 – SEPTEMBER 3RD, 2021
– Added ‘Explorer’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Transport’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Digital Studio’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Organic Market’ ( Elementor ) demo
– Updated Bridge Core to 2.9.5

v27.7 – AUGUST 20TH, 2021
– Added ‘Educational Center’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Delivery’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Business Consultant’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Restaurant and Bar’ ( Elementor ) demo
– Updated Bridge Core to 2.9.3
– Updated Revolution Slider to 6.5.7
– Updated Qode LMS to 3.0.4
– Updated Qode Woocommerce Checkout Integration to 2.0.2
– Improved Qode Woocommerce Checkout Integration plugin with tax functionality

v27.6 – AUGUST 13TH, 2021
– Added ‘Psychotherapy’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Organic Food Store’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Travel’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Online Agency’ ( Elementor ) demo
– Updated Bridge Core to 2.9.2
– Updated Revolution Slider to 6.5.6
– Fixed ‘Bulk Select’ functionality with Menus

v27.4 – JULY 31ST, 2021
– Added ‘Construction Company’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Factory’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Pottery’ ( Elementor ) demo
– Added ‘Music Magazine’ ( Elementor ) demo
– Updated Bridge Core to 2.9.0
– Improved addition of Custom Widget Areas
– Improved ‘Qode Import’ interface

v27.3 – JULY 23TH, 2021
– Added Nail Bar demo
– Updated Bridge Core to 2.8.9
– Updated Qode Listing to 3.0.3
– Updated Qode LMS to 3.0.3
– Improved Gutenberg editor style for paragraph
– Improved WPML compatibility – all Elementor widget are translatable
– Fixed addition of Custom Widget Area with new widgets interface
– Fixed potential fatal error for ‘Listing List’, ‘Listing Slider’ and ‘Listing Advanced Search’ shortcodes
– Fixed error for Qode Lms when WooCommerce is not installed

v27.2 – JULY 17TH, 2021
– Added Outdoor Recreation demo
– Updated Bridge Core to 2.8.8
– Updated Revolution Slider to 6.5.4
– Updated WPBakery page builder to 6.7.0

v27.1 – JULY 9TH, 2021
– Added Consulting Firm demo
– Updated Bridge Core to 2.8.7

VERSION 26.9 – JUNE 26TH, 2021
– Added Real Estate Agency demo
– Added Elementor compatibility for Qode Real Estate plugin
– Updated Bridge Core to 2.8.5
– Qode Real Estate to 1.1
– Updated Revolution Slider to 6.5.3
– Fixed Left Side Area Alignment option when Slide from Right Over Content Side Area type is selected

VERSION 26.8 – JUNE 18TH, 2021
– Added Design Portfolio demo
– Added ‘Intro Section’ shortcode
– Updated Bridge Core to 2.8.4
– Updated Revolution Slider to 6.5.2

VERSION 26.7
– Added Alternating Portfolio demo
– Updated Bridge Core to 2.8.3

v26.6 – JUNE 4TH, 2021
– Added App Showcase Split demo
– Updated Bridge Core to 2.8.2

VERSION 26.5.1 – JUNE 2ND, 2021
– Minor style tweaks
– Updated Bridge Core to 2.8.1

VERSION 26.5 – MAY 31TH, 2021​
– Added Cloud Storage demo
– Theme options, shorcodes and meta boxes are now disabled if theme purchase code is not registered on live server – more info about this can be found here
– Updated Bridge Core to 2.8
– Updated Timetable Responsive Schedule For WordPress to 6.7
– Improved Core Dashboard’s System Info page responsiveness

v26.4 – MAY 21TH, 2021
– Added Web Agency Showcase demo
– Updated Bridge Core to 2.7.9

v26.3 – MAY 14TH, 2021
– Added Transport Firm demo
– Added WooCommerce 5.3.0 compatibility
– Updated Bridge Core to 2.7.8
– Updated Qode Instagram Widget plugin to 2.1.3
– Fixed Qode Instagram Feed connection and feed fetching issue
– Fixed warning for ‘Call to Action’ shortcode

v26.2 – MAY 7TH, 2021
– Added Wedding Reception demo
– Updated Bridge Core to 2.7.7
– Improved compatibility with WPML – WPBakery shortcode that used repeater fields are now translatable through WPML translation editor
– Improved compatibility with WPML – Elementor widgets are now translatable through WPML translation editor

v26.1 – APRIL 29TH, 2021
– Added Music Presentation demo
– Updated Bridge Core to 2.7.6
– Updated Revolution Slider to 6.4.11
– Updated Modernizr script
– Improved compatibility with QI Addons for Elementor plugin

VERSION 26.0 – APRIL 24TH, 2021
– Added Backpack Presentation demo
– Updated Bridge Core to 2.7.5
– Updated LayerSlider to 6.11.8

VERSION 25.9 – APRIL 17TH, 2021
– Added Cooking Blog demo
– Added compatibility with QI Addons for Elementor plugin
– Added QI Addons for Elementor plugin as recommended
– Updated Bridge Core to 2.7.4
– Updated Revolution Slider to 6.4.8
– Updated Charts script
– Fixed close icon for ‘Kiko’ icon pack
– Fixed Legend Text Color option for ‘Pie Chart 2 ( Pie )’ shortcode
– Fixed Legend Text Color option for ‘Pie Chart 3 ( Doughnut )’ shortcode
– Fixed Load More pagination for Blog Templates when used on front page

v25.8 – APRIL 10TH, 2021
– Added Climate Conference demo
– Updated Bridge Core to 2.7.3
– Fixed ‘Fullscreen Section’ Elementor widget not loading properly in editor
– Fixed ‘Google Map’ zoom error
– Fixed separator for ‘Icon With Text’ Elementor widget
– Fixed h1 title tag option for ‘Progress Bar’ shortcode
– Fixed h1 title tag option for ‘Team’ shortcode

VERSION 25.7 – APRIL 3RD, 2021
– Added Web Design Agency demo
– Updated Bridge Core to 2.7.2

= VERSION 25.6 – MARCH 27TH, 2021 =
– Added Cleaning Services demo
– Updated Bridge Core to 2.7.1
– Updated Revolution Slider to 6.4.6

= VERSION 25.5 – MARCH 19TH, 2021 =
– Added Smartwatch Presentation demo
– Updated Bridge Core to 2.7.0
– Updated Qode Real Estate plugin to 1.0.1
– Updated Revolution Slider to 6.4.5
– Fixed Availability table entry not showing properly on Property Single
– Fixed ‘Size Label’ and ‘Size Label Position’ option for single property page not overriding same global options

= VERSION 25.4 – MARCH 13TH, 2021 =
– Added Bike Brand demo
– Updated Bridge Core to 2.6.9
– Updated Revolution Slider to 6.4.3
– Updated LayerSlider to 6.11.6
– Updated Google fonts
– Fixed One Category and One Tag options for ‘Portfolio Carousel’ shortcode
– Fixed One Category and One Tag options for ‘Inverted Portfolio Slider’ shortcode
– Fixed One Category and One Tag options for ‘Vertical Portfolio Slider’ shortcode

VERSION 25.3 – MARCH 6TH, 2021
– Added Product Presentation demo
– Updated Bridge Core to 2.6.8
– Fixed ‘Left Menu Area Background Color’ per page option not working properly

VERSION 25.2 – FEBRUARY 27TH, 2021
– Added Food Blog demo
– Updated Bridge Core to 2.6.7
– Updated Revolution Slider to 6.4.2

VERSION 25.1 – FEBRUARY 20TH, 2021
– Added Law Practice demo
– Added ‘wp_nav_menu_item_custom_fields’ action within theme custom navigation walker
– Updated Bridge Core to 2.6.6
– Updated WPBakery page builder to 6.6.0

VERSION 25.0 – FEBRUARY 13TH, 2021
– Added Wedding Coordinator demo
– Updated Bridge Core to 2.6.5
– Fixed potential warning when including google fonts

VERSION 24.9 – FEBRUARY 6TH, 2021
– Added Dental Office demo
– Updated Bridge Core to 2.6.4
– Updated Revolution Slider to 6.3.9
– Updated LayerSlider to 6.11.5
– Fixed Vimeo video not showing properly for Portfolio Single – Gallery type

= VERSION 24.8 – JANUARY 30TH, 2021 =
– Added Novelist demo
– Updated Bridge Core to 2.6.3
– Improved PHP8 compatibility
– Fixed import with PHP8

= VERSION 24.7 – JANUARY 23TH, 2021 =
– Added Fashion Model Agency demo
– Updated Bridge Core to 2.6.2
– Updated Revolution Slider to 6.3.6
– Updated FullPage script
– Fixed Full Screen Page not working properly on Mac devices with Safari browser
– Fixed theme registration with PHP8

= VERSION 24.6 – JANUARY 16TH, 2021 =
– Added Fashion & Lifestyle Blog demo
– Updated Bridge Core to 2.6.1

= v24.5 =
- Added Fashion Blogger demo
- Updated Bridge Core to 2.6.0
- Updated WPBakery page builder to 6.5.0.
- Updated Revolution Slider to 6.3.5
- Improved demos required plugins list to include Yith WooCommerce Wishlist and Yith WooCommerce Quick View plugins
- Fixed dependency for checkbox meta fields
- Fixed Disable Autorotate option for 'Content Slider' Elementor Widget

= v24.4 – DECEMBER 12TH, 2020 =
– Added Fashion Photography Portfolio demo
– Updated Bridge Core to 2.5.9
– Updated Revolution Slider to 6.3.3
– Improved WPML compatibility when AJAX page transitions are enabled
– Fixed potential fatal error when on single product page when Qode Lms plugin is activated

= v24.3 – DECEMBER 5TH, 2020 =
– Added Fashion II demo
– Updated Bridge Core to 2.5.8
– Updated Revolution Slider to 6.3.2
– Fixed Elementor Heading not applying Typography options when used with link option

v24.2 – NOVEMBER 28TH, 2020
– Added Real Estate demo
– Added Qode Real Estate plugin
– Added ‘Qode Agency and Agent List’ shortcode
– Added ‘Qode Package List’ shortcode
– Added ‘Qode Property City List’ shortcode
– Added ‘Qode Property City Slider’ shortcode
– Added ‘Qode Property Large Slider’ shortcode
– Added ‘Qode Property List’ shortcode
– Added ‘Qode Property Search’ shortcode
– Added ‘Qode Property Slider’ shortcode
– Added ‘Qode Property Type List’ shortcode
– Added ‘Qode Property Type Slider’ shortcode
– Added ‘Qode Property Video Tour’ shortcode
– Updated Bridge Core to 2.5.7
– Updated Qode Membership to 2.0.2
– Updated Qode Woocommerce Checkout Integration to 2.0.1
– Updated Revolution Slider to 6.3.1

v24.1 – NOVEMBER 20TH, 2020
– Added Sale Announcement demo
– Updated Bridge Core to 2.5.6
– Updated WPBakery page builder to 6.4.2
– Updated Revolution Slider to 6.3.0

v24.0 – NOVEMBER 14TH, 2020
– Added Portfolio Horizontal Slider demo
– Added ‘Inverted Portfolio Slider’ shortcode
– Updated Bridge Core to 2.5.5
– Updated Waypoints script to 4.0.1
– Improved Elementor Lightbox Icons positioning
– Fixed Landing Page template when ‘Passepartout’ option is enabled

v23.9 – NOVEMBER 7TH, 2020
– Added Portfolio Vertical Slider demo
– Added ‘Vertical Portfolio Slider’ shortcode
– Updated Bridge Core to 2.5.4
– Fixed ‘Portfolio Project Slider’ not working properly on Safari browser
– Fixed ‘Interactive Links’ for WPBakery page builder
– Fixed Contact Form 7 not sending message when used on Qode Maintenance page
 • Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: Xem hướng dẫn cuối bài viết

15 bình luận
 1. Phong đã bình luận

  Nó báo lỗi bắt buộc register trước khi import. Có cách nào giải quyết không bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bản fix sẽ update sau 30p nữa nha

   1. Phong đã bình luận

    Sao vẫn còn báo lỗi bạn hè.

   2. Phong đã bình luận

    Nó vẫn còn báo lỗi này nè bạn https://gyazo.com/45e99d309cf3cc55ceba2b12bb2998cd

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     import bình thường. Bạn cài lại tất cả theme+plugin nằm trong link ad đã update trước đó. Tăng các giá trị php.ini lên cao nhất nhé

 2. Nguyễn Minh Long đã bình luận

  Em cài đặt file bị lỗi a ơi. a check fb tin nhắn của em xem hộ em với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cài thủ công nhé

  2. HotroFan đã bình luận

   Please update it to v26.2 Latest Version

   1. HoTroWordpress đã bình luận

    hotrowordpress is nulled version v26.2 and will update soon

 3. Minh Quang đã bình luận

  Mình import dữ liệu vào không ra trang như demo, ra trắng, không có bất kỳ dữ liệu nào, đã làm theo hướng dẫn ở Comment vẫn không được, xin admin giúp mình với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Mình test vẫn dc bình thường, bạn thử upload lại source mới và làm lại nhé

 4. Dat Nguyen đã bình luận

  Theme này chưa null mình ko import demo được à bạn 🙁

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Chào bạn, mình đã update lại phiên bản v20.1 mới nhất rồi nha. Bạn tải lại là ok nha.

   Mình có test thử thì import demo như bình thường rồi, bạn import qua tool WordPress XML có sẵn (Công cụ -> Nhập vào -> WordPress(cài đặt)), ko để import tự động nha.

   Bạn vào phần Bridge DashBoard -> Import sau đó chọn Template xong chọn kiểu dữ liệu, khi nhấn import thì nó sẽ ra đường link tải file XML, bạn tải file XML được note phía trên bảng import demo và tiến hành import như bình thường qua tool WordPress XML, kiểm tra giá trị tối thiểu PHP.INI được liệt kê trong phần Bridge DashBoard -> System info. Thời gian import khá lâu tùy vào lựa chọn dữ liệu đầu vào

   Chúc bạn thành công!

   1. Dat Nguyen đã bình luận

    Cảm ơn bạn nhiều. Không biết bạn có theme Brando của [url]wpdemos.themezaa.com/brando/personal[/url]
    không cho mình xin với

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Mình gửi bạn link bài viết Brando Theme

     Mời bạn tham khảo nha!

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.