Briefcase Elementor Widgets v1.8.1 NULLED – addons cho Elementor

0

Briefcase Elementor Widgets là một tập hợp các widget Elementor tùy chỉnh cho WooCommerce và Easy Digital Download.

Tạo một trang web thương mại điện tử độc đáo và hiện đại cho doanh nghiệp của bạn bằng các tiện ích Elementor: tạo trang chủ, trang cửa hàng hoặc trang sản phẩm của riêng bạn như bạn tưởng tượng.

Các tiện ích addons động mạnh mẽ cho WooCommerce: Tạo một sản phẩm WooCommerce tùy chỉnh tuyệt vời trên trang sản phẩm hoặc tạo mẫu toàn cầu cho tất cả các sản phẩm của bạn. Chọn phong cách của bạn và tạo ra sự kết hợp tuyệt vời.

Giỏ menu mới và tìm kiếm sản phẩm: Điền vào tiêu đề thương mại điện tử của bạn với giỏ menu mới, đẹp mắt của chúng tôi và tìm kiếm sản phẩm.

Demo: https://briefcasewp.com/briefcase-elementor-widgets/

  • Tính năng nổi bật Briefcase Elementor Widgets | BriefcaseWP

Tính năng Briefcase Elementor Widgets

  • Custom Single Product Page: bằng cách sử dung Woo Dynamic Field Widget cho phép tạo phong cách của riêng bạn và cho phép bạn tạo ra sự kết hợp tuyệt vời
  • Custom Shop Page: Hiển thị sản phẩm của bạn với tiện ích lưới woo tuyệt vời

  • New Toolbar and Pagination: Thêm Bộ lọc sản phẩm và Bộ chuyển đổi cột hiện đại trên Trang cửa hàng  tùy chỉnh của bạn

  • Menu Cart and Search Product Widgets: Hoàn thành tiêu đề thương mại điện tử của bạn với giỏ hàng menu mới và đẹp mắt

  • Hàng ngàn mẫu demo có sẵn

  • Trang chủ WooCommerce hiện đại và độc đáo, Cửa hàng và Khối sản phẩm được tạo sẵn.

Briefcase Elementor Widgets v1.8.1 Changelog
* Fix! - Some issues on swiper library.
* Tweak - Some Css improved.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.