Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10

0

Bạn cố gắng xóa một chương trình nhưng chương trình đó sẽ không gỡ cài đặt trên PC chạy Windows 10 của bạn. Điều này xảy ra vì nhiều lý do, một số lý do không liên quan đến chương trình mà là do hệ thống của bạn.

May mắn thay, bạn có thể khắc phục hầu hết các sự cố gỡ cài đặt bằng cách làm theo các thủ tục đơn giản. Sau đó, bạn sẽ có thể xóa các chương trình của mình như bạn thường làm.

Sử dụng Settings để Gỡ cài đặt các chương trình Windows 10

Cách dễ nhất để xóa các ứng dụng đã cài đặt trên Windows 10 là sử dụng Settings ứng dụng. Nếu bạn đang cố gắng xóa các ứng dụng của mình bằng Control Panel hoặc một phương pháp khác, hãy thử Settingsvà nó có thể xóa chương trình của bạn thành công.

 1. Mở Settings ứng dụng trên PC của bạn bằng cách nhấn các cửa sổ + tôi các phím với nhau.
 2. Lựa chọn Ứng dụng trên Settings cửa sổ.
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Bạn sẽ thấy tất cả các chương trình đã cài đặt của mình. Tìm và chọn chương trình bạn muốn xóa.
 2. Lựa chọn Gỡ cài đặt bên dưới tên chương trình để xóa chương trình.
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Lựa chọn Gỡ cài đặt trong lời nhắc mở ra.
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Làm theo hướng dẫn trên màn hình và chương trình của bạn sẽ bị xóa.

Sử dụng Bảng điều khiển để xóa Ứng dụng Windows 10

Nếu bạn không thể sử dụng Settingshoặc nếu ứng dụng đó không xóa các chương trình của bạn, hãy thử sử dụng Bảng điều khiển. Đây là cách truyền thống nhất để xóa ứng dụng khỏi PC Windows.

 1. Khởi chạy Control Panel bằng cách mở Khởi đầu menu, tìm kiếm Bảng điều khiểnvà chọn Bảng điều khiển trong kết quả tìm kiếm.
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Lựa chọn Gỡ bỏ cài đặt một chương trình bên dưới Các chương trình trên cửa sổ Control Panel.
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Chọn chương trình bạn muốn xóa.
 2. Lựa chọn Gỡ cài đặt ở đầu danh sách chương trình.
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Lựa chọn Đúng trong lời nhắc mở ra để xác nhận bạn thực sự muốn xóa chương trình.
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết thúc quá trình.

Sử dụng Công cụ gỡ cài đặt chương trình của bạn

Nhiều ứng dụng đi kèm với một công cụ gỡ cài đặt chuyên dụng. Bạn có thể sử dụng công cụ này để xóa hoàn toàn chương trình đó khỏi PC của mình. Nó đáng sử dụng công cụ này nếu Settings hoặc Control Panel sẽ không hoạt động với bạn.

Các bước để sử dụng công cụ gỡ cài đặt khác nhau tùy theo phần mềm. Tuy nhiên, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn gỡ cài đặt hoặc loại bỏ để xóa chương trình khỏi hệ thống của mình trong hầu hết các tùy chọn đó. Các công cụ gỡ cài đặt này thường nằm trong cùng thư mục nơi chương trình của bạn được cài đặt.

Ví dụ, đối với Avidemux công cụ, công cụ gỡ cài đặt có tên Gỡ cài đặt Avidemux VC ++ 64bits.exe nằm trong thư mục sau:

C: Program Files Avidemux 2.7 VC ++ 64bits

Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10

Việc mở công cụ đó sẽ khởi chạy một trình hướng dẫn để giúp bạn xóa chương trình khỏi máy tính của mình.

Đóng chương trình và sau đó gỡ cài đặt nó

Một lý do khiến bạn không thể xóa ứng dụng là ứng dụng đó hiện đang chạy trên PC của bạn. Windows thường cấm bạn gỡ cài đặt các ứng dụng đang chạy ở chế độ nền hoặc nền trên máy tính của bạn.

Để khắc phục sự cố đó, hãy đóng hoàn toàn ứng dụng và xóa ứng dụng khỏi Settings hoặc Bảng điều khiển. Đảm bảo bạn lưu công việc chưa lưu của mình trước khi đóng ứng dụng.

Nếu một ứng dụng không đóng, đây là cách buộc đóng ứng dụng đó:

 1. Nhấp chuột phải vào thanh tác vụ Windows và chọn Quản lý công việc từ menu.
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Chọn Quy trình trong Trình quản lý tác vụ.
 2. Tìm chương trình sẽ không đóng, nhấp chuột phải vào chương trình và chọn Kết thúc nhiệm vụ.
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Sử dụng Settings hoặc là Bảng điều khiển để xóa chương trình khỏi PC của bạn.

Sử dụng Trình gỡ rối cài đặt và gỡ cài đặt chương trình

Microsoft cung cấp trình khắc phục sự cố Cài đặt và Gỡ cài đặt Chương trình mà bạn có thể sử dụng để khắc phục sự cố gỡ cài đặt trên PC của mình. Khi bạn gặp sự cố khi xóa ứng dụng khỏi PC, hãy thử công cụ này và sự cố của bạn sẽ được giải quyết.

 1. Khởi chạy trình duyệt web trên máy tính của bạn và truy cập trang Cài đặt và Gỡ cài đặt Chương trình. Tải công cụ miễn phí xuống PC của bạn.
 2. Bấm đúp vào tệp đã tải xuống để mở công cụ.
 3. Lựa chọn Kế tiếp trên màn hình đầu tiên của công cụ.
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Lựa chọn Gỡ cài đặt trên màn hình sau.
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Chờ trong khi công cụ phát hiện sự cố với hệ thống của bạn.
 2. Khi danh sách chương trình của bạn xuất hiện, hãy chọn chương trình có vấn đề và chọn Kế tiếp. Nếu bạn không thấy chương trình của mình được liệt kê ở đây, hãy chọn Không được liệt kê ở trên cùng.
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Sau đó, công cụ sẽ giúp xóa chương trình đã chọn khỏi PC của bạn.

Sử dụng Command Prompt để gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt

Command Prompt là một cách khác để xóa các chương trình khỏi PC của bạn. Bạn đưa ra một lệnh trong công cụ này và công cụ sẽ loại bỏ ứng dụng được chỉ định khỏi máy tính của bạn.

 1. Ra mắt Dấu nhắc lệnh bằng cách mở Khởi đầu menu, tìm kiếm Dấu nhắc lệnhvà chọn Chạy như quản trị viên.
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Lựa chọn Đúng bên trong Kiểm soát tài khoản người dùng lời nhắc.
 2. Enter lệnh sau trên cửa sổ Command Prompt và nhấn Enter: wmic
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Gõ lệnh sau và nhấn Enter: sản phẩm có tên. Lưu ý tên của chương trình bạn muốn xóa trong danh sách mở ra.
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Gỡ cài đặt chương trình có vấn đề bằng cách chạy lệnh sau: sản phẩm mà tên = ”PROGRAM” gọi gỡ cài đặt. Thay thế CHƯƠNG TRÌNH với tên chương trình thực tế mà bạn đã lưu ý ở trên.
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Xóa các chương trình sẽ không gỡ cài đặt khỏi Chế độ an toàn của Windows 10

Nếu ứng dụng của bạn vẫn không gỡ cài đặt, thì một quy trình của bên thứ ba có thể đang can thiệp vào tác vụ gỡ cài đặt. Để xem có đúng như vậy không và xóa ứng dụng thành công hay không, hãy sử dụng chế độ an toàn của Windows 10.

 1. Khởi chạy Settings ứng dụng bằng cách nhấn các cửa sổ + tôi chìa khóa.
 2. Lựa chọn Cập nhật & Bảo mật trên Settings cửa sổ.
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Lựa chọn Hồi phục từ thanh bên bên trái.
 2. Lựa chọn Khởi động lại ngay bây giờ Dưới Khởi động nâng cao Phía bên phải.
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Khi PC của bạn khởi động lại, bạn sẽ thấy Chọn một sự lựa chọn màn hình. Từ đây, điều hướng đến Khắc phục sự cố > Tùy chọn nâng cao > Khởi động Settingsvà chọn Khởi động lại.
Cách gỡ cài đặt các chương trình sẽ không gỡ cài đặt trên Windows 10
 1. Chọn số 4 trên màn hình sau để khởi động PC của bạn ở chế độ an toàn.
 2. Khi PC của bạn ở chế độ an toàn, hãy sử dụng Settings hoặc là Bảng điều khiển để loại bỏ chương trình cứng đầu của bạn.
 3. Khởi động lại PC của bạn để đưa nó trở lại chế độ bình thường.

Các chương trình sẽ không gỡ cài đặt có thể bị xóa

Các ứng dụng có vấn đề ở khắp mọi nơi và một số trong số đó không muốn rời khỏi PC của bạn. Nếu bạn đã từng bắt gặp nó, bây giờ bạn biết chính xác phải làm gì để tạm biệt nó mãi mãi. Khi hoàn tất, bạn có thể muốn xem xét giải phóng dung lượng và cải thiện hiệu suất PC của mình.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.