Cách sử dụng VLOOKUP trong Excel

0

Dưới đây là một hướng dẫn nhanh cho những người cần giúp đỡ bằng cách sử dụng VLOOKUP chức năng trong Excel. VLOOKUP là một chức năng rất hữu ích để dễ dàng tìm kiếm thông qua một hoặc nhiều cột trong bảng tính lớn để tìm dữ liệu liên quan.

Bạn có thể sử dụng HLOOKUP để làm điều tương tự cho một hoặc nhiều hàng Dữ liệu. Về cơ bản khi sử dụng VLOOKUP, bạn có thể yêu cầu ở đây một giá trị, tìm giá trị đó trong tập dữ liệu khác này và sau đó trả lại cho tôi giá trị của một cột khác trong cùng bộ dữ liệu đó.

Vì vậy, bạn có thể hỏi làm thế nào điều này có thể hữu ích? Vâng, lấy ví dụ, bảng tính mẫu sau đây tôi đã tạo cho hướng dẫn này. Bảng tính rất đơn giản: một tờ có thông tin về một vài chủ sở hữu xe như tên, id của xe, màu sắc và mã lực.

Tờ thứ hai có id của những chiếc xe và tên mô hình thực tế của chúng. Mục dữ liệu chung giữa hai trang tính là ID xe.

Bây giờ nếu tôi muốn hiển thị tên của chiếc xe trên tờ 1, tôi có thể sử dụng VLOOKUP để tra cứu từng giá trị trong tờ chủ xe, tìm giá trị đó trong tờ thứ hai, sau đó trả về cột thứ hai (kiểu xe) giá trị mong muốn.

Cách sử dụng VLOOKUP trong Excel

Vì vậy, làm thế nào để bạn đi về điều này? Vâng, trước tiên, bạn sẽ cần nhập công thức vào ô H4. Lưu ý rằng tôi đã nhập công thức đầy đủ vào ô F4 xuyên qua F9. Chúng tôi sẽ đi qua ý nghĩa của từng tham số trong công thức đó.

Ở đây, những gì công thức trông giống như hoàn thành:

= VLOOKUP (B4, Tờ2! $ A $ 2: $ B $ 5,2, SAI)

Có 5 phần chức năng này:

1. = VLOOKUP – = biểu thị rằng ô này sẽ chứa một hàm và trong trường hợp của chúng tôi là hàm VLOOKUP để tìm kiếm thông qua một hoặc nhiều cột dữ liệu.

2. B 4 – Đối số đầu tiên cho hàm. Đây là thuật ngữ tìm kiếm thực tế mà chúng tôi muốn tìm kiếm. Từ hoặc giá trị tìm kiếm là bất cứ thứ gì được nhập vào ô B4.

3. Tờ2! $ A $ 2: $ B $ 5 – Phạm vi của các ô trên Trang tính 2 mà chúng tôi muốn tìm kiếm để tìm giá trị tìm kiếm của chúng tôi trong B4. Vì phạm vi nằm trên Sheet2, chúng ta cần đặt trước phạm vi với tên của trang tính theo sau là một. Nếu dữ liệu nằm trên cùng một tờ, không cần tiền tố. Bạn cũng có thể sử dụng phạm vi được đặt tên ở đây nếu bạn muốn.

4. 2 – Số này chỉ định cột trong phạm vi được xác định mà bạn muốn trả về giá trị cho. Vì vậy, trong ví dụ của chúng tôi, trên Trang 2, chúng tôi muốn trả về giá trị của Cột B hoặc tên xe, sau khi tìm thấy kết quả khớp trong Cột A.

Tuy nhiên, lưu ý rằng vị trí cột Cột trong bảng tính Excel không quan trọng. Vì vậy, nếu bạn di chuyển dữ liệu trong Cột A và B sang D và E, hãy để nói, miễn là bạn đã xác định phạm vi của mình trong đối số 3 là $ D $ 2: $ E $ 5, số cột cần trả về vẫn sẽ là 2. Nó sắp xếp vị trí tương đối thay vì số cột tuyệt đối.

5. Sai – Sai có nghĩa là Excel sẽ chỉ trả về một giá trị cho một kết quả khớp chính xác. Nếu bạn đặt thành True, Excel sẽ tìm kết quả khớp gần nhất. Nếu nó được đặt thành Sai và Excel không thể tìm thấy kết quả khớp chính xác, nó sẽ trả về # Không có.

Hy vọng, bây giờ bạn có thể thấy chức năng này có thể được sử dụng như thế nào, đặc biệt nếu bạn có nhiều dữ liệu được xuất ra từ cơ sở dữ liệu chuẩn hóa.

Có thể có một bản ghi chính có các giá trị được lưu trữ trong bảng tra cứu hoặc bảng tham chiếu. Bạn có thể lấy dữ liệu khác bằng cách tham gia vào dữ liệu bằng cách sử dụng VLOOKUP.

Một điều khác bạn có thể nhận thấy là việc sử dụng biểu tượng $ ở phía trước của cột và số hàng. Biểu tượng $ cho Excel biết rằng khi công thức được kéo xuống các ô khác, tham chiếu đó sẽ giữ nguyên.

Ví dụ: nếu bạn đã sao chép công thức trong ô F4 sang H4, hãy xóa các ký hiệu $ và sau đó kéo công thức xuống H9, bạn sẽ nhận thấy rằng 4 giá trị cuối cùng trở thành # N / A.

Lý do cho điều này là vì khi bạn kéo công thức xuống, phạm vi sẽ thay đổi theo giá trị của ô đó.

Vì vậy, như bạn có thể thấy trong hình trên, phạm vi tra cứu cho ô H7 là Tờ2! A5: B8. Nó chỉ đơn giản là tiếp tục thêm 1 vào số hàng. Để giữ phạm vi đó cố định, bạn cần thêm ký hiệu $ trước ký tự cột và số hàng.

Một lưu ý: nếu bạn sắp đặt đối số cuối cùng thành True, bạn cần đảm bảo rằng dữ liệu trong phạm vi tra cứu của bạn (trang tính thứ hai trong ví dụ của chúng tôi) được sắp xếp theo thứ tự tăng dần nếu không nó sẽ không hoạt động! Bất kỳ câu hỏi, gửi bình luận. Thưởng thức!

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.