Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Calculated Fields Form PRO v5.1.98 NULLED

0

Plugin “Calculated Fields Form PRO” cho phép bạn tạo biểu mẫu web với các trường được tính toán, có giá trị được tính động dựa trên giá trị của các trường khác trong biểu mẫu web.

Khả năng là không giới hạn. Ví dụ: bạn có thể tạo biểu mẫu với tính toán tài chính, thao tác ngày tháng để tạo biểu mẫu đặt trước và tính giá sản phẩm. Plugin Calculated Fields Form PRO bao gồm các hoạt động văn bản cho các dịch vụ chỉnh sửa, dịch thuật hoặc quảng cáo. Có nhiều hoạt động nâng cao hơn có sẵn như xác định khoảng cách giữa các địa chỉ hoặc tạo đồ thị. Các biểu mẫu kết quả đáp ứng 100% trên thiết bị di động.

Điều ấn tượng nhất là bạn không cần phải thuê một lập trình viên để tạo ra các biểu mẫu. Với kiến ​​thức cơ bản, bạn sẽ có một Form PRO chỉ trong năm phút.

Tạo một biểu mẫu là tất cả trực quan. Plugin “Calculated Fields Form PRO” bao gồm trình chỉnh sửa biểu mẫu với nhiều điều khiển. Chẳng hạn như trường văn bản, trường số, trường tiền tệ, điều khiển thanh trượt, trường email, nút radio, hộp kiểm, trường vùng chứa, ngắt trang để tạo biểu mẫu nhiều trang và quan trọng nhất là trường được tính toán.

Calculated Fields Form PRO bao gồm danh sách các điều khiển, thanh thuộc tính để dễ dàng chỉnh sửa thuộc tính trường, trang tổng quan nơi bạn có thể thiết kế biểu mẫu của mình và các thuộc tính cho cấu hình biểu mẫu. Ngoài ra, plugin đi kèm với nhiều bố cục được xác định trước để thay đổi giao diện của biểu mẫu. Nếu không có đủ bố cục được xác định trước cho dự án của bạn, có một trình chỉnh sửa kiểu để tùy chỉnh thiết kế của biểu mẫu.

Demo: https://cff.dwbooster.com/

Những đặc điểm chính Calculated Fields Form PRO

Đặc điểm Calculated Fields Form PRO

 • Bao gồm một trình tạo biểu mẫu để thêm / chỉnh sửa các loại trường khác nhau, bao gồm một hoặc nhiều trường được tính toán tự động dựa trên dữ liệu được nhập vào các trường khác.
 • Thông tin đã gửi có thể được gửi qua email đến một hoặc nhiều địa chỉ email và trả lời tự động cho người dùng đã điền vào biểu mẫu.
 • Biểu mẫu có thể được điền trước từ các nguồn dữ liệu bên ngoài
 • Có thể kết nối biểu mẫu với thanh toán PayPal, đối với thanh toán một lần hoặc thanh toán định kỳ / đăng ký.
 • Bao gồm nhiều tiện ích bổ sung để kết nối với các dịch vụ khác hoặc plugin WordPress.
 • Bao gồm nhiều bố cục được xác định trước.

Calculated Fields Form Pro có thể được sử dụng cho:

Calculated Fields Form PRO 1

 • Dạng tính toán, ví dụ: máy tính tổng quát, máy tính cân nặng lý tưởng, máy tính calo, tính toán báo giá cho đặt phòng khách sạn, tính báo giá cho các cuộc hẹn và dịch vụ, máy tính khoản vay & tài chính, máy tính ngày như máy tính thai kỳ, v.v.
 • Tích hợp với WooCommerce để tính toán động giá sản phẩm và sử dụng giỏ hàng WooCommerce
 • Contact form: Có thể được sử dụng giống như bất kỳ biểu mẫu liên hệ nào khác, nơi bạn có thể xác định các trường sẽ xuất hiện trong biểu mẫu, bao gồm các trường văn bản, hộp kiểm, danh sách thả xuống, tải lên, v.v.

CÁC TÍNH NĂNG KHÁC Calculated Fields Form PRO

Calculated Fields Form PRO 2

 • Từ trang cấu hình plugin, có thể sao chép một biểu mẫu bằng cách nhấn nút “Sao chép” được liên kết với nó. Bằng cách sao chép một biểu mẫu, bạn có thể sử dụng lại công việc đã làm.
 • Bao gồm một khu vực khắc phục sự cố và tối ưu hóa.
 • Cho phép bạn vô hiệu hóa các biểu mẫu trong quá trình lập chỉ mục để cải thiện tốc độ của trang web.
 • Bao gồm kiểm soát phiên bản trong các biểu mẫu để khôi phục các phiên bản trước đó.

CÁC HÌNH THỨC XÁC ĐỊNH TRƯỚC:

Calculated Fields Form PRO 3

“Calculated Fields Form PRO” được phân phối với năm biểu mẫu mẫu được xác định trước.

 1. Thao tác Máy tính Đơn giản
 2. Tính theo Ngày (đặt chỗ với ngày nhận phòng và trả phòng)
 3. Máy tính trọng lượng lý tưởng
 4. Máy tính thai kỳ
 5. Máy tính cho thuê

Calculated Fields Form PRO 4

Changelog: Calculated Fields Form PRO

Download Calculated Fields Form PRO v5.1.98 NULLED Free

--Changelog--
Improves the feedback module that alerts to errors in the database.
v5.1.97
Reduces the form creation process. It redirects the user to the form settings after creating the form.
It is possible to close and open the settings sections to make form editing easier.

v5.1.77
Modifies the Handling Files operations module.
Modifies the Managing Fields operations module.
Improves the javascript cache module.

v5.1.75
Includes the operations SHOWFIELD, HIDEFIELD to show/hide fields without disabling them.
Includes new attributes in the date/time field to allow disabling the keyboard on mobiles and configure Monday as the first weekday.
Modifies the styles on datepickers.
Implements additional validations in the Captcha generator.
Includes new filters to modify the headers row and body rows in the Export CSV module.

v5.1.74
Modifies functions deprecated in the latest Elementor update.
Fixes an issue with the default values in DropDown, Radio Buttons, and Checkbox fields.

v5.1.73
Fixes an issue with the default values in DropDown, Radio Buttons, and Checkbox fields.

v5.1.72
Fixes a minor issue with the next/previous pages feature in multi-page forms.
Modifies the forms builder design.
Modifies the PREC operation to support an additional parameter to return the number without decimal if it is an integer.
Registering the plugin becomes a MUST.

v5.1.70
Fixes an issue with the CDATE operation.
Modifies the Gutenberg Block to update the forms list dynamically.
v5.1.69
Modifies the loading process to prevent the iframe tags affect the form generation.
Includes a 'Files Operations' module to manage files. The operations module includes three operations: PDFPAGESNUMBER to obtain the pages number in a PDF file selected by the user with the Upload File control. IMGDIMENSION to get an object with the natural width and height of the image selected by the user. VIEWFILE displays the images and PDF files selected by the user into a tag decided by the form developer.
Moves the 'when to send notification emails' attribute to the payment settings section because this attribute affects every payment gateway activated in the form.

v5.1.62
Modifies the NTHROOT operation and implements the PRINTFORM operation for printing the form area.
Fixes a minor issue to allow entering negative values as the sliders' default values.
Fixes a minor issue in the DataTable DS fields on small screens.
Modifies the tags submissiondate_mmddyyyy, submissiondate_ddmmyyyy, currentdate_mmddyyyy, and currentdate_ddmmyyyy to display date only, and include the submissiontime and currenttime tags to include the corresponding time components.

v5.1.59
Improves the integration with WP-Optimize plugin.
Removes deprecated functions.

v5.1.56
Implements the operations DECIMALTOSCIENTIFIC, FRACTIONSUM, FRACTIONSUB, FRACTIONMULT, and FRACTIONDIV.
Modifies the calculated fields settings.
v5.1.55
Integrates the Select2 library with the DropDown controls.
Modifies iPhone keyboards for decimals.
= 1.1.9 =

* Modifies the URL Operations module. It includes the new getURLProtocol operation and modifies getURLParameters and getURLParameter decoding the parameters automatically.

= 1.1.8 =

* Modifies the form generation, fixing conflicts with Popup plugins.

= 1.1.7 =

* Modifies the tooltips to display them over fields in centered forms.
* Implement two new filters cpcff_send_confirmation_email and cpcff_send_notification_email (Professional, Developer, and Platinum versions of the plugin).
* Implements a new data source in the RecordSet DS field to load other forms submissions (Developer and Platinum versions of the plugin).
* Modifies the WooCommerce add-on (Developer and Platinum versions of the plugin).

= 1.1.6 =

* Modifies the checkbox and acceptance controls, allowing to configure them as on/off switches.
* Fixes minor issues with the different predefined templates.

= 1.1.5 =

* Improves the integration with WP Rocket.
* Fixes an issue with the calculated fields dependencies when they are edited manually.

= 1.1.4 =

* Improve the forms builder.
* Fixes a conflict with WP Rocket.
* Modifies the Upload Files field.
* Modifies the send emails process (commercial versions).

= 1.1.3 =

* Allows selecting the autocomplete attribute from the fields' settings.
* Includes the Date/Time operations module with the free and professional version of the plugin.
* Allows passing the version number of the ChartJS library through the CFFCHART operation (Developer and Platinum versions of the plugin).

= 1.1.2 =

* Includes a new control. The COLOR control.
* Implements the read-only feature in radio buttons and checkbox fields.

= 1.1.1 =

* Improve accessibility by making the design more coherent.

= 1.1.0 =

* Modifies the plugin's design and the accessibility.
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.