Corvid v2.3.7 NULLED – Covid-19 data Maps & Widgets for WordPress

0

Plugin Corvid – Covid-19 data Maps & Widgets for WordPress cho phép thêm bảng thống kê / widget thông qua shortcode để thông báo cho khách truy cập trang web của bạn về những thay đổi trong tình hình về đại dịch Coronavirus.

Khi COVID-19 (coronavirus) lan rộng trên toàn cầu, việc theo dõi các mô hình lây truyền thông qua bản đồ coronavirus là rất hữu ích và thú vị.

Demo: https://codecanyon.net/item/covid19-coronavirus-live-map-wordpress-plugin/26048411

Corvid — Covid-19 data Maps & Widgets for WordPress

 

Ngôn ngữ

Corvid — Covid-19 data Maps & Widgets for WordPress

Các trường hợp ở Mỹ

Tiện ích giao diện

Đồ thị thanh

Bảng các quốc gia

Mã dữ liệu

Corvid — Covid-19 data Maps & Widgets for WordPress

Thẻ trượt

Tùy chỉnh dễ dàng

thêm vào giỏ hàng

Hỗ trợ và cập nhật

Hình minh họa Covid-19

Câu hỏi thường gặp

Họ đã sử dụng cái này:

  • jobicy.com
  • Viceflow.com
  • coronacarecenter.com
  • covidondokuz.com
  • fac19.org
  • gethelp247.net

và hơn 500 người khác

Changelog: Corvid – Covid-19 data Maps & Widgets for WordPress

Download Corvid v2.3.7 - Covid-19 data Maps & Widgets for WordPress Nulled Free

[2.3.7]
Improved data loading speed
[2.3.6]
Added: New widget «Remote Jobs»
Improved performance
[2.3.5]
Hidden values for which there is no more data
Visual improvements

[2.3.4]
WordPress 5.8 support compatibility

[2.3.3]
Visual improvement.

[v2.3.2]
Improved compatibility with some themes.

[2.3.1]
Added: Vaccine Data Tables

[2.3]
Fix: Updated disabled API source.
Visual improvements.
Bug fixes.

[2.2.6.2] – 21-Jun-20
Fix: Updated disabled API source.

[2.2.6.1] – 10-May-20
Added: Action link «Settings & Shortcodes».

[2.2.6] – 30-Apr-20
Added: Ability to disable zoom/scroll/pan on maps.
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.