Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Designer Powerup for Elementor v2.2.6 NULLED

0

Cung cấp các trang web khách hàng đẹp một cách dễ dàng Designer Powerup for Elementor bổ sung các khả năng thiết kế nâng cao và các tính năng quy trình làm việc nhanh hơn vào trình chỉnh sửa Elementor. Điều này khác với bất kỳ tiện ích bổ sung nào khác – Không có tiện ích con chung chung, mà có các tính năng đặc biệt chỉ dành cho các nhà thiết kế Elementor chuyên nghiệp.

Demo: https://pixify.net/products/designer-powerup-for-elementor/

Ngừng dành thời gian nhấp chuột xung quanh

Nếu chúng ta muốn tạo các trang web hiện đại vượt trội với Elementor, chúng ta rất có thể phải đối phó với rất nhiều vụ tấn công lề, định vị tuyệt đối, CSS tùy chỉnh, tinh chỉnh bố cục nhiều lần cho tất cả các điểm ngắt và hơn thế nữa ..

Designer Powerup for Elementor thêm các tính năng để cải thiện quá trình này, kết quả cho thấy như:

  • 2,5x QUY TRÌNH THIẾT KẾ NHANH HƠN
  • 30% SÁNG TẠO HƠN MÀ KHÔNG CẦN CODE

Tạo bất kỳ bố cục có thể tưởng tượng được

Tạo bố cục với độ chính xác

Bố cục lưới mới rất mạnh mẽ và sẽ mở ra tất cả các loại khả năng bố trí mà trước đây rất khó hoặc gần như không thể.

Designer Powerup for Elementor thật dễ dàng – xác định các khối lưới và đưa nội dung vào chúng (bất cứ nơi nào bạn thích). Tất cả được thực hiện trực tiếp trong trình chỉnh sửa, với khả năng xác định các sắp xếp và vị trí khối khác nhau cho các thiết bị nhỏ hơn.

Đây là bản demo ngắn về thiết kế của công ty âm thanh hiện đại mà tôi đã sao chép bằng cách sử dụng powerup bố cục lưới này (xem hướng dẫn đầy đủ về tính năng tại đây):

Tạo mẫu nhanh hơn

Đi từ đầu đến một thiết kế đầy đủ nhanh hơn và hiệu quả hơn với các tính năng Tạo mẫu nhanh hơn của chúng tôi.

Thay đổi khoảng cách phần tử một cách trực quan

Thay đổi khoảng cách phần tử một cách trực quan

Đi tới tab Advanced, nhấp vào nút hủy liên kết và nhập một số một lần là điều tệ hại. Thay vào đó, Designer Powerup for Elementor chỉ cần kéo các cạnh.

  • xem khoảng cách được áp dụng chỉ bằng cách di chuột
  • hoạt động với các chế độ thiết bị đáp ứng
  • sử dụng phím tắt để có quy trình làm việc nhanh hơn

Designer Powerup for Elementor tạo bố cục với độ chính xác

Tạo bố cục với độ chính xác

Giữ cho bố cục của bạn luôn trôi chảy bằng cách bật Lưới trang ngay trên đầu giao diện chỉnh sửa của bạn. Các lưới đáp ứng này sẽ giúp bạn sắp xếp nội dung của mình, dễ dàng phát hiện ra bất kỳ điểm mâu thuẫn nào và mang lại độ chính xác cho các thiết kế của bạn.

Yếu tố hiện đại

Designer Powerup for Elementor hiện đại hóa thiết kế của bạn với những bổ sung hợp thời trang mới này.

Làm đẹp luồng các phần

Làm đẹp luồng các phần

Mở rộng bộ sưu tập các ngăn chia hình dạng mặc định với các phần bổ sung mới của chúng tôi, hoàn toàn độc đáo và sẽ giúp bạn tạo các dấu ngắt phần bắt mắt hơn.

Tạo hình dạng Blob Shapes với Designer Powerup for Elementor

Tạo hình dạng Blob Shapes

Các hình dạng đốm màu hợp thời trang có thể tạo thêm hứng thú cho thị giác và Designer Powerup for Elementor giúp bạn không làm cho các thiết kế trở nên nhàm chán. Giờ đây, bạn không phải “ truy cập external tool > generate shape > download image > upload > slow down the page > repeat to change something”.

  • tạo hình dạng trực tiếp không giới hạn
  • đầu ra SVG có thể mở rộng mà không ảnh hưởng đến tốc độ trang
  • sử dụng làm yếu tố hình ảnh nền
  • lấp đầy hình dạng với hình ảnh / độ dốc tùy chỉnh

Changelog: Designer Powerup for Elementor

Download Designer Powerup for Elementor v2.2.6 Nulled Free
= v2.2.6 - Dec 4, 2021 =
* Fix: Added Transition feature to the settings page list

= 2.2.5 - Aug 16, 2021 =
* Enhancement: Compatibility with Elementor v3.4
* Tweak: Removed "Child Selector" option from CSS Transform feature
* Tweak: Disabled CSS Transform feature by default for new installations
* Fix: Double spacer initialization on re-render and with Grid Layout enabled

v2.2.3 - 1st March, 2021:
Enhancement
Quick Spacers toggle shortcut "Ctrl+Q" now changed to "Opt/Alt + S"
Increased section column count to 25
All editing handles hidden when dragging the spacers
Column borders thickened by a bit to improve visibility with Grid Visual Overlay enabled
Extended blob image width and height control limits beyond 100%
Fixed
Infinite editor loading issue on new setups having Elementor v3.1+ with Optimized DOM enabled by default
Grid Layout option dropdown for column unreadable in dark mode
v2.2.2 - 28th December, 2020:
Enhancement
Quick Spacers now jumps 5px by default. For normal 1px dragging behavior, hold spacebar key while dragging
Grid Layout background made lighter to improve contrast
Quick Spacers UI improvements
Removed the w, s, c keyboard shortcuts for the quick spacers
Fixed
Widget drag-drop positioning issue when quick spacers were active
Undefined error on the frontend in some edge-cases from the layered shadow powerup
v2.2.1 - 30th November, 2020:
Fixed
Grid layout child columns with images overflowing horizontally in responsive mode
v2.2.0.1 - 12th November, 2020:
Fixed
Compatibility issue with Elementor Pro forms (Beta release)

= v2.2.0 - October 30, 2020 =
* New: Grid layout powerup. [More details and a walkthrough here](https://youtu.be/9DsjLhBLReg)
* New: Negative margins dragging support for Quick Spacers
* Enhancement: Page Grid is now a Global site-level option accessible through User Preferences tab in the hamburger menu
* Enhancement: Faded-out inherited values on spacers for responsive modes
* Enhancement: UI improvements for spacers, including - background changed back to solid colors from stripes
* Enhancement: Retired "Q" key shortcut for Quick Spacers in favor of auto-priority on selecting the desired element
* Enhancement: Quick Spacers dragging shows dragging cursor even when the cursor goes out of dragging area
* Enhancement: Quick Spacers minor performance improvement
* Enhancement: Added color swatch for layered shadows
* Enhancement: Changed slider step values for Transforms and Advanced Gradients
* Enhancement: Advanced gradients negative color location
* Fix: Advanced Gradients and Layered Shadows compatibility issue with Global Colors
* Fix: Changing column spacers on a section also changed values for inner section columns while dragging
* Fix: Console error on initializing Quick Spacers
* Fix: Spacers added extra gap below widget in editing mode

= v2.1.9 - September 5, 2020 =
* Fix: Blob Generator image custom positioning not working on Safari browser

= v2.1.7.1 - August 15, 2020 =
* Fix: Updated WordPress compatibility version number

= v2.1.7 - August 15, 2020 =
* New: Global toggle for Quick Spacers (Ctrl + Q) in the Preferences section
* Enhacement: Compatibility with Elementor 3.0-beta
* Enhacement: Blurring only the active text editing field when using Quick Spacers in conjunction
* Enhacement: Hide all other spacers on the w, s, and c keys
* Enhacement: Updated welcome page design of the plugin
* Enhacement: Quick Spacer performance
* Fix: Not processing Quick Spacers when in Global Theme Style mode
* Fix: Spacers not working when changing dynamic templates
* Fix: Jaggedness in dragging spacer values
* Fix: Absolute positioning issue with blob generators
* Fix: Undefined index on motion effects compatibility code
* Fix: Section/column flickering on changing advanced gradients/shadow values
* Fix: Unexisting dev files loaded when `SCRIPT_DEBUG` constant was set to true

= v2.1.6 - June 27, 2020 =
* New: Preview swatch for advanced gradients and layered shadows
* New: Keyboard Shortcut Key "Q" to highlight the current selected widget's spacers
* Enhacement: Quick Spacers UI
* Enhacement: Auto apply parent spacer values for the non-dragged values in responsive mode
* Enhacement: Show negative margin spacers as the default size to avoid overlap editing issues
* Enhacement: Performance enhancements to the spacers
* Enhacement: Opacity of a layer in the Tangerine Shape Divider
* Enhacement: Transform Skew control limit change
* Fix: Spacers disappearing when snapping mouse with no value change
* Fix: Undefined index notice

= v2.1.3 - May 18, 2020 =
* Enhacement: Admin menu page now moved inside Elementor main menu with tab navigation
* Enhacement: Major changes to Blob Generator functionality and efficiency
* Enhacement: Fill options moved to the Style tab for the Blob Generator
* Enhacement: Additional tips and description of settings for Blob Generator and Grid
* Enhacement: Performance improvements to the quick spacers
* Enhacement: Moved the spacer element type identifier to the center
* Fix: Image and Gradient fill not working properly for multiple blobs on a page
* Fix: Image not appearing on Frontend for the Blob Generator
* Fix: `c`, `s`, `w` keyboard shortcuts for highlighting quick spacers not working on keyboards having a layout other than QWERTY
* Fix: `this.ui.edpSpacerDivs.siblings is not a function` error on adding a new section
* Fix: Grid not showing up on Page Template other than Elementor Canvas

= v2.1.2 - May 03, 2020 =
* Fix: Grid not appearing in Elementor v2.9.8 (current latest)
* Fix: CSS returning `undefined` string on early bail of shadows, gradients and transforms
* Enhacement: Description for Blob Contrast and Complexity controls
  • Xem thêm: tổng hợp Plugin WordPress cao cấp cập nhật hằng ngày
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.