Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Direct Checkout Pro v1.3.9.11 – Add To Cart Redirect, Buy Now Button WooCommerce

0

Direct Checkout Pro giúp thêm vào chuyển hướng giỏ hàng, Nút mua hàng nhanh, nút Mua ngay, nút Xem nhanh cho WooCommerce.

Demo: https://www.piwebsolution.com/product/add-to-cart-direct-checkout-for-woocommerce-pro/

Tính năng cao cấp của Direct Checkout Pro – Add To Cart Redirect, Buy Now Button WooCommerce

PRO Direct checkout 1PRO Direct checkout 2PRO Direct checkout 3PRO Direct checkout 4PRO Direct checkout 5PRO Direct checkout 6

 • Ghi đè sản phẩm cụ thể lên cài đặt chuyển hướng toàn cầu
 • Thay đổi trang chuyển hướng cho một sản phẩm cụ thể
 • Thay đổi trang chuyển hướng cho sản phẩm cụ thể ngay cả trên sản phẩm lưu trữ
 • Không có plugin nào khác cung cấp trang chuyển hướng dành riêng cho sản phẩm trong Ajax thêm vào giỏ hàng
 • Tắt chuyển hướng cho một sản phẩm cụ thể
 • Set chuyển hướng về một sản phẩm cụ thể chỉ
 • Đặt url chuyển hướng tùy chỉnh trên cơ sở từng sản phẩm, để khi họ thêm sản phẩm cụ thể đó vào giỏ hàng, họ sẽ được chuyển hướng đến liên kết cụ thể mà bạn đã đặt cho sản phẩm đó, điều này sẽ tăng doanh số bán hàng của bạn.
 • Sửa đổi nhãn của nút Mua ngay / mua nhanh
 • Thay đổi vị trí của nút mua ngay bây giờ / mua nhanh
 • Thay đổi trang chuyển hướng để mua ngay bây giờ / nút mua nhanh
 • Bạn có thể tắt nút Mua ngay cho sản phẩm cụ thể
 • Nút xem nhanh, với nhiều tùy chọn để tùy chỉnh hộp quicview
 • Url chuyển hướng có thể là url miền khác, bạn sẽ phải đề cập đến tên miền của tất cả các url đó trong cài đặt plugin, nếu tên miền của url không nằm trong danh sách an toàn thì nó sẽ không chuyển hướng đến url đó
 • Hiển thị ption Mua ngay cho sản phẩm có thể thay đổi trên trang Shop / danh mục, điều này sẽ thêm biến thể đầu tiên của sản phẩm vào giỏ hàng
 • Đặt url trang cảm ơn khác nhau cho từng sản phẩm
 • Cung cấp tùy chọn để thay đổi thời hạn của sản phẩm trên chính trang thanh toán
 • Cung cấp tùy chọn để xóa sản phẩm trực tiếp khỏi trang thanh toán

Bạn phải gỡ cài đặt phiên bản miễn phí khi sử dụng phiên bản chuyên nghiệp

Nâng cấp lên verison 1.3.9.11 mới nhất tương thích với WordPress 5.7

Changelog: Direct Checkout Pro – Add To Cart Redirect, Buy Now Button WooCommerce

Download Direct Checkout Pro v1.3.9.11 - Add To Cart Redirect, Buy Now Button WooCommerce Nulled Free
v1.3.9.11
Changelog Not Found!

Direct Checkout Pro v1.3.7.3
Changelog Not Found!

Direct Checkout Pro v1.3.4.1
Changelog Not Found!

Direct Checkout Pro v1.3.2
Changelog Not Found!
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.