Divi Booster v3.6.0 – Divi Theme by Elegant Themes

0

Divi Booster là một plugin WordPress giúp dễ dàng tùy chỉnh chủ đề Elegant Divi theme.

Divi Booster bổ sung 100 tùy chọn cấu hình mới cho Divi. Divi Booster cực kỳ dễ sử dụng – hầu hết các chức năng có thể được bật và tắt chỉ bằng cách tick dấu tùy chọn.

Divi Booster rất nhanh – biên dịch trước và giảm thiểu mã CSS và javascript được tạo khi lưu cấu hình và không phải khi người dùng truy cập trang web của bạn. Điều này có nghĩa là nó tải nhanh hoặc nhanh hơn mã tương đương được đặt trong chủ đề.

Demo: https://divibooster.com/divi-booster-the-easy-way-to-customize-divi/

Tính năng nổi bật Divi Booster – Divi Theme by Elegant Themes

Tính năng Divi Booster Plugin

  • Cài đặt toàn trang web: Icons, Layout, Links, Site Speed
  • Header: Tùy chỉnh Top Header, Main Header, Mobile Header
  • Tùy chỉnh Posts, Sidebar, Footer
  • Divi Builder: Tùy chỉnh Standard Builder, Visual Builder
  • Modules: Accordion, Blurb, Countdown, Email Optin, Gallery, Header (Full Width), Map, Portfolio, Portfolio (Filterable), Portfolio (Full Width), Post Navigation, Post Slider, Post,, Slider (Full Width), Pricing Table, Slider, Slider (Full Width), Text, Video
  • Plugins: tương thích Easy Digital Downloads, WooCommerce
  • Dành cho Developer Tools: Import / Export, Generated CSS, Generated JS, Generated Footer, HTML, Generated .htaccess Rules
Divi Booster WordPress Plugin v3.6.0 Nulled Free Changelog

= v3.6.0 =
* Added menu module option to set link spacing

= v3.5.9 =
* Fixed menu module vertical separator not centered for some font sizes
* Fixed visual builder styles not loaded when certain child themes active

= v3.5.8 =
* Updated social icons feature for Divi 4.10 compatibility

= v3.5.6 =
* Fixed person module icons not displaying in Divi 4.10

= v3.5.5 =
* Added option to show post tags in blog module

= v3.5.4 =
* Fixed undefined function et_builder_i18n() error in Divi pre 4.4.9

= v3.5.2 =
* Fixed menu module vertical separators applied to submenu items
* Added "Run Once" option to fullwidth slider automation animation

= v3.5.1 =
* Added option to change filterable portfolio tab order

= v3.5.0 =
* Added span tag to separator added by post title module tags feature

= v3.4.9 =
* Reverted map pin feature to earlier loading method due to errors

= v3.4.6 =
* Added phone icon to social media follow module

= v3.4.5 =
* Fixed portfolio sorting by Id duplicating items in subsequent portfolios
* Improved positioning of title text option in Extra

= v3.4.3 =
* Fixed errors in CSS manager feature

= v3.4.2 =
* Fixed person module email and website not showing in theme builder layouts

= v3.3.9 =
* Fixed unsupported operand error in countdown timer module option

= v3.3.8 =
* Added option to set footer menu alignment
* Improved footer option organization and wording

= v3.3.7 =
* Added Site-wide Settings > Accessibility > Enable Zooming option

= v3.3.6 =
* Updated title / tagline feature to omit tagline element when not visible
* Fixed custom overlay icon positioning in fullwidth portfolio

= v3.3.5 =
* Fixed assign-op error in custom icon feature
* Option to show tags in post title module now works on projects
* Fixed background automatic updates not working in WP 5.5
* Fixed gallery images per row affecting slider
* Fixed social icon font loading when not needed
* Added caching headers to social icon font files
* Fixed array offset errors in version update code

Xem thêm: Tổng hợp Plugin WordPress cao cấp miễn phí cập nhật hàng ngày

password: xem hướng dẫn bên dưới

Banner Thienhabet
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.