Dokan Business v3.1.4 + Dokan Theme v2.3.6 – Multi Vendor Marketplace Plugins

4

Dokan Pro là cách tốt nhất để xây dựng thị trường trực tuyến của bạn với WordPress

Mang lại tinh thần kinh doanh trong tầm tay của bạn. Bắt đầu tạo thương hiệu thương mại điện tử của bạn với giải pháp Thị trường đa nhà cung cấp Dokan Multi-vendor Marketplace.

Bạn có thể bắt đầu ebay hoặc eCommerce của riêng bạn. Thương mại điện tử với WordPress giờ đã dễ dàng! Thiết kế và giao diện siêu trực quan của Dokan cũng giúp người mới bắt đầu dễ dàng.

Demo: https://wedevs.com/dokan/

Tính năng nổi bật Dokan Pro – Dokan Theme – Multi Vendor Marketplace Plugins

Tính năng Dokan Pro plugin

 • Thị trường với các cửa hàng độc lập: Giống như Shopify, eBay hoặc Amazon, Dokan cung cấp cho nhà sản xuất một mặt tiền cửa hàng riêng lẻ và khả năng cung cấp hỗ trợ bổ sung.
 • Một số loại sản phẩm: Dokan hỗ trợ các sản phẩm ảo đơn giản, có thể sửa đổi, có thể tải xuống, sản phẩm ảo, được nhóm và đặt trước. Do đó, người bán hàng của bạn có cơ hội bán hàng vô tận.
 • Sử dụng bất kỳ chủ đề tương thích WooCommerce.
  Dokan hoạt động với bất kỳ chủ đề nào hỗ trợ WooCommerce. Các nhà phát triển cũng cung cấp cho bạn một chủ đề miễn phí để giúp bạn bắt đầu với plugin!
 • Bảng điều khiển từ trang web: Khách hàng và nhà cung cấp có quyền truy cập vào bảng điều khiển mạnh mẽ giúp dễ dàng quản lý kho sản phẩm, bao gồm bán hàng, đặt hàng, giảm giá và phiếu giảm giá.
 • Kiếm tiền với mỗi lần bán: Phí hoa hồng trên quy mô toàn cầu, từ một nhà cung cấp hoặc nhận một khoản hoa hồng đặc biệt cho một sản phẩm. Một mô hình giao dịch công bằng cho phép cả hai bên chia sẻ thành công của doanh nghiệp của bạn!
 • Lưu trữ thông tin với các báo cáo và số liệu thống kê: Người bán có thể xem báo cáo chi tiết về doanh số của cửa hàng, cũng như có được ý tưởng về hiệu suất của cửa hàng.
 • Quản lý phiếu giảm giá: Các thương gia quản lý các sản phẩm của riêng họ và giảm giá họ cung cấp. Hơn nữa, các nhà sản xuất có thể tạo phiếu giảm giá để bán hàng đặc biệt!
 • Cửa sổ thời trang: Mỗi cửa hàng trông chuyên nghiệp với một vị trí và xếp hạng lý tưởng cho việc xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn. Các cửa hàng cũng có thể sử dụng một số mẫu thiết kế để có được cái nhìn tốt nhất.
 • Tăng giá trị thương hiệu thông qua đánh giá sản phẩm: Sản phẩm và nhà cung cấp có thể được xem xét và đánh giá bởi khách hàng. Đánh giá tốt giúp khách hàng khác có được niềm tin và thêm giá trị cho thương hiệu. (Nhận xét nhà cung cấp – Gia hạn)
 • Quản lý đơn hàng trên đường đi!: Các nhà cung cấp có thể quản lý đơn đặt hàng của họ, đánh dấu các đơn đặt hàng là đang chờ xử lý hoặc xử lý, xem địa chỉ giao hàng và thanh toán và gửi hàng.
 • Tổng quan về xuất bản sản phẩm: Duy trì chất lượng sản phẩm trong thị trường của bạn và chặn thư rác hoặc các sản phẩm bất hợp pháp. Nếu phê duyệt xuất bản được bật, quản trị viên sẽ xem xét sản phẩm và xuất bản nó. Các nhà cung cấp có thể tạo ra các sản phẩm được công bố của họ bất cứ lúc nào.
 • Hệ thống rút tiền dễ dàng: Rút tiền rất đơn giản. Người bán có thể yêu cầu rút tiền từ quản trị viên khỏi bảng điều khiển. Quản trị viên có thể đặt ngưỡng rút tiền, chu kỳ và cũng có thể trả lại tiền cho khách hàng.
 • Quản lý SEO cho trang Cửa hàng: Người bán có thể quản lý SEO cho trang cửa hàng của họ. Họ có thể viết các thẻ meta tùy chỉnh, lưu trữ một permalink và mô tả từ bảng điều khiển.
 • Thiết lập cửa hàng đầy đủ: Người bán có thể bao gồm thông tin bổ sung về cửa hàng và nhãn hiệu của họ từ bảng điều khiển.
 • Thiết lập phương thức thanh toán: Các nhà cung cấp có thể kiểm soát các phương thức thanh toán của họ từ cài đặt bảng điều khiển, cũng như đặt phương thức đầu ra từ giao diện bên ngoài.
 • Tích hợp hồ sơ mạng xã hội cho các nhà cung cấp: Các nhà cung cấp có thể thêm hồ sơ xã hội của họ từ Twitter, Facebook, v.v. và cũng liên kết các cửa hàng Facebook của họ với hồ sơ cửa hàng của họ, giúp họ bán chéo.
 • Quản lý giao hàng cho từng cửa hàng: Với Dokan, các nhà cung cấp có thể đặt phân phối toàn cầu cho cửa hàng của họ, cũng như đặt tốc độ phân phối sản phẩm trực tiếp từ bảng điều khiển của họ.
 • Đặt hàng và nhận tiện ích trên thanh công cụ nhà cung cấp: Các nhà cung cấp có thể nhanh chóng xem vị trí hiện tại và trạng thái đơn hàng của họ trên bảng điều khiển với bộ đếm trạng thái đơn hàng.
 • Trả lại sản phẩm là vô cùng dễ dàng: Khách hàng có thể yêu cầu ủy quyền hoàn trả thông qua các nhà cung cấp. Quản trị viên sẽ xem xét yêu cầu và hoàn lại tiền.
 • Quảng cáo bán hàng: Là quản trị viên, bạn có thể gửi thông báo quan trọng đến tất cả các nhà cung cấp hoặc cửa hàng cụ thể. Quảng cáo sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển của nhà cung cấp.
 • Khả năng quản lý bán hàng: Quản trị viên có thể kích hoạt / hủy kích hoạt người bán. Các nhà cung cấp cũng có thể được quảng cáo là những người bán hàng đáng tin cậy của người dùng cho xuất bản trực tiếp mà không cần kiểm duyệt.
Dokan Business - Multi Vendor Marketplace Plugin Nulled Free Changelog

= v3.1.4 Jan 11, 2021 =
----------------------------------
* update: Added disconnect button on dokan admin setting and some issues fixed on vendor analytics
* update: Product add-on module template override does not work
* update: Changed social login sign in URL from dokan_reg to vendor_social_reg on query param
* fix: Import option allows vendors to create categories
* fix: If admin commission for flat type commission is set to zero it was showing not set
* fix: Text-domain missing on confirmation alert
* fix: Default attribute was not displaying when variation product edit form vendor dashboard
* fix: Vendor details admin commission label changed on the admin area
* fix: Fixed vendor staff was not receiving new order email issue
* fix: Fixed Variations was not saving correctly
* fix: Fixed store support form showing wrong with Elementor
* fix: Replaced WP SEO deprecated functions
* fix: Fixed product location mismatch if created from admin
* fix: Vendor verification image breaks after upload and the uploaded file is not accessible
* fix: Auction product SKU is not updating or saving
* fix: Single Product Multiple Vendor redirection for auction and booking type product
* fix: Updated stripe codebase and fixed some issues with Stripe modules
* fix: Responsive dashboard product and order table
* fix: Removed addon validation for Dokan Subscription product
* fix: Vendor updates other vendor product if SKU/ID is same, instead of creating a new product for requesting vendor
* fix: Make product status draft after a vendor/admin immediately cancels their subscriptions

v3.1.3 Dec 20, 2020
- [update] WireCard: Added tax/discount for Vendor Subscriptions, previously only actual product price was sent to API
- [update] WireCard: Added a new exception if vendor account is not linked with wire card, now the user will get proper error messages instead of Something went wrong
- [fix] Refund and announcement listing loading problem and text-domain issue fixed
- [fix] Booking addon options are missing on the Booking type product edit panel
- [fix] Variable product image upload when yoast seo plugin is active
- [fix] Added tax fields for vendor subscription type product, previously users weren't able to select tax for vendor subscription products
- [fix] Translation support for list tables on Dokan admin pages
- [fix] Booking simple product changes to virtual product
- [fix] Fixed Dokan Stripe 3ds recurring issue with vendor subscription products
- [fix] Dokan order discount mismatch when recalculate from admin panel order details page
- [fix] Fixed cart coupon option disabled for multi vendors
- [fix] WireCard: added some new exceptions to display formatted errors to users
- [fix] WireCard: Fixed product pack end date for vendor subscription, previously this was causing subscription to get canceled automatically before subscriptions actual end date
- [fix] WireCard: Fixed decimal issues on product price, this was causing API error due to mismatch order total
- [fix] WireCard: Removed rmccue/requests library from vendor folder, WordPress already has this library pre installed. This was causing a fatal error on some installations
- [fix] Limit your zone selected by default when zone created with a country
- [fix] Disallow direct access vendor verification uploaded documents folder
- [fix] Fixed Dokan Stripe resource missing api error for empty source provided via api call

== v3.1.2 Dec 01, 2020 ==
----------------------------------
- [fix] Vendor gets error while purchasing normal product with PayPal in checkout page
- [fix] Single product multi vendor products showing others vendor area issue when SPMV product duplicated
- [fix] Admin commission set 0 by default when create/update vendor form admin area
- [fix] Enable vacation mode is hiding products from vendor dashboard, vendor not able to see the products
- [fix] Vendor staff not able to add/edit any product on vendor dashboard, also fixed capabilities issue and imporove code standard
- [fix] Vendor shipping settings page showing js error issue when try to add/update any shipping zone
- [fix] Update vendor review REST API and fixed some errors
- [fix] SMS verification error message translation not available
- [fix] SMS verification error handling for vendors
- [fix] Booking product virtual option not saving while 1st time create form vendor dashboard
- [fix] Coupon minimum amount not working with variation products issue fixed
- [fix] Vendor product addon appears in every product in marketplace when that vendor logged in
- [fix] Product wise Commission is not working in subscription product on admin area product edit page
- [fix] Report csv header mismatch issue fixed
- [fix] Stripe Dashboard does not show the price including the tax for vendors
- [fix] SKU data not importing when CSV import on vendor dashboard
- [fix] Booking single day no data showing, responsiveness issue fixes form vendor dashboard booking details page
- [fix] Product seo default meta description removed from vendor dashboard product edit page
- [fix] Check product pack end date before cancelling vendor subscriptions
- [fix] Downloads files showing multiple entries when have suborder
- [fix] Variable product showing extra fields when subscription type product update from vendor dashboard
- [fix] Bookable Product: Booking by day view which is missing in Booking calender.
- [fix] If the processing fee is not 0 and if the dokan_gateway_fee_paid_by meta is blank then the processing fee is paid by the admin.

== v3.1.1 -> Nov 16, 2020==
- [Fix] Stripe Refactor
- [fix] Customer subscription cancel status not showing for vendor
- [fix] Wholesale product checkbox not working when product status pending
- [fix] Product wise commission not working comma decimal issue fixed
- [fix] Dokan modules section active/inactive issue
- [fix] Product addon select field not saving when price field blank
- [fix] PHP 5.6 Compatibility, **update: required minimum php version is set to 7.0.0
- [fix] Duplicate product not working when try any product duplicate
- [fix] Fixed translation issue for Dokan pro
- [fix] Modules url changes on module title and image in Dokan admin
- [fix] Dokan booking calendar only shows one booking on a single day

-------------------------------------------------------------------------
v3.1
- [new] Vendor Analytics
- [new] Live search with autocomplete list
- [update] Refactor and fix stripe connect module
- [fix] Add gateway fee payee indicator in admin report logs
- [fix] Booking confirmation not working when trying to confirm it from the booking list
- [fix] Text domain fix on export and import fix
- [fix] Activate only available modules during plugin activation
- [fix] Product type not changing to grouped
- [fix] Branding issue on Dokan seller search on store list page
- [fix] Vendor earning in order details after the refund
- [fix] Vendor export statement in report
- [fix] Remove external product type from subscription allowed product types
- [fix] Subscription product price not saving when WC auction plugin active
- [fix] Featured sellers showing more than limit
- [fix] Product tags search not working properly on quick edit area
- [fix] Text domain issue when report abuse delete in js end
- [fix] JS console error fixed on report abuse module edit product page
- [fix] Text domain missing on Wholesale module
- [fix] Subscription plan page design broken when different language use
- [fix] Vendor product csv import ui issue
- [fix] Dokan Pro core email template locations
- [fix] Store default geolocation when creating product first time
- [fix] Coupon product and exclude product field move to search select with variations
- [fix] Missing report header in csv
- [fix] Missing translation string for Dokan Subscription module
- [fix] Product variation toggle issue, variation downloadable file delete issue
- [fix] Product inquiry email spelling mistake
- [fix] Vendor can modify other vendor product
- [fix] Multi vendor duplicate SKU
- [fix] Vendor not getting email confirmation
- [fix] Can not quick update products when product limit reached
- [fix] Product addons vendor staff vendor view
- [fix] CSV import feature column to false if not admin
- [fix] Export wholesale column missing
- [fix] Edited product status not working properly
- [fix] Simple subscription layout break when vendor subscription active
- [fix] Product add-on type File upload does not show the file on vendor order
- [fix] Auction start,end field disable from keyboard
- [fix] Announcements week days to month
- [fix] Product discount price scheduled issue
- [fix] Import restriction on subscription category
- [fix] Wholesale customer registration email to admin
- [fix] Report custom date not working for daily sales & statements
- [fix] New refund request email not sending to admin
- [fix] WooCommerce deprecated function changes
- [fix] Refund issue with decimal formatting number order total

Hướng dẫn activate Dokan Pro (Business) + Dokan – WooCommerce Booking Integration

 1. Vui lòng tải và cài đặt bản Dokan Lite được cung cấp trên kho lưu trữ WordPress.org, sau khi cài đặt Dokan Lite, bạn có thể cài đặt và kích hoạt Dokan Pro
 2. Đối với Dokan – WooCommerce Booking Integration, trước khi kích hoạt bạn cần cài đặt các plugin sau:
 • Xem thêm: tổng hợp Plugin WordPress cao cấp, cập nhật hàng ngày được chia sẻ miễn phí

password: hotrowordpress

Trong gói Dokan Business bao gồm:

 1. Dokan Business v3.0.7
 2. Dokan Lite v3.0.7
4 bình luận
 1. thang đã bình luận

  Mình đã cài nhưng không activate, bạn hỗ trợ giúp mình được không

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   nó hiện activate thì kệ nó đi. Cứ sử dụng bth nhé

 2. thang đã bình luận

  Mình cài Dokan Pro vào làm sao để kích hoạt nhỉ. hay phải mua bạn ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   blog này ko có mua bán gì nhé. Đợi ad cập nhật v3.1.3 lên rồi cài lại nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.