Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Edubin v8.12.4 – Education LMS WordPress Theme

0

Edubin Theme là một trong những chủ đề LMS WordPress giáo dục tốt nhất hoàn hảo để bán các khóa học trực tuyến, Đại học, Cao đẳng, Trường học, Trung tâm đào tạo, E-Learning, Hướng dẫn khóa học, Trung tâm giáo dục & các giải pháp khác.

Edubin – Education WordPress Theme là một giải pháp giáo dục hoàn chỉnh với tất cả các tính năng và chức năng. Nó được xây dựng với tính năng kéo và thả Elementor Page Builder.

Bằng cách sử dụng Edubin, bạn có thể để xây dựng trang web cho bất kỳ loại hình giáo dục. Edubin Theme hỗ trợ các Tutor, LearnDash, LearnPress 3 và nhiều LMS plugins khác. Ngoài ra, Edubin có còn hỗ trợ Event Calendar, Event Registration, WooCommerce Shop và nhiều tính năng khác.

Edubin – Education WordPress Theme được phát triển như một Hệ thống quản lý học tập (Learning Management System) cho các nền tảng danh sách khóa học như Udemy, Coursera, Edx, Trung tâm đào tạo, Courses Hub, trường ngôn ngữ, eLearning Business, trường giáo dục âm nhạc, học viện khiêu vũ và trường dạy lái xe, Học viện, Đại học hoặc trường học.

Demo: https://themeforest.net/search/24037792

Tính năng nổi bật Edubin – Education WordPress Theme

Tính năng Edubin - Education WordPress Theme

 • Trình tạo trang Elementor
 • Khóa học LMS với thiết kế trường học, cao đẳng, đại học
 • Tutor, LearnDash, & LearnPress 3 LMS được hỗ trợ
 • Các khóa học LMS, Bài học, Câu hỏi, Chức năng Topic
 • Nhiều kiểu khóa học: Lưới / Danh sách
 • Tùy chọn chủ đề tùy chỉnh nâng cao
 • Trình nhập bản demo một lần nhấp
 • Bộ sưu tập các elements Elementor khổng lồ
 • Tùy chọn bố cục blog linh hoạt
 • Giáo viên / Trang chi tiết giáo viên
 • Danh sách sự kiện và tính năng đăng ký
 • Xây dựng trên Bootstrap 4
 • Thân thiện với SEO
 • Hỗ trợ WooCommerce
 • 100% Responsive
Edubin - Education LMS WordPress Theme v8.12.4 Nulled Free Changelog

= v8.12.4 – March-25-2022 =
Updated: Compatible with Tutor LMS version 2.0
= 8.12.2 – Feb-23-2022 =
Updated: LearnDash LMS dummy data import file

= v8.12.1 – Feb-21-2022 =
Fix: Latest version Tutor LMS review section style issue

= v8.11.27 – Feb-01-2022 =
Updated: Tutor LMS course single page style
= v8.11.26 – Jun-27-2022 =
Updated: Updated check mark select option

= v8.11.23 – Jun-13-2022 =
Updated: Added Section 3 addon background iamge add option

= v8.11.20 – Jun-03-2022 =
Updated: Removed the TGM plugin install notification

= v8.11.19 – Dec-22-2021 =
Fix: CMB2 page option conflict issue with LearnDash LMS
= 8.11.18 – Dec-20-2021 =
New: Added a instructor home page

= v8.11.17 – Dec-05-2021 =
Fix: Blog elementor addon issue

= v8.11.16 – Dec-05-2021 =
Added: Edubin Blog elementor addon read more button
Updated: Page header height option

= v8.11.15 – Nov-24-2021 =
Improved: Search eleementor addon option
Updated: Updated Classic LMS homepage dummy content
= 8.11.14 – Nov-24-2021 =
New: Added Classic LMS homepage variations

= v8.11.10 – Nov-07-2021 =
Fix: Blog Addon meta option show hide issue

= v8.11.9 – Oct-28-2021 =
Improved: Hero Section 2 addon option
Fix: Tutor LMS course editor style issue

= v8.11.8 =
Changelog Not Found!

= v8.11.6 – Oct-19-2021 =
New: Cooking/Recipe Home Demo
New: Elementor Footer Builder
New: Elemenotr Header Bulder Elements

= v8.11.1 – Sep-30-2021 =
New: Contact From 7 Dummy XML file with theme package
Updated: Dummy data content for contact from 7
Improved: Contact From 7 elementor addon

= v8.10.22 – Sep-22-2021 =
Fix: Minor CSS issue on WooCommerce shop product

= v8.10.21 – Sep-10-2021 =
Fix: LearnPress Course Single page sidebar error issue fixed
Updated: Compatible with latest version LearnPress LMS plugin

= v8.10.20 – Sep-09-2021 =
Fix: The course addon compatible with old version PHP

= 8.10.18 – Sep-04-2021 =
New: Added Logo button space control option for mobile devices

v8.10.14 - 2021-Aug-29
New: Tutor advanced course filter addon
Updated: Added Course filter page and Update Tutor LMS dummy data

v8.10.12- 2021-Aug-27
New: LearnDash course advanced course filter addon
New: LearnDash List View Grid View feature

v8.10.6 - 2021-07-31
Fix: LearnPress archive page item loop issue

v8.10.5 - 2021-07-30
Fix: Translate issue on Edubin Core plugin

v8.10.4 - 2021-07-28
Added: Update notification for old version core plugin
Updated: LearnPress v4.0 + course styles
Fix: LearnPress v4.0 + RTL CSS style

v8.10.3- 2021-07-25
Added: LearnPress course lessons count
Fix: LearnPress course single page style issue

v8.10.1- 2021-07-10
New: LearnDash Lesson & Topic count option

v6.9.37 - 2021-06-27
Fix: PHP error fix for the Edubin Child theme

v6.9.33 - 2021-06-08
Updated: Dummy data for Header hidden issue

v8.9.31- 2021-06-01
Fix: Page header show/hide issue for course single page

= v6.9.23 - 2021-05-02 =
Added: LearnDash LMS courses intro video and Updated dummy content

= v6.9.22 - 2021-04-28 =
Updated: Theme and core plugin

= v6.9.17- 2021-04-02 =
Added: LearnDash Group Course Addon
Updated: Fontawasome v4 to v5 icon library
Fix: Compatible with LearnDash Group courses

= v6.9.14 - 2021-03-22 =
Added: More popular social media icon listed on teacher addon
Updated: Dummy data content

= v6.9.13 - 2021-03-14 =
Improved: Sidebar widget view option on small devices
Updated: Minor CSS style on The event calendar list page

= v6.9.10 - 2021-03-04 =
Fix: Elementor Latest Blog addon column bug issue

= v6.9.9- 2021-03-03 =
Updated: Minor CSS style
=========

= v6.9.8- 2021-03-02 =
Updated: Minor CSS style

= v6.9.7- 2021-02-28 =
Updated: Dummy data content
Updated: Minor CSS style

= v6.9.5 - 2021-02-21 =
Added: Blog Grid layout
Improved: Theme Options settings (Logo, Menu, Header)
Updated: Minor CSS style

= v6.9.4 - 2021-02-17 =
Updated: Compatible with LearnPress student list plugin
Updated: Minor CSS style on LearnPress course archive page

= v6.9.3 - 2021-02-06 =
Fix: Slider, Teacher, Carousel widgets bug fix.

=========
= v6.9.2 - 2021-02-06 =
Fix: Compatible with latest version elementor (Carousel broken issue fix)
Updated: Some minor CSS style on LearnPress course category page

= v6.9.1 - 2021-02-05 =
Fix: Some minor CSS style issue on blog and tutor lMS course page

=========
= v6.9.0 - 2021-02-03 =
Fix: LearnPress course 5 layout style issue

=========
= v6.8.9 - 2021-02-03 =
Improved: Header top section emeil, mobile etc options
Improved: Added arrow icon on sub menus
Fix: Some minor CSS issue on LearnPress LMS

= v6.8.8 - 2021-02-02 =
Fix: LearnPress LMS category, review etc style issue

= v6.8.7 - 2021-02-01 =
Fix: LearnPress LMS user profile page style issue
=========

= v6.8.6 - 2021-01-29 =
Improved: LearnPress LMS user profile page

= v6.8.5 - 2021-01-24 =
Fix: Some CSS issue on LearnPress LMS pages

= v6.8.4 - 2021-01-22 =
Fix: WooCommerce cart page responsive issue

= v6.8.3 - 2021-01-20 =
Fix: Latest version LearnPress lesson page readability issue
Fix: WooCommerce login register forms responsive issue

= v6.8.1 - 2021-01-17 =
Updated: Edubin core plugin

= v6.7.9 - 2021-01-11 =
Fix: Tutor LMS button color issue

= v6.7.6 - 2020-12-25 =
Added: LearnDash LMS custom closed button URL enable/desible option
Improved: WooComerce sidebar options
Updated: Tutor LMS widget options
Fix: LearnDash LMS custom closed button URL on course archive page

= v6.7.5 - 2020-12-19 =
Fix: Tutor LMS with new version elementor conflict issue

= v6.7.0 - 2020-12-07 =
Added: LearnPress course details page sidebar adding option
Added: LearnPress course details revive section show/hide option
Added: vk social logo adding option
Fix: The Events calender RTL style issue

= v6.6.9 - 2020-12-04 =
Added: Tutor LMS global login page action hook

= v6.6.8 - 2020-12-01 =
- Added: Tutor LMS student registration page action hook

= v6.6.7 - 2020-11-26 =
Added: Event Calendar details page cost, event date added.
Added: LearnDash LMS button custom link option
Fix: Tutor LMS certificate page style issue

= v6.6.6 =
- Fix: RTL version events page style issue
- Fix: Minor CSS issue fix on latest blog element
- Updated: Optimize some big image, update dummy data
- Fix: Edubin recent post widget another bug fix on elementor pages
- Added: Third-party plugin breadcrumb shortcode add option
- Fix: Events date page responsive issue
- Fix: Edubin recent post widget bug fix on elementor pages
- Added: Wpforms contact forms dummy JSON file with theme package.
- Added: Top widget alignment option
- Updated: LearnDash login register popup CSS style
- Fix: Events page styling issue
- Added: WooCommerce review tab show/hide option
- Added: Tutor LMS plugin settings color enable/disable option
- Fix: Tutor LMS course image size control issue
- Fix: Minor CSS issue for course grid section
- Added: Supported Max Mega Menu plugin
- Added: A new Kids/School home page variation
- Added: A new testimonial layout.
- Added: Tutor LMS course image size control option
- Fix: Typography issue on Tutor LMP page
- Fix: RTL version events page CSS styling issue
- Added: Compatible with The Events Calendar Filter Bar Plugin
- Improved: Page Header Settings
- Fix: Testimonial Responsive Issue on Mobile Device
- Fix: LearnDash Custom Course Views Issue
- Improved: LearnDash Custom Course Views Set Option
- Added: Category Select Option on Blog Post Addon
- Added : LearnDash Custom Course Views Option
- Added : LearnDash Course Addon Category
- Added: Archive: Text Enable/Desible Option
- Updated: Some Minor CSS Styles
 • Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

Password: Xem hướng dẫn bên dưới nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.