Masterstudy v4.4.6 NULLED – Education WordPress Theme for Learning, Training and Education Center

37

Masterstudy Theme là chủ đề WordPress tốt nhất để tạo trang web của Trung tâm Giáo dục và Đào tạo – dành cho các tổ chức giáo dục tổ chức các khóa học khác nhau hoặc tạo các lớp học tại địa phương.

Sử dụng mẫu Masterstudy Theme, bạn có thể dễ dàng tạo và tùy chỉnh trang web đào tạo WordPress cho doanh nghiệp giáo dục của mình.

Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

Demo: https://themeforest.net/search/12170274

Tính năng nổi bật Education WordPress Theme – Masterstudy

Tính năng Masterstudy Theme

 • Bài học phát trực tiếp video
 • Khóa học nhóm
 • Được xây dựng trên Vue.js
 • Tìm kiếm nâng cao với Tự động hoàn tất
 • Masterstudy LMS Plugin cho các khóa học trực tuyến
 • Hỗ trợ 100% RTL
 • Hệ thống khóa học ngoại tuyến với WooCommerce
 • Quảng cáo trả tiền Các khóa học miễn phí
 • Khóa học mua bằng Paypal, Stripe
 • Xếp hạng khóa học
 • Một số tùy chọn Tiêu đề
 • Được xây dựng với Sass
 • Khả năng tương thích trình duyệt chéo: Firefox, Safari, Chrome, IE9 +
 • Tùy chọn chủ đề với khung Redux
 • Tùy chọn màu không giới hạn
 • Cách mạng bao gồm
 • Giao diện đáp ứng trên Bootstrap
 • Parallax và nền video
 • Hơn 880 phông chữ của Google
 • Trình soạn thảo hình ảnh
 • Hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7
 • Tài liệu bao gồm
 • Đăng ký Mailchimp tích hợp
 • Cập nhật thường xuyên
 • FontAwesome icons
 • Hỗ trợ bản địa hóa WPML
 • Nhập nội dung demo chỉ bằng một cú nhấp chuột
 • Nhúng âm thanh và video
 • Tích hợp Revolution Slider

Tính năng nổi bật Masterstudy Pro Plugin

Tính năng Masterstudy Pro Plugin

 • Trong Masterstudy Education WordPress Theme cho Hệ thống quản lý học tập (LMS) hiện bạn có 3 loại bài học: văn bản, video, trình chiếu.
 • Câu hỏi và câu trả lời thời gian thực có tính năng trong các bài học.
 • Đồng hồ đếm ngược thời gian thực trong bài kiểm tra
 • Thi lại
 • Kết quả bài kiểm tra với câu trả lời đúng / không chính xác
 • Câu đố nâng cao
 • Xếp loại khóa học
 • Gói khóa học
 • Tích hợp bbPress
 • Tích hợp GamiPress
 • Lớp học Google
 • Xếp hạng khóa học và danh sách mong muốn
 • Điều kiện tiên quyết
 • Liên kết Udemy
 • Thi lại
 • Trang hồ sơ của giảng viên và sinh viên
 • Ngân hàng câu hỏi
 • Mô-đun câu hỏi (loại câu hỏi)
 • Các loại bài học
 • Sổ tốt nghiệp
 • Nội dung tuần tự nhỏ giọt
 • Khóa học thử
 • Thông tin thông báo đến thành viên
 • Bản demo tuyệt vời với bản Demo 1-Click chuột nhanh chóng đơn giản
 • Đăng ký định kỳ cho sinh viên
 • Mua một lần
 • Tích hợp với PayPal & Stripe
 • Tích hợp Paid Membership Pro
 • Tin nhắn riêng tư
 • Tạo chứng chỉ riêng
 • Danh sách mong muốn
 • Hồ sơ giảng viên & sinh viên
Education WordPress Theme - Masterstudy Nulled Free Changelog

v4.4.6 - 17 Mar, 2022
Update:MasterStudy LMS Free plugin is updated to 2.8.3
Update:MasterStudy LMS PRO plugin is updated to 3.7.3
Update: Remastering of Add New Course interface and Single Course page in mobile version
Update: Default header style optimization in mobile devices
v4.4.4
NEW: Migrated to new StylemixThemes Activation System and downloads service
Update: Theme dashboard improvement and restyling
Update: MasterStudy LMS plugin is updated to 2.7.8
Update: MasterStudy LMS PRO plugin is updated to 3.7.0
Update: Slider Revolution plugin updated to 6.5.15
Update: WPBakery Page Builder plugin updated to 6.8.0
Update: MasterStudy Elementor widgets plugin is updated to 1.1.7
Update: MasterStudy STM configurations plugin is updated to 4.3.6
Fix: Pagination is not displayed on Instructor Carousel element in RTL Demo
Fix: Incorrect course elements layout on Classic mode in RTL Demo
Fix: Theme style issues
Fix: Enrolled courses remain in the user's profile after the expiration of the plan
Fix: Visual bugs with Twenty Twenty-Two standard WordPress theme
Fix: Addon for Paid Membership Pro - Approvals does not work with courses in subscription plans
Fix: Lesson frontend description styles are reset after the lesson is saved
Fix: Issue with redirecting the user to the lesson after clicking Preview on course curriculum
Fix: Bug with countdown for lesson start time
Fix: Visual bug with STM LMS Courses Categories on Elementor Page Builder
Fix: Visual style bug on Recent Courses widget's Categories tabs while hovering on them
Fix: Bug with course navigation button
Fix: System allows to add participants more than the specified limit after creating a group through Buy for group button (Group Courses addon)
Fix: Single Course cover image is not displaying in Modern Course Style
Fix: Bug with custom fields in Forms Editor addon
Fix: Text under the countdown is not showing on Zoom Meeting Lesson
Fix: Featured Course covers are not displaying after selecting Modern style for the Courses page
Fix: For students notification is not showing after checking the student's assignments by instructors
Fix: Removed Add New button in Student Assignments section on the dashboard
Fix: Default fields dislocation in Profile From of LMS Forms Editor addon
Fix: The certificate reflects the username of the student, not his personal name and last name. This problem was detected when adding custom First Name and Last Name fields to the registration form using the LMS Forms Editor addon.
Fix: Bug with custom checkboxes in LMS Forms Editor addon
v4.4.3 - 13 Jan, 2022
New: Media File Manager Add-on
New: Added new icon MasterStudy set on Icon Box element in Elementor Page builder
New: Added new styles 7 and 8 for STM Testimonials widget in Elementor Page builder
New: Added new style 2 for Video widget in Elementor Page builder
New: From now on, STM prefixes were removed from the LMS widgets Elementor Page builder. Added the icons and LMS label instead
Update: MasterStudy LMS plugin updated to 2.7.4
Update: MasterStudy LMS PRO plugin updated to 3.6.9
Update: MasterStudy Elementor widgets plugin updated to 1.1.6
Update: MasterStudy STM configurations plugin updated to 4.3.5
Fix: Removed the styles, which are conflicting with Elementor's widgets (Social Icons, Accordion)
Fix: Bug with LMS modules, when placing them onto the page using Elementor Page builder
Fix: Some bugs while editing the pages using Elementor page builders
v4.4.2 - 21 Dec, 2021
Update:
Fix: Bug with default styles on LMS Demo layouts was fixed

v4.4.1 - 25 Nov, 2021
UPD: MasterStudy LMS plugin updated to 2.7.2
UPD: MasterStudy LMS PRO plugin updated to 3.6.7
UPD: STM Configurations plugin updated to 4.3.4
UPD: Slider Revolution plugin updated to 6.5.11
UPD: Udemy style renamed to Modern Style
UPD: Modern Style is active by default
UPD: Theme options version updated
UPD: Distance learning demo.xml updated
UPD: Float menu icon
FIXED: SCORM courses uploading issue
FIXED: Translation issues of several non-editable strings
FIXED: Free courses filtering issue
FIXED: Problem with saving questions/quizzes using eRoom plugin
FIXED: Certificates date translation issue
FIXED: Student reviewing issue
FIXED: Wizard navigation menu issue
FIXED: Instructors archive page responsive issue
FIXED: Separator widget align issue
FIXED: "Fill the gap" answer align issue
FIXED: Minor web layout issues
4.4.0
22 Oct, 2021​
UPD: MasterStudy LMS plugin updated to 2.7.1
FIXED: Mobile version hamburger menu displaying issue
v4.3.8 - 21 Sep, 2021
UPD: MasterStudy LMS plugin updated to 2.6.9
ADDED: New Quiz type: Image Matching (Single Choice, Multi Choice)
UPD: MasterStudy LMS PRO plugin updated to 3.6.5
FIXED: SCORM courses loading bug

4.3.6
2 Sep, 2021
UPD: MasterStudy LMS plugin updated to 2.6.8
ADDED: New Pro Addons page
UPD: Improved auth 'remember me' system
UPD: MasterStudy LMS PRO plugin updated to 3.6.4
UPD: STM Configurations plugin updated to 4.3.2
UPD: Admin Dashboard Video manuals gallery view
FIXED: Minor bugs

v4.3.5 - 12 Aug, 2021
UPD: MasterStudy LMS plugin updated to 2.6.7
UPD: MasterStudy LMS PRO plugin updated to 3.6.3
ADDED: Admin Dashboard notification

4.3.4​ 2 Aug, 2021
UPD: Slider Revolution plugin updated to 6.5.5
UPD: Zoom Meetings/Webinars Grid widget design updated
UPD: MasterStudy LMS plugin updated to 2.6.6
FIXED: H5P plugin Reuse and Embed features are not displaying on the plugin pages
FIXED: Browser title does not change on switching to the Quiz page
FIXED: Featured Teacher widget loading issue
FIXED: Match Items quiz showing wrong results
FIXED: Translation issues with several non-editable strings
UPD: MasterStudy LMS PRO plugin updated to 3.6.2
FIXED: Students did not get a reply email when assignment status changed
FIXED: Video Duration icon displaying when Video Duration field is blank in Udemy Affiliate layout
FIXED: The same course materials attaching several times in the Udemy Affiliate layout
FIXED: Membership Approval (Paid Membership Pro plugin) compatibility

= v4.3.2 - 15 Jun, 2021 =
UPD: MasterStudy LMS PRO plugin updated to 3.6.0
UPD: MasterStudy LMS plugin updated to 2.6.4
UPD: BuddyPress templates according to theme new features and rules
FIXED: Displaying login forms in the Floating menu
FIXED: Minor style issues and bugs

= v4.3.0 - 1 Jun, 2021​ =
UPD: MasterStudy LMS plugin updated to 2.6.2
FIXED: New messages counter appeared for message sender and for the receiver
UPD: MasterStudy LMS PRO plugin updated to 3.5.8
FIXED: Displaying all taxonomies regardless of the chosen

= v4.2.9 - 12 May, 2021 =
UPD:MasterStudy LMS PRO plugin updated to 3.5.7
FIXED: Hidden posts, pages, and media when WooCommerce plugin is not activated

= v4.2.7 - 4 May, 2021 =
FIXED: Primary Sidebar can't be applied to blog archive page (Elementor)
FIXED: Testimonials carousel navigation arrows doesn't work in Offline Courses Layout
FIXED: Courses categories masonry view is incorrect due to small default container width in Light LMS Layout
FIXED: Minor frontend bugs
ADDED: Translations of Lesson badges for Offline courses
UPD: MasterStudy LMS updated to 2.5.9
FIXED: The Popular courses widget shows the price Free, regardless of price or status are indicated
FIXED: Video poster goes beyond video frame when opening video modal
FIXED: Students appeared in the Featured Teacher select box
FIXED: Replacing chosen font by default plugin font
FIXED: Placeholders of checkbox and dropdown elements aren't displaying after adding in LMS Forms Editor
FIXED: Responsive view of Send message modal in Classic style of Public Profile
ADDED: Translation for the Error messages
ADDED: Placeholders for Select box in Profile Forms Editor
UPD: MasterStudy LMS PRO updated to 3.5.5
FIXED: Chinese, Arabic and some other fonts aren't displaying in the Certificate
FIXED: Certificate Title entities in Certificate builder
FIXED: Double adding a student to the course
FIXED: Buy button functionality when clicking in modal
FIXED: Minor bugs
ADDED: Compatibility with eRoom 1.2.2
UPD: STM Configurations updated to 4.3.0
UPD: MasterStudy Elementor Widgets updated to 4.3.0

= v4.2.6 - 31 Mar, 2021​ =
FIXED: Missing CSS files

= v4.2.5 - 30 Mar, 2021​ =
UPD: WordPress 5.7 compatibility with jquery migrate
UPD: Slider Revolution plugin updated to 6.4.6
UPD: MasterStudy LMS PRO plugin updated to 3.5.4
NEW: LMS Forms Editor addon
UPD: Fancybox updated in core
UPD: Cancel Subscription in Classic profile style moved to the sidebar
ADDED: Image preview to Assignments
ADDED: Enterprise form in user account
FIXED: Front-end bugs in Eroom meeting page
FIXED: RTL header styles
FIXED: Minor frontend bugs
FIXED: Gallery masonry grid error fixed
FIXED: Quantity in variable product fixed
FIXED: Broken order of the categories and subcategories in Frontend Course Builder
FIXED: Broken categories dropdown in Frontend Course Builder (French letters)
FIXED: Course description bug in Frontend Course Builder
FIXED: Point System shows zero value
FIXED: Points are not credited after enabling the Point statistics add-on
FIXED: Zero values in point statistics settings
FIXED: Minor frontend bugs

= v4.2.4 =
23 Feb, 2021
UPD: WP Bakery plugin updated to 6.6.0
FIXED: Gallery grid $per_page bug
FIXED: Editing several quizzes on Front-End issues
FIXED: Restore password doesn't work with activated Yoast SEO plugin

= v4.2.3 =
22 Feb, 2021
NEW: Coding School demo
FIXED: MasterStudy Elementor Widgets installation skipped during demo import
ADDED: H5P compatibility added to quizzes
FIXED: Correct answers appeared when the 'show correct answer' option is disabled
FIXED: LMS Wizard typo
FIXED: Empty addons and Payout tabs content
FIXED: Duplicate email sending when 'course added to user'
ADDED: Action before sending an announcement

= v4.2.2 04 Feb, 2021 =
IMPROVEMENT: Event time included in Event Info module
IMPROVEMENT: Event price included in Event Info module
IMPROVEMENT: 'Free' price label added for free products
IMPROVEMENT: Redirect to MasterStudy LMS after demo import added
IMPROVEMENT: Plugin Setup Wizard added
IMPROVEMENT: ‘Become instructor’ option added in the user profile
IMPROVEMENT: Added unique classes to user profile navigation menu 
IMPROVEMENT: Added validation to Lost Password box
IMPROVEMENT: Navigation menu badges added
FIXED: Category mega-menu
FIXED: WooCommerce product catalog settings fixed
FIXED: Featured teacher module in Classic LMS 2 layout
FIXED: Image appearance in testimonials section Style 1
FIXED: Certificate Template name editing bug
FIXED: Assignment pagination
FIXED: Draft courses excluded from Gradebook
FIXED: Manage course notice about disabled tabs
FIXED: Drip content dependencies
FIXED: Empty category view (0 subcategories) in the search filter
FIXED: STM LMS Courses grid module title
FIXED: Registration error text fixed
FIXED: Quiz answer "0" treating as incorrect answer bug
FIXED: Manage course loading view on frontend
FIXED: 'Lost password' option on mobile
FIXED: Membership plan with No available courses in a subscription will not appear as a purchase option for the course
FIXED: Paginated quiz first/last buttons inactive when on first/last question respectively
FIXED: Question bank adding several banks fixed
FIXED: Login button text changed
FIXED: ‘Become instructor’ button is hidden for logged-in instructors
FIXED: Courses filter category bug
FIXED: Translations with VUE variable {field} fixed
FIXED: LMS pages conflict with Elementor Pro
FIXED: Emails are not being sent when the Email Template addon disabled
UPD: New LMS Settings section is built on CFTO framework
UPD: Translations updated
UPD: Slider Revolution updated to 6.3.9

= 4.2.1 - 2021-01-11 =
FIXED: Minor frontend bugs
FIXED: Logout button URL
FIXED: Cooking demo visual bugs
FIXED: Disable PMPRO redirect while demo import

= v4.2.0 - 29 Dec, 2020 =
UPD: WPBakery updated to 6.5.0
UPD: Slider Revolution updated to 6.3.4
NEW: Cooking Courses demo
IMPROVEMENT: Routes replaced by creating LMS pages
FIXED: WPML Language switcher issues
FIXED: WPML Compatibility issues fixed
ADDED: Select an option to choose course categories (Elementor STM LMS Courses Grid)
ADDED: Wishlist icon changed for classic course style
ADDED: Notification for a Database update
ADDED: Quiz Randomize option for frontend course builder
FIXED: Remove points when retaking the quiz
FIXED: Quiz WebView issues fixed (for Masterstudy App)
FIXED: Assignment count bug fixed
FIXED: Assignment long name issue
FIXED: BuddyPress members, activity page issues fixed
FIXED: Course Bundle description field issue
FIXED: Offline course curriculum dropdown preview button issue fixed.

= v4.1.2 - 19 Nov, 2020 =
FIXED: Creating lesson with Elementor Page Builder
FIXED: Symbols position fixed for RTL
FIXED: Fixed error in share module
FIXED: Removed TGM notice in dashboard for instructors
FIXED: 'Add student to course' feature on frontend
FIXED: Spain translation file errors for variables {field}
FIXED: Creating lesson with Elementor Page Builder
FIXED: Per row setting on STM LMS Courses Carousel Elementor widget
FIXED: Folders permissions
FIXED: Point system conflict with the one-time purchase
IMPROVEMENT: Co-instructor courses added to the Instructors' public profile
IMPROVEMENT: Field for custom point price added
IMPROVEMENT: Co-instructor courses added to the Instructor's public profile
UPDATED: WPBakery updated to 6.4.2

= v4.1.1 =
- Update: Removed pagination on masonry gallery module
- Improvement: Permission to add file formats for assignments: mp4, m4v, mov, wmv, avi, mpg
- Improvement: Added per page setting for Elementor Courses carousel
- Improvement: Questions category added to LMS Menu
- Improvement: do_action added to custom routes and lesson (wp_footer, template_redirect)
- Bug Fix: Frontend bug on the course page (layouts: One Instructor, List view)
- Bug Fix: Minor frontend bugs
- Bug Fix: Redirect after pmpro removed
- Bug Fix: Breadcrumb holder removed with transparent header ON
- Bug Fix: Date in Zoom lesson
- Bug Fix: Disabled content tab on the frontend course builder for Zoom lessons
- Bug Fix: Changed lesson duration field type
- Bug Fix: Paid membership checkout frontend bug in mobile version
- Bug Fix: Course per page settings on the archive page
- Bug Fix: Email settings (emails were not sent to the admin when adding a user to the course)
- Bug Fix: Error display when entering the wrong password
- Bug Fix: Redirect from invalid course item
- Update: Spain language translation file
- Update: Author fee text changed to admin commission
- Update: Changed Website earning to Instructors Earning
 • Gợi ý tương tự: Eduma Theme – Mẫu Chủ Đề Giáo Dục WordPress

password: Xem hướng dẫn bên dưới

37 bình luận
 1. Thoại Lê đã bình luận

  Hello admin, không biết tại sao web mình mới tạo, mà import conent cứ lỗi mãi luôn admin.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   nulled mà xao import từ server gốc được. Bạn import thủ công từ folder “masterstudy\packages” nhé

 2. Nghĩa đã bình luận

  ad up lên bản 4.3.9 đi, tks admin

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   mai nhé

 3. foxico đã bình luận

  where is plugins ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Location: masterstudy-learning-education-centre-wordpress-theme-v4.3.8.zip\masterstudy\packages

 4. Muhammad đã bình luận

  please update to 4.3.5

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   update soon

 5. Matheus đã bình luận

  Hi!! Do you have instructions in english? thank you

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. hakujou đã bình luận

    i can’t find the password, the site is *********.tv right?

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Pass và hd lấy pass đã thay đổi, Ctrl + F5 hoặc truy cập ẩn danh vào hotrowordpress để xem hướng dẫn mới nhé

 6. mego đã bình luận

  new version is released 4.3.0

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   done.

   1. mego đã bình luận

    thankyou but there is new update fix was released 4.3.1

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     done v.432

 7. Vijay đã bình luận

  thank you very much for your help bro 🙂

 8. Vijay đã bình luận

  I am not able to understand what to do for password.
  It’s showing in non-English Language.
  Please Help

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   check your email inbox

   1. Vijay đã bình luận

    got it
    thank you very much for the help

 9. john đã bình luận

  new version 4.2.9 can you update it

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   update soon

   1. markos đã bình luận

    this is version 4.2.8 not 4.2.9

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     update soon

 10. Quoc đã bình luận

  Cho em hỏi Key của theme này ở đâu vậy anh

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ko cần key

 11. [email protected] đã bình luận

  please what is the password

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 12. olalavui đã bình luận

  Please update 4.2.4

 13. Memo đã bình luận

  please update it to 4.2.2

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ok

 14. memo đã bình luận

  can you update masterstudy plugins Masterstudy Elementor to v.1.1.2 and GDPR Compliance & Cookie Consent
  to 1.2

 15. Mai Phuong đã bình luận

  Cài xong rồi điền Key là gì trong Registration vậy bạn ơi 🙁

 16. Dario đã bình luận

  Could you update this please?
  Thank you, very nice service!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   The new version is now available and will be updated soon

   1. Dario đã bình luận

    Thank you!

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Update now v3.2.2

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.