Element Plus v2.0 – WPBakery Page Builder Addon (Formerly Visual Composer)

0

Element Plus là một phần mở rộng cho plugin WPBakery Page Builder. Điều này sẽ cung cấp cho bạn khả năng thêm tất cả các loại yếu tố (elements) mạnh mẽ. Có một số tính năng của ElementPlus: 30+ powerful elements, thiết kế đáp ứng, hiệu suất cao ở tốc độ tải trang web, bảo mật.

Demo: https://codecanyon.net/search/25072349

Tính năng nổi bật Element Plus – WPBakery Page Builder Addon

Element Plus Plugin

 • Accordion
 • Advanced Heading
 • Banner
 • Business Schedules
 • Buttons
 • Carousel Anything
 • Charts
 • Carousel Anything
 • Client Carousel
 • Contact Us
 • Countdown Timer
 • Counter
 • Gradient Heading
 • Image Compare
 • Info Box
 • Marquee
 • Modal Box
 • Portfolio
 • Newsticker
 • Post Grid
 • Pricing Table
 • Progress Bar
 • Progress Pie
 • Promotional Banner
 • QR Code
 • Section Divider
 • Social Share
 • Table
 • Tabs
 • Teams
 • Testimonials
 • Thumb Gallery
 • Timeline – Vertical
 • Timeline – Horizontal
Element Plus - WPBakery Page Builder Addon v2.0.0 Nulled Free Changelog
- Fix: Testimonial design issue fix
- Tested: Latest Version WordPress & WPBakery Page Builder & fix all those issues
- Support: Tested & fix WPBakery 6.2.0 compatibility
- Fix: Counter element responsive issue fix
- Added: Counter style 6
- Added: Post grid style 4,5,6
- Added: Pricing table style 4,5
- Added: Promotional Banner style 2
- Added: Testimonial slider style 7,8,9
- Added: Tabs style 6
- Added: Accordion style 6

Xem thêm: các addons dành cho WPBakery Page Builder cập nhập liên tục

password: Xem hướng dẫn bên dưới

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.