Elementor PRO v3.2.1 NULLED (+Pro Templates Pack) – WordPress Page Builder

304

Elementor PRO là trình xây dựng trang WordPress không có giới hạn. Đối với một nhà thiết kế cho phép bạn tạo ra một thiết kế chuyên nghiệp và được trang bị các tính năng tiên tiến chưa được nhìn thấy trên WordPress.

Elementor PRO là công cụ xây dựng trang kéo và thả ra, cho phép bạn tạo bố cục trang bằng giao diện chỉnh sửa trực tiếp rất trực quan, nhờ đó bạn có thể thấy ngay những thay đổi mà mình đã thực hiện.

kéo thả Elementor Page BuilderCác tính năng nâng cao như cuộn parallax, hình nền cho bố cục rộng, các nút nâng cao, tiêu đề tùy chỉnh, v.v … được bao gồm. Ưu điểm lớn nhất của Elementor là tốc độ và dễ sử dụng.


Tính năng nổi bật Elementor PRO – WordPress Page Builder và danh sách Addons for Elementor

Công cụ xây dựng chủ đề hàng đầu trong ngành

 • Tùy chỉnh header & footer của bạn
 • Thiết kế mọi phần của blog của bạn
 • Xây dựng các trang web năng động, tiên tiến
 • Kiểm soát chủ đề của bạn mà không kỹ năng code

50+ Top Notch Widgets

Hơn 50 widget hàng đầu

 • Premium media widgets
 • Toàn bộ các tiện ích truyền thông xã hội
 • Tiện ích menu, thanh tìm kiếm và nhiều hơn nữa
 • Widget bài viết toàn diện
 • Các tiện ích tiếp thị và chuyển đổi

Visual Form Builder With Built-in Integrations

Trình tạo biểu mẫu trực quan với được tích hợp

 • Xây dựng các hình thức chuyển đổi cao trên frontend
 • Thiết kế mẫu của bạn nhanh hơn bao giờ hết
 • Tích hợp với các công cụ tiếp thị marketing tools yêu thích của bạn
 • Trường mẫu nâng cao
 • Bộ lọc và bảo vệ thư rác

Showcase Your Best Posts & Projects

Giới thiệu bài viết và dự án tốt nhất của bạn

 • Lọc bài nâng cao
 •  portfolio đẹp và card skins
 • Hoạt động trên mọi loại bài tùy chỉnh
 • Tùy chọn bố cục grid layout & style options

Build Your Online Store With WooCommerce Builder

Xây dựng cửa hàng trực tuyến của bạn với WooCommerce Builder

 • Tùy chỉnh các trang lưu trữ sản phẩm và sản phẩm duy nhất của bạn
 • 18 Dynamic WooCommerce widgets
 • Thêm sản phẩm & danh mục vào trang của bạn
 • Thiết kế trang bán hàng độc đáo

Start Designing Amazing WordPress Popups

Bắt đầu thiết kế cửa sổ bật lên WordPress tuyệt vời

 • Trình tạo Popup theo định hướng thiết kế duy nhất
 • Kết hợp hơn 100 widget Elementor vào cửa sổ bật lên
 • Dễ dàng thêm nội dung từ WordPress
 • Tích hợp với các công cụ tiếp thị yêu thích của bạn

Powerful Animations That Bring Your Site to Life​

Ảnh động mạnh mẽ mang lại cho trang web của bạn phong cách mới

 • Cuộn parallax
 • Cuộn ngang & dọc
 • Nghiêng 3D
 • Xoay, Độ trong suốt, Độ mờ & Tỷ lệ
 • Theo dõi chuột

there is much more

 • 24/7 Premium Support
 • Price Table & Price List
 • Slides & Carousels
 • Global Widget
 • Sticky Elements
 • Embed Anywhere
 • Custom Field Integration
 • Access to all Updates
 • 200+ Pro Templates
 • Live Custom CSS
 • Custom Fonts
 • Adobe Fonts
 • Dynamic Content
 • Role Manager

addon for elementor

Danh sách các Addons Elementor phổ biển được sử dụng đi kèm

Woocommerce Elementor Pro

Elementor Pro - The Most Advanced Page Builder Plugin v3.2.1 Nulled Free Changelog

### v3.2.1 - 2021-03-21
* Tweak: Added strings context in PayPal button and Price Table widgets
* Tweak: Added support for future Import / Export Kit feature
* Fix: Submissions with over than 191 characters weren't indexed properly

#### PRO 3.2.0 - 2021-03-14
* New: PayPal Button widget - Collect PayPal payments directly from your site
* Experiment: Submissions - Save all of your form submissions in one place ([#1686](https://github.com/elementor/elementor/issues/1686))
* Tweak: Added Stay In Column option to Inner Section element ([#7956](https://github.com/elementor/elementor/issues/7956))
* Tweak: Adjusted 'Max Height' control range in Table of Contents widget
* Tweak: Changed descriptive text in Create Custom Code screen
* Tweak: Added support for dynamic capabilities in Code Highlight widget
* Tweak: Added support for future load on demand for `share-link` library
* Tweak: Added support for future load on demand for `dialog` library in Popup
* Tweak: Allow overwriting the assets URL when using a mirror domain
* Fix: Animation was triggered multiple times when accessing the viewport in certain cases in Animated Headline widget ([#13951](https://github.com/elementor/elementor/issues/13951))
* Fix: Location is not being updated after a Custom Code snippet is published ([#13971](https://github.com/elementor/elementor/issues/13971))
* Fix: Custom Fonts CSS files were not updated after regenerating CSS files
* Fix: Conditions modal is not responsive in Custom Code
* Fix: Empty order buttons are displayed in Custom Fonts screen
* Fix: Typo in 'Reply To' Email action after submit placeholder in Forms widget
* Fix: Unnecessary Save Draft button in Custom Code
* Fix: RTL glitches in Custom Code
* Fix: Sanitized options in the editor to enforce better security policies
* Deprecated: See all deprecations to this version in our ([Developers Deprecations Post](https://developers.elementor.com/v3-2-planned-deprecations/))

#### v3.1.1 - 2021-02-23
* Tweak: Adjusted 'Max Height' control range in Table of Contents widget
* Fix: Popup event handler is undefined ([https://github.com/elementor/elementor/issues/11475](#11475), [https://github.com/elementor/elementor/issues/10690](#10690))
* Fix: Conditions modal is not responsive in Custom Code
* Fix: RTL glitches in Code Highlight widget
* Fix: Minor UI glitches in Code Highlight widget
* Fix: Users can't get Pro Developer Edition version updates

= PRO v3.1.0 =
* New: Introducing Custom Code - Add custom code snippets to your site, including `head`, `body` start and `body` end
* New: Meet Code Highlight widget - showcase any syntax with highlighted UI ([#5815](https://github.com/elementor/elementor/issues/5815))
* Experiment: Improved Pro widgets performance by loading JS and Swiper assets conditionally in frontend ([#8572](https://github.com/elementor/elementor/issues/8572), [Developer Documentation](https://developers.elementor.com/experiment-optimized-asset-loading/))
* Tweak: Added Compatibility Tag support in Elementor Pro ([Developer Documentation](https://developers.elementor.com/compatibility-tag/))
* Tweak: Added Dynamic capabilities to Rotating Text animation in Animated Headline widget ([#4625](https://github.com/elementor/elementor/issues/4625), [#8569](https://github.com/elementor/elementor/issues/8569))
* Tweak: Added an option to set Selected color for Typing effect in Animated Headline widget ([#5403](https://github.com/elementor/elementor/issues/5403), [#7826](https://github.com/elementor/elementor/issues/7826))
* Tweak: Added animation Loop option for Animated Headline ([#9749](https://github.com/elementor/elementor/issues/9749), [#2457](https://github.com/elementor/elementor/issues/2457))
* Tweak: Added timing options for Animated Headline widget ([#4392](https://github.com/elementor/elementor/issues/4392))
* Tweak: Added dynamic capabilities for Testimonial Carousel widget ([#8569](https://github.com/elementor/elementor/issues/8569))
* Tweak: Added dynamic capabilities for Price Table widget ([#4242](https://github.com/elementor/elementor/issues/4242), [#8569](https://github.com/elementor/elementor/issues/8569))
* Tweak: Added Word Wrap control to Code Highlight widget ([#13577](https://github.com/elementor/elementor/issues/13577))
* Tweak: Upgraded Font Awesome Pro library to v5.15.1
* Tweak: Improved method of loading field mapping repeater in Form widget ([Developer Documentation](https://developers.elementor.com/how-to-add-a-repeater-control-to-elementor-add-on/))
* Tweak: Added "Show on Browsers" Popup Advanced Rule
* Tweak: Added real-time JS handling to prevent redundant renders in Slides widget and all Carousel widgets
* Tweak: Import scroll utility from core and remove it from Pro
* Tweak: Added alignment options for Post Excerpt widget ([#9757](https://github.com/elementor/elementor/issues/9757))
* Tweak: Changed alignment control to work with selectors in Share Buttons
* Tweak: Upgraded to Webpack 5, Grunt-Webpack 4 and TerserPlugin instead of UglifyJsPlugin
* Fix: Steps Divider is not vertically aligned in Multi Step Form widget ([#12569](https://github.com/elementor/elementor/issues/12569))
* Fix: Slides are playing in an infinite loop mode even when the option is disabled in Slides Widget ([#6726](https://github.com/elementor/elementor/issues/6726))
* Fix: Redundant spacing is added to Share Buttons widget
* Fix: Step buttons text is not updated without a page reload in Forms widget
* Fix: Overflow issue in certain animations in Animated Headline widget
* Fix: When dragging a new Testimonial Carousel there is a console error thrown
* Fix: Step Buttons are cut in mobile view in Multi Step Form
* Fix: Submit and Step buttons size differences when using Twenty Twenty theme
* Fix: Duplicate button Text Color control in Slides widget
* Fix: JS error is thrown when editing and saving global widgets
* Fix: `get_version` API function may fail with Redis / DB cache
* Fix: Multiple license check requests are created in certain cases
* Deprecated: Deprecate methods prefixed with an underscore and replace them with unprefixed methods
* Deprecated: See all deprecations to this version in our [Developers Deprecations Post](https://developers.elementor.com/v3-1-planned-deprecations/)

#### 3.0.10 - 2022-01-20
* Tweak: Added Editing Handles string translation compatibility with Elementor Pro v3.1

= 3.0.9 - 2020-12-29 =
- Tweak: Added compatibility to support Improved Asset Loading of Carousel and Slides widgets
- Fix: Wrong phrasing of Import template success message in Theme Builder
- Fix: Border color glitch in Theme Builder

= v3.0.8 - 2020-11-26 =
* Fix: Navigation arrows UI glitch in Media Carousel widget ([#13172](https://github.com/elementor/elementor/issues/13172))

= v3.0.7 - 2020-11-25 =
* Fix: Console Error when dragging Testimonials Carousel widget
* Fix: Arrows of Testimonial and Reviews Carousel widgets navigate to the wrong direction in RTL websites
* Fix: Removed the conditional loading of Webpack
* Fix: Fatal error is thrown after deleting an associated custom taxonomy when Posts widget with Cards skin has a badge
* Fix: Upload JSON files only when the user allowed to prevent security issues
* Fix: Gallery not displayed in Theme Builder templates preview

Elementor Page Builder Free v3.2.2 Changelog

= v3.2.2 – 2021-04-26 =
Fix: Multiple carousels in the same page stoped functioning when Improved Asset Load experiment is active (#14663, #14675)
Fix: Section Style tab panel is grayed in several site languages (#14642)
Fix: Responsive mode UI glitch in WordPress versions under 5.6

= v3.2.1 – 2021-04-21 =
Tweak: Changed the minimum width of Mobile breakpoint to 320px
Fix: Global Typography settings were printed as undefined variables
Fix: Close button in responsive bar didn’t worked in the Desktop breakpoint
Fix: UI glitch in the dashboard admin notices
Fix: Right click contextual menu appears underneath the Navigator
Fix: Panel resize caused UI glitches in RTL websites
Fix: Responsive device icons adjustments in RTL websites

= FREE 3.1.4 – 2021-03-08 =
Fix: Self hosted video didn’t work with Image Overlay (#14038)
Fix: Clicking on Video widget Image Overlay doesn’t plat video for Vimeo (#14095)
Fix: Carousels navigation arrows z-index issue in Safari (#13791)
Fix: Landing Pages can cause a fatal error for Author roles in the WordPress dashboard
Fix: tags placed in an SVG file trigger the Lightbox
Fix: Hardened allowed options in the editor to enforce better security policies
Fix: Removed html option in Lightbox module to prevent security issues

= FREE 3.1.3 - 2021-03-03 =
* Tweak: Added `aria-expanded` property to Tabs, Accordion and Toggle widgets ([#11246](https://github.com/elementor/elementor/issues/11246), [#3576](https://github.com/elementor/elementor/issues/3576))
* Fix: Values are being cleared after save action in Query control ([#14098](https://github.com/elementor/elementor/issues/14098))

= FREE 3.1.2 - 2021-02-03 =
* Tweak: Added Lazy load option for YouTube in Video widget to prevent conflicts ([#13898](https://github.com/elementor/elementor/issues/13898))
* Tweak: Allow overwriting the assets URL when using a mirror domain ([#13701](https://github.com/elementor/elementor/issues/13701))
* Tweak: Removed deprecated `jQuery` functions for WP 5.7 compatibility
* Tweak: Added a `mixin` for `webkit-scrollbar` design in Table of Content widget CSS
* Tweak: Added `--force` CLI replace command to always return the number of replaces
* Tweak: Added a Lazy Load control for YouTube source in Background Video
* Tweak: Updated `eicons` library to v5.11.0
* Fix: Youtube videos didn't work properly when Privacy mode is enabled and "Improved Asset Loading" experiment is disabled ([#13711](https://github.com/elementor/elementor/issues/13711))
* Fix: Error event will not always have an `originalEvent` ([Props @enisdenjo](https://github.com/enisdenjo))
* Fix: Background Video protocol wasn't using `https` for `youtube-nocookie` option in Video widget
* Fix: Youtube API script was loaded when Image overlay is used
* Fix: Navigator overlapped preview area if attached to the right
* Fix: Column layout glitch when changing the section structure
* Fix: Landing page created via the Admin bar wasn't created with Canvas layout
* Fix: Sanitized options in the editor to enforce better security policies

= v3.1.1 - 2021-01-31 =
* Tweak: Minor UI improvements in Compatibility tag
* Fix: Async JS loading conflicted with `wp.i18n` ([#13708](https://github.com/elementor/elementor/issues/13708), [#13746](https://github.com/elementor/elementor/issues/13746), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/console-error-43/))
* Fix: Elementor loads unnecessary `wp-polyfills.min.js` script in Frontend ([#13720](https://github.com/elementor/elementor/issues/13720))
* Fix: Landing Pages experiment removes content in static blog pages ([#13706](https://github.com/elementor/elementor/issues/13706), [#13728](https://github.com/elementor/elementor/issues/13728), [#13725](https://github.com/elementor/elementor/issues/13725), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/blog-page-not-showing-after-update-3/))
* Fix: Background Slideshow shifted if Section is stretched and has Full Width layout ([#13750](https://github.com/elementor/elementor/issues/13750), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/slide-show-background-2/), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/slider-background-section-layout-issue/), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/elementor-v-3-0-16-breaks-full-width-header/))
* Fix: Entrance animation set to `none` caused a delay in the widget load
* Fix: Navigator rearrangement glitches when Optimized DOM experiment is active
* Fix: Keyboard navigation isn't working in Tabs widget when Accessibility Improvements experiment is active
* Fix: Minor UI glitches in Experiments screen
* Fix: Wrong check of a deprecated method caused a notice when `ELEMENTOR_DEBUG` is enabled
* Fix: Arrow keys navigation is not working in Finder
* Fix: Theme Style overrides icon size when set in `em` in Social Icon widget

= FREE 3.1.0 - 2021-01-24 =* New: Elementor Experiments - Experience new features before they're officially released ([Developer Documentation](https://developers.elementor.com/elementor-experiments/))
* New: Compatibility Tag - Make sure your website plugins are compatible with Elementor ([Developer Documentation](https://developers.elementor.com/compatibility-tag/))
* Experiment: Landing Pages - Create beautiful landing pages in a streamlined workflow
* Experiment: Accessibility Improvements - Make Elementor widgets more accessible (may include markup changes) ([#13191](https://github.com/elementor/elementor/issues/13191))
* Experiment: Improved performance by loading JS and Swiper assets conditionally in frontend ([#8572](https://github.com/elementor/elementor/issues/8572), [Developer Documentation](https://developers.elementor.com/experiment-optimized-asset-loading))
* Tweak: Improved Tabs widget accessibility ([#11779](https://github.com/elementor/elementor/issues/11779), [#11561](https://github.com/elementor/elementor/issues/11561))
* Tweak: Added alignment options for Tabs widget ([#11997](https://github.com/elementor/elementor/issues/11997))
* Tweak: Updated Font Awesome icons library to v5.15.1 ([#12057](https://github.com/elementor/elementor/issues/12057))
* Tweak: Added "Custom" Columns Gap option in Section element ([#11978](https://github.com/elementor/elementor/issues/11978))
* Tweak: Added Border Radius support in Google Maps widget ([#11359](https://github.com/elementor/elementor/issues/11359))
* Tweak: Added dynamic capabilities to Tab Title control in Tabs widget ([#9710](https://github.com/elementor/elementor/issues/9710))
* Tweak: Added dynamic capabilities to Toggle Content control in Toggle widget ([#12405](https://github.com/elementor/elementor/issues/12405))
* Tweak: Added `em` unit to Border Radius control in Button widget ([#11561](https://github.com/elementor/elementor/issues/11561))
* Tweak: Introduced a new method for attaching a JS handler to an element ([Developer Documentation](https://developers.elementor.com/new-method-attaching-a-js-handler))
* Tweak: Added the option to add custom menu items in Site Settings ([Developer Documentation](https://github.com/elementor/elementor/pull/13243))
* Tweak: Added an option to choose Text element HTML tag in Divider widget ([#11499](https://github.com/elementor/elementor/issues/11499))
* Tweak: Updated `eicons` library to v5.10.0
* Tweak: Refactored YouTube source to use YouTube API in Video widget
* Tweak: Added dynamic capabilities to Poster control in Video widget
* Tweak: Global dropdown controls are now displayed for all user roles
* Tweak: Improved browsers detection utility functionality
* Tweak: Added "Find an Expert" link to the Admin Dashboard Overview widget
* Tweak: Added the new Theme Builder as a Finder item
* Tweak: Added `+` icon in multi-select control for better UX
* Tweak: Improved Select2 controls load
* Tweak: Added Elementor Beta (Developer Edition) promotion in WordPress dashboard
* Tweak: Migrated DOM Improvements to Elementor Experiments
* Tweak: Removed redundant extra padding in responsive controls
* Tweak: Modified the Theme Builder app link UI in the Admin Bar menu
* Fix: Some keyboards layout cannot open the keyboard shortcuts dialog ([#6145](https://github.com/elementor/elementor/issues/6145))
* Fix: Change Page Layout doesn't update the preview on the first attempt ([#13245](https://github.com/elementor/elementor/issues/13245))
* Fix: Update Post Title via Site Settings removes style from Post Title widget ([#12605](https://github.com/elementor/elementor/issues/12605))
* Fix: Can't rearrange items between sections in Navigator since WordPress 5.6 update ([#12256](https://github.com/elementor/elementor/issues/12256))
* Fix: Double click needed to play YouTube video when Poster image exists in Video widget
* Fix: Autoplay option doesn't work in mobile devices when YouTube source is muted in Video widget
* Fix: YouTube End Time option doesn't work when Loop option is active in Video widget
* Fix: Incompatible variable names in Base Swiper class and Elementor Pro carousels
* Fix: Landing Pages menu item directs to the wrong page
* Fix: Redundant spacing is added to WYSIWYG control if rich editing is disabled
* Fix: Editor Autoplay is not working consistently in Image Carousel widget
* Fix: Console errors are thrown when entering the Revisions menu in edge cases
* Fix: Column height is not correct when Optimized DOM experiment is inactive
* Fix: Wrong translation function caused errors in the Revisions panel
* Fix: Widgets empty state is not visible in WordPress 5.6
* Deprecated: See all deprecations to this version in our [Developers Deprecations Post](https://developers.elementor.com/v3-1-planned-deprecations/)

= v3.0.16 - 2021-01-06 =
* Tweak: String changes in Delete Site Settings screen
* Fix: Clicking "Recalculate" button in System info throws a PHP error ([#13100](https://github.com/elementor/elementor/issues/13100 ))
* Fix: Regenerate CSS is not working properly in large scale servers
* Fix: Template Library title sanitization to avoid security issues
* Fix: `libxml_disable_entity_loader` warning is thrown in PHP 8.0 instances

= v3.0.15 - 2020-12-21 =
* Tweak: Added "Theme" option to Page Layout options in Page Settings to allow customization of Site Setting value
* Tweak: Added a confirmation message before deleing Default Kit to trash to avoid unintentional Site Settings deletion
* Fix: Named parameters used in Dynamic Tags causes PHP errors in PHP 8.0 ([#13269](https://github.com/elementor/elementor/issues/13269))
* Fix: "Edit with Elementor" menu does not expands in the top admin-bar menu in WordPress 5.6 ([#13256](https://github.com/elementor/elementor/issues/13256))
* Fix: Stretch Section causes horizontal scroll when the vertical scrollbar is visible in WordPress 5.6 ([#13260](https://github.com/elementor/elementor/issues/13260))
* Fix: Unable to save Templates in WordPress 5.6 ([#12273](https://github.com/elementor/elementor/issues/12273), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/save-the-template-and-page-builder-loding/))
* Fix: Ninja Forms plugin conflict in WordPress 5.6 ([#13281](https://github.com/elementor/elementor/issues/13281), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/elementor-ninja-forms-bug/), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/elementor-bug-ninja-forms/))
* Fix: Pinterest social sharing is not working when displaying a large image in Lightbox
* Fix: Manage Global Colors and Fonts buttons is not leading to the correct screen
* Fix: Permission error when trying to update site description with WP-CLI
= 3.0.14 – 2020-11-25 =
Tweak: Added 3rd party plugins compatibility to versions rollback mechanism
Fix: Updated Popup Builder promotional image
Fix: Upload SVG files only when the user allowed to prevent security issues
Fix: String updates in Style Settings tab

= v3.0.14 =
* Tweak: Added compatibility with WordPress v5.6 to the Editor panel (#12958)
* Tweak: Updated translation strings in Theme Builder promotional screen
* Fix: Tab content is animated when active in Tabs widget (#12724)
* Fix: “Edit with Elementor” button in admin top-bar is missing in some cases (#12951, #12995)
* Fix: “Edit with Elementor” button in a post removes draft
* Fix: “Edit with Elementor” doesn’t work for empty Elementor posts
* Fix: Some settings are not being updated in the Preview in Image Carousel widget
* Fix: Console error message when Global value is not found
* Fix: Revisions are not being saved in Site Settings
* Fix: Apply or Restore revision actions triggers console errors
* Fix: Paste action without any data throws a console error
* Fix: Pasting style with Global values is not reflected in the Panel
* Fix: Can’t submit forms from templates when the parent post is empty

Quan trọng!
Trong phiên bản thông thường của Elementor, tất cả các mẫu PRO đều được kiểm tra.

Bây giờ, để nhập mẫu trong các phiên bản mới (2.8+), bạn cần đăng ký tài khoản miễn phí trên Elementor.com

Demo: https://elementor.com/pro/

Đây là bản update bảo mật – vá lổ hổng nghiêm trọng, vui lòng nâng cấp ngay. Tìm hiểu thông tin lổ hổng tại đây

Elementor PRO v3.2.1 Cloud + Elementor free v3.2.2 NULLED bao gồm 2 pack cho bạn lựa chọn:

1. elementor+pro_pack1 Bạn cần phải đăng ký tài khoản tại trang elementor.com, sau đó đăng nhập vào elementor wordpress và tiến hành import template free + pro trực tiếp

2. elementor+pro_pack2 Không cần tài khoản, nhập thủ công bằng tệp json (Full demo)

Password Download Elementor Pro – WordPress Page Builder

 • Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để lấy password download và giúp admin duy trì hoạt động blog này. Nhớ click đúng link các bạn nhé, tks all~~~

Password HotrowordpressLicense: hotrowordpressdotcom23042021null (đã kích hoạt tự động)

Quan trọng: Ghi đè cả thư mục elementorelementor-pro. Không bao giờ cập nhật phiên bản miễn phí từ máy chủ WordPress.


Elementorism – Landing Pages for Elementor

Elementor Pro Templates Pack

Templates – Elementor PRO – Demo link: https://library.elementor.com/


*** Trọn bộ 751+ NEW Elementor Template Kits (update 06-05)

(Demo: https://themeforest.net/category/template-kits/elementor)

 • Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks (Tất cả các bộ và khối mẫu WordPress bất động sản và xây dựng cho Elementor Tìm thấy trên Envato Elements được đóng gói ở đây trong một tệp Zip)

Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks

 • Safira – Physioterapy Elementor Template Kit
 • Solity | Startup SaaS Elementor Template Kit
 • Fintek – Financial Technology Elementor Template Kit
 • Kreativas – Creative Branding Agency Elementor Template Kit
 • Movack – Moving Company Elementor Template Kit
 • Spatoo – Modern Shoes eCommerce Elementor Template Kit
 • Dancy – Dance School & Studio Elementor Template Kit
 • Fixman – Smartphone & Laptop PC Repair Elementor Kit
 • Artistant – Creative Photography Portfolio Elementor Template Kit
 • Physx — Physiotherapy & Chiropractor Elementor Template Kit
 • Upgreat – Business Service Corporate Elementor Template Kit
 • Alarmax – Security Services & Alarm Installation Elementor Template Kit
 • ChildZilla – Kindergarten & Childcare Elementor Template Kit
 • Kidzena – Kindergarten & Preschool Elementor Template Kit
 • Dryze – Dry Cleaning & Laundry Service Elementor Template Kit
 • Women’s Foundation | Non-Profit WordPress Elementor Template Kit
 • Obe – House Cleaning Business Elementor Template Kits
 • Hostyng – Web Hosting Elementor Template Kit
 • Miju – Conscious Business Elementor Template Kit
 • Suki – Meditation Channel Elementor Template Kit
 • Letterz – Blog Magazine Elementor Template Kit
 • Fang — Halloween Party Elementor Template Kit
 • JUSTICO – Law Firm Elementor Template Kit
 • STARTOR – Agency & Company Elementor Template Kit
 • Vinera – Wine & Vineyard Elementor Template Kit
 • Mediphar – Pharmacy & Medical Elementor Template Kit
 • Eternal – Ecommerce Elementor Template Kit
 • Consulty – Finance Consulting Elementor Template Kit
 • Lifeforce – Insurance Agency Elementor Template Kit
 • Influence Marketing – SEO & Digital Agency Elementor Template Kit
 • PIRUS – Dark Digital Agency Elementor Template Kit
 • INGENISM – Architectural Design Agency Elementor Template Kit
 • Expanet – Broadband & Internet Services Elementor Template Kit
 • Cooper – Plumbing Repair Service & Maintenace Template Kit
 • Earthware — Eco Green Renewable Energy Elementor Template Kit
 • NewsAtlas – News & Magazine Elementor Template Kit
 • Impower – Engineering and Industrial Template Kit
 • LaCroix – Author & Publisher Elementor Template Kit
 • CarCare – Auto Service & Repair Elementor Template Kit
 • Doc’s Garage – Car Repair Services Elementor Template kit
 • Affidavit – Lawyer & Law Firm Elementor Template Kit
 • Digiest – Creative Agency Elementor Kit
 • Ethan – Online Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Serity – CCTV & Security Cameras Elementor Template Kit
 • Lighthouzz – Smart Home & Security Elementor Template Kit
 • UrbanDental – Dentist & Dental Clinic Template Kit
 • Zeal – Recruiting Agency & HR Consultant Elementor Template Kit
 • Siena – Cafe and Coffee Shop Template Kit
 • Fleur – Architecture & Interior Elementor Template Kit
 • Biznise – Business Consulting Elementor Template Kit
 • Interact – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Oren – Creative Business Elementor Template Kit
 • Digitalux – Modern Dark Digital Marketing Agency Template Kit
 • NeuFam – Dog Breeder & Kennel Club Elementor Template Kit
 • Handyman | Builder Plumber & Repair Service Elementor Template Kit
 • Inbusiness – Coaching Business Elementor Template Kit
 • Cypress – Online Learning & Courses ElementorTemplate Kit
 • BlogHer – Influencer Marketing Blog & Shop Elementor Template Kit
 • Influx – Electrician & Electrical Services Template Kit
 • Writica – Content Writing Services Elementor Template Kit
 • Skinera – Dermatology and Skincare Elementor Template Kit
 • Dietine – Diet & Nutrition Health Center Elementor Template Kit
 • Digie | Digital Agency & Advertising Service Elementor Template Kit
 • StoneWorks – Flooring & Home Interior Elementor Template Kit
 • Agendo – Digital Agency & Creative Elementor Template Kit
 • Macello – Business Consulting & Accounting Elementor Template Kit
 • Edukasi – Education & Online Course Elementor Template Kit
 • BXSCO – Business Multipurpose Elementor Template Kit
 • Codesk – Coworking Space Elementor Template Kit
 • WriteKit – Content Writing Services Agency Elementor Template Kit
 • Sinai – SaaS and Web App Template Kit
 • Magiclean – Cleaning Service Elementor Template Kit
 • KRAFTY – Construction & Industry Elementor Template Kit
 • Himalaya – Construction Elementor Template Kit
 • Kulo – Professional Resume Elementor Template Kit
 • Nirmala – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • WeOn – Call Center & Telemarketing Elementor Template Kit
 • Kramic – Pottery & Ceramic Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • Kreatifa – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • WeCare – Hospital And Clinic
 • Bulter – Clean Construction Template Kit
 • Creativa – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Kebun – Garden Service Elementor Template Kit
 • Eginary – Online Education Elementor Template Kit
 • Colson – Bike WooCommerce Elementor Template Kit
 • Carbon – Car Service Elementor Template Kit
 • HostSavvy – Web Hosting Elementor Template Kit
 • BikePro – WooCommerce Elementor Template Kit
 • Josy – Sport & Fitness Elementor Template Kit
 • Kiara – Fashion Elementor Template Kit
 • Furnityn – Interior Design Elementor Kit Template
 • Lokarya – Real Estate Elementor Template Kit
 • Ozilla – Digital Creative Agency Elementor Template Kit
 • Urusin – Business Consulting Elementor Template Kit
 • Allbrite – Painting & Wallpapering Elementor Template Kit
 • Potret – Photography Portfolio Elementor Template Kit
 • Vitech – Technology & IT Solution Elementor Template Kit
 • Castify – Audio Podcast Elementor Template Kit
 • Purina – Spa & Wellness Elementor Template Kit
 • Noka – Cleaning Company Service Template Kit
 • Ozeum – Modern Art Gallery & Museum Elementor Template Kit
 • Adhis – Construction Elementor Template Kit
 • Griya | Real Estate Elementor Template Kit
 • Callisto – SEO & Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Hasto – Cyber Tech Security Service Elementor Template Kit
 • FitGym – Fitness & Gym Elementor Template Kit
 • Dentcare – Dentist & Dental Clinic Elementor Template Kit
 • Deliverra – Food & Grocery Delivery App Elementor Template Kit
 • Dexico – Apartment Rent Elementor Template Kit
 • Fudo – Real Estate Elementor Template Kit
 • Artec – Architecture Elementor Template Kit
 • H-Estate – Real Estate Elementor Template Kit
 • StarTec – Saas Elementor Template Kit
 • Nikicivi – Elegant CV/Resume & Portfolio Elementor Template Kit
 • Rebike – Rent Bike Elementor Template Kit
 • DeFood – Food Delivery Elementor Template Kit
 • RedHelp – Startup Showcase Template Kit
 • FlowPro — Air Conditioning Heating & HVAC Services Elementor Template Kit
 • Greenscapes – Gardening & Landscaping Lawncare Elementor Template Kit
 • Sky&Cloud – Drone Aerial Photography & Videography Elementor Template Kit
 • Tailora – Clothing Alteration & Tailoring Service Elementor Template Kit
 • Trago | Moving Company Elementor Template Kit
 • Midtown – Restaurant Elementor Template Kit
 • Hostic – Web Hosting Company Elementor Template Kit
 • Grizzled – Digital Agency Dark Elementor Template Kit
 • Solicore — Cyber Security Elementor Template Kit
 • Loxsmith — Key & Locksmith Services Elementor Template Kit
 • Edge – Modern Creative Agency Elementor Template Kit
 • Torial – Interior Design Elementor Template Kit
 • Aracelia – Travel Agency Elementor Template Kit
 • Mindtech – IT Solutions & Services Company Elementor Template Kit
 • Oppa – Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • Hammer – Minimal Architecture Elementor Template Kit
 • Nextrecord – Recording & Sound Studio Elementor Template Kit
 • Moverie – Movers & Packers Service Elementor Template Kit
 • Nusapp – SaaS Startup & Business Elementor Template Kit
 • Mediq – Health & Medical Elementor Template Kit
 • Hoteria – Hotel Service Elementor Template Kit
 • Arizon – College & University Elementor Template Kit
 • Carve — Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Anjani – Spa & Beauty Elementor Template Kit
 • Lawnia – Gardener & Landscaping Business Elementor Template Kit
 • Truder – CCTV Security Service Elementor Template Kit
 • Wash & Rinse – Laundry & Dry Cleaning Service Elementor Template Kit
 • Potua – Creative Portfolio & Agency Elementor Template Kit
 • Infinity Fashion – WooCommerce Elementor Template Kit
 • CourseKit – Online e-Learning Elementor Template Kit
 • Meduvid – Medical & Dental Clinic Elementor Template Kit
 • Exobank – Financial Elementor Template Kit
 • Corpo – Corporate Business Elementor Template Kit
 • Kimchi – Asian Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • MediCare – Hospital & Health Service Elementor Template Kit
 • Spacehub – Coworking & Creative Space Elementor Template Kit
 • Loanesty – Loan Company & Banking Elementor Template Kit
 • MasteryKit – Business Coach Elementor Template Kit
 • Mindtech – IT Solutions & Services Company Elementor Template Kit
 • Mazuma – Business Elementor Template Kit
 • Eduti – Education Elementor Template Kit
 • Grain Grower – Agriculture Farm & Farmers Elementor Template Kit
 • Axees – SEO & Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Dentlab Health Medical Elementor Template Kit
 • BeatKit – Music Events Elementor Template Kit
 • Cleniz – Cleaning Services Elementor Template Kit
 • Webina – Business Agency & Startup Elementor Template Kit
 • Mocchato – Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Aroma – Bakery & Cake Elementor Template Kit
 • Fillo – Shoes & Sneakers Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • Zukahost – Domain & Web Hosting Template Kit
 • Zukares – Restaurant & Cafe Food Elementor Template Kit
 • SparxUp – Saas & Startup Elementor Template Kit
 • Rentive – Car Rental & Auto Dealer Elementor Template Kit
 • Marriata – Hotel & Resort Elementor Template Kit
 • Audios – App Showcase Elementor Template Kit
 • Geekfix — Smartphone, Tablet & Computer Repair Elementor Kit
 • Dexnie – Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • Growthy – Growth Hacking & Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Switch – Payment App Elementor Template Kit
 • Inhouse – Modern Design Interior Elementor Template Kit
 • Sanubari – Travel & Tour Agency Elementor Template Kit
 • Teamer – SEO Marketing Elementor Template Kit
 • Goovi – Creative Agency & Digital Marketing Elementor Template Kits
 • Evernet – Broadband & Internet Service Provider Elementor Template Kit
 • Westwood – Golf Club & Course Elementor Template Kit
 • Gnome – Lawn & Garden Care Services Elementor Template Kit
 • Rumma – Furniture Interior Elementor Template Kit
 • Socca – Football Team & Sports Club Elementor Template Kit
 • Vontex – Digital Agency Elementor Template Kit
 • AutoShow – Car Shoowroom & Dealer Elementor Template Kit
 • Relaxa – Yoga Teacher & Studio Elementor Template Kit
 • Sector – Factory Industry & Trading Company Elementor Template Kit
 • Fixn – Handyman & Repair Service Elementor Template Kit
 • Acctual – Accounting Firm Elementor Template Kit
 • Restorja – Restaurant & Food Elementor Template Kit
 • Yanbu – Digital Marketing & SEO Elementor Template Kit
 • Felix – Spa Elementor Template Kit
 • Partiwi – Barbershop Elementor Template Kit
 • UltimateYou – Health Coach Elementor Template Kit
 • HuskyPaws – Dog Breeder Elementor Template Kit
 • Hunian – Real Estate Elementor Template Kit
 • Potopath – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Farmex – Agriculture & Farm Elementor Template Kit
 • Laco – Landscape & Gardening Elementor Template Kit
 • Zooland – Safari & Zoo Elementor Template Kit
 • Safir – Jewelry Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • Memoir – Wedding Event & Party Organizer Elementor Template Kit
 • CustomMade – Customized Jewellery & Goldsmith Elementor Template Kit
 • Techplus – Tech Business Elementor Template Kit
 • Cleansee – Cleaning Service Elementor Template Kit
 • Oyer – Lawyer & Attorney Template Kit
 • Verina – Mental Health Elementor Template Kit
 • Monstra – Esports & Gaming Elementor Template Kit
 • Crispin – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Hoax – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Roofer – Roofing Service & Construction Elementor Template Kit
 • Disho – Grocery Store Elementor Template Kit
 • Writingg – Content Copywriting Services Elementor Template Kit
 • Cryptiva – Cyber Security Services Elementor Template Kit
 • Partiso | Political Party & Candidate Elementor Template Kit
 • Queenlens | Photography & Event Elementor Template Kit
 • Marami – Snack Brand & Bakery Template Kit
 • Beige – Pet Shop Woocommerce Elementor Template Kits
 • Reh – Agency Elementor Template Kit
 • Cornac – Agriculture Elementor Template Kit
 • Kango – Architecture Elementor Template Kits
 • Sipu – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Yogasan – Yoga Studio & Meditation Elementor Template Kit
 • Aseona | SEO Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Jaran – Horse Riding School Elementor Template Kit
 • Fijar – Plumbing Service Elementor Template Kit
 • Med Pets – Template Kit for Elementor
 • Paperino Garage – Mechanic Elementor Template Kit
 • Infiniterent – Car Rental Elementor Template Kit
 • Citala — Swimming Pool Maintenance Company Elementor Template Kit
 • Kidsnify | Daycare Elementor Template Kit
 • Zoeclean – Shoe Cleaning & Shop Template Kit
 • Barsa – SEO & Digital Marketing Agency Template Kit
 • Agenca – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Lafuma | Automotive & Car Rental Elementor Template Kit
 • Cantiq – Beauty Spa Salon Therapy Elementor Template Kit
 • Acco – Blockchain Cryptocurrency & Bitcoin Elementor Template Kit
 • Ventura – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Archodern – Interior & Architecture Elementor Template Kit
 • Automov – Car Repair & Services Elementor Template Kit
 • Xventure – Travel Elementor Template Kit
 • Landon – Tech Company & Startup Elementor Template Kit
 • Grasp – Creative Portfolio & Agency Elementor Template Kit
 • LifeCoach | Mentor & Trainer Template Kit
 • Oxary – News & Magazine Elementor Template Kit
 • Chikapoe – Pet Care & Veterinary Elementor Template Kit
 • Dolan – Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • Kawan – Law Firm Elementor Template Kit
 • Linx – Esport & Gaming Elementor Template Kit
 • Walk&Away – Travel Blog & Tours Elementor Template Kit
 • Avontur – Modern Tour & Travel Elementor Template Kit
 • Mikrospa – Spa & Massage Elementor Template Kit
 • Pixart – Arts & Crafts Exhibition Elementor Template Kit
 • Lillia – Beauty & Skincare Elementor Template Kit
 • D’Shiner Creative Studio & Digital Agency Elementor Template Kit
 • Mebadink – Tattoo & Piercing Studio Elementor Template Kit
 • Mybags – Modern Commerce Elementor Template Kit
 • Restate – Construction Builder Elementor Template Kit
 • Onestudio – Photographer Agency Service Elementor Template Kit
 • Nala – Beauty & Spa Template Kit
 • Rome – Modern Interior Elementor Template Kit
 • Medisa – Medical Elementor Template Kit
 • Qreato – Modern Branding & Creative Agency Elementor Kit
 • JC – CV Resume Elementor Template Kit
 • Teko – Creative Agency Template Kit
 • Dentes – Medical Elementor Template Kit
 • Gymmy | Sport & Fitness Elementor Template Kit
 • Clino – Cleaning Business Elementor Template Kit
 • Orange CV/Creative Portfolio Elementor Template Kits
 • FreshApp – Startup & Showcase Elementor Template Kit
 • Arista – Multipurpose Business Elementor Template Kit
 • Arai | Interior & Furniture Elementor Template kit
 • Agenray | Gym Elementor Template Kit
 • Valensia | Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Aspien – Business Connecting Elementor Template Kit
 • Memento – Photography & Blog Elementor Template Kit
 • Vissio – Business Elementor Template Kit
 • Sputnik – Social Media Marketing Elementor Template Kit
 • Fashable – Stylist eCommerce Elementor Template Kit
 • Medilab – Healthcare & Clinical Laboratory Elementor Template Kit
 • Skye – Modern Blog Elementor Template Kit
 • Cleanary – Cleaning Service Company Elementor Template Kit
 • Abble – Online Learning & Education Elementor Kit
 • CookBlog – Food & Personal Blog Elementor Template Kit
 • Fashable – Stylist eCommerce Elementor Template Kit
 • Sputnik – Social Media Marketing Elementor Template Kit
 • Novine – Food Recipe Blog & Magazine Template Kit
 • Pharmavo – Medical Supplies eCommerce Elementor Template Kit
 • Medilab – Healthcare & Clinical Laboratory Elementor Template Kit
 • Senses – Beauty Spa Salon Elementor Template Kit
 • Konsultan Kit – Consulting Business Elementor Template Kit
 • Levi – Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Saxxy – Music Band & Musician Elementor Template Kit
 • Cyberguard – Cyber Security Elementor Template Kit
 • Fresh – Life Coach Elementor Template Kit
 • Sabertooth – Business Service Elementor Template Kit
 • Knight – e-Sports Elementor Template Kit
 • Humanite – Charity & Donation Elementor Template Kit
 • Olivia & Co – Perfume & Fragrance WooCommerce Template Kit
 • Ninja – Esports & Gaming Elementor Template Kit
 • Marketin – Business Startup & Agency Elementor Template Kit
 • Edison – Online Education Elementor Template Kit
 • Mobel Looks – Furniture Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • iZPAY – Mobile App & Fintech Startup Elementor Template Kit
 • Gaveall – Charity Elementor Template Kit
 • Weddon – Wedding Event Invitation Elementor Template Kit
 • Lollipop – Kids & Baby Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • iTalk – Event & Conference Elementor Template Kit
 • Uzino | Startup App Elementor Template Kit
 • Jetrans – Logistics & Transportation Elementor Template Kit
 • AutoTrics – Car Repair & Auto Service Elementor Template Kit
 • Furnitra – Modern eCommerce Elementor Template Kit
 • Extreme – Running Sports Shoes & Clothes Elementor Template Kit
 • Xarris – SaaS & Startup Elementor Template Kit
 • Vakum – Cleaning Service Elementor Template Kit
 • Reach – Digital Agency & Creative Elementor Template Kit
 • Shino – Real Estate Elementor Template Kit
 • Alleat – Restaurant Elementor Template Kit
 • Denaya – Business Agency Elementor Template Kit
 • Astonia – Business Consulting Elementor Template Kit
 • Elysian – 3D Style SEO Agency Elementor Template Kit
 • Erudite – Education & Online Course Elementor Template Kit
 • Archo – Architecture & Interior Elementor Template Kits
 • Kate & Steve – Wedding Invitation Elementor Template Kit
 • Quantex – Software Startup & SaaS Elementor Template Kit
 • Riverflow – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Tvam – Construction Elementor Template Kit
 • Nablus – Organic Food & Agriculture Template Kit
 • Preemptive – Business & Finance Elementor Template Kit
 • Farren – CV/Resume Elementor Template Kit
 • Xsapp – SAAS Company Elementor Template Kit
 • TraveX – Travel & Tour Agency Template Kit
 • Raint – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Hombi – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Medicate – Health & Medical Elementor Template Kit
 • Creatifull – Creative Agency Elementor Template Kit
 • HomeShine – Cleaning & Laundry Elementor Template Kit
 • Hombi – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Medicate – Health & Medical Elementor Template Kit
 • Creatifull – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Raint – Digital Agency Elementor Template Kit
 • TraveX – Travel & Tour Agency Template Kit
 • Xsapp – SAAS Company Elementor Template Kit
 • Farren – CV/Resume Elementor Template Kit
 • Preemptive – Business & Finance Elementor Template Kit
 • Edukit – Education Elementor Template Kit
 • Miso – Minimal Portfolio Elementor Template Kit
 • Nixa – Business & Services Elementor Template Kit
 • Bristol – Food Delivery & Catering Elementor Template Kit
 • Bilis – Agency Landing Page Elementor Block Kit
 • Financerr – Business & Finance Template Kit
 • Skape – Digital Agency Business Elementor Template Kit
 • Workity- Creative Business Elementor Template kit
 • Kaywo – Furniture Services Elementor Template Kit
 • Brandon & Clara – Wedding Event Invitation Elementor Template Kit
 • Adopt – Adoption Service & Charity Elementor Template Kit
 • Mapan – Digital Marketing Template Kits
 • Lezzatos | Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • GrozPastry – Bakery Elementor Template Kit
 • Ccoach – Business Coach Elementor Template Kit
 • Assasin – eSport Elementor Template Kit
 • Cakecrumbs – Bakery Elementor Template kit
 • Sanat – Industry Elementor Template Kit
 • Genion – Creative & Design Elementor Template Kit
 • Yogakit – Yoga & Meditation Elementor Template Kit
 • Autokar – Auto Care Elementor Template Kit
 • Softo – Template Kit for IT Solutions and Services Company
 • Byra – Hotel & Resort Elementor Template Kit
 • Anoroc – Coronavirus Awareness Elementor Template Kit
 • Trotol – Renovation Elementor Template Kit
 • AHENCY – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • Thousand Sunny – Travel Elementor Kit
 • Ivent – Event & Conference Template Kit
 • Creativic – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Dahlia – Beauty Business Elementor Template Kit
 • Furnatur – Furniture eCommerce Template Kit
 • Aho – Agency & Business Elementor Template Kit
 • Briel – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Carjo – Car Services & Repair Elementor Template Kit
 • Startio – Saas & Digital Agency Elementor Template Kit
 • Renovirta – Plumbing & Repair Elementor Template Kit
 • Burgos – Street Food Elementor Template Kit
 • DirtyWash – Dry Cleaning & Laundry Service Elementor Template Kit
 • Growceries – Food & Grocery Store Elementor Template Kit
 • SMAgency – SEO Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Ewa – Beauty & Spa Salon Elementor Template Kit
 • Slamat – Pandemic Awareness Website Template Kit
 • Dailer – Startup Elementor Template Kit
 • Agrinice – Agriculture and Organic Food Elementor Template Kit
 • Agetha – Creative Portfolio Template Kit
 • Constkit – Construction and Industrial Elementor Template
 • Saku – Business Agency Elementor Template Kit
 • None – Stylish Fashion Template Kit
 • Hotte – Take Away Food Elementor Template Kit
 • FrontSix – Creative Photography Template Kit
 • Dentino – Dental Clinic Template Kit
 • Whoop – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Greeny – Interior Elementor Template Kit
 • Brailon – Multipurpose Elementor Template Kit
 • Gloas — Coach, Speaker & Trainer Template Kit for Elementor
 • Bakekit – Cake Elementor Template Kit
 • Dustri – Factory & Industrial Template Kit
 • Bubup – Kids Store & Baby Shop Elementor Template Kit
 • Hosty – Hosting Services Elementor Template Kit
 • Dreative | Agency Elementor Template Kit
 • Allfresh – Grocery Store Elementor Template Kit
 • CaYo – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Dexor – Furniture and Decor Shop Elementor Template Kit
 • Unleash – Life Coach Elementor Template Kit
 • DevBox – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • Lovedy – Wedding Elementor Template Kit
 • Maser – Web Design Agency Elementor Template Kit
 • Ponya – Social Media Agency Elementor Template Kit
 • Travely – Travel Blog Elementor Template Kit
 • Subsco – Construction Elementor Template Kit
 • OrgaKit – Organic Farm Elementor Template Kit
 • Pixelate – Portfolio & Photography Elementor Template Kit
 • AlphaColor – Design & Printing Elementor Template Kit
 • GoldenArch – Real Estate Elementor Template Kit
 • FrontThree – Creative Studio Elementor Template Kit
 • FrontFour – Creative Photography Elementor Template Kit
 • Disency | Agency Elementor Template Kit
 • Travosca – Travel Elementor Template Kit
 • Dentica – Dental Clinic Elementor Template Kit
 • Reparo – Car Service Elementor Template Kit
 • Tordio – Portfolio Digital Agency Template Kit
 • Craftso – Crafting Elementor Template Kit
 • Sealosca – Sea Adventure Travel Template Kit
 • Tomahawk – Online Courses Template Kit
 • Tutoria – Education & Online Courses Elementor Template Kit
 • CETUS – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Vine Gloss – Wine Shop & Vineyard Template Kit
 • Darmali – Construction Template Kit
 • AppRaxx – App Landing Page Elementor Template Kit
 • Neema – Business Coach Elementor Template Kit
 • Qurux – Dermatology and Skin Care Template Kit
 • Pangke – Barbershop Elementor Template Kit
 • Duha – Engineering & Industrial Elementor Template Kit
 • Partiez – Kids Party Planner Elementor Template Kit
 • Digim – SEO & Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Baek – Bicycle Repair and Service Elementor Template Kit
 • Roomah – Real Estate Agent Elementor Template Kit
 • Marielle – Cosmetics and Beauty Shop Elementor Template Kits
 • BizGUE – Business Elementor Template Kit
 • Getstall – Grocery Store Elementor Template Kit
 • Medikor – Medical Healthcare Elementor Template Kit
 • Getstall – Grocery Store Elementor Template Kit
 • TechUp – Technology IT Solutions & Services Elementor Template Kits
 • Wiras – Covid-19 Health Elementor Template Kit
 • Rinjani – Template Kit for Illustrator and Designer
 • MIH – Personal Portfolio & Resume Template Kit
 • Food Delivery – Local Business
 • FrontTwo – Creative Studio Elementor Template Kit
 • SYNTRA – SEO & Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Learnex – Distance Education & Learning Courses Elementor Template Kit
 • Educator – Online University & Courses Elementor Template Kit
 • Farmino – Organic Food Elementor Template Kit
 • InsureKit – Insurance Template Kits
 • LearnKit – e-Learning Elementor Template Kit
 • Billio – Engineering Service Template Kit
 • Thomas – CVPortfolio Elementor Template Kit
 • Megan – Hotel Booking Template Kit
 • Menica – Wedding Elementor Template Kit
 • bizNext – Corporate Business Template Kit
 • Comed – Comedian elementor Template Kit
 • Semeru – Furniture Store Elementor Template Kit
 • Alasia – Model Agency Elementor Template Kit
 • Doctor on Demand – Online Consultations Elementor Template Kit
 • Proto – Photographer Portfolio Template Kit
 • Tailwag – Dog Breeder & Adoption Template Kit
 • Byson – Fitness & Gym Elementor Template Kit
 • Saasio – Saas & Startup Elementor Templates
 • Robbie & Magie – Wedding Event Invitation Elementor Template Kit
 • RareRadio – Music & Streaming Elementor Template Kit
 • Sheipa – Spa & Beauty Elementor Template Kit
 • Enkel – Furniture Company Template Kit
 • Atra – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Kelud – Real Estate Template Kit
 • Dement – Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Kargo – Delivery & Storage Elementor Template Kit
 • CarRepair – Local Business Elementor Template Kit
 • Clientcy | Business & Startup Elementor Template Kit
 • Shelly – School Template Kit for Elementor
 • Koad – Restaurant & Bistro Elementor Template Kits
 • Solicians – Attorney Law Firm Elementor Template Kit
 • Manice – Business Template Kit
 • Yogger – Meditation and Yoga Elementor Template Kit
 • Cleanco – Cleaning Service Company Template Kit
 • PsycheKit – Psychologist & Hypnotherapy Elementor Template Kit
 • Gazek – Agency Portfolio Elementor Template Kit
 • eApp – Landing Page Elementor Template Kit
 • Gild – Agency Elementor Template Kit
 • Drago – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • Raung – Dark Style Business Elementor Template Kit
 • Archo – Architecture & Interior Elementor Template Kits
 • Veco – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Redial – Corporate & Business Elementor Template Kit
 • Quwa – CV Resume Elementor Template Kit
 • Warzon – Esport Elementor Template Kit
 • Blackink – Tattoo Studio Elementor Template Kit
 • Matar – Mental Health Therapy Elementor Template Kit
 • Gaco – Landscape & Gardening Elementor Template Kit
 • Techiz | Business & Startup Elementor Template Kit
 • Merapi – Mobile App & Technology Elementor Template Kit
 • Cooper Studio Elementor Template Kit
 • Silp – Real Estate & Architecture Elementor Template Kit
 • Vixus – Business Startup Elementor Template Kit
 • Rhodos – Business Portfolio Elementor Blocks & Template Kit
 • Bromo – Interior Design Portfolio Template Kit
 • Fiscale | Business & Services Elementor Template Kit
 • BizKit – Multipurpose Business Template Kit
 • Apper – App SaaS Elementor Template Kit
 • Dronix – SaaS & Startup Elementor Template Kit
 • Sassoft | AppKit Elementor Template Kit
 • Haya – App Elementor Template Kit
 • Delicio – Restaurant Elementor Template Kit
 • Kube – Music Elementor Template Kit
 • Elipso – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Kodai – Asian Restaurant Elementor Template Kit
 • ZOI – Construction Elementor Template Kit
 • Vagabonds – Travel Blog Elementor Template Kit
 • SafetyKit – Pandemic Prevention & Awareness Elementor Template Kit
 • Aman — Multipurpose Elementor Template Kit
 • Black Cafe – Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • Learnera | e-Learning Elementor Template Kit
 • Fooditi | Restaurant and Cafe Elementor Template Kit
 • Arton – Beauty & Spa Salon Elementor Template Kit
 • Memoreel – Photography Elementor Template Kit
 • Trawell – Travel Blog Elementor Template Kit
 • Gontli – Interior Multipurpose Elementor Template Kit
 • EdSchool – Education Elementor Template Kit
 • Luxury – Hotel & Resorts Elementor Template Kit
 • Helpnest – Charity Elementor Template Kit
 • SanFair – Blog Magazine Elementor Template Kit
 • Mreiqo – Insurance Elementor Template Kits
 • AppLanding – Mobile App Elementor Template Kit
 • Tozee – Construction Elementor Template Kit
 • Repair Shop – Elementor Template Kit
 • Petto – Vetenary Pet Clinic Elementor Template Kit
 • Esportize | eSports Elementor Template Kit
 • Medicale | Medical & Health Elementor Template Kit
 • Lure – Modern Dermatology Elementor Template Kit
 • Drone Media – Aerial Photography & Videography Elementor Template Kit
 • Rumble – Boxing, MMA & Fighting Elementor Template Kit
 • Great Lotus – Buddhist Temple Elementor Template Kit
 • Obra – Kids Education & School Elementor Template Kit
 • Lumina – Creatives & Business Elementor Template Kit
 • Purekit – Creatives & Business Elementor Template Kit
 • Teqno – Technology Elementor Template Kit
 • NGOO – Non-profit Charity Elementor Template Kit
 • Erup – Business Elementor Template Kit
 • LMES – Education Elementor Template Kit
 • Nivos – Software Company Elementor Template Kit
 • Coffesse | Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Shoppix – Luxury & Jewellery Shop Elementor Template Kit
 • Waves – Startup Agency Elementor Template Kit
 • Publibox – Blog, News & Magazine Elementor Template Kit
 • Burto – Saas & Digital Agency Elementor Template Kit
 • Jewella – Jewelry Elementor Template Kit
 • Dewok – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Careerster – CV/Resume Elementor Templates
 • SoftUp – Saas & Startup Elementor Template Kit
 • Lawyere – Legal & Attorney Elementor Template Kit
 • Therapia – Psychologist & Hypnotherapy Elementor Template Kit
 • Asaya – Yoga & Meditation Elementor Template Kit
 • Courso – Online University & Courses Elementor Template Kit
 • CrossGym – Gym & Fitness Elementor Template Kit
 • Foodo – Fast Food & Pizza Elementor Template Kit
 • veApp – Mobile Startup Elementor Template Kit
 • Eventico – Event & Conference Elementor Template Kit
 • Koffe – Cafe & Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Loco Restaurant – Elementor Template Kit
 • Oxygon – Healthcare Medical Clinic Elementor Template Kit
 • Formula – Software & App Landing Elementor Template Kit
 • Expressoo – Online Food Delivery Elementor Template Kit
 • Baha – Apps Landing Elementor Template Kit
 • MEDO – Medical Delivery Startup Elementor Template Kit
 • ORFA – Organic Farm Products Elementor Template Kit
 • COWO – Coworking Elementor Template Kit
 • Couples – Wedding Planner Elementor Template Kit
 • Legale – Lawyer & Law Firm Elementor Template Kit
 • Pizzeria Trattoria – Italian Restaurant Elementor Template Kit
 • Burger Food Truck – Popup Restaurant Elementor Template Kit
 • Wasat — Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Alcor — Dark Real Estate Elementor Template Kit
 • Dribo — Cleaning Company Elementor Template Kit
 • Dentalika — Dental Clinic & Medical Health Elementor Template Kit
 • DMA – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • ArchBuro – Architecture Bureau Elementor Template Kit
 • Cleaning – Small Business Elementor Template Kit
 • CoSpace Coworking – Modern Workspace Elementor Template Kit
 • SaaSy – SaaS & App Landing Page Template Kit
 • KickStart – Creative Digital Business Elementor Template Kit
 • Skape – Creative Multipurpose Digital Agency Business & Portfolio Elementor Template Kit
 • XYZ – Creative Digital Agency Business Elementor Template Kit
 • Arial – Architecture, Construction & Real Estate Elementor Template Kit
 • Renovar – Construction Elementor Template Kit
 • Ristoly – Restaurant Elementor Template Kit
 • Denton – Dentist Elementor Template Kit
 • Ukila – Lawyer & Attorney Elementor Template Kit
 • Automota – Car Repair Services Elementor Template Kit
 • Royal Limo – Limousine Rent Services Elementor Template Kit
 • Animal Sanctuary – Non-Profit Elementor Template Kit
 • Planty – Cafe & Restaurant Elementor Template Kit
 • Naturely – Natural Cosmetics & Beauty Elementor Template Kit
 • FLO – Creative Portfolio & Resume Elementor Template Kit
 • ARI – Agency Elementor Template Kit
 • Mont – Agency Elementor Template Kit
 • Svay – Personal Elementor Template Kit
 • Mig – Law & Attorney Elementor Template Kit
 • Poro – Photography Elementor Template Kit
 • Coliv – Restaurant Elementor Template Kit
 • CK – Lawyer Elementor Template Kit
 • Med Pets – Elementor Template Kit
 • Hando – Corporate & Portfolio Elementor Template Kit
 • Eis – Ice Cream Shop Elementor Template Kit
 • Ash – Carpenter Elementor Template Kit
 • Lightwire – Construction And Industry Elementor Kit
 • Sheet – Modern Accounting Firm Elementor Template Kit
 • Chief – Modern Barbershop Elementor Template Kit
 • Space – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Go Estate – Real Estate Elementor Template Kit
 • Broom – Cleaning Company Elementor Template Kit
 • Meety – Conference & Meetup Elementor Template Kit
 • GoFoodie – A Premium Elementor Template Kit
 • Reformoa – Architecture & Interior Design Elementor Template Kit
 • eFlorist – Flower Boutique & Decoration Elementor Template Kit
 • Cafe No.1 – Cafe & Restaurant Elementor Template Kit
 • Starcom – Saas & Startup Elementor Template Kit
 • Saascom – Digital Marketing & SEO Agency Elementor Template Kit
 • Petro – Industrial Elementor Template Kit
 • Fintec – Finance, Business Company Elementor Template Kit
 • Fotro – Food & Restaurant Elementor Template Kit
 • Evtro – Conference Elementor Template Kit
 • WeCreative – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Mashura – Portfolio Elementor Template Kit
 • Statum – Business & Agency Elementor Template Kit
 • Takei – News & Magazine Elementor Template Kit
 • Blabber – Modern Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • LAWE – Lawyer and Attorney Elementor Template Kit
 • Transco – Business Elementor Template Kit
 • Cakeryshop – Bakery Business Elementor Template Kit
 • Doris – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Coachie – Life Coach Elementor Template Kit
 • Fitx – Fitness & Gym Elementor Template Kit
 • Knox – Technology & Apps Elementor Template Kit
 • Kids – Kindergarten & Child Care Elementor Template Kit
 • Finess – Fitness Elementor Template Kit
 • Translang – Language Courses & Translation Services Elementor Template Kit
 • Diamonic | Jewellery Elementor Template Kit
 • DashBag | Bags Shop Elementor Template Kit
 • Novely | Book Elementor Template Kit
 • Agenture | Agency Elementor Template Kit
 • Bresto | Restaurant Elementor Template Kit
 • Touraza | Tour Elementor Template Kit
 • Finterior | Interior Elementor Template Kit
 • Ovolio – Creative Elementor Template Kit
 • Bookup | Book Elementor Template Kit
 • Stylishion | Fashion Elementor Template Kit
 • WoodArt – Artisan Elementor Template Kit
 • Bikeo – Cycling Elementor Template Kit
 • Manan – Interior Designer Elementor Template Kit
 • Khubi – Dermatologist & Skin Care Elementor Template Kit
 • Jagga – Real Estate Elementor Template Kit
 • Uplift – Charity Elementor Template Kit
 • Retrave | Travel Elementor Template Kit
 • Sweeding – Bridal Elementor Template Kit
 • Architude | Architecture Elementor Template Kit
 • Startery | Business & Startup Elementor Template Kit
 • Clevent | Event Elementor Template Kit
 • Coursly | Offline Course Elementor Template Kit
 • Portfoliode | Portfolio Elementor Template Kit
 • Startly – Startups, SaaS & Software Elementor Template Kit
 • FinCorp – Insurance & Marketing Elementor Template Kit
 • Impacto Patronus – Petitions & Social Activism Elementor Template Kit
 • Holy – Church & Charity Elementor Template Kit
 • Quanzo – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Katelyn – Modern Blog Elementor Template Kit
 • Especio – Food Blog Elementor Template Kit
 • Revirta – Virtual Assistant Business Elementor Template Kit
 • Judy – Beauty Salon Elementor Template Kit
 • Morgan & Finch – Law Elementor Template Kit
 • Balton – Construction & Architecture Elementor Template Kit
 • Kaleo – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Faber – Elementor Template Kit For Tech Company
 • Encore – Multi-purpose Business Elementor Template Kit
 • Grade – Engineering & Industrial Elementor Template Kit
 • Hostplus – Hosting Services Elementor Template Kit
 • Menzone – Modern eCommerce Elementor Template Kit
 • Porta – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Thyme – Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • Medici – Hospital & Health Services Elementor Template Kit – 26195659
 • Justcoffee – Cafe and Coffee Elementor Template Kit – 26375417
 • Gymsite – Gym Elementor Template Kit – 26054198
 • Mendoz – Hotel & Travel Elementor Template Kit – 26187292
 • Pumpman – Plumbing Service Elementor Template Kit – 26272569
 • Venexy – Lawyer Elementor Template Kit – 26070516
 • Eduliv – Education Elementor Template Kit – 26308223
 • FabPhoto – Photography and Portfolio Elementor Template Kit – 2638057
 • FinCap – Finance Elementor Template Kit – 25869852
 • PetCare – Pet Boarding and Care Centre Elementor Template Kit – 25888025
 • Fit Point – Gym & Fitness Elementor Template Kit – 26009664
 • WeTravel – Travel and Tourism Elementor Template Kit – 26283635
 • Medyplus – Medical, Clinic Elementor Template Kit – 26327075
 • Gymax – Gym, Fitness Elementor Template Kit – 25855998
 • Carhub – Auto Services Elementor Template Kit – 26300704
 • Eko – Environment & Ecology Elementor Template Kit – 26126348
 • Artsy – Tattoo Studio Elementor Template Kit – 26412842
 • Helion – Creative Portfolio Elementor Template Kit – 25909353
 • Jacqueline – Spa & Massage Salon Elementor Template Kit – 26203295
 • Dentario – Dentist & Medical Elementor Template Kit – 26311805
 • Vihara – Ashram & Oriental Buddhist Temple Elementor Template Kit – 26397789
 • TravelKit – Journal & Blog Elementor Template Kit – 26138379
 • Food & Nutrition Elementor Template Kit – 25980836
 • The Clinic – Health & Medical Elementor Template Kit – 26301524
 • The Restaurant – Elementor Template Kit – 26343247
 • eTutor – Education & Online Course Elementor Template Kit – 26316076
 • Medisale – Medical Shop Elementor Template Kit – 25904680
 • Indev – Portfolio Elementor Template Kit For Developer – 26143449
 • Serving – Service & Business Elementor Template Kit – 26423459
 • OrangeBee – Agency Elementor Template Kit – 25854542
 • Envy – Elementor Template Kit News Magazine – 25926975
 • Coax – Agency And Personal About Us Elementor Template Kit – 25900196
 • Appy – Sales & Landing PageElementor Template Kit – 26283238
 • Stractura – Construction Elementor Template Kit – 25852185
 • Dinery | Restaurant Elementor Template Kit – 26126769
 • MedikAid | Medical Healthcare Elementor Template Kit – 26320677
 • Banshee – News & Magazine WordPress Elementor Template Kit – 26337212
 • Donche – News & Magazine Elementor Template Kit – 26302249
 • Consults – Business Elementor Template Kit – 25860973
 • Constructio – Architecture & Construction Elementor Template Kit – 25860560
 • TravelTour – Travel & Booking Elementor Template Kit – 26133788
 • Nicdark Hotel Booking – Elementor Template Kit – 25997014
 • NextApp – App Landing Page Elementor Template Kit – 26303219
 • Eventer – Meetup & Conference Elementor Template Kit – 26394740
 • MediKit – Medical Elementor Template Kit – 26115049
 • FoodKit – Restaurant Elementor Template Kit – 26028833
 • Saras – Wine Elementor Template Kit – 26423554
 • Villenoir – Wine Elementor Template Kit – 26169934
 • Confence – Event & Conference Elementor Template Kit – 25954528
 • Ukil – Law Firm Elementor Template Kit – 25869783
 • Techcom – Consulting Elementor Template Kit – 25933062
 • Selio – Real Estate Directory Elementor Template Kit – 25862560
 • Silion – Digital Marketing Elementor Template Kit – 25971635
 • TopClass – Business & Agency Elementor Template Kit – 26003980
 • FrontOne – Creative Photography Elementor Template Kit – 25973742
 • Himara – Hotel Elementor Template Kit – 26058964
 • Coastal Travel and Surf Grunge Elementor Template Kit – 25865555
 • Spring Watercolor and Floral Elementor Template Kit – 25853973
 • Boho Babe – Elementor Template Kit – 25867495
 • Childhood Kids Child Care Center Elementor Template Kit – 25908361
 • Festival Events – Elementor Template Kit – 26094698
 • Home School – Elementor Template Kit – 26279945
 • Wellness – Elementor Template Kit – 26325114
 • Refresh – Women in Business Elementor Template Kit – 26350988

Tạm ngừng download trọn bộ NEW Elementor Template Kits, vui lòng comment bản template kits bạn cần + mã code sau cùng URL link author admin sẽ share quyền download qua mail trong comment (chỉ gửi y/c template nằm trong list phía trên)

Elementor Template Kits Themeforest

Hướng dẫn lấy pass download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

 • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy password download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .cc như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
 • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .cc suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

304 bình luận
 1. Vũ Anh Khoa đã bình luận

  Cho mình xin Elementor Template Kit về hotel với:
  Mendoz – Hotel & Travel Elementor Template Kit – 26187292
  Nicdark Hotel Booking – Elementor Template Kit – 25997014
  Himara – Hotel Elementor Template Kit – 26058964

 2. Cong đã bình luận

  cho mình xin cái này
  Zukares – Restaurant & Cafe Food Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 3. Minh đã bình luận

  Cho em xin Eginary – Online Education Elementor Template Kit – 30264556
  Thanks ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 4. Thành đã bình luận

  cho mình xin Pumpman – Plumbing Service Elementor Template Kit – 26272569

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 5. Minh Nhat đã bình luận
  1. HoTroWordpress đã bình luận
 6. Hocine đã bình luận

  cảm ơn vì tất cả công việc bạn làm, bạn có thể cho tôi khóa giải mã cho “Máy chủ 2 (bản cập nhật Mega Pro 21-04):” và cảm ơn trước

  merci pour tout le travail que vous faites, pouvez vous me donnée la clé de déchiffrage du “Server 2 (Mega Pro update 21-04): ” et merci d’avance

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn cần template kits nào thì để lại bình luận nhé

 7. Louis Ng đã bình luận

  Ad cho mình xin bộ này với ạ. Tks ad nhiều “Levi – Digital Marketing Elementor Template Kit”

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 8. hiệp đã bình luận

  Cho e xin bộ này với ạ! Thank ad
  ORFA – Organic Farm Products Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 9. Bryan đã bình luận

  Extreme – Running Sports Shoes & Clothes Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 10. Mehran Mahouti đã bình luận

  Hi Admin,

  I want to download all of the templates, how can I do that?
  Please let me know.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Currently because of abuse this is not possible

 11. thành đã bình luận

  Gymax – Gym, Fitness Elementor Template Kit – 25855998
  cho e xin cái này với, thank a

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 12. Jesus đã bình luận

  cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đọc bài viết nhé

 13. Duy Đạt đã bình luận

  Ad cho em xin bộ này, thanks add nhiều 😀
  Banshee – News & Magazine WordPress Elementor Template Kit – 26337212

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 14. Bruh đã bình luận

  Pass link mega sai thật anh ạ :v
  Thử các kiểu luôn rồi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Tạm khóa link vì có bạn share package mua bán. Hiện tại chỉ cho phép tải template kits từ việc post comment với giới hạn < 5 thôi nhé

 15. Huy đã bình luận

  admin share lại giúp mình bộ TravelTour – Travel & Booking Elementor Template Kit – 26133788
  Cám ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. HUy đã bình luận

    ad ơi mình cài nó bào “Giao diện đang bị thiếu style.css stylesheet” mà tìm trong file zip cũng ko có file này ạ

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     trời ạ cái này là plugin mà, bạn nên tìm hiểu cơ bản về wordpress đi chứ. Tốt nhất cứ cài thủ công nhé

 16. Hoàng đã bình luận

  Mình đang dùng elementor pro tải về từ web. Minh định tạo một single template cho custom post type đã tạo, nhưng lại k hiện chữ single ở phần chọn lưa. Mong web hỗ trợ

 17. duongth đã bình luận

  Mật khẩu trên trang ********** không đúng bạn ơi. Bạn cập nhật lại giúp với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   pass ko sai bạn thử lại nhé

 18. Phan Minh Tùng đã bình luận

  mình xin key download bạn ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   trong bài viết đấy

 19. Thao Nhi đã bình luận

  Ad cho mình xin theme OrangeBee – Agency Elementor Template Kit – 25854542

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 20. Hai Tran đã bình luận

  Sau khi cập nhật lên 3.1.1 (PRO) và 3.1.3 (FREE) bằng cách đè lên 2 cái cũ thì mình không import được Library nữa. Mình coi log của Elementor thì nó như thế này, ko biết Tr có idea gì ko? THanks

  PHP: showing 1 of 1
  PHP: 2021-03-07 19:56:10 [notice X 2][/home/u247245331/domains/thebulldogsclub.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/common/modules/connect/apps/base-app.php::378] Undefined variable: response [array (
  ‘trace’ => ‘
  #0: Elementor\Core\Logger\Manager -> shutdown()
  ‘,
  )]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ad đang check lại nhé

  2. HoTroWordpress đã bình luận

   hiện tại vde này hãy thử giải quyết thử như này nhé. Update wordpress core lên bản mới nhất, tăng các giá trị php.ini lên cao nhất có thể. Nếu:
   – Bạn có đang sử dụng plugin Astra thì hãy hủy kích hoạt nó và thử lại
   – Nếu lỗi vẫn tồn tại thì chỉ còn cách sử dụng v3.1.1 pro + v3.1.2 free để import xong r update lên bản mới hơn

 21. Vuong đã bình luận

  Cảm ơn bạn đã chia sẻ,
  cho mình xin :
  Dement – Coffee Shop Elementor Template Kit
  Valensia | Coffee Shop Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. vuong đã bình luận

    cảm ơn bạn

 22. thường nguyễn đã bình luận

  hi cảm ơn bạn đã chia sẻ
  bạn cho mình xin temp kit 28140580 với nha

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 23. Hiếu Trần đã bình luận

  Ad có temp kit này cho mình xin với ạ, cám ơn ad nhiều
  https://themeforest.net/item/zukaagency-creative-portfolio-agency-template-kit/30375066

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hiện tại ko có sẵn bạn nhé. Khi có sẽ được cập nhật trong bài viết

 24. Hải Trần đã bình luận

  Bạn có thể chia sẻ giao diện Riverflow – Creative Portfolio Elementor Template Kit được không?
  Cảm ơn bạn!
  Hải Trần

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Riverflow – Creative Portfolio Elementor Template Kit
   Hiện tại cloud Pro đang bị re.port, vui lòng không share liên kết ra ngoài blog

   1. Hải Trần đã bình luận

    Ừm, cám ơn bạn nhé

 25. Trung Thành đã bình luận

  Hi bạn, cám ơn bạn chia sẻ.

  Bạn share cho mình theme này nhé: https://preview.themeforest.net/item/merapi-mobile-app-technology-template-kit/full_screen_preview/27472647

  Thanks bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 26. Blackcat đã bình luận

  FILE cài đặt nói đã hết hạn rồi ad ơi :(((

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cài thủ công nhé, upload trực tiếp lên hosting or vps là được.

 27. Jason đã bình luận

  Edison – Online Education Elementor Template Kit please?

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 28. Ngô Dũng đã bình luận

  Cho mình xin link get bộ “Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks” với.
  Xin cảm ơn nhiều ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 29. minh nhat đã bình luận

  admin cho em xin template này với Funiture – Furniture Shop WooCommerce Elementor Template Kit
  https://themeforest.net/item/funiture-furniture-shop-woocommerce-elementor-template-kit/29586366

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   chỉ hỗ trợ template được liệt kê trong bài viết nhé

   1. Tuấn đã bình luận

    vui lòng hướng dẫn mình cài elementor pro 3.0 Null

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     bạn về giải nén ra xong upload cả 2 folder free + pro lên hosting or vps nhé

 30. Minh Dương đã bình luận

  Ad cho xin key download với ạ

 31. to van tien đã bình luận
  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này ad chưa có nhé. Bạn đợi thêm vài ngày nữa có sẽ update vào list trong bài viết

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 32. KUMAR đã bình luận

  Dahlia – Beauty Business Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Dahlia – Beauty Business Elementor Template Kit
   pass: hotrowordpress

 33. Vinh Vu đã bình luận

  cho em xin template Inner – Interior Design & Architecture Template Kit với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Chỉ y/c các templatekits liệt kệ trong nằm trong bài viết nhé. Còn template kits này bạn có thể gửi link author để admin get giúp nhé

 34. harry đã bình luận

  cảm ơn admin nha

 35. Duc đã bình luận

  Cho minh xin template Judy – Beauty Salon Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: template Judy – Beauty Salon Elementor Template Kit
   password: hotrowordpress

 36. harry đã bình luận

  Admin ơi, cho mình xin 2 cái này với:
  Sheipa – Spa & Beauty Elementor Template Kit – 27820705
  Jacqueline – Spa & Massage Salon Elementor Template Kit – 26203295

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Elementor Template kits 27820705 – 26203295
   pass: hotrowordpress33998

 37. Bảo Châu đã bình luận

  Admin ơi cho mình xin 2 template này với ạ
  • Qurux – Dermatology and Skin Care Template Kit
  • Khubi – Dermatologist & Skin Care Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Elementor Template kits #33999
   pass: hotrowordpress33999

 38. Vinh đã bình luận

  đăng nhập vào elementor wordpress là như nào hả anh, k cài plugins trực tiếp = cách tải file lên ạ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ko quantrong đâu. Bạn cứ cài bth nhé. nếu đã cài các bản cũ trước thì ghi đè lên là dc

 39. aqeel ur rehman đã bình luận

  bristol-food-delivery-catering-elementor-template-kit
  I need a bristol theme for free

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 40. Nguyễn Nam đã bình luận

  Cho mình xin template add nhé:
  Home School – Elementor Template Kit – 26279945

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Home School – Elementor Template Kit – 26279945
   Pass: hotrowordpress

 41. Duy đã bình luận

  Cảm ơn các bạn 🙂
  Bạn cho mình xin: Grade – Engineering & Industrial Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Grade – Engineering & Industrial Template Kit
   pass: hotrowordpress

 42. đức đã bình luận

  e xin plugin này với [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   tải bth mà chứ có khóa đâu.check lại nhé

 43. Thùy Dương đã bình luận

  Cho mình xin templetes : Archo – Architecture & Interior Elementor Template Kits

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 44. Trần quang hiếu đã bình luận

  Bài viết rất có giá trị, rất cảm ơn admin . Sau khi lọc hết thì mình cũng kiếm được vài templates bạn cho mình xin với:
  Archo – Architecture & Interior Elementor Template Kits
  GoldenArch – Real Estate Elementor Template Kit
  Subsco – Construction Elementor Template Kit
  Dexor – Furniture and Decor Shop Elementor Template Kit
  gmail: [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: Elementor Template kits #33744
   Pass: hotrowordpress33744

 45. GD đã bình luận

  Bro I need Travosca Elementor Template Kit free. Please Help me.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Travosca Elementor Template Kit free
   Pass: hotrowordpress

 46. Tobias đã bình luận

  Dạ Em xin chào Admin, và Cảm ơn Admin đã tạo ra trang web đầy thông tin bổ ích này.
  Nếu được phép cho em xin các loại Template liên quan đến Bất Động Sản với ạ.

  GoldenArch – Real Estate Elementor Template Kit
  Roomah – Real Estate Agent Elementor Template Kit
  Kelud – Real Estate Template Kit
  eApp – Landing Page Elementor Template Kit
  Silp – Real Estate & Architecture Elementor Template Kit
  Alcor — Dark Real Estate Elementor Template Kit
  Go Estate – Real Estate Elementor Template Kit
  Jagga – Real Estate Elementor Template Kit
  Appy – Sales & Landing PageElementor Template Kit – 26283238
  elio – Real Estate Directory Elementor Template Kit – 25862560

  Em xin trân trọng cảm ơn Anh Admin !!
  Y/c #3772 & Link download

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Check mail nhe

 47. Hoàng đã bình luận
  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Chỉ hỗ trợ elementor template trong bài viết thôi nha. Ad chưa có thời gian update thêm

 48. Khang đã bình luận

  bạn ơi cho mình hỏi hiện này trên WP mình đang có phiên bản Elenmentor thường và pro , đang muốn up lên bản pro 3.0.8 thì mình tải bản pro của bạn về rồi xóa bản pro cũ đi cài lại bình thường hả bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cài đè lên

 49. Kh huy đã bình luận

  Cho e xin template Semeru và Menzone với ạh! tks diu

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: template Semeru và Menzone
   Pass: hotrowordpress33567

 50. Min đã bình luận

  Cho em xin lại bộ template bất động sản ạ

  GoldenArch – Real Estate Elementor Template Kit
  Roomah – Real Estate Agent Elementor Template Kit
  Kelud – Real Estate Template Kit
  eApp – Landing Page Elementor Template Kit
  Silp – Real Estate & Architecture Elementor Template Kit
  Alcor — Dark Real Estate Elementor Template Kit
  Go Estate – Real Estate Elementor Template Kit
  Jagga – Real Estate Elementor Template Kit
  Appy – Sales & Landing PageElementor Template Kit – 26283238
  elio – Real Estate Directory Elementor Template Kit – 25862560

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   List bạn quá nhiều (spam). Vui lòng gửi 1 y/c về mail admin. Sẽ có link ngay nhé

 51. Dân Nguyễn đã bình luận

  Ad cho em xin Template này với ah Faber – Elementor Template Kit For Tech Company. Em cảm ơn ah

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 52. Truong Tuan đã bình luận

  Silion – Digital Marketing Elementor Template Kit – 25971635
  Cảm ơn team ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 53. VinhD đã bình luận

  có sợ bị mã độc ko a

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   có á, đừng có cài.

 54. hung đã bình luận

  Cho mình xin Template này với: Porta – Creative Portfolio Template Kit
  cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link download: Porta – Creative Portfolio Template Kit
   Pass: hotrowordpress

 55. Trần hiếu đã bình luận

  Dentalika — Dental Clinic & Medical Health Elementor Template Kit
  Denton – Dentist Elementor Template Kit
  Mình xin 2 theme này với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 56. Toàn đã bình luận

  AHENCY – Creative Digital Agency Elementor Template Kit – 28458539
  Sassoft | AppKit Elementor Template Kit – 27021324
  Cho mình xin 2 cái này nha ad
  Tkss ad
  [email protected]

 57. vy đã bình luận

  quley-construction-engineering-elementor-template-kit
  Cho mình xin mã bộ này với, cám ơn nhiều nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Chỉ yêu cầu list trong bài viết giúp admin

 58. hosseinkr đã bình luận

  Can I have the download code for me?

  [email protected]
  tnk

 59. võ duy khải đã bình luận

  Cho mình xin mã download Constructio – Architecture & Construction Elementor Template Kit – 25860560 với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 60. minh tu đã bình luận

  saasy saas app landing page template kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: SaaSy – SaaS & App Landing Page Template Kit
   pass: hotrowordpress

 61. Elnino đã bình luận

  Cho em xin template Hando – Corporate & Portfolio Elementor Template Kit với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: Hando – Corporate & Portfolio Elementor Template Kit
   pass: hotrowordpress

 62. Nobita đã bình luận

  Cho mình xin template này với: Marielle – Cosmetics and Beauty Shop Elementor Template Kits
  Thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 63. Millegz đã bình luận

  NextApp – App Landing Page Template Kit
  cho mình xin template này với ạ!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: NextApp – App Landing Page Template Kit
   pass: hotrowordpress

 64. MInh đã bình luận

  Chi mình xin template này với
  TravelTour – Travel & Booking Elementor Template Kit – 26133788
  Cảm ơn ad nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 65. Millegz đã bình luận

  Cho mình xin với nhé, cảm ơn bạn!
  Dentario – Dentist & Medical Elementor Template Kit – 26311805

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 66. sam mcneely đã bình luận

  code to download Server 2 (Mega Pro update 30-10)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Để lại tên template kits bạn cần tại comment này nhé

 67. Hoàng Long đã bình luận

  cho em xin mã download Server 2 (Mega Pro update 30-10)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cần template kits nào thì để lại tên nhe

 68. SoN đã bình luận

  Cho me xin theme này với ạ

  theme][forest[.]net/item/kid-toys-opencart-multi-purpose-responsive-theme/20626562

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Vui lòng ko gửi y/c spam vào comment giúp admin. Bạn gửi qua Form Liên Hệ, Hoặc Form Cập Nhật nhé

 69. Ton trat tri đã bình luận

  Medicate – Health & Medical Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: Medicate – Health & Medical Elementor Template Kit
   pass: hotrowordpress

 70. Lee đã bình luận

  Dạ Em xin chào Admin, và Cảm ơn Admin đã tạo ra trang web đầy thông tin bổ ích này.
  Nếu được phép cho em xin các loại Template liên quan đến Bất Động Sản với ạ.

  GoldenArch – Real Estate Elementor Template Kit
  Roomah – Real Estate Agent Elementor Template Kit
  Kelud – Real Estate Template Kit
  eApp – Landing Page Elementor Template Kit
  Silp – Real Estate & Architecture Elementor Template Kit
  Alcor — Dark Real Estate Elementor Template Kit
  Go Estate – Real Estate Elementor Template Kit
  Jagga – Real Estate Elementor Template Kit
  Appy – Sales & Landing PageElementor Template Kit – 26283238
  elio – Real Estate Directory Elementor Template Kit – 25862560

  Em xin trân trọng cảm ơn Anh Admin !!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Template kits Bất Động Sản
   Password: hotrowordpress#3772
   Liên kết tự hủy vui lòng tải xuống trước ngày 09/11 (nếu sau ngày này bạn cần tải thì gửi y/c #3772 về mail admin nhé)

 71. ds đã bình luận

  Kodai – Asian Restaurant Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: Kodai – Asian Restaurant Elementor Template Kit
   pass: hotrowordpress

 72. Thắng đã bình luận

  cho mình xin kit Financerr – Business & Finance Template Kit. Cảm ơn ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: Financerr – Business & Finance Template Kit
   pass: hotrowordpress

 73. Ngô Dũng đã bình luận

  Cho mình xin link get bộ “Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks” với.
  Xin cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks
   Password: hotrowordpress
   Expiry date: 1/11

 74. Hưng đã bình luận

  Ad ơi cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Đây là bài viết về Elementor, này là Theme không phải template kits. Lưu ý yêu cầu getlink đúng Form giúp admin nhé

 75. tập sự seo đã bình luận

  Cho em xin theme này với ạ FrontFive – Creative News & Magazine Template Kit
  https://themeforest.net/item/frontfive-creative-news-magazine-template-kit/28326990
  em cám ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hiện Template kits này không nằm trong package của mình nên mình không ưu tiên getlink, bạn follow bài viết này nhé. Mình sẽ gửi link download trong khoảng 1 – 3 ngày tới

 76. Dan Nguyen đã bình luận

  Dạ em cảm ơn ah

 77. Dan Nguyen đã bình luận

  Dạ cho em xin bộ kit này với ah: Medisale – Medical Shop Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 78. Wax đã bình luận

  Servidor 2 (atualização Mega Pro 17-10) wrong password

 79. Nam đã bình luận

  Cho mình xin theme kit này với —– Startio – Saas & Digital Agency Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 80. Zeus đã bình luận

  Cho mình xin bộ “FrontSix – Creative Photography Template Kit – 28398667”
  Chân thành cảm ơn đội ngũ admin <3

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 81. Zeus đã bình luận

  Cảm ơn đội ngũ đã phát triển và chia sẻ cho anh em!
  Cho mình xin bộ “Ewa – Beauty & Spa Salon Elementor Template Kit – 28430655”
  Chân thành cảm ơn <3

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 82. Millegz đã bình luận

  Cho mình xin theme này với ạ:
  Agenci – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
  mã code: 28946278
  Cảm ơn!

 83. Dung đã bình luận

  Admin cho mình xin theme TravelTour – Travel & Booking Elementor Template Kit – 26133788 với TravelKit – Journal & Blog Elementor Template Kit , WeTravel – Travel and Tourism Elementor Template Kit

  Thank Admin nhiều,

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: Elementor Template Kit #3301
   pass: hotrowordpress

 84. Ngọc đã bình luận

  Xin admin cho em xin template
  – Greeny – Interior Elementor Template Kit
  – Archo – Architecture & Interior Elementor Template Kits
  – Bromo – Interior Design Portfolio Template Kit
  – Gontli – Interior Multipurpose Elementor Template Kit
  – Reformoa – Architecture & Interior Design Elementor Template Kit
  – Finterior | Interior Elementor Template Kit
  – Manan – Interior Designer Elementor Template Kit
  Email: [email protected]
  E xin cảm ơn admin và đội ngũ ạ.

 85. Thành đã bình luận

  cho e xin bộ này với , thank a
  Yogakit – Yoga & Meditation Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 86. Dung đã bình luận

  Cho minh xin bo Elementor Template Kits voi, thank admin rat nhieu

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cần template kit nào thì để lại tên mình gửi tại comment này luôn nhé. này folder chung chưa publish được.

 87. Trung đã bình luận

  Cho em xin WeCreative – Digital Agency Elementor Template Kit với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 88. Hà Hoàng đã bình luận

  mình xin code vs nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hotrowordpress pass download elementor

 89. Minh đã bình luận

  sao e cài bị báo lỗi như vậy nhỉ ad?
  Unpacking the package…

  Installing the theme…

  The package could not be installed. The theme is missing the style.css stylesheet.

  Theme installation failed.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đầu tiên, theo thông báo lỗi này là plugin chứ ko phải theme
   thứ 2 là trong file tải về là 1 package gồm 1 bản free + 1 bản pro, tải về cài đặt lần lượt hoặc upload thủ công lên hosting or VPS

 90. Minh đã bình luận

  Briel – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit cho e xin ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download tại đây nhé: Briel – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
   pass: hotrowordpress

 91. Tran Thanh Phung đã bình luận

  Vine Gloss – Wine Shop & Vineyard Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download tại đây nhé: Vine Gloss – Wine Shop & Vineyard Template Kit
   pass: hotrowordpress

 92. satish rathore đã bình luận

  great..can i get the password to download elementor template kit please..

 93. NPTN đã bình luận

  Cho mình xin key với ạ Blabber – Modern Blog & Magazine Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download tại đây nhé: Blabber – Modern Blog & Magazine Elementor Template Kit
   pass: hotrowordpress

 94. fabjack đã bình luận

  Hi, may i get the code please
  [email protected]

 95. Can Viet Chung đã bình luận

  cho m xin mã download bộ theme kit với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hotrowordpress nhé

 96. Vương đã bình luận

  Ad ơi, choi mình xin key download Elementor Template Kits Premium nhe.

 97. Nguyễn Mạnh Cường đã bình luận

  Hi AD, cho mình hỏi là tại sao mình down bản elementor pro3.0.8.1 với free 3.0.4 và upload plugin activevào rồi, , rồi mình import template json vào bằng vài cách như là import trong phần Theme Builder, import trong phần saved temaplate, tạo 1 page rồi import, mà nó báo là Type does not exist. Không biết liệu lí do là gì. Thanks AD

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn ghi đè cả 2 bản Free+Pro bên trong folder vừa tải về nhé. Không bao giờ cập nhật bản Free từ máy chủ WordPress. Mình đã test và đang sử dụng ko có vấn đề nha.
   Template thì dc nạp sẵn tệp json bên trong rồi, nên import thất bại bạn thử kiểm tra mã lỗi trả về và tăng các giá trị php.ini lên nha

 98. Đ H Long đã bình luận

  Chào admin.
  Mình mới tìm ĐC kho dữ liệu của ad nhg lại vừa bị tạm dừng rồi. Ad có thể có mình xin lại bộ Template Pack ĐC chứ?
  Đây là email của mình:
  Forever1Love.LTHN @gmail.com
  Tks AD.

 99. amilli187 đã bình luận

  [email protected]
  send decrypt key please

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hotrowordpress

 100. Manoj Dhanani đã bình luận

  Please give me the key decryption Elementor Template Kits with. Thank you very much

 101. Manoj Dhanani đã bình luận

  Please give me the decompression code

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Password: hotrowordpress

 102. Endclick đã bình luận

  Sao mình chỉnh sửa nó vẫn báo phải active licenese nhỉ? chẳng hạn như fancy text mình vào sửa font chứ nó báo như vậy?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Mình Ktra hoạt động bthuong nhé. Nếu có sử dụng các addons của elementor thì Kiểm tra xem cái nào đang bị báo license.

 103. anam cara đã bình luận

  Hi, please send me the decryption key of mega link to download Elementor Template Kits. Thaks

 104. Big Bro đã bình luận

  Hi, admin, i need the password to download tamplates elementor pro

 105. Dũng đã bình luận

  Cho mình xin mã giải nén với ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn tải về thì import bthuong, mã gì mà xin

 106. Sercan Bulut đã bình luận

  cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   mã gì, download về import bth

 107. omesh gones đã bình luận

  Give me the key download please. Thanks
  mail: [email protected]

 108. omeshbd đã bình luận

  Give me the download code please

 109. Phan Minh Đẵng đã bình luận

  cho mình xin mã download ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bản này full demo rồi làm theo hd trong bài viết nhé

   1. Phan Minh Đẵng đã bình luận

    License: hotrowordpressdotcom210330062020

    Quan trọng: Ghi đè cả thư mục elementor và elementor-pro. Không bao giờ cập nhật phiên bản miễn phí từ máy chủ WordPress.

    hai chỗ này em không hiểu lắm. anh chỉ giúp em với. Em học vọc wordpress. Em cảm ơn ạ.

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     là ghi đè file cũ đó bạn. Giờ muốn chắc thì bạn tắt toàn bộ plugin liên quan tới cache. Đăng nhập vào hosting tải thủ công 2 folder đó lên nhé. Nếu đã tồn tại 2 folder cũ thì xóa đi rồi tải lên

   2. Phan Minh Đẵng đã bình luận

    There has been a critical error on your website. Please check your site admin email inbox for instructions.

    Learn more about debugging in WordPress.

    với em kích hoạt thì bị lỗi này ạ

 110. EllBeat đã bình luận

  Please I need decryption key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   null không cần key, bạn đăng ký tài khoản tại trang elementor.com và import template bình thường nhé

 111. bis đã bình luận

  Please activate your license to get feature updates, premium support and unlimited access to the template library.
  Đã đăng nhập bằng tk mới tạo nhưng vẫn không active dc, cho em xin hướng dẫn login ở wp với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn ghi đè cả 2 folder nằm trong file zip gồm elementor + elementor-pro. Xong đăng nhập tk đã đăng ký tại elementor[.]com vào wordpress nó sẽ báo upgrage lên pro thì quay lại admin wordpress. Lúc này bạn add template bth r nhé.

   1. bis đã bình luận

    Em không tìm thấy bộ template này (Villenoir – Wine Elementor Template Kit – 26169934) để import trong thư viện của element vẫn import được tempalte pro nhưng ít quá. cho em xin link pass download với ạ.

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     này không phải là của thư viện elementor. này là Elementor template Kit được bán trên theme[]forest tại “themeforest.net/category/template-kits/elementor” nhé. Mình chưa publish all folder này, bạn cần thì tối mình gửi qua mail nha

     1. bis đã bình luận

      Thanks ad nhiều nha, em mới mò mẫm mà được sp nhiệt tình quá.

     2. HoTroWordpress đã bình luận
 112. Corred đã bình luận

  Hello! I really liked the content! Could you tell me the key to download the kits? Thank you!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   You do not need to import a manual template anymore, just install Elementor Pro v2.10.12 + Elementor v2.9.12 and register an account at elementor.com. Then log in to your account at the WordPress admin page and import normally

   1. Corred đã bình luận

    Sorry. I don’t know where to log in to WordPress dashboard

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Please check the message in the right corner of the post

 113. Quang Anh đã bình luận

  ad ơi cho mình xin key elementor pro với, cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   không có key nhé, muốn import thì đọc lại bình luận bên dưới giúp ad

 114. farshad đã bình luận

  Cho mình xin key download nhé. Thanks
  mail: [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn không cần tải file template này nữa, bạn cài elementor + elementor pro xong (ghi đè cả 2 trong file zip vừa tải ở bài viết này, không update elementor free nếu có bản mới nhé), sau đó đăng ký tài khoản miễn phí trên trang elementor.com.
   Đăng nhập tk vừa tạo vào admin, sau đó bạn sẽ có quyền truy cập toàn bộ template free + premium của elementor nhé.

  2. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn làm theo hướng dẫn ở bài viết nhé, đăng ký tk free tại trang elementor.com là import dc cả free + pro

 115. Tom đã bình luận

  Hi! Templates – Elementor PRO – Cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn không cần tải file template này nữa, bạn cài elementor + elementor pro xong (ghi đè cả 2 trong file zip vừa tải ở bài viết này, không update elementor free nếu có bản mới nhé), sau đó đăng ký tài khoản miễn phí trên trang elementor.com.
   Đăng nhập tk vừa tạo vào admin, sau đó bạn sẽ có quyền truy cập toàn bộ template free + premium của elementor nhé.

 116. atila hoami đã bình luận

  cho mình xin key decryption bộ Elementor Template Kits với . Cám ơn nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn cần Elementor Template Kits nào thì để lại tên nhé

 117. Mạnh Dũng đã bình luận

  Cho mình xin Key decryption bộ Elementor Template Kits với . Cám ơn nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bộ này chưa publish dc nha, bạn cần Template Kits nào thì để lại tên nhé

 118. Hoang Duy đã bình luận

  cho mình xin key [email protected]
  Thank ad nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn import template bthuong qua máy chủ elementor nha.

 119. Viễn Đỗ đã bình luận

  Chào Admin, cho mình xin key download với. Thanks!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn import bình thường bằng tk đăng ký free tại Elementor nhé, bản này ko cần import thủ công nữa

   1. Viễn Đỗ đã bình luận

    Template import bình thường rồi, phần block cái đc cái không, nó báo Link not found! Mình vào phần import Block, chọn phần Contact hoặc About là ko có cái nào import đc, mà mình chủ yếu dùng mấy cái đó.

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Bạn F5 lại bài viết rồi tải file json import thủ công thử.

     1. Viễn Đỗ đã bình luận

      File json nằm đâu bạn, mình F5 rồi ko thấy

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      link 2 or link 3 tùy bạn cần gì

 120. Keith Axom đã bình luận

  hi admin i need password to download tamplates elementor pro

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   You do not need to import a manual template anymore, just install Elementor Pro v2.9.5 and register an account at elementor.com. Then log in to your account at the WordPress admin page and import normally

 121. Keith Axom đã bình luận

  admin i need the key plz !

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   You do not need to import a manual template anymore, just install Elementor Pro v2.9.5 and register an account at elementor.com. Then log in to your account at the WordPress admin page and import normally

 122. Phúc đã bình luận

  Hello admin. Mình đã cài và kết nối với tài khoản elementor free của mình nhưng vẫn ko import template trực tiếp được. Mong Admin giúp đỡ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   vẫn bthuong nha, bạn đăng nhập tài khoản trên wordpress chưa

 123. tu duong đã bình luận

  Ban admin oi cho minh xin key dowl nhe

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này không cần key, bạn tải về đăng ký tài khoản free ở trang elementor xong rồi đăng nhập tài khoản vừa tạo trong trang admin wordpress, xong rồi bạn import template bthuong nha

 124. mee đã bình luận

  Ad ơi, cho mình xin key với ạ, cảm ơn ạ! [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Này import như license rồi, ko cần key gì cả nha

 125. Bokul đã bình luận

  Please send me the key for elementor template kit collection

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cần bản “Template Kits” nào thì để lại tên nhé. Không hỗ trợ tải về tất cả trong bộ “full pack” này

 126. nguyen van đã bình luận

  cho mình xin key elementor pro với ạ!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Này ko cần key bạn ơi, tải về cài đặt xong import template tự động luôn r
   Đăng ký 1 tk free trên Elementor là dc nha

 127. Nguyễn Hoàng Anh đã bình luận

  Cho mình xin key với [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   từ bản v2.9.5 bạn import trực tiếp từ library elementor nhé. Tạo 1 tài khoản free trên elementor là dc

 128. Gia Bảo đã bình luận

  Bạn ơi mình xin key với, mình cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   từ bản v2.9.5 bạn import trực tiếp từ library elementor nhé. Tạo 1 tài khoản free trên elementor là dc

 129. đã bình luận

  Cho mình xin mã download và hướng dẫn với nha. Cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn import binh thuong nha

 130. ismail bennor đã bình luận

  Hello,
  I need the key to download elementor pro and the landing pages and also the pro templates

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check the mail, the decryption key has been sent to your mail!

 131. linh đã bình luận

  [email protected] cho minh xin key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ok rồi nhé bạn

 132. Hoa đã bình luận

  Cho mình xin key với [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Key và hướng dẫn được gửi qua mail này rồi nha

 133. Kien Mai đã bình luận

  Hi ad, bạn vui lòng cho mình xin key nha

  Tks!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ok rồi nhé

 134. hamouz0dz đã bình luận

  ho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check lại nhé

 135. quang đã bình luận

  Cho mình xin key download nhé. Thanks
  mail: [email protected]

 136. sanjhi đã bình luận

  cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn kiểm tra lại mail nha, không share link ra ngoài giúp ad

 137. TuTiny đã bình luận

  bạn ơi cho mình xin key với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   A check lại mail nha

 138. Tuyen đã bình luận

  cho mình xin key download với. Thanks.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Mail ad đang bị blacklist, nhận qua line chat nha

 139. Hoa đã bình luận

  Bạn vui lòng cho mình xin Key nhé! Cảm ơn bạn nhiều!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Key ad gửi rồi nha, nếu bạn cần hỗ trợ tải file hãy để lại thông tin qua Linechat

 140. Thái đã bình luận

  Em xin mã giải khoá Elementor Pro ạ. Cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Sr đã gửi file chậm nha, mail ad đang nhận spam lớn, nếu cần gấp liên hệ qua Linechat góc phải bài viết nha

 141. Quý đã bình luận

  Admin ơi cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Key ad gửi r nha, bạn check thử

 142. Thanh An đã bình luận

  cho em xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check lại mail nha

 143. Hung đã bình luận

  Hi ad, cho mình xin mã download với, thank bạn nhiều.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, kiểm tra trong hộp thư spam nếu không tìm thấy

 144. Luiz đã bình luận

  cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ad gửi rồi nha

 145. Hoa đã bình luận

  Templates, Cho mình xin mã download nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, key ad gửi r

 146. Nguyễn ngọc anh đã bình luận

  Bạn ơi cho mình xin key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, ad gửi rồi á

 147. Trung đã bình luận

  Templates – Elementor PRO – Cho mình xin mã download nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, này import thủ công qua tệp json á

 148. trường đã bình luận

  cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nhé

 149. Affiliate đã bình luận

  Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.