Elementor PRO v3.3.4 NULLED (+Pro Templates Pack) – WordPress Page Builder

446

Elementor PRO là trình xây dựng trang WordPress không có giới hạn. Đối với một nhà thiết kế cho phép bạn tạo ra một thiết kế chuyên nghiệp và được trang bị các tính năng tiên tiến chưa được nhìn thấy trên WordPress.

Elementor PRO là công cụ xây dựng trang kéo và thả ra, cho phép bạn tạo bố cục trang bằng giao diện chỉnh sửa trực tiếp rất trực quan, nhờ đó bạn có thể thấy ngay những thay đổi mà mình đã thực hiện.

kéo thả Elementor Page BuilderCác tính năng nâng cao như cuộn parallax, hình nền cho bố cục rộng, các nút nâng cao, tiêu đề tùy chỉnh, v.v … được bao gồm. Ưu điểm lớn nhất của Elementor là tốc độ và dễ sử dụng.


Tính năng nổi bật Elementor PRO – WordPress Page Builder và danh sách Addons for Elementor

Công cụ xây dựng chủ đề hàng đầu trong ngành

 • Tùy chỉnh header & footer của bạn
 • Thiết kế mọi phần của blog của bạn
 • Xây dựng các trang web năng động, tiên tiến
 • Kiểm soát chủ đề của bạn mà không kỹ năng code

50+ Top Notch Widgets

Hơn 50 widget hàng đầu

 • Premium media widgets
 • Toàn bộ các tiện ích truyền thông xã hội
 • Tiện ích menu, thanh tìm kiếm và nhiều hơn nữa
 • Widget bài viết toàn diện
 • Các tiện ích tiếp thị và chuyển đổi

Visual Form Builder With Built-in Integrations

Trình tạo biểu mẫu trực quan với được tích hợp

 • Xây dựng các hình thức chuyển đổi cao trên frontend
 • Thiết kế mẫu của bạn nhanh hơn bao giờ hết
 • Tích hợp với các công cụ tiếp thị marketing tools yêu thích của bạn
 • Trường mẫu nâng cao
 • Bộ lọc và bảo vệ thư rác

Showcase Your Best Posts & Projects

Giới thiệu bài viết và dự án tốt nhất của bạn

 • Lọc bài nâng cao
 •  portfolio đẹp và card skins
 • Hoạt động trên mọi loại bài tùy chỉnh
 • Tùy chọn bố cục grid layout & style options

Build Your Online Store With WooCommerce Builder

Xây dựng cửa hàng trực tuyến của bạn với WooCommerce Builder

 • Tùy chỉnh các trang lưu trữ sản phẩm và sản phẩm duy nhất của bạn
 • 18 Dynamic WooCommerce widgets
 • Thêm sản phẩm & danh mục vào trang của bạn
 • Thiết kế trang bán hàng độc đáo

Start Designing Amazing WordPress Popups

Bắt đầu thiết kế cửa sổ bật lên WordPress tuyệt vời

 • Trình tạo Popup theo định hướng thiết kế duy nhất
 • Kết hợp hơn 100 widget Elementor vào cửa sổ bật lên
 • Dễ dàng thêm nội dung từ WordPress
 • Tích hợp với các công cụ tiếp thị yêu thích của bạn

Powerful Animations That Bring Your Site to Life​

Ảnh động mạnh mẽ mang lại cho trang web của bạn phong cách mới

 • Cuộn parallax
 • Cuộn ngang & dọc
 • Nghiêng 3D
 • Xoay, Độ trong suốt, Độ mờ & Tỷ lệ
 • Theo dõi chuột

there is much more

 • 24/7 Premium Support
 • Price Table & Price List
 • Slides & Carousels
 • Global Widget
 • Sticky Elements
 • Embed Anywhere
 • Custom Field Integration
 • Access to all Updates
 • 200+ Pro Templates
 • Live Custom CSS
 • Custom Fonts
 • Adobe Fonts
 • Dynamic Content
 • Role Manager

addon for elementor

Danh sách các Addons Elementor phổ biển được sử dụng đi kèm

Woocommerce Elementor Pro

Elementor Pro - The Most Advanced Page Builder Plugin v3.3.4 Nulled Free Changelog

#### 3.3.4 - 2021-07-21
* Fix: Grid layout glitch in WooCommerce Products Archive widget ([#15718](https://github.com/elementor/elementor/issues/15718))

#### 3.3.3 - 2021-07-20
* Tweak: Added a descriptive message in Collect Submissions action after submit
* Tweak: Added future compatibility for Additional Custom Breakpoints for Pro widgets
* Fix: Some widget style breaks when Improved CSS Loading Experiment is active in certain cases ([#15632](https://github.com/elementor/elementor/issues/15632), [#15683](https://github.com/elementor/elementor/issues/15683), [#15660](https://github.com/elementor/elementor/issues/15660))
* Fix: Translation update keep appearing as available after install ([#14297](https://github.com/elementor/elementor/issues/14297))
* Fix: Wrong default icon color when using Font Awesome icons as inline SVG in Call to Action widget

v3.3.2 - 2021-07-13
Tweak: Updated plugin description
Fix: MailChimp tags in form widget replaced existing tags ([#11111](https://github.com/elementor/elementor/issues/11111))
Fix: Clicking videos from the items list in edit mode doesn’t initiate videos properly
Fix: User unauthorized message when activated but not connected in Kit Library
Fix: Carousel widgets did not support additional custom breakpoint responsive values
Fix: Tab border is overridden by the Section background color in Video Playlist widget
Fix: Widgets style breaks when Improved CSS Load experiment is active in a Single Page template and Post Content widget

v3.3.1 - 2021-06-20
* Tweak: Added support for more Theme Builder display conditions in Export / Import experiment
* Tweak: Adjusted License page heading structure for future feature
* Tweak: Adjusted Font Awesome icon for allowing support for future feature
* Fix: `frontend.min.js` file size increased in Elementor Pro 3.3.0 ([#15278](https://github.com/elementor/elementor/issues/15278))
* Fix: Prevent conditions from being reset when object cache is enabled in site ([#13299](https://github.com/elementor/elementor/issues/13299))
* Fix: Custom Code publish modal responsiveness issues ([#14519](https://github.com/elementor/elementor/issues/14519))
* Fix: Populating fields with options programmatically doesn't appear in Submissions screen ([#10671](https://github.com/elementor/elementor/issues/10671))
* Fix: Large images are not shown on the Image Carousel widget when set via Toolset dynamic tag
* Fix: Enable inline editing to the inner content tabs in Video Playlist widget
* Fix: Clicking on the video list doesn't play videos properly in Video Playlist widget
* Fix: Hide Play Icon control when Image overlay is toggled off in Video Playlist widget
* Fix: Removed extra space below the player when viewing from mobile view in Video Playlist widget
* Fix: Import button is not working properly in Theme Builder interface
* Fix: Preview Dynamic Content as control is not updating preview and throws an error in Popup Builder

### v3.3.0 - 2021-06-08
* New: Video Playlist widget - Add Engaging Video Content to Your Website ([#11859](https://github.com/elementor/elementor/issues/11859), [#7803](https://github.com/elementor/elementor/issues/7803))
* New: Hotspot widget - Create Interactive Images With Contextually Relevant Information ([#7282](https://github.com/elementor/elementor/issues/7282), [#2768](https://github.com/elementor/elementor/issues/2768))
* Tweak: Accessibility improvements for sub-menus in Nav Menu widget ([#13859](https://github.com/elementor/elementor/issues/13859), [#13810](https://github.com/elementor/elementor/issues/13810))
* Tweak: MailChimp action after submit can now add new tags to existing subscribers in Forms widget ([#11111](https://github.com/elementor/elementor/issues/11111))
* Tweak: Added `elementor_pro/forms/record/actions_before` to filter the record before it sent to Actions After Submit in Forms widget ([#14261](https://github.com/elementor/elementor/issues/14261))
* Tweak: Yoast SEO breadcrumbs widget can be used in Elementor without the need of enabling them in Yoast setting
* Tweak: Added future support for widgets CSS conditional loading ([#10329](https://github.com/elementor/elementor/issues/10329), [#14229](https://github.com/elementor/elementor/issues/14229))
* Tweak: Added future support for Sticky JS library conditional loading
* Tweak: Added future support for Import / Export experiment
* Tweak: Preparations and fixes for Import Export Experiment in Pro version
* Tweak: Added gradient button capabilities to Login widget buttons
* Tweak: Added gradient button capabilities to Slides widget button
* Tweak: Added gradient button capabilities to Price Table widget button
* Tweak: Added gradient button capabilities to Flip Box widget button
* Tweak: Added Code Highlight widget Developers Documentation
* Tweak: Adjusted Submissions page for future updates
* Tweak: Added `em` and `%` units for padding control in Carousel widgets
* Tweak: Shorten currency name to currency symbol in PayPal button widget
* Fix: Custom Fonts URLs should be replaced when replace URL is triggered ([#7376](https://github.com/elementor/elementor/issues/7376), [#10382](https://github.com/elementor/elementor/issues/10382))
* Fix: The currency symbol size changed in the Price Table widget if enabling sale ([#13519](https://github.com/elementor/elementor/issues/13519))
* Fix: Nav Menu widget is not loading Font Awesome submenu icons ([#9907](https://github.com/elementor/elementor/issues/9907))
* Fix: Hamburger toggle is not working in Nav menu widget
* Fix: Activation bug for IDN domains
* Fix: Conditions modal responsive glitches in Custom Code
* Fix: Duplicated strings in Custom Code module
* Fix: Enable resize option for code input field in Custom Code
* Fix: “Save & Close “button in Custom Code's Conditions modal was not visible on small screen sizes
* Fix: Removing a column from a section in the navigator resulted in an empty section
* Fix: Recommend option is cut If the layout is not "Standard" in the Facebook Button widget
* Fix: Video item does not play without adding an image in Media Carousel widget
* Fix: `search-plus` icon missing from panel in Media Carousel widget
* Fix: UI hover state glitch in Media Carousel widget
* Fix: PHP notice was thrown when trying to import a kit without overrideConditions parameter in Kit Import flow
* Fix: Templates conditions not imported if there are no conflicts in Import Export Experiment
* Fix: Non english values are not encoded properly on Submissions export
* Fix: Theme Builder import is not working properly
* Fix: UI glitch when no global widgets were found in Editor Panel
* Deprecated: See all deprecations to this version in our [Developers Deprecations Post](https://developers.elementor.com/v3-3-planned-deprecations/)

### 3.2.2 - 2021-05-05
Tweak: Added support for Expert tier templates in Templates Library
Tweak: Updated compatibility tag to support Elementor v3.2.x
Tweak: Added compatibility for future Library improvements
Fix: Toolset image dynamic field is not working with Gallery widget

### v3.2.1 - 2021-03-21
* Tweak: Added strings context in PayPal button and Price Table widgets
* Tweak: Added support for future Import / Export Kit feature
* Fix: Submissions with over than 191 characters weren't indexed properly

#### PRO 3.2.0 - 2021-03-14
* New: PayPal Button widget - Collect PayPal payments directly from your site
* Experiment: Submissions - Save all of your form submissions in one place ([#1686](https://github.com/elementor/elementor/issues/1686))
* Tweak: Added Stay In Column option to Inner Section element ([#7956](https://github.com/elementor/elementor/issues/7956))
* Tweak: Adjusted 'Max Height' control range in Table of Contents widget
* Tweak: Changed descriptive text in Create Custom Code screen
* Tweak: Added support for dynamic capabilities in Code Highlight widget
* Tweak: Added support for future load on demand for `share-link` library
* Tweak: Added support for future load on demand for `dialog` library in Popup
* Tweak: Allow overwriting the assets URL when using a mirror domain
* Fix: Animation was triggered multiple times when accessing the viewport in certain cases in Animated Headline widget ([#13951](https://github.com/elementor/elementor/issues/13951))
* Fix: Location is not being updated after a Custom Code snippet is published ([#13971](https://github.com/elementor/elementor/issues/13971))
* Fix: Custom Fonts CSS files were not updated after regenerating CSS files
* Fix: Conditions modal is not responsive in Custom Code
* Fix: Empty order buttons are displayed in Custom Fonts screen
* Fix: Typo in 'Reply To' Email action after submit placeholder in Forms widget
* Fix: Unnecessary Save Draft button in Custom Code
* Fix: RTL glitches in Custom Code
* Fix: Sanitized options in the editor to enforce better security policies
* Deprecated: See all deprecations to this version in our ([Developers Deprecations Post](https://developers.elementor.com/v3-2-planned-deprecations/))

#### v3.1.1 - 2021-02-23
* Tweak: Adjusted 'Max Height' control range in Table of Contents widget
* Fix: Popup event handler is undefined ([https://github.com/elementor/elementor/issues/11475](#11475), [https://github.com/elementor/elementor/issues/10690](#10690))
* Fix: Conditions modal is not responsive in Custom Code
* Fix: RTL glitches in Code Highlight widget
* Fix: Minor UI glitches in Code Highlight widget
* Fix: Users can't get Pro Developer Edition version updates

= PRO v3.1.0 =
* New: Introducing Custom Code - Add custom code snippets to your site, including `head`, `body` start and `body` end
* New: Meet Code Highlight widget - showcase any syntax with highlighted UI ([#5815](https://github.com/elementor/elementor/issues/5815))
* Experiment: Improved Pro widgets performance by loading JS and Swiper assets conditionally in frontend ([#8572](https://github.com/elementor/elementor/issues/8572), [Developer Documentation](https://developers.elementor.com/experiment-optimized-asset-loading/))
* Tweak: Added Compatibility Tag support in Elementor Pro ([Developer Documentation](https://developers.elementor.com/compatibility-tag/))
* Tweak: Added Dynamic capabilities to Rotating Text animation in Animated Headline widget ([#4625](https://github.com/elementor/elementor/issues/4625), [#8569](https://github.com/elementor/elementor/issues/8569))
* Tweak: Added an option to set Selected color for Typing effect in Animated Headline widget ([#5403](https://github.com/elementor/elementor/issues/5403), [#7826](https://github.com/elementor/elementor/issues/7826))
* Tweak: Added animation Loop option for Animated Headline ([#9749](https://github.com/elementor/elementor/issues/9749), [#2457](https://github.com/elementor/elementor/issues/2457))
* Tweak: Added timing options for Animated Headline widget ([#4392](https://github.com/elementor/elementor/issues/4392))
* Tweak: Added dynamic capabilities for Testimonial Carousel widget ([#8569](https://github.com/elementor/elementor/issues/8569))
* Tweak: Added dynamic capabilities for Price Table widget ([#4242](https://github.com/elementor/elementor/issues/4242), [#8569](https://github.com/elementor/elementor/issues/8569))
* Tweak: Added Word Wrap control to Code Highlight widget ([#13577](https://github.com/elementor/elementor/issues/13577))
* Tweak: Upgraded Font Awesome Pro library to v5.15.1
* Tweak: Improved method of loading field mapping repeater in Form widget ([Developer Documentation](https://developers.elementor.com/how-to-add-a-repeater-control-to-elementor-add-on/))
* Tweak: Added "Show on Browsers" Popup Advanced Rule
* Tweak: Added real-time JS handling to prevent redundant renders in Slides widget and all Carousel widgets
* Tweak: Import scroll utility from core and remove it from Pro
* Tweak: Added alignment options for Post Excerpt widget ([#9757](https://github.com/elementor/elementor/issues/9757))
* Tweak: Changed alignment control to work with selectors in Share Buttons
* Tweak: Upgraded to Webpack 5, Grunt-Webpack 4 and TerserPlugin instead of UglifyJsPlugin
* Fix: Steps Divider is not vertically aligned in Multi Step Form widget ([#12569](https://github.com/elementor/elementor/issues/12569))
* Fix: Slides are playing in an infinite loop mode even when the option is disabled in Slides Widget ([#6726](https://github.com/elementor/elementor/issues/6726))
* Fix: Redundant spacing is added to Share Buttons widget
* Fix: Step buttons text is not updated without a page reload in Forms widget
* Fix: Overflow issue in certain animations in Animated Headline widget
* Fix: When dragging a new Testimonial Carousel there is a console error thrown
* Fix: Step Buttons are cut in mobile view in Multi Step Form
* Fix: Submit and Step buttons size differences when using Twenty Twenty theme
* Fix: Duplicate button Text Color control in Slides widget
* Fix: JS error is thrown when editing and saving global widgets
* Fix: `get_version` API function may fail with Redis / DB cache
* Fix: Multiple license check requests are created in certain cases
* Deprecated: Deprecate methods prefixed with an underscore and replace them with unprefixed methods
* Deprecated: See all deprecations to this version in our [Developers Deprecations Post](https://developers.elementor.com/v3-1-planned-deprecations/)

#### 3.0.10 - 2022-01-20
* Tweak: Added Editing Handles string translation compatibility with Elementor Pro v3.1

= 3.0.9 - 2020-12-29 =
- Tweak: Added compatibility to support Improved Asset Loading of Carousel and Slides widgets
- Fix: Wrong phrasing of Import template success message in Theme Builder
- Fix: Border color glitch in Theme Builder

= v3.0.8 - 2020-11-26 =
* Fix: Navigation arrows UI glitch in Media Carousel widget ([#13172](https://github.com/elementor/elementor/issues/13172))

= v3.0.7 - 2020-11-25 =
* Fix: Console Error when dragging Testimonials Carousel widget
* Fix: Arrows of Testimonial and Reviews Carousel widgets navigate to the wrong direction in RTL websites
* Fix: Removed the conditional loading of Webpack
* Fix: Fatal error is thrown after deleting an associated custom taxonomy when Posts widget with Cards skin has a badge
* Fix: Upload JSON files only when the user allowed to prevent security issues
* Fix: Gallery not displayed in Theme Builder templates preview

Elementor Page Builder Free v3.3.1 Changelog

3.3.1 – 2021-07-20
Tweak: Added a back to Kit Library button to the Import Kit screen
Tweak: Updated eicons library to 5.12.0
Tweak: Declared compatibility for WordPress 5.8
Fix: Some widget style breaks when Improved CSS Loading Experiment is active in certain cases (#15632, #15683, #15660)
Fix: Improved CSS Loading experiment learn more link leads to the wrong doc (#15622)
Fix: JS error is thrown when using Global widget since Elementor v3.3.0 (#15648, #15672)
Fix: Removed deprecated classes calls in System Info screen

3.3.0 – 2021-07-13
New: Introducing Kits Library – Create Entire Websites Faster Than Ever (#4417, #11341)
New: Meet the Color Color Sampler – fetch colors from every image and populated color control (#14868)
Experiment: Improved CSS Loading – Load widgets CSS only when needed (#13533, #8572)
Tweak: Added Animations CSS library to be loaded conditionally when needed when Improved Asset Load experiment is active (#13533, #8572)
Tweak: Added the ability to fetch Image from external URL (#413)
Tweak: Added responsive capabilities to Content width in Section and Inner Section elements (#12963)
Tweak: Added “Hidden Elements” User Preference control to choose whether to show or hide hidden elements in responsive mode (#12316)
Tweak: Added User Preference control to set the default responsive device when the responsive view is triggered (#14662)
Tweak: Added an Elementor top bar to all Elementor screens in the WordPress admin pages for better discoverability (#15276, #15250)
Tweak: Added gradient button capabilities to Button instances in Theme Style (#14731)
Tweak: Changed Landing Pages experiment to be active by default on all websites
Tweak: Improved Kit Import and Export tool to include Posts, Pages, Custom Post Types and WooCommerce Products
Tweak: Allow unlimited export of Elementor-created content in Import/Export tool
Tweak: Included Homepage setting in Import/Export tool
Tweak: Throw an error when running Import process via CLI if user is not Administrator role
Tweak: Added Informative modal links in Import/Export tool
Tweak: Modified Kit information area to be collapsible in Import/Export tool
Tweak: Added custom fields support to Import/Export Experiment
Tweak: Added future support for Additional Breakpoints
Tweak: Changing the content-filters to be accessed publicly
Tweak: Regenerate Files admin button resets all page-assets data
Tweak: Improved Kit Import and Export tool to include conditions conflicts resolver
Tweak: Added Kit information to Import and Export tool
Tweak: Added summary screens to Import and Export tool
Tweak: Converted Improved Asset Loading Experiment registration to the post save process instead of loading process
Tweak: Widgets search can accept non-english strings for better UX
Tweak: Polished Responsive top bar UI
Tweak: Created an Uploads manager util to better handle files being uploaded
Tweak: Added default height to Tablet and Mobile devices
Tweak: Polished Select2 control UI
Tweak: Added Pro promotion in Submission feature page
Tweak: Updated Font Awesome icons library to v5.15.3
Tweak: Added a new filter elementor/document/save/data to allow manipulation when document save starts
Tweak: Added usage schema in schemas/usage
Tweak: Recalculate elements usage each upgrade
Tweak: Added “Recreate Kit” button in Elementor settings only when the Default Kit does not exist
Tweak: Made elementorFrontend.getDeviceSetting() method dynamic
Fix: Inline editing not working when the Optimized DOM experiment is on (#14703)
Fix: Exit animation flickers in several cases (#14459, #13180)
Fix: Lightbox is not working in the frontend (#15080, #15085)
Fix: Prevent Default Kit from being recreated when kit not exists (#13299)
Fix: Social icons alignment shift right in Safari browsers (#13122)
Fix: Gradient control doesn’t work when using Global Colors (#13288)
Fix: Social Icons and Share button space disappeared when optimizing the HTML (#13279)
Fix: UI glitch in the empty state of Global widgets tab
Fix: Breakpoints values in the Panel are not enforced
Fix: Error thrown in Template library if Expert template been imported
Fix: Panel search bar appears above the overlay on load
Fix: Slides widget is not displaying properly in the Editor
Fix: Activation account connection error on IDN domains
Fix: Video item didn’t started playing without adding an image overlay in Media Carousel widget
Fix: Inline editing not working when the Optimized DOM experiment is active
Fix: Site Identity data been transferred when importing a Kit
Fix: WordPress content Featured images are not being imported when applying a Kit
Fix: Post Excerpt is not imported when applying a Kit via Import Kit tool
Fix: Default Kit file not being created in Multisite WordPress instances
Fix: Dark mode UI glitches in Import/Export tool
Fix: Close and back to dashboard buttons are not being redirected to the correct page in Import/Export experiment
Fix: Collapse button disappeared on mobile if the user not logged in Video Playlist widget
Fix: Import process fail message is shown when importing a Kit from ThemeForest
Fix: Large images optimized by WordPress can’t be displayed properly via dynamic Toolset fields
Fix: Dynamic control is not working in Text Path widget
Fix: Column removed from a section in the Navigator resulted in an empty section
Fix: Unable to drag and drop columns from one above other
Deprecated: See all deprecations to this version in our Developers Deprecations Post

= v3.2.5 Free - 2021-06-16 =
* Fix: Reverted Replace URL fix that caused the Default Kit to get regenerated in certain cases ([#14892](https://github.com/elementor/elementor/issues/14892)

= v3.2.4 – 2021-05-26 =
Tweak: Changed Google Maps widget to use API v3 instead of deprecated v2 (#15090)
Tweak: Updated Google Fonts list to 05/2021 (#14732, #14536, #13595)
Tweak: Changed “Missing Header” text for Compatibility tags in System info screen
Fix: Google Maps widget is not loading due to API deprecation (#15090)
Fix: Disable Lightbox user preference does not affect the Basic Gallery widget (#12913)
Fix: Hardened Lightbox capabilities to enforce better security policies

= v3.2.3 – 2021-05-05 =
Fix: eicons file couldn’t be found when using Custom Breakpoints (#14718, #14712)
Fix: Deregister eicons fonts action is not working (#14712)
Fix: Responsive custom CSS is not properly generated when using custom breakpoints (#14711)
Fix: Minimize the Editor window caused to preview to collapse behind the Panel

= v3.2.2 – 2021-04-26 =
Fix: Multiple carousels in the same page stoped functioning when Improved Asset Load experiment is active (#14663, #14675)
Fix: Section Style tab panel is grayed in several site languages (#14642)
Fix: Responsive mode UI glitch in WordPress versions under 5.6

= v3.2.1 – 2021-04-21 =
Tweak: Changed the minimum width of Mobile breakpoint to 320px
Fix: Global Typography settings were printed as undefined variables
Fix: Close button in responsive bar didn’t worked in the Desktop breakpoint
Fix: UI glitch in the dashboard admin notices
Fix: Right click contextual menu appears underneath the Navigator
Fix: Panel resize caused UI glitches in RTL websites
Fix: Responsive device icons adjustments in RTL websites

= FREE 3.1.4 – 2021-03-08 =
Fix: Self hosted video didn’t work with Image Overlay (#14038)
Fix: Clicking on Video widget Image Overlay doesn’t plat video for Vimeo (#14095)
Fix: Carousels navigation arrows z-index issue in Safari (#13791)
Fix: Landing Pages can cause a fatal error for Author roles in the WordPress dashboard
Fix: tags placed in an SVG file trigger the Lightbox
Fix: Hardened allowed options in the editor to enforce better security policies
Fix: Removed html option in Lightbox module to prevent security issues

= FREE 3.1.3 - 2021-03-03 =
* Tweak: Added `aria-expanded` property to Tabs, Accordion and Toggle widgets ([#11246](https://github.com/elementor/elementor/issues/11246), [#3576](https://github.com/elementor/elementor/issues/3576))
* Fix: Values are being cleared after save action in Query control ([#14098](https://github.com/elementor/elementor/issues/14098))

= FREE 3.1.2 - 2021-02-03 =
* Tweak: Added Lazy load option for YouTube in Video widget to prevent conflicts ([#13898](https://github.com/elementor/elementor/issues/13898))
* Tweak: Allow overwriting the assets URL when using a mirror domain ([#13701](https://github.com/elementor/elementor/issues/13701))
* Tweak: Removed deprecated `jQuery` functions for WP 5.7 compatibility
* Tweak: Added a `mixin` for `webkit-scrollbar` design in Table of Content widget CSS
* Tweak: Added `--force` CLI replace command to always return the number of replaces
* Tweak: Added a Lazy Load control for YouTube source in Background Video
* Tweak: Updated `eicons` library to v5.11.0
* Fix: Youtube videos didn't work properly when Privacy mode is enabled and "Improved Asset Loading" experiment is disabled ([#13711](https://github.com/elementor/elementor/issues/13711))
* Fix: Error event will not always have an `originalEvent` ([Props @enisdenjo](https://github.com/enisdenjo))
* Fix: Background Video protocol wasn't using `https` for `youtube-nocookie` option in Video widget
* Fix: Youtube API script was loaded when Image overlay is used
* Fix: Navigator overlapped preview area if attached to the right
* Fix: Column layout glitch when changing the section structure
* Fix: Landing page created via the Admin bar wasn't created with Canvas layout
* Fix: Sanitized options in the editor to enforce better security policies

= v3.1.1 - 2021-01-31 =
* Tweak: Minor UI improvements in Compatibility tag
* Fix: Async JS loading conflicted with `wp.i18n` ([#13708](https://github.com/elementor/elementor/issues/13708), [#13746](https://github.com/elementor/elementor/issues/13746), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/console-error-43/))
* Fix: Elementor loads unnecessary `wp-polyfills.min.js` script in Frontend ([#13720](https://github.com/elementor/elementor/issues/13720))
* Fix: Landing Pages experiment removes content in static blog pages ([#13706](https://github.com/elementor/elementor/issues/13706), [#13728](https://github.com/elementor/elementor/issues/13728), [#13725](https://github.com/elementor/elementor/issues/13725), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/blog-page-not-showing-after-update-3/))
* Fix: Background Slideshow shifted if Section is stretched and has Full Width layout ([#13750](https://github.com/elementor/elementor/issues/13750), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/slide-show-background-2/), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/slider-background-section-layout-issue/), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/elementor-v-3-0-16-breaks-full-width-header/))
* Fix: Entrance animation set to `none` caused a delay in the widget load
* Fix: Navigator rearrangement glitches when Optimized DOM experiment is active
* Fix: Keyboard navigation isn't working in Tabs widget when Accessibility Improvements experiment is active
* Fix: Minor UI glitches in Experiments screen
* Fix: Wrong check of a deprecated method caused a notice when `ELEMENTOR_DEBUG` is enabled
* Fix: Arrow keys navigation is not working in Finder
* Fix: Theme Style overrides icon size when set in `em` in Social Icon widget

= FREE 3.1.0 - 2021-01-24 =* New: Elementor Experiments - Experience new features before they're officially released ([Developer Documentation](https://developers.elementor.com/elementor-experiments/))
* New: Compatibility Tag - Make sure your website plugins are compatible with Elementor ([Developer Documentation](https://developers.elementor.com/compatibility-tag/))
* Experiment: Landing Pages - Create beautiful landing pages in a streamlined workflow
* Experiment: Accessibility Improvements - Make Elementor widgets more accessible (may include markup changes) ([#13191](https://github.com/elementor/elementor/issues/13191))
* Experiment: Improved performance by loading JS and Swiper assets conditionally in frontend ([#8572](https://github.com/elementor/elementor/issues/8572), [Developer Documentation](https://developers.elementor.com/experiment-optimized-asset-loading))
* Tweak: Improved Tabs widget accessibility ([#11779](https://github.com/elementor/elementor/issues/11779), [#11561](https://github.com/elementor/elementor/issues/11561))
* Tweak: Added alignment options for Tabs widget ([#11997](https://github.com/elementor/elementor/issues/11997))
* Tweak: Updated Font Awesome icons library to v5.15.1 ([#12057](https://github.com/elementor/elementor/issues/12057))
* Tweak: Added "Custom" Columns Gap option in Section element ([#11978](https://github.com/elementor/elementor/issues/11978))
* Tweak: Added Border Radius support in Google Maps widget ([#11359](https://github.com/elementor/elementor/issues/11359))
* Tweak: Added dynamic capabilities to Tab Title control in Tabs widget ([#9710](https://github.com/elementor/elementor/issues/9710))
* Tweak: Added dynamic capabilities to Toggle Content control in Toggle widget ([#12405](https://github.com/elementor/elementor/issues/12405))
* Tweak: Added `em` unit to Border Radius control in Button widget ([#11561](https://github.com/elementor/elementor/issues/11561))
* Tweak: Introduced a new method for attaching a JS handler to an element ([Developer Documentation](https://developers.elementor.com/new-method-attaching-a-js-handler))
* Tweak: Added the option to add custom menu items in Site Settings ([Developer Documentation](https://github.com/elementor/elementor/pull/13243))
* Tweak: Added an option to choose Text element HTML tag in Divider widget ([#11499](https://github.com/elementor/elementor/issues/11499))
* Tweak: Updated `eicons` library to v5.10.0
* Tweak: Refactored YouTube source to use YouTube API in Video widget
* Tweak: Added dynamic capabilities to Poster control in Video widget
* Tweak: Global dropdown controls are now displayed for all user roles
* Tweak: Improved browsers detection utility functionality
* Tweak: Added "Find an Expert" link to the Admin Dashboard Overview widget
* Tweak: Added the new Theme Builder as a Finder item
* Tweak: Added `+` icon in multi-select control for better UX
* Tweak: Improved Select2 controls load
* Tweak: Added Elementor Beta (Developer Edition) promotion in WordPress dashboard
* Tweak: Migrated DOM Improvements to Elementor Experiments
* Tweak: Removed redundant extra padding in responsive controls
* Tweak: Modified the Theme Builder app link UI in the Admin Bar menu
* Fix: Some keyboards layout cannot open the keyboard shortcuts dialog ([#6145](https://github.com/elementor/elementor/issues/6145))
* Fix: Change Page Layout doesn't update the preview on the first attempt ([#13245](https://github.com/elementor/elementor/issues/13245))
* Fix: Update Post Title via Site Settings removes style from Post Title widget ([#12605](https://github.com/elementor/elementor/issues/12605))
* Fix: Can't rearrange items between sections in Navigator since WordPress 5.6 update ([#12256](https://github.com/elementor/elementor/issues/12256))
* Fix: Double click needed to play YouTube video when Poster image exists in Video widget
* Fix: Autoplay option doesn't work in mobile devices when YouTube source is muted in Video widget
* Fix: YouTube End Time option doesn't work when Loop option is active in Video widget
* Fix: Incompatible variable names in Base Swiper class and Elementor Pro carousels
* Fix: Landing Pages menu item directs to the wrong page
* Fix: Redundant spacing is added to WYSIWYG control if rich editing is disabled
* Fix: Editor Autoplay is not working consistently in Image Carousel widget
* Fix: Console errors are thrown when entering the Revisions menu in edge cases
* Fix: Column height is not correct when Optimized DOM experiment is inactive
* Fix: Wrong translation function caused errors in the Revisions panel
* Fix: Widgets empty state is not visible in WordPress 5.6
* Deprecated: See all deprecations to this version in our [Developers Deprecations Post](https://developers.elementor.com/v3-1-planned-deprecations/)

= v3.0.16 - 2021-01-06 =
* Tweak: String changes in Delete Site Settings screen
* Fix: Clicking "Recalculate" button in System info throws a PHP error ([#13100](https://github.com/elementor/elementor/issues/13100 ))
* Fix: Regenerate CSS is not working properly in large scale servers
* Fix: Template Library title sanitization to avoid security issues
* Fix: `libxml_disable_entity_loader` warning is thrown in PHP 8.0 instances

= v3.0.15 - 2020-12-21 =
* Tweak: Added "Theme" option to Page Layout options in Page Settings to allow customization of Site Setting value
* Tweak: Added a confirmation message before deleing Default Kit to trash to avoid unintentional Site Settings deletion
* Fix: Named parameters used in Dynamic Tags causes PHP errors in PHP 8.0 ([#13269](https://github.com/elementor/elementor/issues/13269))
* Fix: "Edit with Elementor" menu does not expands in the top admin-bar menu in WordPress 5.6 ([#13256](https://github.com/elementor/elementor/issues/13256))
* Fix: Stretch Section causes horizontal scroll when the vertical scrollbar is visible in WordPress 5.6 ([#13260](https://github.com/elementor/elementor/issues/13260))
* Fix: Unable to save Templates in WordPress 5.6 ([#12273](https://github.com/elementor/elementor/issues/12273), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/save-the-template-and-page-builder-loding/))
* Fix: Ninja Forms plugin conflict in WordPress 5.6 ([#13281](https://github.com/elementor/elementor/issues/13281), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/elementor-ninja-forms-bug/), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/elementor-bug-ninja-forms/))
* Fix: Pinterest social sharing is not working when displaying a large image in Lightbox
* Fix: Manage Global Colors and Fonts buttons is not leading to the correct screen
* Fix: Permission error when trying to update site description with WP-CLI
= 3.0.14 – 2020-11-25 =
Tweak: Added 3rd party plugins compatibility to versions rollback mechanism
Fix: Updated Popup Builder promotional image
Fix: Upload SVG files only when the user allowed to prevent security issues
Fix: String updates in Style Settings tab

= v3.0.14 =
* Tweak: Added compatibility with WordPress v5.6 to the Editor panel (#12958)
* Tweak: Updated translation strings in Theme Builder promotional screen
* Fix: Tab content is animated when active in Tabs widget (#12724)
* Fix: “Edit with Elementor” button in admin top-bar is missing in some cases (#12951, #12995)
* Fix: “Edit with Elementor” button in a post removes draft
* Fix: “Edit with Elementor” doesn’t work for empty Elementor posts
* Fix: Some settings are not being updated in the Preview in Image Carousel widget
* Fix: Console error message when Global value is not found
* Fix: Revisions are not being saved in Site Settings
* Fix: Apply or Restore revision actions triggers console errors
* Fix: Paste action without any data throws a console error
* Fix: Pasting style with Global values is not reflected in the Panel
* Fix: Can’t submit forms from templates when the parent post is empty

Quan trọng!
Trong phiên bản thông thường của Elementor, tất cả các mẫu PRO đều được kiểm tra.

Bây giờ, để nhập mẫu trong các phiên bản mới (2.8+), bạn cần đăng ký tài khoản miễn phí trên Elementor.com

Demo: https://elementor.com/pro/

Đây là bản update bảo mật – vá lổ hổng nghiêm trọng, vui lòng nâng cấp ngay. Tìm hiểu thông tin lổ hổng tại đây

Elementor PRO v3.3.4 Cloud + Elementor free v3.3.1 NULLED bao gồm 2 pack cho bạn lựa chọn:

1. elementor+pro_pack1 Bạn cần phải đăng ký tài khoản tại trang elementor.com, sau đó đăng nhập vào elementor wordpress và tiến hành import template free + pro trực tiếp

2. elementor+pro_pack2 Không cần tài khoản, nhập thủ công bằng tệp json (Full demo)

Password Download Elementor Pro – WordPress Page Builder

 • Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để lấy password download và giúp admin duy trì hoạt động blog này. Nhớ click đúng link các bạn nhé, tks all~~~

Password HotrowordpressLicense: hotrowordpressdotcom21062021null (đã kích hoạt tự động)

Quan trọng: Ghi đè cả thư mục elementorelementor-pro. Không bao giờ cập nhật phiên bản miễn phí từ máy chủ WordPress.


Elementorism – Landing Pages for Elementor

Elementor Pro Templates Pack

Templates – Elementor PRO – Demo link: https://library.elementor.com/


*** Trọn bộ 1074+ NEW Elementor Template Kits (update 23-07)

(Demo: https://themeforest.net/category/template-kits/elementor)

 • Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks (Tất cả các bộ và khối mẫu WordPress bất động sản và xây dựng cho Elementor Tìm thấy trên Envato Elements được đóng gói ở đây trong một tệp Zip)

Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks

 • Unniq – Dark Digital Creative Agency Elementor Template Kit
 • Astones – American Football Team & Sports Elementor Template Kit
 • Avila – Electronic WooCommerce Elementor Template Kit
 • Nelly – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • BookChimp – Online Book Store Website Elementor Template Kit
 • C.AGE – Creative Agency Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • Trena – Sport & Fitness Trainer Services Elementor Template Kit
 • Moover – Moving Company Website Elementor Template Kit
 • Insecta – Pest Control & Disinfection Elementor Template Kit
 • Meatezy – Meat Shop & Butcher Elementor Template Kit
 • Santoni – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Securs – Cyber Security Service Elementor Template Kit
 • Darik – Fashion WooCommerce Elementor Template Kit
 • Luwe – Restaurant Elementor Template Kit
 • Hopcloud – Server & Hosting Service Elementor Template Kit
 • Vagha – Night Club & DJ Elementor Template Kit
 • Optica – Optometrist & Eye Care Elementor Template Kit
 • Mindly – Psychology, Therapy & Counseling Elementor Template Kit
 • Appiah – App Landing Page Elementor Template Kit
 • OnePrint – Printing Services Company Elementor Template Kit
 • Bonete – Feminine Blog Elementor Template Kit
 • Gwen – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Poppy – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Gymna – Fitness & Gym Elementor Template Kit
 • Sogram – Social Media Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Luna – Spa & Wellness Elementor Template Kit
 • Aonsil – Business & Consulting Elementor Template Kit
 • Kidiu Kindergarten – Child Care Elementor Template Kit
 • Koin – Cryptocurrency Elementor Template Kit
 • Morgan Renoud – Personal Podcast Elementor Template Kit
 • Moncler – Food Blog Elementor Template Kit
 • Servicio – Electrician & Electrical Services Template Kit
 • Mediku – Health Medical Elementor Template Kit
 • Yoggs – Yoga & Meditation Elementor Template Kit
 • Gastros Garage – Motorcycle Service Repair Elementor Template Kit
 • Pajax – Tax Advisor & Financial Consulting Elementor Template Kit
 • Floki – Photography Studio Elementor Template Kit
 • Suissland – Watch Shop Elementor Template Kit
 • Confrico – Event & Conference Elementor Template Kit
 • LawTeral – Legal & Law Firm Elementor Template Kit
 • Esreb – Car & Motorcycle Wash Elementor Template Kit
 • coachie-life-coach-template-kit
 • dentistry
 • xyz-creative-digital-agency-business-wordpress-ele
 • Relect – Construction & Building Elementor Template Kit
 • Vitpro – Herbal Health Elementor Template kit
 • Pause – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Crespo – Fast Food Restaurant Elementor Template Kit
 • Mountana – Bike Shop WooCommerce Elementor Template Kit
 • Conbiz – Consultancy & Business Elementor Template Kit
 • Musicy – Music School Elementor Template Kit
 • Deprouse | Lawfrim & Attorneys Elementor Template Kit
 • Consulz – Consulting Company Elementor Template Kit
 • Cityvile – City Government & Municipal Elementor Template Kit
 • Booster – Proxy & App VPN Service Elementor Template Kit
 • Pyro – Witer Portfolio Elementor Template Kit
 • Zamzam – App Landing Elementor Template Kit
 • Tami – Landscape & Gardening Elementor Template Kit
 • Cabel – Electricity Services Elementor Template Kit
 • Marline – Fishing & Hunting Club Elementor Template Kit
 • Mindary – Psychology & Counseling Elementor Template Kit
 • Maldives – Business & Agency Elementor Template Kit
 • Karma – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Zinco – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Luxdiamond – Jewelry Shop Elementor Template Kit
 • Aatogrinek – Auto Service & Car Repair Elementor Template Kit
 • Moving Service – Local Business Elementor Template Kit
 • Xatcro – Factory Industrial Elementor Template Kit
 • Meki – Artist Makeup Business Services Elementor Template Kit
 • Troof – Roofing Service Elementor Template Kit
 • Nelson – Barbershop & Hairdresser Elementor Template Kit
 • Gocast – Podcast & Digital Agency Template Kit
 • Distance Education – Language Center & Training Courses Template Kit
 • Techoes – Tech & Software Company Elementor Template kit
 • Marketa – Digital Agency Business Services Elementor Template Kit
 • Aquassi – Aquascape Shop Elementor Template Kit
 • Evania – Yoga Studio Elementor Template Kit
 • Hillary – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Bioxin – Single Freelancer CV & Portfolio Elementor Template Kit
 • Savvi – Software Developer Company Elementor Template Kit
 • Droid – Robotics & Technology Services Elementor Template Kit
 • Logen – Lifestyle Blog Elementor Template Kit
 • Gute – Minimalist Blog Elementor Template Kit
 • Laytor – Blogging & Magazine WordPress Elementor Template Kit
 • EnvoTek – IT Solution & Services Elementor Template Kit
 • Dagata – Digital Marketing Elementor Template Kits
 • Sneakie – Shoes Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • Coch – Business Coach Elementor Template Kit
 • Microtech – Tech Business Elementor Template Kit
 • HelFan – Charity and Nonprofit Elementor Template Kit
 • MedisCare – Medical Service Elementor Template Kit
 • Verbalizer – Language Courses & Learning Center Elementor Template Kit
 • Coffeeine – Coffee Shop & Cafe Elementor Template Kit
 • Poolcare – Swimming Pool Service & Maintenance Elementor Template Kit
 • Vivere – Creative Blog Elementor Template Kit
 • Qempo – Digital Service Agency Elementor Template Kit
 • Kollins – App & Software Agency Elementor Template Kit
 • Fasha – Woman Fashion & Shop eCommerce Elementor Template Kit
 • Carne – Meat Shop Elementor Template Kit
 • Redhawk – Esports Elementor Template Kit
 • SociaBuff – Social Media & Digital Agency Elementor Template Kit
 • Virtual – Cryptocurency Blockchain & Bitcoin Elementor Template Kit
 • Beetrix – Pet Clinic & Hospital Elementor Template Kit
 • Kurir – Logistics Cargo Shipping Elementor Template Kit
 • Mixology – Bar & Cocktails Elementor Template Kit
 • Nada – Guitar Lessons & Courses Elementor Template Kit
 • Skillable – Education and Learn Elementor Template Kit
 • Pejwan – SEO & Digital Marketing Agency Template Kit
 • Camma – Car Rental Elementor Template Kit
 • Resco – Resume Elementor Template Kit
 • Atlaz – Football & Sports Club Elementor Template Kit
 • Prider – LGBTQ & Gay Rights Festival Template Kit
 • MaxiNet – Internet & IPTV Provider Elementor Template Kit
 • Valentina – WooCommerce Elementor Template Kit
 • Insigne – Financial Business & Investment Elementor Template Kit
 • Kidzy | Elementary School Elementor Template Kit
 • Zocio – Social Media Marketing Agency Elementor Template Kit
 • MaxiNet – Internet & IPTV Provider Elementor Template Kit
 • Atoms – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Sayahat – Travel Agency Elementor Template kit
 • Electriza – Electrical Installation & Maintenance Services Elementor Template Kit
 • Flix – Film & Video Production Elementor Template Kit
 • Byte – Cyber Security Business Elementor Template Kit
 • FinOffice – Finance & Accounting Elementor Template Kit
 • Onetrav – Travel Agency Elementor Template Kit
 • Tatoris – Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Counsel – Law Firm Elementor Template Kit
 • Finsa – Consulting & Agency Elementor Template Kit
 • Accept Credit – Financial Services Elementor Template kit
 • Conset – Business Consulting Elementor Template Kit
 • Fishco – Fishing & Hunting Club Hobby Elementor Template Kit
 • Healthree – Medical Clinic & Hospital Elementor Template Kit
 • OriFarm – Organic Farm & Agriculture Elementor Template Kit
 • WalkOn – Adventure Travel & Tourism Elementor Template Kit
 • Talking Minds – Psychotherapist Elementor Template Kit
 • Virtu – Tech & Software Company Elementor Template kit
 • Edel – Luxury Jewelry Elementor Template Kit
 • Rexbiz – Corporate Agency Elementor Template Kit
 • TopSpin – Tennis School & Sports Club Elementor Template Kit
 • Kersha – Business Coach Elementor Template Kit
 • Belle | Beauty Spa Elementor Template Kit
 • Edus – Online Education Elementor Template Kit
 • Ngecor – Construction & Building Company Elementor Template Kit
 • Elixir – Perfume Maker Elementor Template Kit
 • Clevehouse – Smart Home Automation Elementor Template Kit
 • Aeropict – Drone Aerial Photography & Videography Elementor Template Kit
 • Onova – Technology IT Solutions Template Kit
 • Next Business – Coworking Space Elementor Template Kit
 • Pabrica – Engineering & Industrial Service Elementor Template Kit
 • Therapica – Mental Health & Psychologist Elementor Template Kit
 • Noxious – Esport & Gaming Elementor Template kit
 • Baller – Basketball Team & Sports Club Elementor Template Kit
 • Brooklyn Heights – Private Villa & Hotel Elementor Template Kit
 • Tarmacs – Corporate & Finance Consulting Template Kit
 • Atarna – Corporate Business Elementor Template Kit
 • Pikez | Bicycle Store & Company Elementor Template Kit
 • SohoWool – Handmade Craft Patterns Elementor Template Kit
 • Taleem – Online Education Elementor Template Kit
 • Cabello – Professional Stylist Elementor Template Kit
 • Natoora – Natural & Organic Soap Shop Elementor Template Kit
 • Natuna – Saas & Software Elementor Template Kit
 • Koneksi – Home Wifi Internet Services Elementor Template Kit
 • Mystik | Astrology & Esoteric Horoscope Elementor Template Kit
 • Tow Now – Towing Services Elementor Template Kit
 • Hijabi – Muslim Shop Woocommerce Elementor Template Kit
 • Siyap – Corporate & Business Elementor Template Kit
 • Arloji – Modern Hand Watch Shop eCommerce Elementor Template Kit
 • Petca – Pet Care Elementor Template Kit
 • Creativolks – Creative & Business Agency Elementor Template Kit
 • FirstCut – Barbershop & Men’s Grooming Elementor Template Kit
 • Maccho – Gentlemen Barbershop Elementor Template Kit
 • Zingbox – Wind & Solar Energy Elementor Template Kit
 • Recruiter – Human Resource & Recruitment Agency Template Kit
 • Fitnez – Fitness & Gym Elementor Template Kit
 • Modeli – Architecture & Engineering Elementor Template kit
 • Mabera – Car Service & Repair Elementor Template Kit
 • AutoKit – Auto Dealership & Car Listing Elementor Template Kit
 • Recort – Recording Studio Elementor Template Kit
 • Fruteez – Healthy Food & Drinks Brand Elementor Template Kit
 • Zitshoe – Shoes Cleaning Service Elementor Template Kit
 • Kareer – Human Resource & Recruitment Agency Elementor Template Kit
 • Bigbytes – Big Data & Analytics Company Elementor Template Kit
 • Demera | Jewelry Elementor Template Kit
 • Healthy Restaurant Elementor Template Kit
 • Keydust – Cleaning Service Elementor Template Kit
 • Carenow – Medical & Dentist Elementor Template Kit
 • Setir – Driving Courses Elementor Template Kit
 • Statute – Law Firm, Lawyer & Attorney Elementor Template Kit
 • Namex – Cyber Security Services Company Elementor Template Kit
 • Runda – Creative Agency Elementor Template Kit
 • XOOX – Architecture Agency Elementor Template Kit
 • Deyliv – Food Delivery App Elementor Template Kit
 • Needle – Tattoo Studio Elementor Template Kit
 • Verra – Skincare & Dermatology Elementor Template Kit
 • Whiz – Travel Agency Elementor Template Kit
 • Homco – Home Interior Design Services Elementor Template Kit
 • Futura – Insurance Elementor Template Kit
 • Gettree – Garden & Landscaping Elementor Template Kit
 • Criptix – Cryptocurrency Blockchain & Bitcoin Elementor Template Kit
 • Birru – Simple Portfolio Elementor Template Kit
 • Gaudy – Dark Digital Agency Elementor Template Kit
 • Crivto – Cryptocurrency & Bitcoin Elementor Template Kit
 • Lucius – Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • Treasor – Author eBook Elementor Template Kit
 • Pleshost – Cloud Web Hosting Elementor Template Kit All items/WordPress/Template Kits
 • Avendo – Construction Elementor Template Kit
 • Miker – Movie & Film Studio Elementor Template Kit
 • Razors – Creative Agency & Portfolio Elementor Template Kit
 • MODO – Crypto Currency Elementor Template Kit
 • Queak – Cleaning Service Elementor Template Kit
 • Unione – University Elementor Template Kit
 • Femina – Feminine Business Elementor Template Kit
 • Broadnest – Broadband Service & Internet Provider Template Kit
 • Adopt – Adoption Service & Charity Elementor Template Kit
 • Stroranger – Data Warehouse Elementor Template Kit
 • Ogena – Minimal Elementor Template Kit
 • Sanat – Industry Elementor Template Kit
 • Getstall – Grocery Store Elementor Template Kit
 • Ondustry – Industry & Manufacturing Elementor Template Kit
 • Digim – SEO & Digital Marketing Template Kit
 • Terrano – Design Firm & Agency Elementor Template Kit
 • Consultants – Lawyer & Attorney Elementor Template Kits
 • Bianca | Architecture & Interior Elementor Template Kit
 • Dyelex – Painting & Wallpapering Service Elementor Template Kit
 • Woodzone – Carpenter & Craftsman Elementor Template Kit
 • Cannabia – Medical Marijuana & CBD Oil Elementor Template Kit
 • Yeasty | Marketing Agency & Advertising Service Elementor Template Kit
 • Talk & Action – Colorful Digital Agency Elementor Template Kit
 • Auzora – Drone Aerial Photography Elementor Template Kit
 • Z-Builder – Construction Elementor Template Kit
 • Gymness – Sport & Fitness Elementor Template Kit
 • Busy | Modern Corporate & Business Portfolio Elementor Template Kit
 • Xshapp – App Landing Elementor Template Kit
 • Natour – Adventure Travel & Tourism Elementor Template Kit
 • BiziCorp – Business Consulting Template Kit
 • Formonix – Startup & Tech Company Elementor Template Kit
 • Avviare Start Up Business Elementor Template Kit
 • Zeve – Tailor Service Elementor Template Kit
 • Callerr – Call Center Service & Telemarketing Elementor Template Kit
 • Randai – Theater Entertainment & Performing Arts Elementor Template Kit
 • Yogha – Yoga & Meditation Elementor Template Kit
 • Conpress – Construction Service Elementor Template Kit
 • Space – Beauty Salon Elementor Template Kit
 • Lumb – Plumbing Service Elementor Template Kit
 • Justicio – Law Firm & Attorney Elementor Template Kit
 • Munhoz – Law Firm & Attorneys Elementor Template Kit
 • Konsultant – Consultancy Firm Elementor Template Kit
 • Barata – Fast Food & Burger Elementor Template Kit
 • Housedeco – Interior Design Elementor Template Kit
 • Zeus – Gym & Fitness Elementor Template Kit
 • Lawone – Legal & Law Firm Elementor Template Kit
 • The Builder – Construction & Architecture Elementor Template Kit
 • DailyFresh – Grocery Store Elementor Template Kit
 • Apprista – Creative App Landing Elementor Template Kit
 • Ovent – Event Conference & Meetup Elementor Template Kit
 • Fempire – Business Coach Elementor Template Kit
 • Cloven – IT Solutions &Services Company Elementor Template Kit
 • Enrique – Personal CV/Resume & Portfolio Elementor Template Kit
 • Cryptokit – Blockchain Cryptocurrency Elementor Template Kit
 • Neyla – Musician & Band Elementor Template Kit
 • Gedung- Contractor & Building Construction Elementor Template Kit
 • Greenia – Landscape & Gardening Elementor Template Kit
 • Vaxi – Covid-19 Vaccination & Health Services Elementor Template Kit
 • Cartagena – Corporate Business Elementor Template Kit
 • Alinea – Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Peint – Painting Services Elementor Template Kit
 • Fixier – Gadgets & Electronics Repair Services Elementor Template Kit
 • Chyro – Chiropractic & Physiotherapy Elementor Template Kit
 • Tailoress – Tailor Service & Made Elementor Template Kit
 • Graha – Real Estate Elementor Template Kit
 • Rouge – Makeup & Beauty Elementor Template Kit
 • Nunis – Kindergarten Elementor Template Kit
 • Kold – Air Conditioner & HVAC Repair Service Elementor Template Kit
 • CarePress – Pet Care & Veterinary Elementor Template Kit
 • Cryptoxo – Cryptocurrency Blockchain & Bitcoin Elementor Template Kit
 • Ebec – Renovation Elementor Template Kit
 • eShikkha – eLearning Elementor Template Kit
 • Trail – Bike Shop & Bicycle Repair Elementor Template Kit
 • Arsitec – Architecture and Interior Elementor Template Kit
 • Moge – Motorcycle Repair & Service Elementor Template Kit
 • Formosa – Business Consulting Elementor Template Kit
 • ChemicLab – Science Research & Laboratory Elementor Template Kit
 • Cakecane – Cake & Pastry Elementor Template Kit
 • Gilkan – Dermatology & Skin Care Elementor Template Kit
 • Plumbr – Plumbing Services Elementor Template Kit
 • Sanat – Industry Elementor Template Kit
 • Intervin – Real Estate Elementor Template Kit
 • Hairbrosh | Barbershop Elementor Template Kit
 • ItsMyKit – Dark Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Foodkit – Food Ordering & Delivering Elementor Template Kit
 • XYZ – Creative Digital Agency Business WordPress Elementor Template Kit
 • Prokit – Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • Matteo – Corporate Business Elementor Template Kit
 • Sanborn – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • ClickIT – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • Leprechaun – Home Repair Elementor Template Kit
 • Umi – Web Design Agency Elementor Template Kit
 • Coatro – Digital Agency Elementor Template Kit
 • EnvArch – Architecture & Single Property Elementor Template Kit
 • Dunmedic – Medical & Healthcare Elementor Template Kit
 • Coachkit – Life Coach Elementor Template Kit
 • eCare – Elderly & Health Care Elementor Template Kit
 • Prodcase – Product Launch & Showcase Template Kit
 • Tailoress – Tailor Service & Made Elementor Template Kit
 • Cooked – Catering & Restaurant Website Elementor Template Kit
 • Securize – CCTV & Security Elementor Template Kit
 • Eliah – Beauty Salon & Cosmetic Elementor Template Kit
 • Gotech – Online Course Elementor Template Kit
 • Ayoo – Beauty Salon Services Elementor Template Kits
 • Mova – Moving Company Elementor Template Kit
 • Keylin – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Architeca – Architecture Agency & Interior Design Elementor Template Kit
 • Insure – Insurance Business Elementor Template Kit
 • Ngepet – Creative Agency Company Elementor Template Kit
 • Visus – Interior Design & Architecture Elementor Template Kit
 • Dillmill – Organic Food Store Elementor Template Kit
 • Logistix – Transportation Courier & Logistic Company Elementor Template Kit
 • Kintamani – Dog Breeder & Adoption Elementor Template Kit
 • Flowtrist – Flower Boutique & Florist Elementor Template Kit
 • Medicalkit – Health & Clinical Care Elementor Template Kit
 • Kayoo – Wood Company Woocommerce Elementor Template Kit
 • Reh – Agency Elementor Template Kit
 • Rabio – Wedding Event Organizer Elementor Template Kit
 • Safira – Physioterapy Elementor Template Kit
 • Solity | Startup SaaS Elementor Template Kit
 • Fintek – Financial Technology Elementor Template Kit
 • Kreativas – Creative Branding Agency Elementor Template Kit
 • Movack – Moving Company Elementor Template Kit
 • Spatoo – Modern Shoes eCommerce Elementor Template Kit
 • Dancy – Dance School & Studio Elementor Template Kit
 • Fixman – Smartphone & Laptop PC Repair Elementor Kit
 • Artistant – Creative Photography Portfolio Elementor Template Kit
 • Physx — Physiotherapy & Chiropractor Elementor Template Kit
 • Upgreat – Business Service Corporate Elementor Template Kit
 • Alarmax – Security Services & Alarm Installation Elementor Template Kit
 • ChildZilla – Kindergarten & Childcare Elementor Template Kit
 • Kidzena – Kindergarten & Preschool Elementor Template Kit
 • Dryze – Dry Cleaning & Laundry Service Elementor Template Kit
 • Women’s Foundation | Non-Profit WordPress Elementor Template Kit
 • Obe – House Cleaning Business Elementor Template Kits
 • Hostyng – Web Hosting Elementor Template Kit
 • Miju – Conscious Business Elementor Template Kit
 • Suki – Meditation Channel Elementor Template Kit
 • Letterz – Blog Magazine Elementor Template Kit
 • Fang — Halloween Party Elementor Template Kit
 • JUSTICO – Law Firm Elementor Template Kit
 • STARTOR – Agency & Company Elementor Template Kit
 • Vinera – Wine & Vineyard Elementor Template Kit
 • Mediphar – Pharmacy & Medical Elementor Template Kit
 • Eternal – Ecommerce Elementor Template Kit
 • Consulty – Finance Consulting Elementor Template Kit
 • Lifeforce – Insurance Agency Elementor Template Kit
 • Influence Marketing – SEO & Digital Agency Elementor Template Kit
 • PIRUS – Dark Digital Agency Elementor Template Kit
 • INGENISM – Architectural Design Agency Elementor Template Kit
 • Expanet – Broadband & Internet Services Elementor Template Kit
 • Cooper – Plumbing Repair Service & Maintenace Template Kit
 • Earthware — Eco Green Renewable Energy Elementor Template Kit
 • NewsAtlas – News & Magazine Elementor Template Kit
 • Impower – Engineering and Industrial Template Kit
 • LaCroix – Author & Publisher Elementor Template Kit
 • CarCare – Auto Service & Repair Elementor Template Kit
 • Doc’s Garage – Car Repair Services Elementor Template kit
 • Affidavit – Lawyer & Law Firm Elementor Template Kit
 • Digiest – Creative Agency Elementor Kit
 • Ethan – Online Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Serity – CCTV & Security Cameras Elementor Template Kit
 • Lighthouzz – Smart Home & Security Elementor Template Kit
 • UrbanDental – Dentist & Dental Clinic Template Kit
 • Zeal – Recruiting Agency & HR Consultant Elementor Template Kit
 • Siena – Cafe and Coffee Shop Template Kit
 • Fleur – Architecture & Interior Elementor Template Kit
 • Biznise – Business Consulting Elementor Template Kit
 • Interact – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Oren – Creative Business Elementor Template Kit
 • Digitalux – Modern Dark Digital Marketing Agency Template Kit
 • NeuFam – Dog Breeder & Kennel Club Elementor Template Kit
 • Handyman | Builder Plumber & Repair Service Elementor Template Kit
 • Inbusiness – Coaching Business Elementor Template Kit
 • Cypress – Online Learning & Courses ElementorTemplate Kit
 • BlogHer – Influencer Marketing Blog & Shop Elementor Template Kit
 • Influx – Electrician & Electrical Services Template Kit
 • Writica – Content Writing Services Elementor Template Kit
 • Skinera – Dermatology and Skincare Elementor Template Kit
 • Dietine – Diet & Nutrition Health Center Elementor Template Kit
 • Digie | Digital Agency & Advertising Service Elementor Template Kit
 • StoneWorks – Flooring & Home Interior Elementor Template Kit
 • Agendo – Digital Agency & Creative Elementor Template Kit
 • Macello – Business Consulting & Accounting Elementor Template Kit
 • Edukasi – Education & Online Course Elementor Template Kit
 • BXSCO – Business Multipurpose Elementor Template Kit
 • Codesk – Coworking Space Elementor Template Kit
 • WriteKit – Content Writing Services Agency Elementor Template Kit
 • Sinai – SaaS and Web App Template Kit
 • Magiclean – Cleaning Service Elementor Template Kit
 • KRAFTY – Construction & Industry Elementor Template Kit
 • Himalaya – Construction Elementor Template Kit
 • Kulo – Professional Resume Elementor Template Kit
 • Nirmala – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • WeOn – Call Center & Telemarketing Elementor Template Kit
 • Kramic – Pottery & Ceramic Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • Kreatifa – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • WeCare – Hospital And Clinic
 • Bulter – Clean Construction Template Kit
 • Creativa – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Kebun – Garden Service Elementor Template Kit
 • Eginary – Online Education Elementor Template Kit
 • Colson – Bike WooCommerce Elementor Template Kit
 • Carbon – Car Service Elementor Template Kit
 • HostSavvy – Web Hosting Elementor Template Kit
 • BikePro – WooCommerce Elementor Template Kit
 • Josy – Sport & Fitness Elementor Template Kit
 • Kiara – Fashion Elementor Template Kit
 • Furnityn – Interior Design Elementor Kit Template
 • Lokarya – Real Estate Elementor Template Kit
 • Ozilla – Digital Creative Agency Elementor Template Kit
 • Urusin – Business Consulting Elementor Template Kit
 • Allbrite – Painting & Wallpapering Elementor Template Kit
 • Potret – Photography Portfolio Elementor Template Kit
 • Vitech – Technology & IT Solution Elementor Template Kit
 • Castify – Audio Podcast Elementor Template Kit
 • Purina – Spa & Wellness Elementor Template Kit
 • Noka – Cleaning Company Service Template Kit
 • Ozeum – Modern Art Gallery & Museum Elementor Template Kit
 • Adhis – Construction Elementor Template Kit
 • Griya | Real Estate Elementor Template Kit
 • Callisto – SEO & Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Hasto – Cyber Tech Security Service Elementor Template Kit
 • FitGym – Fitness & Gym Elementor Template Kit
 • Dentcare – Dentist & Dental Clinic Elementor Template Kit
 • Deliverra – Food & Grocery Delivery App Elementor Template Kit
 • Dexico – Apartment Rent Elementor Template Kit
 • Fudo – Real Estate Elementor Template Kit
 • Artec – Architecture Elementor Template Kit
 • H-Estate – Real Estate Elementor Template Kit
 • StarTec – Saas Elementor Template Kit
 • Nikicivi – Elegant CV/Resume & Portfolio Elementor Template Kit
 • Rebike – Rent Bike Elementor Template Kit
 • DeFood – Food Delivery Elementor Template Kit
 • RedHelp – Startup Showcase Template Kit
 • FlowPro — Air Conditioning Heating & HVAC Services Elementor Template Kit
 • Greenscapes – Gardening & Landscaping Lawncare Elementor Template Kit
 • Sky&Cloud – Drone Aerial Photography & Videography Elementor Template Kit
 • Tailora – Clothing Alteration & Tailoring Service Elementor Template Kit
 • Trago | Moving Company Elementor Template Kit
 • Midtown – Restaurant Elementor Template Kit
 • Hostic – Web Hosting Company Elementor Template Kit
 • Grizzled – Digital Agency Dark Elementor Template Kit
 • Solicore — Cyber Security Elementor Template Kit
 • Loxsmith — Key & Locksmith Services Elementor Template Kit
 • Edge – Modern Creative Agency Elementor Template Kit
 • Torial – Interior Design Elementor Template Kit
 • Aracelia – Travel Agency Elementor Template Kit
 • Mindtech – IT Solutions & Services Company Elementor Template Kit
 • Oppa – Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • Hammer – Minimal Architecture Elementor Template Kit
 • Nextrecord – Recording & Sound Studio Elementor Template Kit
 • Moverie – Movers & Packers Service Elementor Template Kit
 • Nusapp – SaaS Startup & Business Elementor Template Kit
 • Mediq – Health & Medical Elementor Template Kit
 • Hoteria – Hotel Service Elementor Template Kit
 • Arizon – College & University Elementor Template Kit
 • Carve — Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Anjani – Spa & Beauty Elementor Template Kit
 • Lawnia – Gardener & Landscaping Business Elementor Template Kit
 • Truder – CCTV Security Service Elementor Template Kit
 • Wash & Rinse – Laundry & Dry Cleaning Service Elementor Template Kit
 • Potua – Creative Portfolio & Agency Elementor Template Kit
 • Infinity Fashion – WooCommerce Elementor Template Kit
 • CourseKit – Online e-Learning Elementor Template Kit
 • Meduvid – Medical & Dental Clinic Elementor Template Kit
 • Exobank – Financial Elementor Template Kit
 • Corpo – Corporate Business Elementor Template Kit
 • Kimchi – Asian Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • MediCare – Hospital & Health Service Elementor Template Kit
 • Spacehub – Coworking & Creative Space Elementor Template Kit
 • Loanesty – Loan Company & Banking Elementor Template Kit
 • MasteryKit – Business Coach Elementor Template Kit
 • Mindtech – IT Solutions & Services Company Elementor Template Kit
 • Mazuma – Business Elementor Template Kit
 • Eduti – Education Elementor Template Kit
 • Grain Grower – Agriculture Farm & Farmers Elementor Template Kit
 • Axees – SEO & Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Dentlab Health Medical Elementor Template Kit
 • BeatKit – Music Events Elementor Template Kit
 • Cleniz – Cleaning Services Elementor Template Kit
 • Webina – Business Agency & Startup Elementor Template Kit
 • Mocchato – Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Aroma – Bakery & Cake Elementor Template Kit
 • Fillo – Shoes & Sneakers Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • Zukahost – Domain & Web Hosting Template Kit
 • Zukares – Restaurant & Cafe Food Elementor Template Kit
 • SparxUp – Saas & Startup Elementor Template Kit
 • Rentive – Car Rental & Auto Dealer Elementor Template Kit
 • Marriata – Hotel & Resort Elementor Template Kit
 • Audios – App Showcase Elementor Template Kit
 • Geekfix — Smartphone, Tablet & Computer Repair Elementor Kit
 • Dexnie – Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • Growthy – Growth Hacking & Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Switch – Payment App Elementor Template Kit
 • Inhouse – Modern Design Interior Elementor Template Kit
 • Sanubari – Travel & Tour Agency Elementor Template Kit
 • Teamer – SEO Marketing Elementor Template Kit
 • Goovi – Creative Agency & Digital Marketing Elementor Template Kits
 • Evernet – Broadband & Internet Service Provider Elementor Template Kit
 • Westwood – Golf Club & Course Elementor Template Kit
 • Gnome – Lawn & Garden Care Services Elementor Template Kit
 • Rumma – Furniture Interior Elementor Template Kit
 • Socca – Football Team & Sports Club Elementor Template Kit
 • Vontex – Digital Agency Elementor Template Kit
 • AutoShow – Car Shoowroom & Dealer Elementor Template Kit
 • Relaxa – Yoga Teacher & Studio Elementor Template Kit
 • Sector – Factory Industry & Trading Company Elementor Template Kit
 • Fixn – Handyman & Repair Service Elementor Template Kit
 • Acctual – Accounting Firm Elementor Template Kit
 • Restorja – Restaurant & Food Elementor Template Kit
 • Yanbu – Digital Marketing & SEO Elementor Template Kit
 • Felix – Spa Elementor Template Kit
 • Partiwi – Barbershop Elementor Template Kit
 • UltimateYou – Health Coach Elementor Template Kit
 • HuskyPaws – Dog Breeder Elementor Template Kit
 • Hunian – Real Estate Elementor Template Kit
 • Potopath – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Farmex – Agriculture & Farm Elementor Template Kit
 • Laco – Landscape & Gardening Elementor Template Kit
 • Zooland – Safari & Zoo Elementor Template Kit
 • Safir – Jewelry Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • Memoir – Wedding Event & Party Organizer Elementor Template Kit
 • CustomMade – Customized Jewellery & Goldsmith Elementor Template Kit
 • Techplus – Tech Business Elementor Template Kit
 • Cleansee – Cleaning Service Elementor Template Kit
 • Oyer – Lawyer & Attorney Template Kit
 • Verina – Mental Health Elementor Template Kit
 • Monstra – Esports & Gaming Elementor Template Kit
 • Crispin – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Hoax – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Roofer – Roofing Service & Construction Elementor Template Kit
 • Disho – Grocery Store Elementor Template Kit
 • Writingg – Content Copywriting Services Elementor Template Kit
 • Cryptiva – Cyber Security Services Elementor Template Kit
 • Partiso | Political Party & Candidate Elementor Template Kit
 • Queenlens | Photography & Event Elementor Template Kit
 • Marami – Snack Brand & Bakery Template Kit
 • Beige – Pet Shop Woocommerce Elementor Template Kits
 • Reh – Agency Elementor Template Kit
 • Cornac – Agriculture Elementor Template Kit
 • Kango – Architecture Elementor Template Kits
 • Sipu – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Yogasan – Yoga Studio & Meditation Elementor Template Kit
 • Aseona | SEO Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Jaran – Horse Riding School Elementor Template Kit
 • Fijar – Plumbing Service Elementor Template Kit
 • Med Pets – Template Kit for Elementor
 • Paperino Garage – Mechanic Elementor Template Kit
 • Infiniterent – Car Rental Elementor Template Kit
 • Citala — Swimming Pool Maintenance Company Elementor Template Kit
 • Kidsnify | Daycare Elementor Template Kit
 • Zoeclean – Shoe Cleaning & Shop Template Kit
 • Barsa – SEO & Digital Marketing Agency Template Kit
 • Agenca – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Lafuma | Automotive & Car Rental Elementor Template Kit
 • Cantiq – Beauty Spa Salon Therapy Elementor Template Kit
 • Acco – Blockchain Cryptocurrency & Bitcoin Elementor Template Kit
 • Ventura – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Archodern – Interior & Architecture Elementor Template Kit
 • Automov – Car Repair & Services Elementor Template Kit
 • Xventure – Travel Elementor Template Kit
 • Landon – Tech Company & Startup Elementor Template Kit
 • Grasp – Creative Portfolio & Agency Elementor Template Kit
 • LifeCoach | Mentor & Trainer Template Kit
 • Oxary – News & Magazine Elementor Template Kit
 • Chikapoe – Pet Care & Veterinary Elementor Template Kit
 • Dolan – Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • Kawan – Law Firm Elementor Template Kit
 • Linx – Esport & Gaming Elementor Template Kit
 • Walk&Away – Travel Blog & Tours Elementor Template Kit
 • Avontur – Modern Tour & Travel Elementor Template Kit
 • Mikrospa – Spa & Massage Elementor Template Kit
 • Pixart – Arts & Crafts Exhibition Elementor Template Kit
 • Lillia – Beauty & Skincare Elementor Template Kit
 • D’Shiner Creative Studio & Digital Agency Elementor Template Kit
 • Mebadink – Tattoo & Piercing Studio Elementor Template Kit
 • Mybags – Modern Commerce Elementor Template Kit
 • Restate – Construction Builder Elementor Template Kit
 • Onestudio – Photographer Agency Service Elementor Template Kit
 • Nala – Beauty & Spa Template Kit
 • Rome – Modern Interior Elementor Template Kit
 • Medisa – Medical Elementor Template Kit
 • Qreato – Modern Branding & Creative Agency Elementor Kit
 • JC – CV Resume Elementor Template Kit
 • Teko – Creative Agency Template Kit
 • Dentes – Medical Elementor Template Kit
 • Gymmy | Sport & Fitness Elementor Template Kit
 • Clino – Cleaning Business Elementor Template Kit
 • Orange CV/Creative Portfolio Elementor Template Kits
 • FreshApp – Startup & Showcase Elementor Template Kit
 • Arista – Multipurpose Business Elementor Template Kit
 • Arai | Interior & Furniture Elementor Template kit
 • Agenray | Gym Elementor Template Kit
 • Valensia | Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Aspien – Business Connecting Elementor Template Kit
 • Memento – Photography & Blog Elementor Template Kit
 • Vissio – Business Elementor Template Kit
 • Sputnik – Social Media Marketing Elementor Template Kit
 • Fashable – Stylist eCommerce Elementor Template Kit
 • Medilab – Healthcare & Clinical Laboratory Elementor Template Kit
 • Skye – Modern Blog Elementor Template Kit
 • Cleanary – Cleaning Service Company Elementor Template Kit
 • Abble – Online Learning & Education Elementor Kit
 • CookBlog – Food & Personal Blog Elementor Template Kit
 • Fashable – Stylist eCommerce Elementor Template Kit
 • Sputnik – Social Media Marketing Elementor Template Kit
 • Novine – Food Recipe Blog & Magazine Template Kit
 • Pharmavo – Medical Supplies eCommerce Elementor Template Kit
 • Medilab – Healthcare & Clinical Laboratory Elementor Template Kit
 • Senses – Beauty Spa Salon Elementor Template Kit
 • Konsultan Kit – Consulting Business Elementor Template Kit
 • Levi – Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Saxxy – Music Band & Musician Elementor Template Kit
 • Cyberguard – Cyber Security Elementor Template Kit
 • Fresh – Life Coach Elementor Template Kit
 • Sabertooth – Business Service Elementor Template Kit
 • Knight – e-Sports Elementor Template Kit
 • Humanite – Charity & Donation Elementor Template Kit
 • Olivia & Co – Perfume & Fragrance WooCommerce Template Kit
 • Ninja – Esports & Gaming Elementor Template Kit
 • Marketin – Business Startup & Agency Elementor Template Kit
 • Edison – Online Education Elementor Template Kit
 • Mobel Looks – Furniture Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • iZPAY – Mobile App & Fintech Startup Elementor Template Kit
 • Gaveall – Charity Elementor Template Kit
 • Weddon – Wedding Event Invitation Elementor Template Kit
 • Lollipop – Kids & Baby Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • iTalk – Event & Conference Elementor Template Kit
 • Uzino | Startup App Elementor Template Kit
 • Jetrans – Logistics & Transportation Elementor Template Kit
 • AutoTrics – Car Repair & Auto Service Elementor Template Kit
 • Furnitra – Modern eCommerce Elementor Template Kit
 • Extreme – Running Sports Shoes & Clothes Elementor Template Kit
 • Xarris – SaaS & Startup Elementor Template Kit
 • Vakum – Cleaning Service Elementor Template Kit
 • Reach – Digital Agency & Creative Elementor Template Kit
 • Shino – Real Estate Elementor Template Kit
 • Alleat – Restaurant Elementor Template Kit
 • Denaya – Business Agency Elementor Template Kit
 • Astonia – Business Consulting Elementor Template Kit
 • Elysian – 3D Style SEO Agency Elementor Template Kit
 • Erudite – Education & Online Course Elementor Template Kit
 • Archo – Architecture & Interior Elementor Template Kits
 • Kate & Steve – Wedding Invitation Elementor Template Kit
 • Quantex – Software Startup & SaaS Elementor Template Kit
 • Riverflow – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Tvam – Construction Elementor Template Kit
 • Nablus – Organic Food & Agriculture Template Kit
 • Preemptive – Business & Finance Elementor Template Kit
 • Farren – CV/Resume Elementor Template Kit
 • Xsapp – SAAS Company Elementor Template Kit
 • TraveX – Travel & Tour Agency Template Kit
 • Raint – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Hombi – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Medicate – Health & Medical Elementor Template Kit
 • Creatifull – Creative Agency Elementor Template Kit
 • HomeShine – Cleaning & Laundry Elementor Template Kit
 • Hombi – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Medicate – Health & Medical Elementor Template Kit
 • Creatifull – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Raint – Digital Agency Elementor Template Kit
 • TraveX – Travel & Tour Agency Template Kit
 • Xsapp – SAAS Company Elementor Template Kit
 • Farren – CV/Resume Elementor Template Kit
 • Preemptive – Business & Finance Elementor Template Kit
 • Edukit – Education Elementor Template Kit
 • Miso – Minimal Portfolio Elementor Template Kit
 • Nixa – Business & Services Elementor Template Kit
 • Bristol – Food Delivery & Catering Elementor Template Kit
 • Bilis – Agency Landing Page Elementor Block Kit
 • Financerr – Business & Finance Template Kit
 • Skape – Digital Agency Business Elementor Template Kit
 • Workity- Creative Business Elementor Template kit
 • Kaywo – Furniture Services Elementor Template Kit
 • Brandon & Clara – Wedding Event Invitation Elementor Template Kit
 • Adopt – Adoption Service & Charity Elementor Template Kit
 • Mapan – Digital Marketing Template Kits
 • Lezzatos | Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • GrozPastry – Bakery Elementor Template Kit
 • Ccoach – Business Coach Elementor Template Kit
 • Assasin – eSport Elementor Template Kit
 • Cakecrumbs – Bakery Elementor Template kit
 • Sanat – Industry Elementor Template Kit
 • Genion – Creative & Design Elementor Template Kit
 • Yogakit – Yoga & Meditation Elementor Template Kit
 • Autokar – Auto Care Elementor Template Kit
 • Softo – Template Kit for IT Solutions and Services Company
 • Byra – Hotel & Resort Elementor Template Kit
 • Anoroc – Coronavirus Awareness Elementor Template Kit
 • Trotol – Renovation Elementor Template Kit
 • AHENCY – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • Thousand Sunny – Travel Elementor Kit
 • Ivent – Event & Conference Template Kit
 • Creativic – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Dahlia – Beauty Business Elementor Template Kit
 • Furnatur – Furniture eCommerce Template Kit
 • Aho – Agency & Business Elementor Template Kit
 • Briel – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Carjo – Car Services & Repair Elementor Template Kit
 • Startio – Saas & Digital Agency Elementor Template Kit
 • Renovirta – Plumbing & Repair Elementor Template Kit
 • Burgos – Street Food Elementor Template Kit
 • DirtyWash – Dry Cleaning & Laundry Service Elementor Template Kit
 • Growceries – Food & Grocery Store Elementor Template Kit
 • SMAgency – SEO Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Ewa – Beauty & Spa Salon Elementor Template Kit
 • Slamat – Pandemic Awareness Website Template Kit
 • Dailer – Startup Elementor Template Kit
 • Agrinice – Agriculture and Organic Food Elementor Template Kit
 • Agetha – Creative Portfolio Template Kit
 • Constkit – Construction and Industrial Elementor Template
 • Saku – Business Agency Elementor Template Kit
 • None – Stylish Fashion Template Kit
 • Hotte – Take Away Food Elementor Template Kit
 • FrontSix – Creative Photography Template Kit
 • Dentino – Dental Clinic Template Kit
 • Whoop – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Greeny – Interior Elementor Template Kit
 • Brailon – Multipurpose Elementor Template Kit
 • Gloas — Coach, Speaker & Trainer Template Kit for Elementor
 • Bakekit – Cake Elementor Template Kit
 • Dustri – Factory & Industrial Template Kit
 • Bubup – Kids Store & Baby Shop Elementor Template Kit
 • Hosty – Hosting Services Elementor Template Kit
 • Dreative | Agency Elementor Template Kit
 • Allfresh – Grocery Store Elementor Template Kit
 • CaYo – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Dexor – Furniture and Decor Shop Elementor Template Kit
 • Unleash – Life Coach Elementor Template Kit
 • DevBox – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • Lovedy – Wedding Elementor Template Kit
 • Maser – Web Design Agency Elementor Template Kit
 • Ponya – Social Media Agency Elementor Template Kit
 • Travely – Travel Blog Elementor Template Kit
 • Subsco – Construction Elementor Template Kit
 • OrgaKit – Organic Farm Elementor Template Kit
 • Pixelate – Portfolio & Photography Elementor Template Kit
 • AlphaColor – Design & Printing Elementor Template Kit
 • GoldenArch – Real Estate Elementor Template Kit
 • FrontThree – Creative Studio Elementor Template Kit
 • FrontFour – Creative Photography Elementor Template Kit
 • Disency | Agency Elementor Template Kit
 • Travosca – Travel Elementor Template Kit
 • Dentica – Dental Clinic Elementor Template Kit
 • Reparo – Car Service Elementor Template Kit
 • Tordio – Portfolio Digital Agency Template Kit
 • Craftso – Crafting Elementor Template Kit
 • Sealosca – Sea Adventure Travel Template Kit
 • Tomahawk – Online Courses Template Kit
 • Tutoria – Education & Online Courses Elementor Template Kit
 • CETUS – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Vine Gloss – Wine Shop & Vineyard Template Kit
 • Darmali – Construction Template Kit
 • AppRaxx – App Landing Page Elementor Template Kit
 • Neema – Business Coach Elementor Template Kit
 • Qurux – Dermatology and Skin Care Template Kit
 • Pangke – Barbershop Elementor Template Kit
 • Duha – Engineering & Industrial Elementor Template Kit
 • Partiez – Kids Party Planner Elementor Template Kit
 • Digim – SEO & Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Baek – Bicycle Repair and Service Elementor Template Kit
 • Roomah – Real Estate Agent Elementor Template Kit
 • Marielle – Cosmetics and Beauty Shop Elementor Template Kits
 • BizGUE – Business Elementor Template Kit
 • Getstall – Grocery Store Elementor Template Kit
 • Medikor – Medical Healthcare Elementor Template Kit
 • Getstall – Grocery Store Elementor Template Kit
 • TechUp – Technology IT Solutions & Services Elementor Template Kits
 • Wiras – Covid-19 Health Elementor Template Kit
 • Rinjani – Template Kit for Illustrator and Designer
 • MIH – Personal Portfolio & Resume Template Kit
 • Food Delivery – Local Business
 • FrontTwo – Creative Studio Elementor Template Kit
 • SYNTRA – SEO & Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Learnex – Distance Education & Learning Courses Elementor Template Kit
 • Educator – Online University & Courses Elementor Template Kit
 • Farmino – Organic Food Elementor Template Kit
 • InsureKit – Insurance Template Kits
 • LearnKit – e-Learning Elementor Template Kit
 • Billio – Engineering Service Template Kit
 • Thomas – CVPortfolio Elementor Template Kit
 • Megan – Hotel Booking Template Kit
 • Menica – Wedding Elementor Template Kit
 • bizNext – Corporate Business Template Kit
 • Comed – Comedian elementor Template Kit
 • Semeru – Furniture Store Elementor Template Kit
 • Alasia – Model Agency Elementor Template Kit
 • Doctor on Demand – Online Consultations Elementor Template Kit
 • Proto – Photographer Portfolio Template Kit
 • Tailwag – Dog Breeder & Adoption Template Kit
 • Byson – Fitness & Gym Elementor Template Kit
 • Saasio – Saas & Startup Elementor Templates
 • Robbie & Magie – Wedding Event Invitation Elementor Template Kit
 • RareRadio – Music & Streaming Elementor Template Kit
 • Sheipa – Spa & Beauty Elementor Template Kit
 • Enkel – Furniture Company Template Kit
 • Atra – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Kelud – Real Estate Template Kit
 • Dement – Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Kargo – Delivery & Storage Elementor Template Kit
 • CarRepair – Local Business Elementor Template Kit
 • Clientcy | Business & Startup Elementor Template Kit
 • Shelly – School Template Kit for Elementor
 • Koad – Restaurant & Bistro Elementor Template Kits
 • Solicians – Attorney Law Firm Elementor Template Kit
 • Manice – Business Template Kit
 • Yogger – Meditation and Yoga Elementor Template Kit
 • Cleanco – Cleaning Service Company Template Kit
 • PsycheKit – Psychologist & Hypnotherapy Elementor Template Kit
 • Gazek – Agency Portfolio Elementor Template Kit
 • eApp – Landing Page Elementor Template Kit
 • Gild – Agency Elementor Template Kit
 • Drago – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • Raung – Dark Style Business Elementor Template Kit
 • Archo – Architecture & Interior Elementor Template Kits
 • Veco – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Redial – Corporate & Business Elementor Template Kit
 • Quwa – CV Resume Elementor Template Kit
 • Warzon – Esport Elementor Template Kit
 • Blackink – Tattoo Studio Elementor Template Kit
 • Matar – Mental Health Therapy Elementor Template Kit
 • Gaco – Landscape & Gardening Elementor Template Kit
 • Techiz | Business & Startup Elementor Template Kit
 • Merapi – Mobile App & Technology Elementor Template Kit
 • Cooper Studio Elementor Template Kit
 • Silp – Real Estate & Architecture Elementor Template Kit
 • Vixus – Business Startup Elementor Template Kit
 • Rhodos – Business Portfolio Elementor Blocks & Template Kit
 • Bromo – Interior Design Portfolio Template Kit
 • Fiscale | Business & Services Elementor Template Kit
 • BizKit – Multipurpose Business Template Kit
 • Apper – App SaaS Elementor Template Kit
 • Dronix – SaaS & Startup Elementor Template Kit
 • Sassoft | AppKit Elementor Template Kit
 • Haya – App Elementor Template Kit
 • Delicio – Restaurant Elementor Template Kit
 • Kube – Music Elementor Template Kit
 • Elipso – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Kodai – Asian Restaurant Elementor Template Kit
 • ZOI – Construction Elementor Template Kit
 • Vagabonds – Travel Blog Elementor Template Kit
 • SafetyKit – Pandemic Prevention & Awareness Elementor Template Kit
 • Aman — Multipurpose Elementor Template Kit
 • Black Cafe – Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • Learnera | e-Learning Elementor Template Kit
 • Fooditi | Restaurant and Cafe Elementor Template Kit
 • Arton – Beauty & Spa Salon Elementor Template Kit
 • Memoreel – Photography Elementor Template Kit
 • Trawell – Travel Blog Elementor Template Kit
 • Gontli – Interior Multipurpose Elementor Template Kit
 • EdSchool – Education Elementor Template Kit
 • Luxury – Hotel & Resorts Elementor Template Kit
 • Helpnest – Charity Elementor Template Kit
 • SanFair – Blog Magazine Elementor Template Kit
 • Mreiqo – Insurance Elementor Template Kits
 • AppLanding – Mobile App Elementor Template Kit
 • Tozee – Construction Elementor Template Kit
 • Repair Shop – Elementor Template Kit
 • Petto – Vetenary Pet Clinic Elementor Template Kit
 • Esportize | eSports Elementor Template Kit
 • Medicale | Medical & Health Elementor Template Kit
 • Lure – Modern Dermatology Elementor Template Kit
 • Drone Media – Aerial Photography & Videography Elementor Template Kit
 • Rumble – Boxing, MMA & Fighting Elementor Template Kit
 • Great Lotus – Buddhist Temple Elementor Template Kit
 • Obra – Kids Education & School Elementor Template Kit
 • Lumina – Creatives & Business Elementor Template Kit
 • Purekit – Creatives & Business Elementor Template Kit
 • Teqno – Technology Elementor Template Kit
 • NGOO – Non-profit Charity Elementor Template Kit
 • Erup – Business Elementor Template Kit
 • LMES – Education Elementor Template Kit
 • Nivos – Software Company Elementor Template Kit
 • Coffesse | Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Shoppix – Luxury & Jewellery Shop Elementor Template Kit
 • Waves – Startup Agency Elementor Template Kit
 • Publibox – Blog, News & Magazine Elementor Template Kit
 • Burto – Saas & Digital Agency Elementor Template Kit
 • Jewella – Jewelry Elementor Template Kit
 • Dewok – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Careerster – CV/Resume Elementor Templates
 • SoftUp – Saas & Startup Elementor Template Kit
 • Lawyere – Legal & Attorney Elementor Template Kit
 • Therapia – Psychologist & Hypnotherapy Elementor Template Kit
 • Asaya – Yoga & Meditation Elementor Template Kit
 • Courso – Online University & Courses Elementor Template Kit
 • CrossGym – Gym & Fitness Elementor Template Kit
 • Foodo – Fast Food & Pizza Elementor Template Kit
 • veApp – Mobile Startup Elementor Template Kit
 • Eventico – Event & Conference Elementor Template Kit
 • Koffe – Cafe & Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Loco Restaurant – Elementor Template Kit
 • Oxygon – Healthcare Medical Clinic Elementor Template Kit
 • Formula – Software & App Landing Elementor Template Kit
 • Expressoo – Online Food Delivery Elementor Template Kit
 • Baha – Apps Landing Elementor Template Kit
 • MEDO – Medical Delivery Startup Elementor Template Kit
 • ORFA – Organic Farm Products Elementor Template Kit
 • COWO – Coworking Elementor Template Kit
 • Couples – Wedding Planner Elementor Template Kit
 • Legale – Lawyer & Law Firm Elementor Template Kit
 • Pizzeria Trattoria – Italian Restaurant Elementor Template Kit
 • Burger Food Truck – Popup Restaurant Elementor Template Kit
 • Wasat — Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Alcor — Dark Real Estate Elementor Template Kit
 • Dribo — Cleaning Company Elementor Template Kit
 • Dentalika — Dental Clinic & Medical Health Elementor Template Kit
 • DMA – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • ArchBuro – Architecture Bureau Elementor Template Kit
 • Cleaning – Small Business Elementor Template Kit
 • CoSpace Coworking – Modern Workspace Elementor Template Kit
 • SaaSy – SaaS & App Landing Page Template Kit
 • KickStart – Creative Digital Business Elementor Template Kit
 • Skape – Creative Multipurpose Digital Agency Business & Portfolio Elementor Template Kit
 • XYZ – Creative Digital Agency Business Elementor Template Kit
 • Arial – Architecture, Construction & Real Estate Elementor Template Kit
 • Renovar – Construction Elementor Template Kit
 • Ristoly – Restaurant Elementor Template Kit
 • Denton – Dentist Elementor Template Kit
 • Ukila – Lawyer & Attorney Elementor Template Kit
 • Automota – Car Repair Services Elementor Template Kit
 • Royal Limo – Limousine Rent Services Elementor Template Kit
 • Animal Sanctuary – Non-Profit Elementor Template Kit
 • Planty – Cafe & Restaurant Elementor Template Kit
 • Naturely – Natural Cosmetics & Beauty Elementor Template Kit
 • FLO – Creative Portfolio & Resume Elementor Template Kit
 • ARI – Agency Elementor Template Kit
 • Mont – Agency Elementor Template Kit
 • Svay – Personal Elementor Template Kit
 • Mig – Law & Attorney Elementor Template Kit
 • Poro – Photography Elementor Template Kit
 • Coliv – Restaurant Elementor Template Kit
 • CK – Lawyer Elementor Template Kit
 • Med Pets – Elementor Template Kit
 • Hando – Corporate & Portfolio Elementor Template Kit
 • Eis – Ice Cream Shop Elementor Template Kit
 • Ash – Carpenter Elementor Template Kit
 • Lightwire – Construction And Industry Elementor Kit
 • Sheet – Modern Accounting Firm Elementor Template Kit
 • Chief – Modern Barbershop Elementor Template Kit
 • Space – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Go Estate – Real Estate Elementor Template Kit
 • Broom – Cleaning Company Elementor Template Kit
 • Meety – Conference & Meetup Elementor Template Kit
 • GoFoodie – A Premium Elementor Template Kit
 • Reformoa – Architecture & Interior Design Elementor Template Kit
 • eFlorist – Flower Boutique & Decoration Elementor Template Kit
 • Cafe No.1 – Cafe & Restaurant Elementor Template Kit
 • Starcom – Saas & Startup Elementor Template Kit
 • Saascom – Digital Marketing & SEO Agency Elementor Template Kit
 • Petro – Industrial Elementor Template Kit
 • Fintec – Finance, Business Company Elementor Template Kit
 • Fotro – Food & Restaurant Elementor Template Kit
 • Evtro – Conference Elementor Template Kit
 • WeCreative – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Mashura – Portfolio Elementor Template Kit
 • Statum – Business & Agency Elementor Template Kit
 • Takei – News & Magazine Elementor Template Kit
 • Blabber – Modern Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • LAWE – Lawyer and Attorney Elementor Template Kit
 • Transco – Business Elementor Template Kit
 • Cakeryshop – Bakery Business Elementor Template Kit
 • Doris – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Coachie – Life Coach Elementor Template Kit
 • Fitx – Fitness & Gym Elementor Template Kit
 • Knox – Technology & Apps Elementor Template Kit
 • Kids – Kindergarten & Child Care Elementor Template Kit
 • Finess – Fitness Elementor Template Kit
 • Translang – Language Courses & Translation Services Elementor Template Kit
 • Diamonic | Jewellery Elementor Template Kit
 • DashBag | Bags Shop Elementor Template Kit
 • Novely | Book Elementor Template Kit
 • Agenture | Agency Elementor Template Kit
 • Bresto | Restaurant Elementor Template Kit
 • Touraza | Tour Elementor Template Kit
 • Finterior | Interior Elementor Template Kit
 • Ovolio – Creative Elementor Template Kit
 • Bookup | Book Elementor Template Kit
 • Stylishion | Fashion Elementor Template Kit
 • WoodArt – Artisan Elementor Template Kit
 • Bikeo – Cycling Elementor Template Kit
 • Manan – Interior Designer Elementor Template Kit
 • Khubi – Dermatologist & Skin Care Elementor Template Kit
 • Jagga – Real Estate Elementor Template Kit
 • Uplift – Charity Elementor Template Kit
 • Retrave | Travel Elementor Template Kit
 • Sweeding – Bridal Elementor Template Kit
 • Architude | Architecture Elementor Template Kit
 • Startery | Business & Startup Elementor Template Kit
 • Clevent | Event Elementor Template Kit
 • Coursly | Offline Course Elementor Template Kit
 • Portfoliode | Portfolio Elementor Template Kit
 • Startly – Startups, SaaS & Software Elementor Template Kit
 • FinCorp – Insurance & Marketing Elementor Template Kit
 • Impacto Patronus – Petitions & Social Activism Elementor Template Kit
 • Holy – Church & Charity Elementor Template Kit
 • Quanzo – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Katelyn – Modern Blog Elementor Template Kit
 • Especio – Food Blog Elementor Template Kit
 • Revirta – Virtual Assistant Business Elementor Template Kit
 • Judy – Beauty Salon Elementor Template Kit
 • Morgan & Finch – Law Elementor Template Kit
 • Balton – Construction & Architecture Elementor Template Kit
 • Kaleo – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Faber – Elementor Template Kit For Tech Company
 • Encore – Multi-purpose Business Elementor Template Kit
 • Grade – Engineering & Industrial Elementor Template Kit
 • Hostplus – Hosting Services Elementor Template Kit
 • Menzone – Modern eCommerce Elementor Template Kit
 • Porta – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Thyme – Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • Medici – Hospital & Health Services Elementor Template Kit – 26195659
 • Justcoffee – Cafe and Coffee Elementor Template Kit – 26375417
 • Gymsite – Gym Elementor Template Kit – 26054198
 • Mendoz – Hotel & Travel Elementor Template Kit – 26187292
 • Pumpman – Plumbing Service Elementor Template Kit – 26272569
 • Venexy – Lawyer Elementor Template Kit – 26070516
 • Eduliv – Education Elementor Template Kit – 26308223
 • FabPhoto – Photography and Portfolio Elementor Template Kit – 2638057
 • FinCap – Finance Elementor Template Kit – 25869852
 • PetCare – Pet Boarding and Care Centre Elementor Template Kit – 25888025
 • Fit Point – Gym & Fitness Elementor Template Kit – 26009664
 • WeTravel – Travel and Tourism Elementor Template Kit – 26283635
 • Medyplus – Medical, Clinic Elementor Template Kit – 26327075
 • Gymax – Gym, Fitness Elementor Template Kit – 25855998
 • Carhub – Auto Services Elementor Template Kit – 26300704
 • Eko – Environment & Ecology Elementor Template Kit – 26126348
 • Artsy – Tattoo Studio Elementor Template Kit – 26412842
 • Helion – Creative Portfolio Elementor Template Kit – 25909353
 • Jacqueline – Spa & Massage Salon Elementor Template Kit – 26203295
 • Dentario – Dentist & Medical Elementor Template Kit – 26311805
 • Vihara – Ashram & Oriental Buddhist Temple Elementor Template Kit – 26397789
 • TravelKit – Journal & Blog Elementor Template Kit – 26138379
 • Food & Nutrition Elementor Template Kit – 25980836
 • The Clinic – Health & Medical Elementor Template Kit – 26301524
 • The Restaurant – Elementor Template Kit – 26343247
 • eTutor – Education & Online Course Elementor Template Kit – 26316076
 • Medisale – Medical Shop Elementor Template Kit – 25904680
 • Indev – Portfolio Elementor Template Kit For Developer – 26143449
 • Serving – Service & Business Elementor Template Kit – 26423459
 • OrangeBee – Agency Elementor Template Kit – 25854542
 • Envy – Elementor Template Kit News Magazine – 25926975
 • Coax – Agency And Personal About Us Elementor Template Kit – 25900196
 • Appy – Sales & Landing PageElementor Template Kit – 26283238
 • Stractura – Construction Elementor Template Kit – 25852185
 • Dinery | Restaurant Elementor Template Kit – 26126769
 • MedikAid | Medical Healthcare Elementor Template Kit – 26320677
 • Banshee – News & Magazine WordPress Elementor Template Kit – 26337212
 • Donche – News & Magazine Elementor Template Kit – 26302249
 • Consults – Business Elementor Template Kit – 25860973
 • Constructio – Architecture & Construction Elementor Template Kit – 25860560
 • TravelTour – Travel & Booking Elementor Template Kit – 26133788
 • Nicdark Hotel Booking – Elementor Template Kit – 25997014
 • NextApp – App Landing Page Elementor Template Kit – 26303219
 • Eventer – Meetup & Conference Elementor Template Kit – 26394740
 • MediKit – Medical Elementor Template Kit – 26115049
 • FoodKit – Restaurant Elementor Template Kit – 26028833
 • Saras – Wine Elementor Template Kit – 26423554
 • Villenoir – Wine Elementor Template Kit – 26169934
 • Confence – Event & Conference Elementor Template Kit – 25954528
 • Ukil – Law Firm Elementor Template Kit – 25869783
 • Techcom – Consulting Elementor Template Kit – 25933062
 • Selio – Real Estate Directory Elementor Template Kit – 25862560
 • Silion – Digital Marketing Elementor Template Kit – 25971635
 • TopClass – Business & Agency Elementor Template Kit – 26003980
 • FrontOne – Creative Photography Elementor Template Kit – 25973742
 • Himara – Hotel Elementor Template Kit – 26058964
 • Coastal Travel and Surf Grunge Elementor Template Kit – 25865555
 • Spring Watercolor and Floral Elementor Template Kit – 25853973
 • Boho Babe – Elementor Template Kit – 25867495
 • Childhood Kids Child Care Center Elementor Template Kit – 25908361
 • Festival Events – Elementor Template Kit – 26094698
 • Home School – Elementor Template Kit – 26279945
 • Wellness – Elementor Template Kit – 26325114
 • Refresh – Women in Business Elementor Template Kit – 26350988

Tạm ngừng download trọn bộ NEW Elementor Template Kits, vui lòng comment bản template kits bạn cần + mã code sau cùng URL link author admin sẽ share quyền download qua mail trong comment (chỉ gửi y/c template nằm trong list phía trên)

Elementor Template Kits Themeforest

Hướng dẫn lấy pass download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

 • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy password download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .site như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
 • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .site suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

446 bình luận
 1. Vũ Anh Khoa đã bình luận

  eShikkha – eLearning Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 2. Tobias đã bình luận

  Mình xin temp này với ạ, cám ơn ad
  Coffeeine – Coffee Shop & Cafe Elementor Template Kit
  Siena – Cafe and Coffee Shop Template Kit
  Mocchato – Coffee Shop Elementor Template Kit
  Valensia | Coffee Shop Elementor Template Kit
  Dement – Coffee Shop Elementor Template Kit
  Coffesse | Coffee Shop Elementor Template Kit
  Koffe – Cafe & Coffee Shop Elementor Template Kit
  Justcoffee – Cafe and Coffee Elementor Template Kit – 26375417

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   vui lòng ko spam nhé, ad sẽ gửi cho bạn sau khi cập nhật toàn bộ tài nguyên trên blog. Việc spam sẽ dẫn đến cmt của bạn sẽ được đưa tự động vào mục spam và sẽ tự xóa sau 24h nên sẽ miss ngay

  2. HoTroWordpress đã bình luận
 3. Nguyen Tu đã bình luận

  Phiền ad cập nhật giúp em bản mới nhất Elementor Pro 3.3.3 ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   sắp có link rồi nhé. Ctrl + f5 lại nè

   1. Nguyen Tu đã bình luận

    cập nhật xong lại có bản 3.3.4 😀

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Ctrl + f5 lại nhé bản mới nhất lên rồi chắc bạn dính cache á

     1. Nguyen Tu đã bình luận

      tks ad

 4. Dương đã bình luận

  Hi admin. mình đang cần mẫu này để xây dựng trang web của mình
  1. Poro – Photography Elementor Template Kit
  2. Aeropict – Drone Aerial Photography & Videography Elementor Template Kit
  3. Auzora – Drone Aerial Photography Elementor Template Kit
  4. Artistant – Creative Photography Portfolio Elementor Template Kit
  5. Potret – Photography Portfolio Elementor Template Kit
  Thanks! admin có những chia sẻ tuyệt vời

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Do số lượng cmt lớn, spam rất nhiều nên chỉ gửi y/c 1 lần ko spam nhé
   Link Download: Elementor_Template_kits_8137.zip

   1. Dương đã bình luận

    thanks admin

 5. Abc đã bình luận

  Sai mật khẩu admin ơi, nhập cả 2 đều sai

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn tải plugin elementor hay là template kits. Plugin ko có sai pass

   1. abc đã bình luận

    Mình tải elementor

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     đúng nhé sử dụng pass đầu tiên ******siTe là được

     1. Abc đã bình luận
     2. HoTroWordpress đã bình luận

      Đã hỏi là đang tải plugin hay template kits thì nói là plugin. Template kits tạm khóa vô thời hạn vì lý do lạm dụng. Bạn cần Template kits nào thì để là tên ad sẽ gửi link riêng nhé

 6. Minh đã bình luận

  Hi Admin,
  cho mình xin :
  Eliah – Beauty Salon & Cosmetic Elementor Template Kit
  Ewa – Beauty & Spa Salon Elementor Template Kit
  Cám ơn Admin ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   xem bình luận dưới nha. Sau để 1 tên gửi thôi spam quá ad ko quản lý dc. 1 ngày lượng spam lớn lắm

 7. Hoang Hung đã bình luận

  Hi bạn, cho mình xin các Template sau nhé ạ. :
  Space – Beauty Salon Elementor Template Kit
  Eliah – Beauty Salon & Cosmetic Elementor Template Kit
  Ayoo – Beauty Salon Services Elementor Template Kits
  Cantiq – Beauty Spa Salon Therapy Elementor Template Kit
  Ewa – Beauty & Spa Salon Elementor Template Kit
  Cám ơn bạn ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.