EventOn v2.8.9 NULLED (+addons) – WordPress Event Calendar Plugin

0

EventOn là plugin lịch sự kiện WordPress. Plugin có thể được cấu hình để hiển thị các sự kiện dưới dạng lịch lưới tối thiểu. EventOn đi kèm với trình tạo mã ngắn(shortcodes) tương tác giúp đơn giản hóa cài đặt lịch.

EventOn Plugin được tích hợp hơn 200 tính năng hữu ích như các sự kiện lặp lại có thể tùy chỉnh cao, nhiều hình ảnh sự kiện, địa điểm tổ chức sự kiện và các tính năng nâng cao như nhiều loại dữ liệu và các sự kiện tương ứng với ngôn ngữ, v.v.

Demo: https://codecanyon.net/search/1211017

 • Tính năng nổi bật EventON – WordPress Event Calendar Plugin

Tính năng EventON - WordPress Event Calendar Plugin

 • Hỗ trợ các sự kiện đơn và nhiều ngày
 • Tạo sự kiện trong một ngày
 • Tạo sự kiện mà không có ngày kết thúc hoặc thời gian
 • Tạo sự kiện cả ngày
 • Sự kiện trùng lặp trong wp-admin
 • Loại trừ một số sự kiện từ lịch
 • Sự kiện kéo dài cho đến khi kết thúc trong khi ẩn thời gian kết thúc
 • Đặt hình ảnh vị trí sự kiện
 • Đặt vị trí theo kinh độ vĩ độ
 • Lưu địa điểm và sử dụng lại chúng cho các sự kiện
 • Đặt thông tin liên hệ của người tổ chức sự kiện
 • Lưu tổ chức sự kiện để sử dụng lại trong các sự kiện
 • Tìm hiểu thêm về hỗ trợ liên kết sự kiện
 • Nhiều tùy chọn khác nhau về cách người dùng có thể tương tác với sự kiện
 • Sử dụng định dạng ngày và giờ phổ biến thông qua trang web của bạn
 • Schema SEO hỗ trợ nội dung cho các sự kiện lịch
 • Khả năng tự động lưu trữ các sự kiện trong quá khứ
 • Dễ dàng thêm các kiểu CSS tùy chỉnh thông qua Cài đặt eventON
 • Tùy chỉnh định dạng tháng / năm
 • Tùy chỉnh định dạng ngày và giờ
 • Khả năng thiết lập lại giao diện lịch để mặc định dễ dàng
 • Khả năng mở eventCards khi tải
 • Hiển thị danh sách các sự kiện sắp tới theo tháng
 • Đặt trước thứ tự lịch sự kiện ASC / DESC
 • Hiển thị các sự kiện nổi bật trên các sự kiện khác trong lịch
 • Chỉ hiển thị lịch với các sự kiện nổi bật
 • Tạo lịch với hình ảnh nổi bật trong danh sách
 • Hiển thị lịch cho một số tháng cố định
 • Khả năng thiết lập mở eventCard để hoạt động theo phong cách accordion
 • Hỗ trợ RTL – (văn bản từ phải sang trái)
 • Hiển thị số lượng giới hạn của các sự kiện mỗi tháng trên lịch
 • Các sự kiện được phân loại dựa trên các nguyên tắc phân loại tùy chỉnh
 • Tạo lịch chỉ với các sự kiện từ các loại sự kiện nhất định
 • Hoàn toàn tùy chỉnh tất cả dữ liệu trên các hàng sự kiện trong lịch
 • Tùy chỉnh google maps các tính năng tương tác như cuộn chuột, thu phóng, v.v.
 • AJAX điều hướng trơn tru hàng tháng
 • Thêm lịch vào chủ đề của bạn thông qua shortcode hoặc thẻ mẫu PHP
 • PayPal tích hợp để chấp nhận thanh toán cho các sự kiện
 • Hỗ trợ văn bản ngôn ngữ tùy chỉnh và bao gồm tệp POT để tùy chỉnh thêm
 • Đặt sự kiện để hiển thị theo thứ tự ngẫu nhiên
 • Chỉ hiển thị sự kiện cho người dùng đăng nhập
 • Email cá nhân để nhận thanh toán qua paypal mỗi sự kiện
 • Làm cho các trường tùy chỉnh nhất định chỉ hiển thị cho quản trị viên hoặc người dùng đăng nhập
 • Ưu tiên các sự kiện kéo dài cả tháng và năm trên các sự kiện khác
 • Thêm nhiều hình ảnh vào một sự kiện
 • Chẩn đoán và môi trường EventON thông qua cài đặt
 • Tự động thiết lập các sự kiện trong quá khứ là hoàn thành
 • Địa điểm sự kiện ảo
 • Các giá trị trạng thái sự kiện khác nhau
 • Chế độ tham dự sự kiện trực tuyến hoặc vật lý
EventOn - WordPress Event Calendar Plugin v2.8.9 Changelog
* ADDED: a trigger when eventcard slidedown is complete
* ADDED: Dedicated virtual event section for events
* ADDED: Ability to disable jquery mobile library from loading
* ADDED: Event status field to quick and bulk edit for events in wp-admin
* FIXED: quotation marks on event title breaking schema
* FIXED: schema event time missing timezone offset
* FIXED: date format conversion to js format is not escaping \ correct
* FIXED: schema virtual event location cause missing ] error
* FIXED: event type widget with multiple shortcodes not working
* FIXED: single event box RTL issue
* FIXED: future events filter switched to all not working
* FIXED: organizer not passing url field into schema
* FIXED: bubble event month long event layout
* FIXED: Settings checkbox icons not showing correct
* UPDATED: eventon_get_repeat_intervals()function
 • Danh sách EventOn Addons – WordPress Event Calendar Plugin

EventON – Action User 2.1.17
EventON – Bookings 1.1.1 (update)
EventON – Countdown timer 1.0.13 (update)
EventON – CSV Importer 1.1.8
EventON – Daily View 1.0.11 (update)
EventON – Event Lists Ext 0.18 (update)
EventON – Event Photos Plus 1.0.2
EventON – Full cal 1.1.11 (update)
EventON – QR Code 1.1.6
EventON – RSVP Events 2.6.9 (update)
EventON – RSVP Events Waitlist 0.4 (update)
EventON – Seats 1.0.8 (update)
EventON – Subscriber 1.3.3 (update)
EventON – Event Tickets 1.7.13 (update)
EventON – Ticket Variations & Options 0.7 (update)
EventON – Weekly View 1.1.2 (update)
EventON – Daily Repeats 0.3
EventON – Event Map 1.4.2
EventON – RSS Feed 1.1 (update)
EventON – Event Search 0.7
EventON – Single Event 1.1.6
EventON – Slider Addon 2.9.0
EventON – Sync Events 1.2.3

và hơn 7+ addons khác có trong pack này

 • Gợi ý: Tổng hợp Plugin Booking cao cấp đa năng được sử dụng nhiều nhất WordPress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.