The Events Calendar Pro v5.8.0 – WordPress Plugin

4

Các trang web có mục đích khác nhau có thể cần một lịch trên trang chính, nơi bất kỳ khách truy cập nào cũng có thể tìm ra ngày trước khi bắt đầu một sự kiện.

Ví dụ: đối với một cửa hàng trực tuyến, đây có thể là sự khởi đầu hoặc kết thúc bán hàng, đối với một trang web đa phương tiện – sự xuất hiện của một số nội dung dự kiến ​​hoặc thông tin sẽ có sẵn để tải xuống. Đối với một blog, đây có thể là đếm ngược hoặc ngày chính xác một bài đăng mới xuất hiện.

Đối với bất kỳ mục đích nào trong số này, Events Calendar PRO là phù hợp . Sử dụng plugin bạn có thể tạo các sự kiện của riêng mình (không phải một, mà là vài lần trong một ngày, trong một tuần, một tháng và tương tự).

Plugin Events Calendar PRO không chỉ dễ sử dụng mà còn dễ cài đặt – chỉ cần tải xuống và cài đặt nó trong WordPress, sau đó, plugin sẽ hoàn toàn sẵn sàng để hoạt động. Về khả năng tương thích, plugin có thể hoạt động trong hầu hết các phiên bản của WordPress, không can thiệp vào công việc của các plugin, tiện ích bổ sung hoặc các chủ đề phổ biến nhất.

Demo: https://theeventscalendar.com/product/wordpress-events-calendar-pro/

Ngoài ra, mời bạn tham khảo thêm Bookly PRO – Plugin Đặt Lịch Số 1 Cho WordPress

Tính năng nổi bật Events Calendar PRO – Lịch sự kiện cho WordPress

Tính năng Events Calendar PRO

 • Month View
 • List View
 • Day View
 • Saved Content
 • Keyword Search
 • AJAX
 • iCal & Gcal Export
 • Events List Widget
 • Responsive
 • Premium Support Access
 • Recurring Events
 • Week View
 • Photo View
 • Map View
 • Location Search
 • Venue & Organizer View
 • Advanced Widgets
 • Shortcodes
 • Additional Fields
The Events Calendar Pro v5.8.0 Nulled Free Changelog

= [v5.8.0] 2021-07-01 =
* Version - Events Calendar PRO 5.8.0 is only compatible with The Events Calendar 5.8.0 and higher.
* Feature - Add new Events bar section to the Customizer for control of the Events Bar styles. [TEC-3672]
* Language - 3 new strings added, 1 updated, 0 fuzzied, and 0 obsoleted

= v5.7.1 [2021-06-23] =
* Fix - Ensure Month Widget translates date in navigation. [ECP-851]
* Fix - Ensure month name translates in the event card in Map view. [ECP-875]
* Tweak - Remove incorrect aria-label from icons, pass icon label where needed. [TEC-3396]
* Language - 0 new strings added, 9 updated, 0 fuzzied, and 0 obsoleted

= [v5.7.0] 2021-05-27 =
* Feature - Introducing the new Summary View! [ECP-799]
* Fix - Correctly show, hide and update the "every n" text for Daily, Weekly, Monthly and Yearly recurrence rules. [ECP-599]
* Fix - Show the recurring icon on Map View tooltips [ECP-807]
* Fix - Output JavaScript variables required for events pages when the JavaScript is minified [ECP-737]
* Tweak - Replace the steps used to detect if `Yoast Premium` was active [ECP-21]
* Tweak - Deprecate `tribe_events_meta_copier_blacklist` for `tribe_events_meta_copier_block_list` [ECP-846]
* Tweak - Deprecate `tribe_events_meta_copier_whitelist` for `tribe_events_meta_copier_block_list` [ECP-846]
* Tweak - Update helper text for the Events Per Page setting in the Events View Elementor widget. [ECP-820]
* Tweak - Added Elementor Event Widget support for rendering the hybrid and virtual event indicators from the Virtual Events add-on. [ECP-834]
* Tweak - Added filters: `tribe_events_pro_editor_recurrence_saver_queue_max_tries`, `tribe_events_pro_elementor_registered_{$this->type}`, `tribe_events_meta_copier_copy_meta_value`, `tribe_events_meta_copier_block_list`, `tribe_events_pro_shortcodes_countdown_widget_class`, `tribe_events_pro_shortcodes_venue_widget_class`, `tribe_customizer_should_print_shortcode_customizer_styles`, `tribe_events_views_v2_summary_second_date_in_range`, `tribe_events_views_v2_week_events_per_day`, `tribe_events_pro_views_v2_widgets_compatibility_id_migration_map`, `tribe_widget_hide_subsequent_recurring_events`, `tribe_events_widget_featured_venue_default_venue_id`, `tribe_events_pro_events_by_week_widget_hide_weekends`, `tribe_events_pro_events_by_week_widget_title_date_format`
* Tweak - Removed filters: `tribe_events_meta_copier_blacklist`, `tribe_events_meta_copier_whitelist`
* Tweak - Added actions: `tribe_events_pro_shortcode_month_widget_add_hooks`, `tribe_events_pro_shortcode_month_widget_remove_hooks`
* Language - 9 new strings added, 73 updated, 0 fuzzied, and 1 obsoleted

= [v5.6.0] 2021-04-29 =
* Version - Events Calendar PRO 5.6.0 is only compatible with The Events Calendar 5.6.0 and higher.
* Feature - Update the Events Calendar widget with a new template and styles. [ECP-531]
* Feature - Update the Events by Week widget with a new template and styles. [ECP-532]
* Fix - Widgets will properly expire caching for Week and Month view usage [ECP-826] [ECP-824]
* Fix - Ensure assets are enqueued when rendering cached views in shortcodes. [ECP-770]
* Fix - Switch widget and recurrence to using The Events Calendar Select2 to avoid conflicts with other plugins [TEC-3748]
* Fix - Elementor changes now propagate across all recurring events and retain formatting. [ECP-469]
* Fix - Shortcode styles now properly load when using Twenty Seventeen theme. [ECP-816]
* Fix - Improve escaping for messages when no results were found using search (Thanks Steve Pollak)
* Tweak - Added filters: `tribe_events_meta_copier_copy_meta_value`, `tribe_customizer_should_print_shortcode_customizer_styles`, `tribe_events_views_v2_week_events_per_day`, `tribe_events_pro_views_v2_widgets_compatibility_id_migration_map`, `tribe_events_pro_events_by_week_widget_hide_weekends`, `tribe_events_pro_events_by_week_widget_title_date_format`
* Tweak - Removed filters: `tribe_events_pro_shortcode_compatibility_required`
* Tweak - Added actions: `tribe_events_pro_shortcode_month_widget_add_hooks`, `tribe_events_pro_shortcode_month_widget_remove_hooks`
* Tweak - Changed views: `pro/week/single-event`, `v2/map`, `v2/week`, `v2/week/grid-body`, `v2/week/grid-body/events-day`, `v2/week/grid-body/events-day/more-events`, `v2/week/grid-body/multiday-events-day/more-events`, `v2/week/mobile-events/day`, `v2/week/mobile-events/day/more-events`, `v2/widgets/shortcodes/components/after`, `v2/widgets/shortcodes/components/before`, `v2/widgets/shortcodes/components/icons/caret-left`, `v2/widgets/shortcodes/components/icons/caret-right`, `v2/widgets/shortcodes/components/top-bar`, `v2/widgets/shortcodes/components/top-bar/nav`, `v2/widgets/shortcodes/components/top-bar/nav/next-disabled`, `v2/widgets/shortcodes/components/top-bar/nav/next`, `v2/widgets/shortcodes/components/top-bar/nav/prev-disabled`, `v2/widgets/shortcodes/components/top-bar/nav/prev`, `v2/widgets/shortcodes/components/top-bar/week-nav`, `v2/widgets/shortcodes/components/view-more`, `v2/widgets/shortcodes/components/week-top-bar`, `v2/widgets/shortcodes/events-month`, `v2/widgets/shortcodes/events-week`, `v2/widgets/widget-countdown/complete`, `v2/widgets/widget-countdown/widget-title`, `v2/widgets/widget-events-list/event/cost`, `v2/widgets/widget-events-list/event/organizers`, `v2/widgets/widget-events-list/event/venue`
* Language - 12 new strings added, 99 updated, 7 fuzzied, and 6 obsoleted

= [v5.5.0.2] 2021-04-05 =
* Fix - Correct `tribe_get_event_website_link_label` filter in template-tags to match params of all other usages.

= [v5.5.0] 2021-03-29 =
* Feature - The updated `[tribe_events]` shortcode now supports our Filterbar plugin. [FBAR-36]
* Feature - Add new parameters to the `[tribe_events]` shortcode to hide the datepicker and export button. [FBAR-36]
* Fix - Fusion Core/Avada Widget implementation of The Events Calendar will no longer throw warnings on the frontend display. [ECP-538]
* Fix - Correct handling of search params for widget admin dropdowns. [ECP-684]
* Fix - When saving recurring events on blocks editor Featured and Sticky events are being propagated and saved correctly. [ECP-666]
* Fix - Hide Recurrence setting now applies when Month or Week are the default selected view and `[tribe_events]` shortcode usage. [ECP-734]
* Fix - "Brand" swiper to avoid conflicts. [TEC-3624]
* Language - 16 new strings added, 75 updated, 0 fuzzied, and 0 obsoleted

= [v5.4.0] 2021-03-02 =
* Feature - Added Elementor integration via 4 new Elementor Widgets: Event Countdown, Event List, Event Single, and Event View!
* Feature - Added support for changing the amount of events to display per page in within the `[tribe_events]` shortcode via the `events_per_page` argument.
* Feature - Added support for changing the amount of events to display per day on the Month View when using the `[tribe_events]` shortcode via the `month_events_per_day` argument.
* Feature - Added the ability to render display the `[tribe_events]` shortcode with a default search term pre-populated via the `keyword` argument.
* Tweak - Added filters: `tribe_events_pro_elementor_registered_{$this->type}`, `tribe_events_pro_shortcodes_venue_widget_class`, `tribe_widget_hide_subsequent_recurring_events`, `tribe_events_widget_featured_venue_events_max_limit`, `tribe_events_views_v2_featured_venue_widget_args_to_context`, `tribe_events_widget_featured_venue_default_venue_id`
* Tweak - Changed views: `v2/map/event-cards/event-card/event/distance`, `v2/widgets/widget-countdown`, `v2/widgets/widget-countdown/complete`, `v2/widgets/widget-countdown/event-title`, `v2/widgets/widget-countdown/timer`, `v2/widgets/widget-countdown/widget-title`, `v2/widgets/widget-events-list/event/venue`, `v2/widgets/widget-featured-venue`, `v2/widgets/widget-featured-venue/events-list`, `v2/widgets/widget-featured-venue/events-list/event`, `v2/widgets/widget-featured-venue/events-list/event/date-tag`, `v2/widgets/widget-featured-venue/events-list/event/date`, `v2/widgets/widget-featured-venue/events-list/event/date/featured`, `v2/widgets/widget-featured-venue/events-list/event/date/recurring`, `v2/widgets/widget-featured-venue/events-list/event/title`, `v2/widgets/widget-featured-venue/venue`, `v2/widgets/widget-featured-venue/venue/address`, `v2/widgets/widget-featured-venue/venue/name`, `v2/widgets/widget-featured-venue/venue/phone`, `v2/widgets/widget-featured-venue/venue/website`, `v2/widgets/widget-featured-venue/view-more`, `v2/widgets/widget-featured-venue/widget-title`
* Language - 89 new strings added, 24 updated, 1 fuzzied, and 0 obsoleted

= [v5.2.2] 2021-01-28 =
* Feature - Add customizer support for custom location pins on map view when Views V2 is active. [TEC-3276]
* Tweak - Change Hide Location Search helper text for v2 only. [ECP-488]
* Fix - Correct override folder location in some week view template files
* Tweak - Added filters: `tribe_events_pro_shortcodes_countdown_widget_class`, `tribe_events_views_v2_countdown_widget_args_to_context`
* Language - 19 new strings added, 32 updated, 1 fuzzied, and 2 obsoleted

= [v5.2.1.2] 2021-01-13 =
* Fix - Version 5.2.1.1 rolled back some bugfixes that were shipped with version 5.2.1, this is to re-introduce those features with an update prompt.

= [v5.2.1.1] 2020-12-21 =
* Fix - Update The Events Calendar minimum required version to avoid activation issues.

= [v5.2.1] 2020-12-15 =
* Feature - V2 Customizer - Add background color css overrides. [TEC-3651]
* Feature - V2 Customizer - Add Event Title color css overrides. [TEC-3334]
* Feature - V2 Customizer - Add Event Date & Time color css overrides. [TEC-3675]
* Language - 0 new strings added, 14 updated, 0 fuzzied, and 0 obsoleted

= [v5.2.0] 2020-12-02 =
* Fix - Ensure we don't have pieces of Filter Bar present when using shortcodes. [ECP-527]
* Fix - Allow shortcode list widget to be redefined dynamically via a filter. [ECP-541]
* Fix - Use the Time Format defined in WordPress General Settings for Week View grid headers. [ECP-357]
* Tweak - Remove unused and the outdated `momentjs` library that was bundled with the plugin to use, in its place, the one bundled in The Events Calendar. [ECP-576]
* Language - 18 new strings added, 34 updated, 0 fuzzied, and 2 obsoleted

= v5.1.5 =
* Fix - Translation domain for the recurrence realtime queue processor so translators can change the text. [ECP-458]
* Tweak - Fix spacing on week view to properly fit in horizontal filter bar. [FBAR-132]
* Tweak - Add filters to properly remove filter bar on v2 views when on shortcode. [FBAR-187]
* Language - 0 new strings added, 0 updated, 0 fuzzied, and 0 obsoleted

Danh sách Addons Events Calendar PRO | The Events Calendar

 • The Events Calendar Pro Virtual Events Addon v1.5.0 (update 15-06)
 • The Events Calendar Pro Event Tickets Plus Addon v5.2.7 (update 10-07)
 • The Events Calendar Pro Community Events Addon v4.8.6 (update 01-04)
 • The Events Calendar Pro Community Tickets Addon v4.7.8 (update 06-04)
 • The Events Calendar Pro Eventbrite Tickets Addon v4.6.7 (update 05-2)
 • The Events Calendar Pro Filter Bar Addon v5.1.4 (update 02-07)
 • WP EventsPlus v2.5.0
 • The Events Calendar Shortcode And Templates Pro v2.5.1 (update 07-05)

Xem thêm: tổng hợp Plugin WordPress cao cấp cập nhật hằng ngày

password: Xem hướng dẫn bên dưới

Decryption key: PF7WfAWEBbPQNiPjQ3O5XQ

 

Hướng dẫn lấy pass download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

 • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy password download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .site như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
 • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .site suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

4 bình luận
 1. hai đã bình luận

  password cho gói PRO là gì vậy ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hotrowordpress

 2. Hoài Hưng đã bình luận

  mình có pass cho gói addon k ạ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ok r nhe

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.