Formidable Forms Pro v4.08 (+Addons) – WordPress Forms Plugin & Online Application Builder

0

Formidable Forms Pro là trình xây dựng biểu mẫu tiên tiến nhất cho WordPress.

Tạo một biểu mẫu liên hệ hoặc biểu mẫu nhiều trang phức tạp với logic điều kiện, tính toán và tải lên tệp tin. Sau đó hiển thị dữ liệu thu thập được trong biểu đồ.

Gợi ý: Plugin Ninja Tables ProTrình Thiết Kế Bảng Cho WordPress. Xem ngay!

 • Formidable Forms Pro có tất cả các tính năng cần thiết để tạo ra một hình thức WordPress quản lý mạnh mẽ và ứng dụng dữ liệu web. Hãy xem các tính năng làm cho Formidable Forms trở thành phần mềm xây dựng biểu mẫu tốt nhất trong WordPress.
 • Hiển thị dữ liệu biểu mẫu với lượt xem: Định dạng, bộ lọc và hiển thị dữ liệu được gửi qua biểu mẫu của bạn trong chế độ xem của người dùng. Tạo chế độ xem động tham chiếu các bản ghi thông tin cá nhân hoặc lọc theo ID người dùng hiện tại.
 • Trình thiết kế: biểu mẫu trực quan WordPress Tạo các biểu mẫu phức tạp một cách đơn giản với trình chỉnh sửa biểu mẫu trực quan WordPress đơn giản. Chỉ cần nhấp hoặc kéo trường mới vào biểu mẫu mà không cần chỉnh sửa mã HTML.
 • Tự động thêm một trường biểu mẫu: Cần thu thập nhiều bộ thông tin từ một bản ghi? Các trường có thể lặp lại cho phép người dùng của bạn thêm một nhóm trường mới một cách nhanh chóng.
 • Các hình thức để thêm tin nhắn của người dùng: Thêm biểu mẫu để thêm bài viết và trang của người dùng. Đặt trường tùy chỉnh, chú thích và thậm chí hình ảnh yêu thích. Chấp nhận tin nhắn mới từ người dùng dưới dạng bản nháp để cho phép người quản trị kiểm duyệt.
 • Biểu mẫu nhiều trang với thanh tiến trình: Phân chia mục nhập dữ liệu phức tạp thành các biểu mẫu nhiều trang dễ quản lý, tự động lưu bản nháp mỗi khi bạn lật trang. Thanh tiến trình và rootlines cũng cung cấp trải nghiệm người dùng tuyệt vời.
 • Front End Form Editor: Cho phép người dùng chỉnh sửa các mục nhập, gửi, và các trang hoặc bài đăng do người dùng tạo – tất cả từ giao diện bên ngoài của trang web của bạn. Chỉnh sửa các hình thức từ giao diện là nhanh chóng và dễ dàng.

Tính năng Formidable Forms Pro Plugin

Formidable Forms Pro - WordPress Forms Plugin & Online Application Builder v4.08 Changelog
* Updated the way Pro is installed to meet WordPress guidelines.
* New: Added confirmation before forms are deleted in bulk.
* Allow a value to pass validation if the entered value matches the placeholder setting.
* Fix: Email addresses were not being sent to Akismet for logged out users, and resulting in some false positive spam.
* Fix: Some sites have been getting duplicate entries days apart. This issue should be fixed.
* Fix: Searching when switching between forms no longer triggers the confirmation message when leaving the page.

Danh sách Addons Formidable Forms Pro

 • Formidable Form Action Automation v2.02 (new)
 • Formidable ActiveCampaign v1.06 (new)
 • Formidable PayPal Standard v3.09 (new)
 • Formidable Stripe v2.02 (new)
 • Formidable Export View v1.02 (new)
 • Formidable API v1.0.8 (update 17-10)
 • Formidable AWeber v2.01
 • Formidable Bootstrap v1.02.02
 • Formidable Constant Contact v1.01
 • Formidable Datepicker Options v1.0.04 (update)
 • Formidable GetResponse v1.03
 • Formidable Highrise v1.06
 • Formidable Locations v2.02
 • Formidable Logs v1.0b1
 • Formidable MailChimp v2.05 (update 02-08)
 • Formidable MailPoet Newsletters v1.01
 • Formidable Bootstrap Modal v2.0
 • Formidable Polylang v1.07
 • Formidable Quiz Maker v1.0.2 (update)
 • Formidable Registration v2.02.01
 • Formidable Signature Field v2.02
 • Formidable Twilio v1.08
 • Formidable User Tracking v1.0
 • Formidable Multilingual v1.05
 • Formidable Zapier v1.06
 • Formidable WPML v1.07 (new)
 • Xem thêm: Super Forms biểu mẫu trực quan WordPress

Demo:  https://formidableforms.com/

password: hotrowordpress

Decryption key: dK2_vuNXvSd-o10K8YWGsA

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.