Gravity Flow v2.8.0 NULLED – WordPress business process automation

4

Gravity Flow giúp tự động hóa quy trình kinh doanh của bạn. Biến biểu mẫu giấy, danh sách, cuộc gọi tiếp theo và email của bạn thành quy trình làm việc hiệu quả, được lưu trữ an toàn trên máy chủ của riêng bạn.

Gravity Flow WordPress Plugin được xây dựng cho WordPress. Với hơn 80 quốc gia đang sử dụng Gravity Flow doanh nghiệp của mình

Demo: https://gravityflow.io/

Một số khách hàng đang sử dụng Gravity Flow

Khách hàng sử dụng Gravity Flow

Các tính năng và lợi ích Gravity Flow – WordPress business process automation

Rút ngắn thời gian chu kỳ, cải thiện tính minh bạch và tăng tính linh hoạt.

Vòng lặp phản hồi & đánh giá

Sửa đổi biểu mẫu trước khi phê duyệt

Vòng lặp phản hồi & đánh giáTriển khai các vòng xem xét cho phép người dùng chỉnh sửa giá trị của họ trước khi gửi lại để phê duyệt. Sử dụng logic có điều kiện quy trình làm việc để phân nhánh quy trình hoặc bỏ qua các bước.

Thực hiện nhanh chóng

Đơn giản và dễ sử dụng

Thực hiện nhanh chóng Gravity FlowĐịnh cấu hình nhiều Bước quy trình làm việc nếu bạn cần. Kéo và thả chúng vào đúng thứ tự, kích hoạt / hủy kích hoạt chúng và thêm những cái mới khi quy trình của bạn thích ứng. Không cần lập trình, kiến ​​thức kỹ thuật hoặc đào tạo phức tạp. Bạn không nên trả tiền cho cả một nhóm các nhà phát triển chỉ để thiết lập và chạy.

Mạnh mẽ, mạnh mẽ và linh hoạt

Hơn 40 loại bước khác nhau

Mạnh mẽ, mạnh mẽ và linh hoạtCác bước bao gồm phê duyệt, người dùng nhập / chỉnh sửa, thông báo, webhook và trình kích hoạt tích hợp cho các dịch vụ của bên thứ ba.

Báo cáo

Theo dõi hiệu suất

Báo cáoBáo cáo chi tiết hiển thị thời gian thực hiện của từng tác vụ và nêu rõ các điểm nghẽn.

Thích hợp cho mọi quy trình kinh doanh

Tự động hóa mọi thứ yêu cầu biểu mẫu

Yêu cầu nghỉ phép, Đơn đặt hàng, Biểu mẫu tuyển sinh, RFP, Kế hoạch khởi động dự án, Quản lý hồ sơ … hầu như mọi quy trình kinh doanh đều có thể được tự động hóa.

Dễ dàng tuân thủ các quy định về quyền riêng tư của dữ liệu

Bảo mật theo thiết kế

Dữ liệu kinh doanh cá nhân của bạn và thông tin cá nhân của khách hàng luôn được lưu trữ an toàn trên máy chủ của riêng bạn . Xây dựng quy trình làm việc để xóa dữ liệu cá nhân tự động sau một khoảng thời gian hợp lý.

Sự tham gia của bất kỳ ai: Khách hàng, Nhà cung cấp hoặc Nhân viên

Tài khoản người dùng không bắt buộc

Chỉ định các bước cho người dùng, vai trò hoặc địa chỉ email. Người được giao không cần tài khoản người dùng để tham gia vào quy trình làm việc.

Cải thiện giao tiếp và giảm nhầm lẫn

Ít cuộc gọi điện thoại và email theo dõi hơn

Ngừng quản lý vi mô. Giữ mọi người trong vòng lặp. Giúp các nhóm nội bộ tập trung hơn vào nhiệm vụ và ít hơn vào quy trình. Giúp khách hàng và nhà cung cấp dễ dàng tham gia vào quy trình làm việc.

Giao diện người dùng đáp ứng cùng Gravity Flow WordPress Plugin

Được thiết kế cho điện thoại di động và máy tính để bàn

Hiển thị giao diện người dùng trong giao diện người dùng hoặc sử dụng các trang quản trị tích hợp để liệt kê các tác vụ đang chờ xử lý, xem chi tiết mục nhập, biểu mẫu quy trình làm việc và trạng thái của các lần gửi.

Đường mòn kiểm toán

Theo dõi mọi thứ

Theo dõi ai đã làm gì và khi nào trong Dòng thời gian và Nhật ký hoạt động chi tiết. Bao gồm nhận xét, dấu thời gian và thông tin bước và trạng thái.

Lập lịch & Hết hạn

Đặt thời hạn và kiểm soát thời gian

Trì hoãn một bước quy trình làm việc cho đến một ngày cụ thể hoặc cho đến khi một khoảng thời gian cụ thể đã trôi qua; đặc biệt hữu ích khi định cấu hình một loạt email để nhỏ giọt nội dung nguồn cấp dữ liệu trong một khoảng thời gian.

Có thể mở rộng và thân thiện với nhà phát triển

Rất nhiều hook và API quy trình làm việc

Với API REST, API bước quy trình làm việc, API điều phối và vô số các móc hành động và bộ lọc, các nhà phát triển có thể dễ dàng tùy chỉnh chức năng và tạo các loại bước mới.

Bản dịch chuyên nghiệp

Có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn

Plugin cốt lõi và tất cả các tiện ích mở rộng được dịch sang hơn 12 ngôn ngữ bao gồm tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Catalan, Thụy Điển, Ả Rập, Hà Lan, Ý, Bồ Đào Nha và Trung Quốc.

Tiện ích mở rộng Tùy chọn Gravity Flow Extensions

Gravity Flow Extensions

Danh sách Addons Gravity Flow WordPress Plugin

 • Gravity Flow Checklists v1.4.0
 • Gravity Flow Flowchart Extension v1.5.0
 • Gravity Flow Folders v1.5.0
 • Gravity Flow Form Connector v2.0
 • Gravity Flow Incoming Webhook v1.6
 • Gravity Flow Parent-Child Forms Extension v1.2.1
 • Gravity Flow PDF Generator Extension v1.5.0
 • Gravity Flow Stripe Extension v1.5.0
 • Gravity Flow WooCommerce Extension v1.5.0

Changelog: Gravity Flow WordPress Plugin

Download Gravity Flow v2.8.0 WordPress Plugin Nulled Free

New Update Changelog v2.8.0​
Added a new inbox! Now supports live data refresh (no need to refresh the page), paging, sorting, filtering by value and date range (including date fields and due date), column reordering, full-screen mode, and browser notifications. Note: clear your browser and server cache to avoid seeing errors or an empty inbox!
Added workflow blocks for inbox, status, submit, and reports pages.
Added entry locking support to the admin UI.
Fixed mobile view for the Status page for some themes.
Updated icons.
API: Added the ability for add-ons to use Gravity Flow icons or specify their own.
= v2.7.9 =
- Added security enhancements.
- Added 3 new merge tags to support reverting Approval steps to user input steps via email including one-click tokens - {workflow_revert_link} {workflow_revert_url} {workflow_revert_token}
- Added settings for custom revert messages after an Approval step is reverted.
- Added new step type; Update Post. Update posts which were created via the Create Post step or feed. Requires the Gravity Forms Advanced Post Creation Add-On v1.0.
- Added the gravityflow_post_update_post filter for custom logic to perform after a post has been updated.
- Added deprecated version warning for Gravity Forms less than version 2.5. Gravity Flow will soon require Gravity Forms 2.5+.
- Updated the Revert to User Input step setting for new Approval steps to be off by default.
- Updated the Post Creation step type to Create Post. It also now has a step specific icon.
- Fixed an issue with Gravity PDF conditional logic not honored on the PDF sent with Workflow notifications.
- Fixed an issue with entry details screen displaying instructions section markup when the step settings for instructions are empty.
= v2.7.7 =
- Added settings for custom confirmation messages after approval and rejection.
- Added a setting for custom cancellation message.
- Added a translator comment to the tooltip text for the partial entries workflow enabling feed setting.
- Fixed an issue with RTL languages not displaying correctly on the Reports page.

= v2.7.6 =
- Added a setting to enable updates to pre-releases of Gravity Flow.
- Fixed an issue with conditional routing not loading when the Workflow Notification setting was active on Gravity Forms 2.5.13 and greater.
- Fixed an issue with File Upload field not displaying download/remove file icon links on User Input steps when accessed via the dashboard inbox.
- Fixed an issue with Workflow Status Box not displaying long step names correctly on the Workflow Details page.
- Fixed an issue with start step type display field settings not evaluating correctly for entry creator status page view.
= v2.7.5 =
- Added TranslationsPress to manage translations for Gravity Flow and the extensions. Translations for the installed WordPress languages will be installed on Gravity Flow/extension installation and updates. The WordPress updates page will also offer to install them when updates to the translations are available. The WP-CLI `wp language plugin` commands for managing translations are also supported.
- Added CSS classes to the Workflow Status Box.
- Added two filters to the step get_form function - gravityflow_{$this->get_type()}_form and gravityflow_step_form - to allow the form to be revised before/during step processing.
- Updated the request body sent by the Gravity Forms Zapier Add-On to include formatted versions of workflow field values.
- Removed the step type restrictions note from the Workflow > Settings > Connected Apps page.
- Fixed new theme css and js bundles loading on all pages.
- Fixed a compatibility issue with the Gravity Perks Populate Anything Perk.
- Fixed an issue where the Likert field is editable on the User Input step when it should be display only.
- Fixed an issue where Workflow Detail Page for an entry is loading without matching the form id.
- Fixed an issue where PDF Custom File Name Setting did not appear as a sub-setting under Send by Email on PDF Workflow Step Settings.

= v2.7.4 =
- Fixed an issue with the entry filter setting where the settings are not saved for the Update Fields step.
- Fixed an issue where the values of administrative fields are lost when partial entries are updated by the Partial Entries Add-On. Requires Partial Entries Add-On v1.6.1 or greater.
- Fixed an issue with Gravity Forms 2.5 not displaying the green triangle next to the editable fields on the User Input Workflow Step.

= v2.7.3 =
- Added the Form setting to the Zapier step enabling multiple forms to use the same Zap.
- Added the gravityflow_note_valid filter to customize note validation for Approval and User Input steps.
- Fixed Font Awesome not loading for shortcodes which causes the quick actions for inbox to not be visible.
- Fixed an issue where a blank note could be submitted with whitespaces, even if it is required.
- Fixed an issue where uninstall for extensions on Gravity Forms Settings is not loading the correct page.

= v2.7.2 =
- Fixed deprecation warnings when saving steps on Gravity Forms 2.5.
- Fixed an issue that causes Gravity Forms OAuth1 connected apps to fail verification.
- Fixed an issue where the File Upload field generates a validation error when progress is saved on the User Input Step.
- Fixed an issue when the filter gravityflow_form_ids_status in use with the filter gravityflow_status_filter fetches invalid counters for the Status Page.

= v2.7.1 =
- Added action gravityflow_step_start for custom logic to perform when any step starts.
- Fixed an issue with step ordering that causes a conflict with other add-ons that support feed ordering.
- Fixed an issue that prevents the use of gravityflow_status_filter with an 'any' mode selection from being applied correctly.
- Fixed an issue that causes Icons in the Timeline View to display at the wrong size in Gravity Forms 2.5.
- Fixed an issue that causes Order Summary to display on Complete Step even when the setting was disabled.
- Fixed the entry filter setting to support the filters being passed in the field config which improves Form Connector extension remote site scenarios.
- Fixed an issue with HTML fields conditional logic that affected their display on Workflow Detail page for completed workflows.
- Fixed the background on Workflow Labels Settings page with Gravity Forms 2.5.
- Fixed an issue with the display of the Update button on the Workflow Labels Settings page with Gravity Forms 2.5.
- Updated the Status Page to use a CSS Loading Spinner to replace the deprecated Spinner Gif from Gravity Forms Core.
- Updated the Assignee Email Message Textarea to improve support for the TinyMCE Editor from Gravity Forms 2.5

= v2.7 =- Added support for Gravity Forms 2.5-beta-3.
- Added filter gravityflow_entry_url_status_table to allow the url in status page to be customized.
- Added filter gravityflow_sort_columns_status_table to allow custom columns defined in gravityflow_field_value_status_table to be sorted
- Added filter gravityflow_sort_criteria_status to allow initial sort order on status page load to be defined.
- Added a setting to enable the Workflow Inbox count in the WordPress admin menu.
- Updated the Workflow Inbox Count to be disabled by default; it can be enabled with the advanced setting on the plugin settings page.
- Fixed an issue where the front-end workflow was showing stuck on same step for email based assignee.
- Fixed an issue with Step Assignees on User Input Step causing a Fatal Error.
- Fixed an issue with the print button on workflow details page and front-end pages.
- Fixed JS errors with multiple status shortcodes on the same page.
- Fixed an issue where workflow steps are processed for entry revisions created by GravityView Entry Revisions.
- Fixed an issue with Step Condition on Form Submission Step. The entry meta of child form was fetched to process the condition, instead of parent form.
- Fixed an issue with step reassignment when the assignee policy has changed.

= v2.6 =
- Added support for Gravity Forms 2.5.
- Added the 'gravityflow_inbox_count_display' filter to allow the inbox count to be hidden in the WordPress admin menu.
- Added the 'gravityflow_major_version_auto_updates_allowed' filter to allow only minor versions to be auto-updated.
- Fixed an issue with Step Assignees on User Input Step causing a Fatal Error.

= v2.5.12 =
- Added the red bubble inbox count display on the WP Dashboard Workflow menu item.
- Added support for the WordPress 5.5 enable/disable auto-updates feature on the installed plugins page.
- Updated the CSS classname 'wrap' by making it specific as 'gravityflow_wrap'. This avoids conflicts with the CSS rules of some themes.
- Fixed an issue where GP Limit Dates does not function on the User Input step when the min and max range is based on non-editable Date fields.
- Fixed an issue where merge tags for the Confirmation Message in the User Input Step are evaluated before the workflow step completes.
- Fixed an issue on the User Registration Step, where manual User Activation feed setting was sending email with activation link to User.
- Fixed an issue on the User and Multi-User field 'Users Role Filter' setting display (but not filter save).
- Fixed an issue on front-end pages with WordPress 5.5 removing the page parameter.
- Fixed an issue where combination of inbox shortcode arguments would prevent role based assignees from accessing submit button.
4 bình luận
 1. Michael đã bình luận

  Hi, what about the extensions for Gravity flow…. Please upload

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Done.

 2. Reza đã bình luận

  hi. please update to 2.7.0

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   OK

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.