GravityView v2.9.1 – Display Gravity Forms Entries on Your Website

1

GravityView là một tập hợp các plugin giúp đơn giản hóa đầu ra của các mục Gravity Forms trên trang WordPress của bạn.

GravityView là các plugin cung cấp tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba hoặc thêm các cải tiến và tính năng đơn giản cho Gravity Forms; so với các tiện ích bổ sung, plugin này mang phạm vi chức năng rộng hơn

Demo: https://gravityview.co/

 • Các tính năng của GravityView: Display Gravity Forms Entries

 • Khả năng chỉnh sửa biểu mẫu từ trang web
 • Khả năng phê duyệt và từ chối các mục
 • Khả năng tích hợp các bảng
 • Kịch bản tốt nhất để làm việc với bảng dữ liệu. Khả năng xem, lọc và sắp xếp hồ sơ với các bản cập nhật.
 • Dễ sử dụng và cấu hình
 • Plugin đi kèm với các cài đặt sẵn tích hợp để hiển thị các dữ liệu khác nhau.
 • Khả năng kéo và thả các đối tượng
 • Tìm kiếm và sắp xếp
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ PolyLang PRO, WPML
GravityView - Display Gravity Forms Entries on Your Website v2.9.1 Changelog
* Improved: Changed the Support Port icon & text to make it clearer
* Updated: Updater script now handles WordPress 5.5 auto-updates
* Fixed: Add Yoast SEO 14.7 scripts to the No-Conflict approved list
* Fixed: Available Gravity Forms forms weren't appearing in the Gravity Forms widget when configuring a View

__Developer Updates:__

* Improved: Gravity Forms 2.5 beta support
* Fixed: Issue when server doesn't support `GLOB_BRACE`
* Fixed: Removed references to non-existent source map files
 • Danh sách Addons GravityView

GravityView Advanced Filter Extension v2.0.3 (update)
GravityView A-Z Filters Extension v1.2.1
GravityView DataTables Extension v2.4.5 (update)
GravityView Featured Entries Extension v2.0.3
GravityView Reloaded v2.0
GravityView Ratings & Reviews v2.0.1
GravityView Visual Composer Extension v1.0.5
GravityView Gravity Forms Entry Revisions v1.0
GravityView Enable Gravity Forms Notifications v1.0
GravityView Social Sharing & SEO v2.0
GravityView DIY Layout v2.2 (update)
GravityView Entry Revisions v1.0.3 (update)
GravityView Inline Edit v1.3.1
GravityView Maps v1.6.2
GravityView Gravity Forms Import Entries v2.1.7 (update)
Math by GravityView v1.3.2 (update)

 • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: hotrowordpress

Decryption key: V12ZBxFGTEWObhX0Nf-BOw

 

1 bình luận
 1. Adv đã bình luận

  GravityView addons disappeared due to copyright.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.