Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Gwangi v2.4.0 – PRO Multi-Purpose Membership, Social Network & BuddyPress Community Theme

0

Gwangi – PRO Multi-Purpose Membership, Social Network & BuddyPress Community Theme tùy chỉnh trang web không giới hạn với việc sử dụng không giới hạn màu sắc, phông chữ, khoảng cách, nút, khối, phần thị sai, nền Video Hero, phòng trưng bày, menu và nhiều thành phần khác. Tất cả đều có thể tùy chỉnh trong một vài cú nhấp chuột và không yêu cầu kỹ năng viết mã.

Năm chủ đề con để bắt đầu nhanh chóng! Tất cả mã của chúng tôi là Thân thiện với Tiêu chuẩn WP: Không có mã SQL crappy và không có truy vấn tham lam để có hiệu suất PHP hàng đầu.

Thân thiện với nhà phát triển: Hàng trăm Hooks, bộ lọc và hành động để mở rộng các chủ đề, chủ đề con & plugins.

Demo: https://themeforest.net/item/gwangi-dating-community-theme/21115855

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 4

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 5

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 6

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 7

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - số 8 Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 9
Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 10 Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 11
Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 12 Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 13
Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 14 Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 15
Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 16 Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 17

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 18

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 19

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 20

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 21

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 22

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 23

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 24

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 25
Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 26
Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 27
Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 28
Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 29
Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 30
Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 31
Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 32
Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 33
Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 34
Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 35
Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 36
Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 37

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 38

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 39

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 40

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 41

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 42

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 43

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 44

Gwangi - Tư cách thành viên đa năng PRO, Mạng xã hội & Cộng đồng BuddyPress Theme - 45

Bản giới thiệu: Gwangi – PRO Multi-Purpose Membership, Social Network & BuddyPress Community Theme

Username: demo
Password: demo_GWANGI%themeforest

Tất cả các tính năng của Gwangi

 • Tất cả mã của chúng tôi là thân thiện với SEO.
 • Tất cả mã của chúng tôi đều có thể dịch hoàn toàn và WPML tương thích.
 • Tất cả các thay đổi trong chỉnh sửa trực tiếp với WordPress Customizer.
 • Không có trình tạo trang cồng kềnh. Chỉ sử dụng các tính năng cốt lõi của WordPress như Pages, Widgets & Menus: Không có thời gian để tìm hiểu cách thức hoạt động của trình tạo trang (hoặc không…)!
 • Các widget tùy chỉnh được tạo đặc biệt để triển khai trực tiếp.
 • Sức mạnh BuddyPress giải phóng với một UX được thiết kế lại đẹp mắt như thư mục thành viên, thư mục nhóm, danh sách Hoạt động trên toàn trang và nhiều chế độ xem khác.
 • Tạo thư mục thành viên tùy chỉnh với các bộ lọc dựa trên các trường hồ sơ thành viên tùy chỉnh (các trường Sinh nhật, Thị trấn & Quốc gia đã được bao gồm!).
 • Tìm kiếm toàn cầu trên toàn trang web trong AJAX với kết quả được sắp xếp & chính xác.
 • Mai mối trực tiếp trên hồ sơ và danh bạ thành viên.
 • Chế độ xem Hoán đổi thành viên: Duyệt qua các thành viên như Tinder.
 • Tạo một cộng đồng E-Learning với LearnDash.
 • Bạn bè chung hiển thị trên hồ sơ & thư mục thành viên: Tăng kết nối cộng đồng của bạn.
 • Các thành viên có thể tải phương tiện lên hồ sơ của họ, hồ sơ của nhóm của họ và tất cả các luồng hoạt động.
 • Các thành viên có thể tạo các bài đăng trên blog + Admin điều độ.
 • Lượt xem diễn đàn BBPress đẹp và được thiết kế lại với số liệu thống kê và số lượng bài đăng của Người dùng.
 • Đăng nhập qua AJAX + Đăng ký hoàn chỉnh & thân thiện với người dùng dựa trên các trường tùy chỉnh.
 • Cửa hàng cộng đồng đẹp với WooCommerce bộ lọc dựa trên danh mục, thẻ và thuộc tính sản phẩm tùy chỉnh.
 • Kiếm tiền từ nền tảng của bạn: quản lý các đăng ký và hệ sinh thái thanh toán của nền tảng của bạn với WooCommerce & WooCommerce Subscriptions
 • (bán riêng).
 • Trải nghiệm thương mại điện tử tuyệt vời với các tính năng như cuộn vô hạn, Xem nhanh sản phẩm, danh sách yêu thích & trình lật hình ảnh sản phẩm trực tiếp khi di chuột.
 • Tạo các sự kiện tuyệt vời với các tính năng mạnh mẽ của Lịch sự kiện như sự kiện định kỳ, người tổ chức và địa điểm.
 • Masonry grid Blog với tính năng tải vô hạn như Pinterest.
 • 7 bố cục của Sự kiện như Masonry lưới, danh sách, lịch hoặc Chế độ xem bản đồ.
 • Bán vé cho những người tham gia tương lai với The Events Calendar Tickets Plus (bán riêng).
 • Nhập các sự kiện của bạn từ Facebook, Meetup, Google Calendar, iCalendar và nhiều người khác với Lịch Sự kiện (được bán riêng).
 • Thêm quảng cáo vào trang web của bạn bằng Trình quản lý biểu ngữ AdRotate.

Tín dụng

 • Unsplash
 • Pexels
 • Pexels videos
 • Pixabay
 • Goodfreephotos
 • Flaticon
 • Smashicons
 • Webalys
 • The WordPress community
 • Graphic Burger

Tương thích Plugins

 • BuddyPress Plugin WP tốt nhất để xây dựng cộng đồng.
 • Youzer Cộng đồng BuddyPress & Plugin hồ sơ người dùng WordPress. (bán riêng)
 • Bản đồ Bp cho thành viên Dễ dàng thêm địa điểm và bản đồ của Thành viên vào trang BuddyPress của bạn. (bán riêng)
 • Paid Memberships PRO tạo các trang web nội dung cao cấp, câu lạc bộ / hiệp hội, sản phẩm đăng ký và hơn thế nữa! Plugin thêm một nguồn doanh thu mới vào trang web của bạn.
 • Phù hợp với tôi cho BuddyPress Trận đấu trực tiếp giữa các thành viên.
 • rtMedia Cho phép người dùng tải lên hình ảnh, phương tiện, âm nhạc và sắp xếp tất cả các phương tiện của họ.
 • Tìm kiếm toàn cầu của BuddyPress AJAX Tìm kiếm mạng toàn cầu.
 • BP Profile Search Thư mục thành viên tùy chỉnh và bộ lọc tìm kiếm.
 • BP xProfile Vị trí Trường tùy chỉnh BP cho vị trí thành viên.
 • BP Thông điệp tốt hơn AJAX thay thế cho Tin nhắn BuddyPress tiêu chuẩn.
 • BuddyPress Theo dõi các thành viên trên BuddyPress của bạn.
 • BuddyPress Poke Cho phép các thành viên “chọc” các thành viên khác.
 • Danh sách Ảnh đại diện của Tác giả
 • Danh sách thành viên BuddyPress.
 • Bạn thân chung Kết nối bạn bè lẫn nhau.
 • Phản ứng hoạt động cho Buddypress Facebook phản ứng giống như biểu tượng cảm xúc.
 • Đánh giá thành viên BuddyPress Cho phép người dùng thêm đánh giá cho các thành viên trang web.
 • bbPress Diễn đàn cộng đồng.
 • LearnDash Tạo và bán các khóa học, cung cấp câu đố và trao chứng chỉ bằng cách sử dụng LearnDash WordPress LMS đáng tin cậy nhất.
 • Hiển thị số lượng bài viết của tác giả trên diễn đàn.
 • Bài báo xã hội Thành viên có thể tạo bài viết.
 • BP XProfile WordPress User Sync Đồng bộ hóa các trường tên WordPress và BP
 • Thanh tiến trình BuddyPress Hệ thống điểm để hiển thị thanh tiến trình của các trường xprofile của thành viên đã hoàn thành
 • Đăng nhập bằng Ajax và đặt lại mật khẩu.
 • Mời mọi người Thêm khả năng mời các thành viên vào trang web bằng email và các thành viên có thể mời những người không phải là bạn bè vào nhóm
 • Hình ảnh menu Trường hình ảnh cho các mục menu.
 • Lịch sự kiện
 • Lịch sự kiện PRO Các tính năng nâng cao cho các sự kiện (được bán riêng).
 • Đặt vé cho các sự kiện.
 • Bán vé cho các sự kiện của bạn hợp tác với WooCommerce (bán riêng).
 • WooCommerce Thương mại điện tử, bán sản phẩm của bạn trực tuyến.
 • WooCommerce Subscriptions
 • WooCommerce Memberships
 • WC Secondary Product Thumbnail
 • WooCommerce Quantity Increment
 • YITH Infinite Scrolling
 • YITH WooCommerce Quick View
 • YITH WooCommerce Wishlist
 • YITH WooCommerce Ajax Search
 • WordPress Social Login cho phép người dùng đăng ký / đăng nhập bằng tài khoản xã hội của họ, Facebok, Twitter, Instagram, v.v.
 • Đăng nhập và đăng ký mạng xã hội Nextend
 • Sidebar tùy chỉnh dễ dàng
 • MailChimp dành cho WordPress
 • Contact Form 7
 • Google Maps dễ dàng Tạo bản đồ Google.
 • Hiển thị / ẩn các mục menu dựa trên vai trò và khả năng của BuddyPress.
 • Hiển thị nguồn cấp dữ liệu instagram của bạn ở bất cứ đâu.
 • Jetpack của WordPress.com cho trang web của bạn, phòng trưng bày, băng chuyền, số liệu thống kê trang web, v.v.
 • Trình quản lý biểu ngữ AdRotate Quảng cáo & thu nhập.
 • Slider Revolution: Tạo thanh trượt không được phép và biểu ngữ động (bán riêng).
 • Yoast SEO: Quản lý SEO của trang web của bạn.
 • Kirki: Thư viện thành phần để cung cấp cho bạn rất nhiều tùy chọn trong tùy biến WP.

Yêu cầu Plugins:

 1. BuddyPress
 2. Grimlock
 3. Kirki
 4. Easy Custom Sidebar

Premium Plugins minh họa trong Bản trình diễn của chúng tôi (không bao gồm):

 1. Youzify
 2. BP Map for Members
 3. LearnDash + Course Grid Add-On

Tất cả các chủ đề của chúng tôi và plugins được làm thủ công bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn mã hóa WordPress. Vì vậy, bất kỳ plugin nào cũng phải tương thích.

Ủng hộ

Dịch vụ khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Doc : https://doc.themosaurus.com/gwangi
Support : https://support.themosaurus.com/forums/forum/gwangi/
Site : https://themosaurus.com

Changelog: Gwangi – PRO Multi-Purpose Membership, Social Network & BuddyPress Community Theme

Download Gwangi v2.4.0 - PRO Multi-Purpose Membership, Social Network & BuddyPress Community Theme Nulled Free

v2.4.0 – 15 Feb 2022
NEW: Add geoclocalisation feature with the Geo my WP plugin compatiblity
FIXED: Fix some CSS issues
v2.3.10 – 23 December 2021
ENHANCEMENT : Compatibility with BP Members/Groups reviews plugins
FIX : Various CSS bugs
FIX : Compatibility with several Grimlock plugins suite

v2.3.9 – 29 November 2021
IMPROVE: Streamline demo content and remove unnecessary plugins from demos.
FIX: Misc. styles fixes.

v2.3.8 – 19 October 2021
FIX: Fix attachment download issue during demo import caused by expiration of root SSL certificate from Let's Encrypt.
v2.3.7 – 4 October 2021
FIX: Fix demo import issue caused by expiration of Let's Encrypt root SSL certificate.
FIX: Minor style issues.
Version 2.3.6 – 27 Augustus 2021
FIX: Fix a warning with change_section_widget_background_image_size() function

v2.3.3 – 14 January 2021
NEW: Add integration with SportsPress
NEW: Add integration with Full Screen Search feature from Grimlock
NEW: Add integration of new Grimlock layouts for Posts and Query Section
IMPROVEMENT: Add new page template to better support Gutenberg features
IMPROVEMENT: Better support for sidebar page templates with Gutenberg blocks using Alignwide and Alignfull alignments
IMPROVEMENT: Migrate legacy page templates into Grimlock
IMPROVEMENT: Migrate Megamenu integration styles into Grimlock
IMPROVEMENT: Better accessibility with tab key for navigation menus
FIX: Correct cards for event organizers and venues from The Events Calendar
FIX: Remove Testimonials by WooThemes from theme setup
FIX: Correct styling for Continue Reading link and More tag
FIX: Correct archive page titles
FIX: Refactor post styling to improve integration with custom post types
FIX: Refactor legacy PHP functions
FIX: Correct minor CSS bugs

v2.3.2 – 02 November 2020
FIX: Fix color issue with features in Grimlock menu section
FIX: Fix alignment of the custom header on cell phone
FIX: Fix avatar problem for Youzer plugin
FIX: Fix a bug when importing Elementor templates
FIX: Remove warnings & notices in the search screen
FIX: Don't force the 'full' image size anymore for the background images of the sections.
ENHANCEMENT: Remove unnecessary code
ENHANCEMENT: Update compatibility with Grimlock for The Events Calendar plugin

v2.3.1 – 04 June 2020
FIX: Request invitation states for friends feature
FIX: Grimlock for Elementor plugin might not install properly
FIX: Compatibility issue with Elementor Theme styles
FIX: Small bug with sticky navigation

v2.3.0 – 19 May 2020
IMPROVEMENT: Compatibility code refactoring with Grimlock suite plugins, please update all necessary plugins
IMPROVEMENT: New Grimlock for Paid Memberships Pro add-on plugin. Please install this plugin if you want the display compatibility
IMPROVEMENT: Improvement of shop views display (WooCommerce)
IMPROVEMENT: Improvement of forums views display (bbPress)
IMPROVEMENT: Improvement of community views display (BuddyPress)
IMPROVEMENT: Better RTL compatibility
FIX: Various CSS and JS minor bug fixes

Version 2.2.3 – 09 Apr 2020
FIXED : Import was not complete with Dating demo and Elementor page builder

Version 2.2.2 – 02 Mar 2020
FIXED : Deactivate Events Calendar new views during import
FIXED : Minor CSS fixes

v2.2.1 – 11 Feb 2020
IMPROVEMENT : Compatibility with the Grimlock and Grimlock for BuddyPress plugins
FIXED : Minor CSS fixes

Version 2.2 – 17 Jan 2020
NEW: Add geoclocalisation feature with the BP Maps for Members plugin compatiblity
NEW: Add BP Checkins plugin compatiblity
FIXED: Fix issue with template hierarchy when using a child theme (Grimlock BuddyPress plugin)
FIXED: Rtmedia improve styles
IMPROVEMENT: CSS tweaking
 • Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.