HappyForms Pro v1.24.5 Nulled – Friendly Drag and Drop Contact Form Builder

0

HappyForms Pro giúp bạn thiết kế biểu mẫu liên hệ thuận tiện nhanh chóng tạo khách hàng tiềm năng, biểu mẫu phản hồi, biểu mẫu báo giá, biểu mẫu khảo sát và nhiều hơn nữa!

HappyForms Pro là cách dễ nhất để quản lý và trả lời các cuộc hội thoại với khách truy cập vào trang web của bạn. HappyForms: một nhà thiết kế kéo và thả thuận tiện để tạo biểu mẫu liên hệ, biểu mẫu khách hàng tiềm năng, biểu mẫu phản hồi, biểu mẫu báo giá, biểu mẫu khảo sát và hơn thế nữa!

HappyForms được tối ưu hóa để tăng các cuộc hội thoại với khách truy cập vào trang web của bạn. Hãy yên tâm khi biết rằng tin nhắn được gửi qua lại mà không gặp rắc rối với thư rác (spams).

Demo: https://happyforms.me/

Tính năng nổi bật HappyForms Pro – Friendly Drag and Drop Contact Form Builder

HappyForms Pro plugin

Tăng sự tương tác của khách hàng thông qua các hình thức tốt hơn, đăng ký, khảo sát, thăm dò ý kiến ​​và nhận phản hồi WordPress

HappyForms Pro pluginPhần tải lên tập tin

Gặp phần Đính kèm của chúng tôi. Giới hạn tải lên theo kích thước tệp, loại tệp và số lượng tệp.

HappyForms Pro pluginPhân tích bảng điều khiển

Xem dữ liệu về tỷ lệ từ bỏ, sử dụng thiết bị, hoàn thành biểu mẫu và nhiều hơn nữa.

HappyForms Pro pluginLưu các phản hồi bị quên

Đôi khi mọi người rời đi trước khi hoàn thành mẫu của bạn. Nắm bắt dữ liệu này một cách dễ dàng.

HappyForms Pro pluginBiểu mẫu nhiều trang

Tách các hình thức dài trên một số trang. Dễ dàng kéo và thả trang tạo.

HappyForms Pro pluginHình thức mở trong cửa sổ bật lên

Mở biểu mẫu của bạn trong một cửa sổ phương thức bật lên. Dễ dàng cài đặt chỉ với một cú nhấp chuột.

HappyForms Pro pluginMật khẩu bảo vệ

Chỉ cho phép những người có mật khẩu bí mật nhìn thấy và trả lời biểu mẫu của bạn.

HappyForms Pro pluginMẫu lịch trình ngày / giờ

Đặt biểu mẫu của bạn để hiển thị và ẩn vào thời gian và ngày cụ thể. Tuyệt vời cho các cuộc thi.

HappyForms Pro pluginGiới hạn số lượng phản hồi của mẫu

Giới hạn số lượng phản hồi trên mỗi biểu mẫu và đặt số lượng phản hồi mà mọi người có thể gửi.

HappyForms Pro pluginHình thức và phản hồi không giới hạn

Không có phí nhỏ giọt ẩn! Tạo các hình thức không giới hạn với phản hồi không giới hạn.

HappyForms Pro pluginLọc phản hồi nâng cao

Tìm kiếm câu trả lời của bạn theo mẫu, thời gian, trạng thái và thiết bị để dễ dàng trả lời.

HappyForms Pro pluginThăm dò ý kiến ​​với kết quả trực tiếp

Khảo sát người và hiển thị kết quả cho khách truy cập, bao gồm số phiếu và tổng tỷ lệ phần trăm.

HappyForms Pro pluginĐăng nhập địa chỉ IP

Cùng với mọi phản hồi, hãy xem siêu dữ liệu như múi giờ, nền tảng, IP và ngôn ngữ.

HappyForms Pro pluginLogic có điều kiện

Hiển thị hoặc ẩn các phần của biểu mẫu hoặc gửi email các địa chỉ khác nhau bằng logic điều kiện thông minh.

HappyForms Pro pluginTích hợp reCaptcha

Hãy dừng việc spam một lần và mãi mãi với reCaptcha siêu hiệu quả và dễ sử dụng.

HappyForms Pro - Friendly Drag and Drop Contact Form Builder Nulled Free Changelog

= v1.24.5 =
* Bugfix: Hiding labels was changing fields width.

= v1.24.3 =
* Bugfix: Function re-declaration was breaking choice-based fields.

= v1.24.2 =
* New feature: Integrately integration.
* Improvement: Automatic validation of "Limit choices" controls.
* Improvement: All dropdowns become searchable automatically with more than 6 choices.
* Bugfix: "Add Media" button in Email tab wasn't working.
* Bugfix: Submit button styles were misbehaving.
* Bugfix: Restored forms were getting stuck in "draft" state.
* Bugfix: Searchable dropdowns were misbehaving.
* Bugfix: Likert scale was being excluded from PDF exports.

= v1.24.1 =
* Improvement: Better support for UTF-8 in CSV export files.
* Improvement: Better compatibility with 3rd party popups.
* Improvement: Mailchimp integration was fetching only the first 10 lists.
* Bugfix: Form couldn't be added to ACF rich text editor fields.
* Bugfix: Trashed and deleted forms where showing up in form widget.
* Bugfix: Modals were misbehaving after recent jQuery update.
* Bugfix: Poll field styles were partially broken.
* Bugfix: File uploads were disappearing in abandonable forms.

= v1.24.0 =
* Improvement: Removed jQuery deprecations.

= v1.23.1 =
* Bugfix: A trailing comma was triggering errors on older versions of PHP.

= v1.22.0 =
* New feature: "Messages" tab in Edit Form screen allows for complete language customization.
* New feature: "Prefill" control for setting a default value on Short Text, Long Text, Email Address and Number fields.
* New feature: "Hide button to go to previous page" for preventing users from stepping backwards in multi-page forms.
* Improvement: File Uploads of incomplete submissions are now hidden then removed to protect privacy.
* Improvement: Mailchimp integration now updates existing subscriber's data.
* Bugfix: "Email respondent a copy of their submission" → "Include submitted" feature was misbehaving.
* Bugfix: PDF rendering of quotes was generating bad values.
* Bugfix: Zapier integration was pushing wrong values for optional File Upload fields.

= v1.21.0 =
* New feature: Integromat integration.
* Improvement: Better support for styling in checkbox and radio based fields.
* Improvement: Delayed Google reCAPTCHA token validation.
* Improvement: Better naming of form class attributes.
* Bugfix: Edit Form screen wouldn't work with custom Site Address settings.
* Bugfix: AWeber integration wouldn't work with specific sets of fields.

= v1.20.6 =
* Improvement: Form title is not rendered at all when set to "hidden".
* Improvement: PDF logo images are now automatically resized to fit their container.
* Bugfix: Fields with prefix and suffix support where being validated as always filled.
* Bugfix: "Previous" button in multi-page forms wasn't inheriting some styles.
* Bugfix: PayPal product description field was overflowing its maximum size.

= v1.20.4 =
* Improvement: Style → Additional CSS now updates preview in realtime.
* Improvement: Added filter to force style output for compatibility with 3rd party plugins.
* Improvement: Updated PayPal integration to the latest version of the SDK.
* Bugfix: Hidden form title was being displayed in widget previews.
* Bugfix: Email rich content editors were misbehaving.
* Bugfix: Phone field part was ignoring some style configurations.
* Bugfix: Schedule visibility control was misbehaving.
* Bugfix: SendFox integration wasn't fetching all lists.
* Bugfix: Fields with prefix and/or suffix weren't being considered empty in emails.

= v1.20.3 =
* Bugfix: "Fields Borders & Spacing" → "Inner Spacing" control was unresponsive.
* Bugfix: File Upload field was erroneously capturing keyboard events.
* Bugfix: File Upload field styling was off when "Placeholder" option is empty.
* Bugfix: Radio and checkboxes inputs were rendered incorrectly with "Use theme styles" option on.
* Bugfix: PayPal checkout wasn't working with "Use 'pay what you want' pricing" and multiple pages forms.
* Improvement: Added double opt-in support for Sendinblue.
* Improvement: Phone field now triggers numerical keyboard on mobile devices.
* Improvement: Added "Prefix" control to Email field.
* Improvement: Better refresh performance of "Fields Labels & Text" → "Label display" control.

= v1.20.2 =
* Bugfix: Setting "Label display" to "Hidden" was hiding the form in the block editor.
* Bugfix: A missing trailing slash in Edit Form preview frame was causing issues on some server configurations.
* Bugfix: "Use theme styles" caused visual glitches on some fields.
* Improvement: Conditional logic is now carried over when duplicating parts.
* Bugfix: ActiveCampaign integration wasn't merging data of existing subscribers.
* Bugfix: Zapier caused memory exhaustion issues with lots of activity.
* Bugfix: Zapier pretty labels were misbehaving in some scenarios.
* New feature: Zapier integration.
* Improvement: "Label display" control was made global and moved to Style step.
* Improvement: "Description display" control was made global and moved to Style step.
* Improvement: Empty labels were triggering usability errors on common usability check tools.
* Improvement: Added missing countries to Phone field.
* Bugfix: HappyForms block wasn't remembering the selected form.
* Bugfix: Email messages were being sent with empty headers in some cases.
* Bugfix: Single Choice "Make this choice default" was misbehaving.
* Bugfix: Partial form submissions were ignoring privacy settings.
* Bugfix: Archived and trashed forms were being displayed in shortcode/block form selection dropdown.
* Bugfix: Output buffering was causing errors in Oxygen Builder.
* Bugfix: Stripe integration was misbehaving when used with "Use custom HTML ID" option.

password: Xem hướng dẫn bên dưới

Hướng dẫn lấy pass download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

  • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy password download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .cc như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
  • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .cc suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.