Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

HappyForms Pro v1.27.1 Nulled – Friendly Drag and Drop Contact Form Builder

0

HappyForms Pro giúp bạn thiết kế biểu mẫu liên hệ thuận tiện nhanh chóng tạo khách hàng tiềm năng, biểu mẫu phản hồi, biểu mẫu báo giá, biểu mẫu khảo sát và nhiều hơn nữa!

HappyForms Pro là cách dễ nhất để quản lý và trả lời các cuộc hội thoại với khách truy cập vào trang web của bạn. HappyForms: một nhà thiết kế kéo và thả thuận tiện để tạo biểu mẫu liên hệ, biểu mẫu khách hàng tiềm năng, biểu mẫu phản hồi, biểu mẫu báo giá, biểu mẫu khảo sát và hơn thế nữa!

HappyForms được tối ưu hóa để tăng các cuộc hội thoại với khách truy cập vào trang web của bạn. Hãy yên tâm khi biết rằng tin nhắn được gửi qua lại mà không gặp rắc rối với thư rác (spams).

Demo: https://happyforms.me/

Tính năng nổi bật HappyForms Pro – Friendly Drag and Drop Contact Form Builder

HappyForms Pro plugin

Tăng sự tương tác của khách hàng thông qua các hình thức tốt hơn, đăng ký, khảo sát, thăm dò ý kiến ​​và nhận phản hồi WordPress

HappyForms Pro pluginPhần tải lên tập tin

Gặp phần Đính kèm của chúng tôi. Giới hạn tải lên theo kích thước tệp, loại tệp và số lượng tệp.

HappyForms Pro pluginPhân tích bảng điều khiển

Xem dữ liệu về tỷ lệ từ bỏ, sử dụng thiết bị, hoàn thành biểu mẫu và nhiều hơn nữa.

HappyForms Pro pluginLưu các phản hồi bị quên

Đôi khi mọi người rời đi trước khi hoàn thành mẫu của bạn. Nắm bắt dữ liệu này một cách dễ dàng.

HappyForms Pro pluginBiểu mẫu nhiều trang

Tách các hình thức dài trên một số trang. Dễ dàng kéo và thả trang tạo.

HappyForms Pro pluginHình thức mở trong cửa sổ bật lên

Mở biểu mẫu của bạn trong một cửa sổ phương thức bật lên. Dễ dàng cài đặt chỉ với một cú nhấp chuột.

HappyForms Pro pluginMật khẩu bảo vệ

Chỉ cho phép những người có mật khẩu bí mật nhìn thấy và trả lời biểu mẫu của bạn.

HappyForms Pro pluginMẫu lịch trình ngày / giờ

Đặt biểu mẫu của bạn để hiển thị và ẩn vào thời gian và ngày cụ thể. Tuyệt vời cho các cuộc thi.

HappyForms Pro pluginGiới hạn số lượng phản hồi của mẫu

Giới hạn số lượng phản hồi trên mỗi biểu mẫu và đặt số lượng phản hồi mà mọi người có thể gửi.

HappyForms Pro pluginHình thức và phản hồi không giới hạn

Không có phí nhỏ giọt ẩn! Tạo các hình thức không giới hạn với phản hồi không giới hạn.

HappyForms Pro pluginLọc phản hồi nâng cao

Tìm kiếm câu trả lời của bạn theo mẫu, thời gian, trạng thái và thiết bị để dễ dàng trả lời.

HappyForms Pro pluginThăm dò ý kiến ​​với kết quả trực tiếp

Khảo sát người và hiển thị kết quả cho khách truy cập, bao gồm số phiếu và tổng tỷ lệ phần trăm.

HappyForms Pro pluginĐăng nhập địa chỉ IP

Cùng với mọi phản hồi, hãy xem siêu dữ liệu như múi giờ, nền tảng, IP và ngôn ngữ.

HappyForms Pro pluginLogic có điều kiện

Hiển thị hoặc ẩn các phần của biểu mẫu hoặc gửi email các địa chỉ khác nhau bằng logic điều kiện thông minh.

HappyForms Pro pluginTích hợp reCaptcha

Hãy dừng việc spam một lần và mãi mãi với reCaptcha siêu hiệu quả và dễ sử dụng.

HappyForms Pro - Friendly Drag and Drop Contact Form Builder Nulled Free Changelog

= v1.27.1 =
* New feature: Checksum-based verification system against repeated spam submissions.
* New feature: Added "Headings" for Radio, Checkbox, and Dropdown field choices.
* Improvement: "Max number of submissions" counters are now calculated in real time for better consistency.
* Improvement: Happyforms block now displays a notice when a form published on page was trashed.
* Improvement: Re-arranged the position of "Require an Answer" control for better consistency.
* Improvement: Renamed "Limit submissions" control to "Max number of submissions" in all choice-type fields.
* Improvement: Improved usability of "Min number" and "Max number" controls in Number field.
* Improvement: In all choice-type fields, remaining submissions are now shown by default.
* Bugfix: Stripe library was being loaded even when not in use.
* Bugfix: Validation error on optional field with min/max requirements.
* Bugfix: Address field's "Suggest address based on what the respondent types" control was throwing Javascript errors.
* Bugfix: Deprecated "Signature" placeholder control was showing up with "Label" set to hidden.
= v1.27.0 =
* New feature: File Upload field's "Min number of files" and "Max number of files" control allow for finer control of file limits.
* Improvement: File Upload field now allows selecting allowed file types one by one, including those added through hooks.
* Improvement: All frontend scripts are now bundled in a single file for better performance and cache friendliness.
* Improvement: "Spam" links are now available under entries in the Trash tab of the Activity screen.
* Improvement: Bulk actions entries have been tidied up when filtering the Activity screen on a single form.
* Bugfix: Duplicating a form would throw an error on PHP 8.0.
* Bugfix: "Limit how many times this choice can be submitted" counters were being wrongly copied to duplicated forms.

= v1.26.5 =
* New feature: "Limit how many times the same answer can be submitted" allows for setting a submission limit on all open fields.
* Improvement: Tidied up horizontal and vertical alignment of notices.
* Improvement: Forms are now sorted by "last modified" date for easier management.
* Improvement: All instances of a form's navigational controls have been turned into buttons for better accessibility.
* Improvement: Website field's prefix now defaults to "https://".
* Bugfix: Slider field was throwing errors when using "Allow range select".
* Bugfix: Payment field validation was misbehaving on systems running PHP 8.0 and higher.
* Removal: "Limit submissions per user" has been deprecated in favor of the new "Limit how many times the same answer can be submitted".
= v1.26.4 =
* New feature: "Step Interval" control allows for fine tuning the incrementing interval of Number, Slider and Payment fields.
* Improvement: Redesigned layout of multi-page form navigation for better usability and use of space.
* Improvement: "Make this choice default" control now supports multiple choices in Checkbox field.
* Improvement: Updated Constant Contact integration to match the new authentication system.
* Bugfix: Dropdown field was ignoring some style settings.

= v1.26.3 =
* Bugfix: Dropdown field was misbehaving when involved in conditional logic.

= v1.26.2 =
* New feature: "Hint" control for adding descriptive text to Radio and Checkbox field choices.
* Improvement: Nicer vertical alignment of choices spanning multiple lines in Radio and Checkbox fields.
* Improvement: "Align choices" control is now a button group for better usability.
* Improvement: Exhausted choices are now always tagged with "(0 remaining)" to avoid confusion.
* Improvement: All instances of "submit" type inputs have been replaced with buttons for easier styling.
* Improvement: All custom form dropdowns have been replaced with their native counterparts for better performance and accessibility.
* Removal: Rank field has been deprecated, since its functionality is better covered by a combination of other fields.
* Removal: Built-in PDF generation was limited and has been deprecated in favor of dedicated services.
* Removal: "Store replies and attachments in database" control caused issues with other, more important features and has been deprecated.

= v1.25.13 =
* Bugfix: Signatures were being cropped incorrectly.

= v1.25.12 =
* Bugfix: A trailing comma was triggering errors on old versions of PHP.

= v1.25.10 =
* Bugfix: Old activities were erroneusly removed on some form configurations.

= v1.25.8 =
* Improvement: Legacy Forms widgets can now be transformed into blocks.
* Improvement: Hand-drawn signature images are now automatically cropped and optimized when possible.
* Improvement: Disabled auto-capitalization, auto-correct and auto-fill on all fields that support it for better usability.
* Bugfix: "Limit submissions" feature was misbehaving when used together with "Show a message and allow to resubmit the form".
* Removal: Blanks field has been removed.
* Removal: "Schedule visibility" control has been removed.
= v1.25.7 =
* Meta: Improved license check system.

= v1.25.6 =
* Improvement: Better selection and insertion of forms in block interface.
* Improvement: Web Address field prefix now defaults to empty.
* Bugfix: "Limit submissions" and "Limit submissions per user" weren't working with "Store activity in database" off.
* Removal: "Message location" control led to degraded usability.
* Removal: "Disable buttons until required fields are answered" control led to degraded usability.
* Removal: "Title" section in "Style" tab added clutter and duplicated core functionality.

= 1.25.5 =
* New feature: Search integrations by group and term in Integrations screen.
* Improvement: Faster preview of Layout Text changes.
* Bugfix: File Upload file count not accurate when uploading multiple files that includes an invalid file.
* Bugfix: Address field undefined index notice.
* Bugfix: Honeypot mechanism was triggering browser autocomplete, preventing submissions.

= v1.25.4 =
* New feature: HTML anchor on form block.
* Improvement: Removed Phone Number country flags for better usability and performance.
* Improvement: Better notice when uploading duplicate files.
* Bugfix: Dropdown item font size doesn't match form style setting.
* Bugfix: Form width preview not updating.
* Bugfix: Single Choice, Multiple Choice and Dropdown field validation was misbehaving with "Limit submissions" on.

= v1.25.3 =
* Bugfix: Address field validation was misbehaving.
* Bugfix: Integration credentials were being removed without user intervention.

= v1.25.2 =
* Improvement: New filter for advanced control of CSV exports.
* Improvement: New global "Google Geocoding" and "Google Places" integrations.
* Bugfix: "Register" and "Role Capabilities" sections weren't respecting capability settings.
* Bugfix: "Add 'other' choice" and "Allow multiple choices" were misbehaving on Poll field.
* Bugfix: Widget was misbehaving with new block-based Widgets screen.
* Bugfix: Number field custom separators weren't working correctly.
* Bugfix: Prefilled Long Answer field had styling glitches.
* Bugfix: Long Answer field Limit words/characters controls had validation issues.

= v1.25.1 =
* Bugfix: "Add rich-text editor toolbar" and "Disable buttons until required fields are answered" used together were causing Javascript errors.
* Bugfix: Removing columns and rows from a Matrix Table field wasn't updating the preview in the builder.
* Bugfix: "Disable buttons until required fields are answered" was misbehaving on Matrix Table fields.
* Bugfix: Slider Scale field's Hint was overlapping with minimum and maximum number labels.
* Bugfix: Dropdown field's "Limit submissions" and "Make this choice default" were causing a fatal error.
* Bugfix: Signature field was causing errors during submission.
* Bugfix: Signature data was being hidden from Activity screen when switching method.

= v1.25.0 =
* New feature: Signature field now supports hand-drawn signatures.
* New feature: Per-form privacy controls allow for finer control of privacy settings.
* New feature: "Show remaining submissions" control for Single Choice, Multiple Choice and Dropdown fields.
* Improvement: Fields with validation errors are now marked with a CSS class for easier styling.
* Improvement: Browser autocompletion has been disabled everywhere for more consistent behavior.
* Improvement: Forms now scroll to top only when partially out of the viewport.
* Bugfix: "Add custom CSS classes to submit button" was misbehaving.
* Bugfix: Geolocation button in Address field had styling glitches.
* Bugfix: Multi-page forms were outputting stray divs.
* Bugfix: Client metadata was causing fatal errors in specfic scenarios.

= v1.24.11 =
* New feature: New 'Other' option for Dropdown field, allowing to enter custom text when responding.
* Improvement: Blocklist now works on a per-form basis for better control.
* Improvement: Better order of countries in Phone Number field.
* Improvement: Date of submission in exported CSV files now honors site's date settings.
* Improvement: It's now possible to skip the registration key email step.
* Improvement: Deactivation popup allows for keeping or deleting saved data.
* Improvement: Forms block now supports additional CSS classes.
* Bugfix: Arrows in dropdowns were ignoring Style settings.
* Bugfix: Duplicating and drag-dropping fields in the builder was scrolling the field list to the top.
* Bugfix: 'Schedule visibility' was misbehaving.
* Bugfix: reCAPTCHA was misbehaving after credentials removal from Integrations screen.
* Bugfix: Stripe payment wasn't working with user-defined price 0.

= v1.24.10 =
* Improvement: Better usability of Phone Number field's national conventions dropdown.
* Improvement: Added "Width" option to Slider Scale and Likert Scale fields.
* Improvement: Updated country list for Phone Number field national convention feature.
* Improvement: More effective honeypot protection.
* Improvement: Javascript dependencies for tooltips are now loaded only when necessary.
* Improvement: Restored `happyforms_enqueue_style` filter for completely disabling frontend styles.
* Bugfix: "Additional CSS" screen was stripping slashes from CSS code.
* Bugfix: Error notices were ignoring color settings.
* Bugfix: Date-Time field error notices were misplaced.

= v1.24.6 =
* Improvement: Better keyboard navigation in dropdown-based fields.
* Improvement: New control allows for setting a label for required fields.
* Improvement: Simplified Star Rating field.
* Bugfix: Import/export functionality was misbehaving in non-English dashboards.

= v1.24.5 =
* Bugfix: Hiding labels was changing fields width.

= v1.24.3 =
* Bugfix: Function re-declaration was breaking choice-based fields.

= v1.24.2 =
* New feature: Integrately integration.
* Improvement: Automatic validation of "Limit choices" controls.
* Improvement: All dropdowns become searchable automatically with more than 6 choices.
* Bugfix: "Add Media" button in Email tab wasn't working.
* Bugfix: Submit button styles were misbehaving.
* Bugfix: Restored forms were getting stuck in "draft" state.
* Bugfix: Searchable dropdowns were misbehaving.
* Bugfix: Likert scale was being excluded from PDF exports.

= v1.24.1 =
* Improvement: Better support for UTF-8 in CSV export files.
* Improvement: Better compatibility with 3rd party popups.
* Improvement: Mailchimp integration was fetching only the first 10 lists.
* Bugfix: Form couldn't be added to ACF rich text editor fields.
* Bugfix: Trashed and deleted forms where showing up in form widget.
* Bugfix: Modals were misbehaving after recent jQuery update.
* Bugfix: Poll field styles were partially broken.
* Bugfix: File uploads were disappearing in abandonable forms.

= v1.24.0 =
* Improvement: Removed jQuery deprecations.

= v1.23.1 =
* Bugfix: A trailing comma was triggering errors on older versions of PHP.

= v1.22.0 =
* New feature: "Messages" tab in Edit Form screen allows for complete language customization.
* New feature: "Prefill" control for setting a default value on Short Text, Long Text, Email Address and Number fields.
* New feature: "Hide button to go to previous page" for preventing users from stepping backwards in multi-page forms.
* Improvement: File Uploads of incomplete submissions are now hidden then removed to protect privacy.
* Improvement: Mailchimp integration now updates existing subscriber's data.
* Bugfix: "Email respondent a copy of their submission" → "Include submitted" feature was misbehaving.
* Bugfix: PDF rendering of quotes was generating bad values.
* Bugfix: Zapier integration was pushing wrong values for optional File Upload fields.

= v1.21.0 =
* New feature: Integromat integration.
* Improvement: Better support for styling in checkbox and radio based fields.
* Improvement: Delayed Google reCAPTCHA token validation.
* Improvement: Better naming of form class attributes.
* Bugfix: Edit Form screen wouldn't work with custom Site Address settings.
* Bugfix: AWeber integration wouldn't work with specific sets of fields.

= v1.20.6 =
* Improvement: Form title is not rendered at all when set to "hidden".
* Improvement: PDF logo images are now automatically resized to fit their container.
* Bugfix: Fields with prefix and suffix support where being validated as always filled.
* Bugfix: "Previous" button in multi-page forms wasn't inheriting some styles.
* Bugfix: PayPal product description field was overflowing its maximum size.

= v1.20.4 =
* Improvement: Style → Additional CSS now updates preview in realtime.
* Improvement: Added filter to force style output for compatibility with 3rd party plugins.
* Improvement: Updated PayPal integration to the latest version of the SDK.
* Bugfix: Hidden form title was being displayed in widget previews.
* Bugfix: Email rich content editors were misbehaving.
* Bugfix: Phone field part was ignoring some style configurations.
* Bugfix: Schedule visibility control was misbehaving.
* Bugfix: SendFox integration wasn't fetching all lists.
* Bugfix: Fields with prefix and/or suffix weren't being considered empty in emails.

= v1.20.3 =
* Bugfix: "Fields Borders & Spacing" → "Inner Spacing" control was unresponsive.
* Bugfix: File Upload field was erroneously capturing keyboard events.
* Bugfix: File Upload field styling was off when "Placeholder" option is empty.
* Bugfix: Radio and checkboxes inputs were rendered incorrectly with "Use theme styles" option on.
* Bugfix: PayPal checkout wasn't working with "Use 'pay what you want' pricing" and multiple pages forms.
* Improvement: Added double opt-in support for Sendinblue.
* Improvement: Phone field now triggers numerical keyboard on mobile devices.
* Improvement: Added "Prefix" control to Email field.
* Improvement: Better refresh performance of "Fields Labels & Text" → "Label display" control.

= v1.20.2 =
* Bugfix: Setting "Label display" to "Hidden" was hiding the form in the block editor.
* Bugfix: A missing trailing slash in Edit Form preview frame was causing issues on some server configurations.
* Bugfix: "Use theme styles" caused visual glitches on some fields.
* Improvement: Conditional logic is now carried over when duplicating parts.
* Bugfix: ActiveCampaign integration wasn't merging data of existing subscribers.
* Bugfix: Zapier caused memory exhaustion issues with lots of activity.
* Bugfix: Zapier pretty labels were misbehaving in some scenarios.
* New feature: Zapier integration.
* Improvement: "Label display" control was made global and moved to Style step.
* Improvement: "Description display" control was made global and moved to Style step.
* Improvement: Empty labels were triggering usability errors on common usability check tools.
* Improvement: Added missing countries to Phone field.
* Bugfix: HappyForms block wasn't remembering the selected form.
* Bugfix: Email messages were being sent with empty headers in some cases.
* Bugfix: Single Choice "Make this choice default" was misbehaving.
* Bugfix: Partial form submissions were ignoring privacy settings.
* Bugfix: Archived and trashed forms were being displayed in shortcode/block form selection dropdown.
* Bugfix: Output buffering was causing errors in Oxygen Builder.
* Bugfix: Stripe integration was misbehaving when used with "Use custom HTML ID" option.

password: Xem hướng dẫn bên dưới

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.