Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

iThemes Security Pro v7.1.2 – Plugin bảo mật WordPress tốt nhất

14

Phiên bản mới của plugin bảo mật WordPress tốt nhất đã có sẵn – iThemes Security Pro, sẽ làm mọi thứ cho bạn để làm cho trang web của bạn an toàn hơn với một cách dễ dàng để bật hoặc tắt tùy chọn.

WordPress là một trong những hệ thống quản lý nội dung phổ biến nhất trên thế giới và, không nghi ngờ gì, một trong những nền tảng an toàn và bảo mật nhất trong không gian Internet.

Tuy nhiên, thậm chí nó còn yêu cầu bảo vệ bổ sung sau khi cài đặt và người dùng mới có thể lo lắng về các cuộc tấn công của hacker. Vì những lý do này, các plugin bảo vệ rất quan trọng, một trong số đó chúng tôi sẽ xem xét ngày hôm nay.

Demo: https://ithemes.com/security/

Các tính năng chính của Plugin iThemes Security Pro

Tính năng iThemes Security Pro

 • Bảo vệ mật khẩu WordPress (Brute Force) Hạn chế số lần đăng nhập thất bại được phép cho người dùng bằng cách sử dụng bảo vệ vũ lực WordPress. Nếu ai đó cố gắng đoán mật khẩu của bạn, nó sẽ bị chặn sau một vài lần thử không thành công.
 • Phát hiện thay đổi tệp Nếu ai đó thành công trong việc truy cập trang web của bạn, rất có thể họ sẽ thêm, xóa hoặc sửa đổi tệp trang web. Nhận thông báo qua email về các thay đổi tệp gần đây để bạn biết nếu bạn đã bị hack.
 • Phát hiện 404
 • Nếu bot thu thập dữ liệu trang web của bạn để tìm lỗ hổng, nó sẽ tạo ra nhiều lỗi 404. iTheme Security sẽ chặn địa chỉ IP này sau giới hạn bạn đặt (theo mặc định, 20 lỗi trong 5 phút).
 • Bảo vệ mật khẩu mạnh Cho biết cấp độ người dùng nào trên trang web của bạn (quản trị viên, biên tập viên, người dùng, v.v.) nên có mật khẩu mạnh. Buộc một mật khẩu mạnh là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ WordPress.
 • Chặn người dùng xấu Giữ cho người dùng xấu tránh xa trang web của bạn nếu họ có quá nhiều lần đăng nhập thất bại, nếu họ tạo ra quá nhiều lỗi 404 hoặc nếu họ nằm trong danh sách đen của bot.
 • Chế độ chờ Không thay đổi trang web của bạn 24 giờ một ngày? Tính năng Harden WordPress làm cho bảng điều khiển WordPress không thể truy cập vào một số giờ nhất định để không ai khác có thể lẻn vào và cố gắng thực hiện các thay đổi.
 • Chức năng “ẩn Đăng nhập & Quản trị viên” Thay đổi URL /wp-admin/login.php của thông tin đăng nhập WordPress để kẻ tấn công không biết nơi để tìm lối vào trang web của bạn. Tính năng này cũng tốt để giúp khách hàng nhớ liên kết đăng nhập của họ. Sao lưu
 • Cơ sở dữ liệu Sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn và gửi chúng qua email. Tạo bản sao lưu đầy đủ và gửi chúng đến các điểm đến để lưu trữ bên ngoài máy chủ.
 • Thông báo email Nhận thông báo email khi ai đó bị chặn sau quá nhiều lần đăng nhập thất bại hoặc khi một tệp trên trang web của bạn đã bị sửa đổi.
 • Quét WordPress trên phần mềm độc hại Plugin iTheme Security sử dụng trình thu thập dữ liệu Sucuri SiteCheck để quét phần mềm độc hại trong WordPress. Sucuri SiteCheck sử dụng kiểm tra 10 điểm để quét trang web của bạn để biết phần mềm độc hại đã biết, trạng thái danh sách đen, lỗi trang web và phần mềm lỗi thời. Với iTheme Security Pro, bạn có thể kích hoạt quét phần mềm độc hại hàng ngày và nhận thông báo qua email nếu phát hiện sự cố.

ITHEMES SECURITY PRO

 • Phiên bản WordPress Phần mềm lỗi thời – cho dù đó là WordPress, chủ đề hoặc plugin – thỏa hiệp các trang web của bạn vì các lỗ hổng bảo mật thường được biết đến với tội phạm mạng. Phiên bản mới của mô-đun kiểm soát phiên bản iTheme Security Pro có thể tự động cập nhật các phiên bản mới của WordPress, chủ đề và plugin, cũng như thực hiện các biện pháp để tăng bảo mật khi phần mềm trang web bị lỗi thời.
 • Mô-đun liên kết ma thuật WordPress Tính năng Magic Links cho phép bạn đăng nhập khi tên người dùng của bạn bị chặn bởi Local Brute Force Protection. Khi tên người dùng của bạn bị chặn, bạn có thể yêu cầu một email có liên kết đăng nhập đặc biệt. Sử dụng email sẽ bỏ qua việc chặn tên người dùng, trong khi những kẻ tấn công vẫn sẽ bị chặn.
 • Xác thực hai yếu tố Nhờ xác thực hai yếu tố của WordPress từ iTheme Security Pro, người dùng cần nhập mật khẩu và mã bổ sung được gửi đến thiết bị di động, chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Để đăng nhập thành công vào tài khoản người dùng của bạn, bạn cần mật khẩu và mã. Xác thực hai yếu tố thêm một lớp bảo mật WordPress bổ sung để đảm bảo rằng bạn thực sự đang đăng nhập, chứ không phải người truy cập (hoặc thậm chí đoán) mật khẩu của bạn.
Download IThemes Security Pro Plugin v7.1.2 Nulled Free Changelog

v7.1.2 - 2022-04-25
Tweak: Require a Title when creating a new Dashboard.
Bug Fix: Don't attempt to send a Site Scan notification for Clean scans preventing a fatal error after scheduled site scans.
Bug Fix: Initialize Theme in Dashboard Widget rectifying the "An error occurred while rendering this card" message.
Bug Fix: Use Site Registration Authentication when performing a Site Scan on Multisite Subsites rectifying the "Request is missing verification credentials" message.

v7.1.0 - 2022-01-31
Important: iThemes Security now requires WordPress 5.8 or later.
New Feature: Introduce a new Import Export feature that allows for greater customization and flexibility.
Bug Fix: Scroll to top of window when navigating.
Bug Fix: Allow searching for Password Requirements.
Bug Fix: Login page would be blank when Passwordless Login was configured to use the "Username First" flow.
Bug Fix: Don't load WordPress and System Tweaks modules when the `ITSEC_DISABLE_MODULES` constant is enabled.
Bug Fix: Prevent incidentally loading the Two-Factor module when it is unregistered.
Bug Fix: Conditionally display the NGINX File Path setting.
Bug Fix: Allow saving Notifications when "default recipients must contain at least 1 item" error is present.

7.0.3 - 2021-08-10
Enhancement: Reintroduce Feature Flags management UI.
Tweak: Reposition "Advanced" and "Tools" menu items to be more readable on lengthy screens.
Bug Fix: Sites that did not support HTTPS, but had the SSL module active, but not configured, on upgrade would get redirected to the HTTPS version of the site.
Bug Fix: When the Change Admin User tool is run, update any User Groups referencing the old user id.
Bug Fix: Unregister the iThemes Security Two-Factor module when the Two-Factor Feature Plugin is enabled.
Bug Fix: Add missing and correct erroneous textdomains.
Bug Fix: WordPress footer would appear in the middle of the logs page.

v7.0.2 - 2021-07-17
Tweak: Move "Have I Been Pwned" integration to the Core plugin.
Tweak: Reduce filename length and complexity for built CSS and JS files.
Bug Fix: Disable XML-RPC rules in server config files. Previously, XML-RPC was being disabled using the XML-RPC enabled filter.
Bug Fix: Fatal error on logs page when User Logging and Two-Factor are enabled and a user logs in using Two-Factor.
Bug Fix: Add missing constants to the debug page.
Bug Fix: Fatal error when sending the "Inactive Users" notification.
Bug Fix: Remove deleted recipients when saving notifications.
Bug Fix: Allow using reserved words as prefixes for the Hide Backend Login Slug.
Bug Fix: Enforce SSL would not redirect users from HTTP to HTTPS on the front-end of the website.
Bug Fix: Correct Site Scan statuses for scans with no issues.

v7.0.1 - 2021-06-24
Bug Fix: Prevent Password Requirements being re-enabled if they were disabled before upgrading to iThemes Security 7.0, but had a group selected for them.
Bug Fix: Arguments to the implode function were reversed, causing a Fatal Error on PHP 8.
Bug Fix: Allow installing on WordPress 5.7.0, not just 5.7.1+.
Bug Fix: Ensure values passed to the TextareaListControl is an array.
Bug Fix: Don't run the dashboard migration if unneeded.
Bug Fix: Labels for Disable PHP Execution in Plugins and Themes were reversed.
Bug Fix: Activate the Geolocation module if Trusted Devices provided Geolocation API keys.

v7.0.0 - 2021-06-23
Important: iThemes Security now requires WordPress 5.7 and PHP 7.0 or later.
New: iThemes Security gets a redesigned interface focused on making it easier to configure and find what you're looking for. Read More: https://ithemes.com/?p=64448.
New: Instantly search over everything in iThemes Security with a new instant search feature.
New: Security Tools have been grouped into their own page. "Identify Server IPs" and "Security Check Pro" can be run manually without using Debug Mode.
New: Relevant content from the Help Center, iThemes Blog, and iThemes YouTube channel is surfaced in a new Help area based on the current page. Click the "Help" button in the toolbar or the "Info" icon next to the page title to access it.
New: The settings UI is now fully responsive and works great across mobile, tablet, and desktop devices.
Enhancement: Improved keyboard and screen reader support.
Enhancement: The User Security Profile Card now supports searching for specific users and filtering by User Role.
Enhancement: The User Security Profile Card can now be used to Force password changes, force a user to lockout, and send a Two-Factor setup reminder.
Enhancement: The Banned Users Card can add multiple bans at once.
Tweak: Add a new Global setting to control "Automatically Temporarily Authorize Hosts".
Tweak: When the Global setting "Hide Security Menu in Admin Bar" is enabled, notices will no longer be printed on non-iThemes Security pages. Instead, you can access the Message Center from the Settings or Dashbaord toolbars.
Tweak: The Security Dashboard has moved back to the Security menu and is now the default page.
Tweak: Your first security dashboard will be created automatically when you visit the dashboard for the first time. Create your own by clicking the dashboard's title, then select "Create New Dashboard".
Tweak: The Database Backups module is no longer available if you have BackupBuddy installed. If this behavior isn't desired, enable the "ITSEC_ENABLE_BACKUPS" constant.
Tweak: Activating the Magic Links module now enables the feature. The extraneous "Enable Lockout Bypass" setting has been removed.
Tweak: The Geolocation API configuration used by Trusted Devices has been moved into it's own dedicated "Geolocation" module.
Removed: The following modules have been removed: 404 Detection, Away Mode, Change Content Directory, and Multisite Tweaks.
Removed: The following WordPress and System Tweaks have been removed: Remove Windows Live Writer Header, EditURI Header, Comment Spam, Mitigate Attachment File Traversal Attack, Protect Against Tabnapping, Filter Long URL Strings, Filter Non-English Characters, Filter Request Methods, Remove File Writing Permissions.
Removed: The "Backup Full Database" setting has been removed from the Backups module.
Removed: The "Require SSL", "Front End SSL Mode", and "SSL for Dashboard" settings have been removed from the SSL module.
Removed: The "Strengthen when Outdated" setting has been removed from the Version Management module.
Bug Fix: Fix fatal errors when using PHP 8.
Bug Fix: Fix infinite loop when restricting who can use App Passwords on multisite installs.
Bug Fix: Ensure the ITSEC_Setup class does not exist before trying to load it. Display schema errors on multisite in the Network Admin.
Dev Note: Modules are now based on a module.json configuration file. If you are registering custom iThemes Security module, you should update it to include a module.json file that adheres to the core/module-schema.json JSON Schema.
Dev Note: Add a WP CLI command for running tools. See "wp help itsec tool" for more information.
Dev Note: Split the Two-Factor and Dashboard module into a Core module and a Pro module. Settings for these modules are still stored in the base module.
Dev Note: The Network Brute Force module had it's folder updated to "network-brute-force" from "ipcheck".
Dev Note: New Object Oriented API for creating Password Requirements.
Dev Note: New Settings and Modules REST API endpoints.
Dev Note: New RPC REST API namespace. There is no backward compatibility promise for these API endpoints.

v6.8.5 - 2021-06-17
Tweak: Add notice for the upcoming major 7.0 release.

= v6.8.4 - 2021-04-13 =
Security: Fix Hide Backend Bypass, thanks to Julio Potier for reporting the issue.
Tweak: Add filters to short-circuit lock APIs.
Bug Fix: Prevent wp_no_robots deprecation warning on WordPress 5.7.

= v6.8.3 - 2020-12-16 =
Tweak: Remove non-SSL fallbacks for Security Check Pro and Version Management.
Bug Fix: Tweak checkbox styles.
Security Improvement: To improve server compatibility, requests to the iThemes updater servers would automatically downgrade from https to http when https connections failed. This update removes the automatic downgrade. If your server cannot make outbound https connections, you can re-enable the downgrade capability by adding the following define in your site's wp-config.php file:
define( 'ITHEMES_ALLOW_HTTP_FALLBACK', true );

= v6.8.2 - 2020-12-07 =
- Bug Fix: Version Management compatibility with further changes in WordPress 5.6.

= v6.8.1 =
- Bug Fix: Improved compatibility with WP Engine.
- Bug Fix: Version Management compatibility with WordPress 5.6.
- Bug Fix: Follow Core UI patterns for Application Passwords.
- Bug Fix: Pass the `WP_Error` object to the `wp_login_failed` hook.
- New Feature: iThemes Security now supports Passwordless Login and reCAPTCHA v3 for Restrict Content Pro ( version 6.4.3 and later ).
- Enhancement: Overwrite Restrict Content Pro's detected IP address with the IP detected by iThemes Security.
- Tweak: Application Passwords compatibility with WordPress 5.6.
- Bug Fix: Two Factor and Passwords Requirements compatibility with Restrict Content Pro.
- Bug Fix: PHP warnings that may occur when initializing default user groups on a new installation.
- Enhancement: Add WP CLI command to run the Change Admin User tool.
- Tweak: Disable SSL verification when performing the Security Check Loopback test. Some hosts can't properly verify loopback requests. This verification is unnecessary in this circumstance, and disabling SSL verification aligns iThemes Security with default WordPress loopback behavior.
- Tweak: Override WordPress' built in auto update notices at a higher priority. This fixes issues with iThemes Security's settings being overwritten by other systems.
- Bug Fix: Some users would be force to choose a strong password twice in a row.
- Bug Fix: Warning when saving the Ban Users module outside of the Settings Page without passing the legacy host_list setting.
- Bug Fix: Fix issues with initializing a site scan from a non-licensed domain name.
 • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: xem hướng dẫn bên dưới

14 bình luận
 1. Duong đã bình luận

  ủa bản pro sao úp lên còn phải đi kích hoạt nữa là sao admin

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   sd full tính năng thì kệ thông báo kích hoạt đi, nếu ko sd dc thì chụp lại lỗi giúp ad

 2. Hoàng đã bình luận

  Mình góp ý, bớt bắt người dùng get link rồi vào đó cài addon gì đi, đã chịu khó view google rồi mà vào đó còn bắt cài đủ thứ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   trang mirrored không liên quan gì tới blog hết, việc bạn bị bắt cài addons là hành động của ads ở các trang lưu trữ đó. Vui lòng không nhấp link ads cũng như tắt các popup ads hiện lên và tải bình thường nhé

  2. Thu Nguyen đã bình luận

   Do bạn click tầm bậy thôi :))

  3. MK đã bình luận

   add đã share free thì bạn chịu khó ủng hộ đi bạn. ko thì bạn có thể vao trang khác tải. https://hotrowordpress.com/itheme-security-pro-plugin-bao-mat-wordpress-tot-nhat1208/#respond

 3. XMENROMA đã bình luận

  Hello Ad,

  Ad vui lòng cập nhật lại password, mình đã thử hết rồi mà không được.

  Thanks!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   fix r nhé

 4. XMENROMA đã bình luận

  Hello Ad,

  Password download không đúng. Add vui lòng update lại dùm nhé.

  Thanks Ad!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Đang fix nhé. Tối là vào lại dc

 5. nhut đã bình luận

  Cài xong vào quản trị web thấy thế này là sao nhỉ

  Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn. Vui lòng kiểm tra email dùng để quản trị trang web để được hướng dẫn.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bật debug lên check tương thích plugin vs theme or wp core là ra lỗi thôi bạn

 6. Hoang đã bình luận

  có bản 6.7 ko bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ok r nhe

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.