Kalium v3.3.1 – Creative WordPress Theme for Professionals

1

Kalium hoàn hảo cho danh mục đầu tư, đại lý, nhiếp ảnh, đại lý du lịch, công ty, kinh doanh, thể hình, nhà hàng, khách sạn, y tế, xây dựng, đám cưới, hiệu sách, luật sư, hạ cánh sản phẩm, giáo dục, ô tô (đại lý xe hơi) của bạn , chỉ cần mọi thứ đều có thể thiết kế với Kalium.

Với các thiết kế bố cục, Tùy chọn chủ đề thân thiện với người dùng và trình tạo nội dung Kéo và thả phong phú để giúp tạo trang web hoàn hảo của bạn trong vài phút, bạn cũng có thể sử dụng nó làm chủ đề Multipurpose để bạn có thể xây dựng bất cứ điều gì bạn thích. Kalium được tổ chức tốt, trực quan tuyệt đẹp và liên tục phát triển thông qua các bản cập nhật.

Tạo ra trải nghiệm mua sắm mà bạn đã chờ đợi, Kalium hoạt động rất tốt với plugin WooCommerce tiêu chuẩn công nghiệp và cung cấp hỗ trợ Thương mại điện tử đầy đủ. Kalium Theme sẽ giúp bạn mang lại lợi nhuận cao với bố cục chuyên nghiệp được thực hiện đặc biệt cho WooCommerce. Kalium có rất nhiều tùy chọn để bạn cung cấp cho người dùng trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất.

Kalium cung cấp một số trang web được xây dựng chuyên nghiệp tuyệt vời để bạn có thể dễ dàng nhập bất kỳ trang web demo nào trong vòng vài giây chỉ với 1 lần nhấp và sau đó thay đổi nội dung dễ dàng hơn để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Demo: https://themeforest.net/search/10860525

Tính năng nổi bật Kalium – Creative Theme for Professionals

Kalium - Creative Theme for Professionals

 • Typography — Ultimate Font Management Library là cách tốt nhất để quản lý phông chữ của bạn và giống như không có chủ đề nào khác trên ThemeForest.
  • 5 nguồn để sử dụng phông chữ yêu thích của bạn:
   • Google Font (hơn 900 phông chữ, được cập nhật thường xuyên)
   • Hỗ trợ Font Squirrel fonts (hơn 800 phông chữ, được cập nhật thường xuyên)
   • Hỗ trợ Adobe Fonts (trước đây là TypeKit)
   • Hỗ trợ phông chữ cao cấp (bao gồm  Function Pro $149)
   • Hỗ trợ phông chữ tùy chỉnh, tải lên phông chữ của riêng bạn trong máy chủ của bạn.
 • Team Members
 • Service Box
 • Heading
 • Scroll Box
 • Clients
 • Social Networks
 • Alert Box
 • Button
 • Contact Form
 • Map
 • Portfolio Items
 • Masonry Portfolio
 • Dribbble Gallery
 • Auto Type
 • Blog Posts
 • Divider
 • Pricing Table
 • Products Carousel
 • Like & Share

Kalium - Creative Theme for Professionals

Kalium - Creative WordPress Theme for Professionals Nulled Free Changelog

= Version 3.3.1 (Apr 06, 2021) =
UPDATE:
— Slider Revolution plugin updated to the latest version in theme package – 6.4.6
— Product Filter for WooCommerce plugin updated to the latest version in theme package – 8.1.0
— Lazysizes (lazy loader library) updated to latest version – 5.3.1

FIX:
— Network administrator couldn’t install plugins when “install_plugins” capability is granted
— Premium fonts preloading unnecessary files on front-end
— Portfolio like button not aligned properly in certain portfolio item types
— Product sticky description wrong placement when Sticky Header is enabled
— Improved accessibility score for better SEO
— Minor bug fixes and improvements

NOTE:
— If WooCommerce releases a plugin update that is newer than version 5.1.x please wait for a compatible theme update.
— If you want to contribute in our language translations here is our GIT repository: https://github.com/arl1nd/Kalium-Translations

= Version 3.3 (Mar 13, 2021) =
NEW:
— WordPress 5.7 compatibility added
— WooCommerce 5.1 compatibility added
— Theme auto-updates support – https://d.pr/i/JooTNK
— Font files preloading (supported for theme icons and self hosted fonts)
— Share in Telegram link

UPDATE:
— Architecture demo content package updated to the latest version
— Slider Revolution plugin updated to the latest version in theme package – 6.4.3
— Layer Slider plugin updated to the latest version in theme package – 6.11.6
— WPBakery Page Builder plugin updated to the latest version in theme package – 6.6
— VideoJS library updated to latest version – 7.11.4
— ImagesLoaded library updated to latest version – 4.1.4
— GreenSock Animation Platform updated to latest version – 3.6.0
— New color palette for Theme Options matching WordPress 5.7
— Google Fonts list updated to the latest version
— Font Squirrel list updated to the latest version

FIX:
— Ordering of Portfolio Items widget not working in Elementor
— Broken grid for columned galleries in blog posts
— Content going underneath the Sticky Header in some cases
— Fixed to bottom footer not showing in certain cases
— Print page link not working in the portfolio item page
— Product images showing in small size when opened in a lightbox
— AutoType incorrectly rendering content and adding an extra vertical margin
— Multiple JavaScript warnings in Theme Options page
— Other bug fixes and improvements

NOTE:
— If WooCommerce releases a plugin update that is newer than version 5.1.x please wait for a compatible theme update.
— If you want to contribute in our language translations here is our GIT repository: https://github.com/arl1nd/Kalium-Translations

= Version 3.2.1 (Feb 17, 2021) =
FIX:
— Theme update failing in PHP 8 if backups are enabled
— Sticky Header not working properly when Top Header Bar is present
— Incorrect direction of prev-next navigation in single Portfolio item
— Minor bug fixes and improvements

= Version 3.2 (Feb 12, 2021) =
NEW:
— Featured Video for Portfolio Items – https://d.pr/i/TjZdhF
— Breadcrumbs Support – https://d.pr/i/xnxWbP https://d.pr/i/Ng4kCj
— Line height added in Typography – https://d.pr/i/sR3rUh https://d.pr/i/P1lnou
— Add videos in Portfolio Fullscreen item type – https://d.pr/i/YluWKp
— Add custom background for Fullscreen Menu – https://d.pr/v/19K3Va https://d.pr/i/Gy5Mjl
— Improved animation for the Like feature on portfolio projects – https://d.pr/v/iICLqv
— PHP 8.0 compatibility added (for Kalium files)
— WooCommerce 5.0 compatibility added
— Phone and TikTok social network added – https://d.pr/i/Wkhv2b
— Retina option for Single Image and Clients WPBakery Page Builder elements – https://d.pr/i/AErnOh https://d.pr/i/xlA07S
— More layout types for Blog posts element in WPBakery – https://d.pr/i/kFNeGW https://d.pr/i/988el4
— Added opacity on hover effect for Client logos element in WPBakery Page Builder – https://d.pr/i/9k6vpJ
— Support for adjustable image size for single and catalog product image size – https://d.pr/i/iAXL49

FIX:
— Google Maps randomly not loading/showing in page
— Search input in header not hidden when moving the focus out of input field
— Compatibility fix for “reCaptcha by BestWebSoft” plugin
— Pingbacks not styled in the comment section
— Sticky description on portfolio hidden behind the sticky header
— Sticky Header skin color issue on Safari/iOS
— Excerpts in search page showing images
— Lots of improvements and reported bug fixes

UPDATE:
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to the latest version in theme package – 5.9.5
— Slider Revolution plugin updated to the latest version in theme package – 6.3.9
— Layer Slider plugin updated to the latest version in theme package – 6.11.5
— WPBakery Page Builder plugin updated to the latest version in theme package – 6.5
— Product Filter for WooCommerce plugin updated to the latest version in theme package – 8.0.2
— Google Fonts list updated to latest version
— Font Squirrel list updated to latest version
— Font Awesome library updated to latest version – 5.15.2
— Lazysizes (lazy loader library) updated to latest version – 5.3.0
— Flickity library updated to latest version – 2.2.2

REMOVED:
Template file “tpls/page-heading-title.php” is replaced with “global/page-heading.php”

NOTE:
— If WooCommerce releases a plugin update that is newer than version 5.0.x please wait for compatible theme update.
— If you want to contribute in our language translations here is our GIT repository: https://github.com/arl1nd/Kalium-Translations

= Version 3.1.1 and 3.1.3 (Dec 11, 2020) =

FIX:
— Infinite scroll pagination not working in WordPress 5.6
— Shop page infinite scroll throwing fatal PHP error
— Product variation image not changed on variation selection
— Arrows not showing on Lightbox Portfolio
— Excluded post types from search not working – https://d.pr/i/BHZQWa
— Theme Options failing to import for some users
— Minor bug fixes and improvements

UPDATE:
— Slider Revolution plugin updated to the latest version in theme package – 6.3.3
— Product Filter for WooCommerce plugin updated to the latest version in theme package – 8.0.1

Version 3.1.1 and 3.1.2 (Dec 09, 2020)

FIX:
— Theme Options failing to import for some users
— Infinite scroll pagination not working in WooCommerce shop archive
— Arrows not showing on Lightbox Portfolio

UPDATE:
— Slider Revolution plugin updated to the latest version in the theme package – 6.3.2

= v3.1.1 (Dec 05, 2020) =

HOTFIX:
— Theme Options failing to import for some users
— Arrows not showing on Lightbox Portfolio

UPDATE:
— Slider Revolution plugin updated to the latest version in theme package – 6.3.2

= v3.1 (Nov 27, 2020) =

NEW:
— WordPress 5.6 compatibility added
— WooCommerce 4.8 compatibility added
— New widgets in Top Header Bar: Breadcrumb, Date, My Account, Search Field
— Added Top Bar on some of the demos such as Bookstore, Medical, Law, Automotive, Construction and Fitness
— Dominant image color on hover for portfolio items – https://d.pr/i/lriLxy
— Support for multiple contact form email receivers separated by comma
— Latest Font Awesome 5 icons implementation

UPDATE:
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to the latest version in theme package – 5.9.3
— Slider Revolution plugin updated to the latest version in theme package – 6.3.1
— Product Filter for WooCommerce plugin updated to the latest version in theme package – 7.3.4
— WPBakery Page Builder plugin updated to the latest version in theme package – 6.4.2
— Demo Content Packages updated to latest version
— Google Fonts list updated to latest version
— Font Squirrel list updated to latest version
— VideoJS library updated to latest version – 7.10.2
— Light Gallery library updated to latest version – 1.10.0
— GreenSock Animation Platform updated to latest version – 3.4.2
— Vimeo JS library updated to latest version – 2.14.1
— Animate.css library updated to latest version – 4.1.1

FIX:
— Premium fonts could not be installed in Windows operating system
— Automotive and Main demo content failing to import Theme Options
— Standard menu items broken into rows when no menu is selected to show
— Post format “Link” not opened in _blank target when specified
— Portfolio gallery columns gap creating horizontal scroll in mobile devices
— Kalium Contact Form now supports ReCaptcha v3
— Sticky Header logo switch not working with Slider Revolution
— Share post to social networks not supporting special characters
— Top Header Bar responsive issues on smaller screen sizes
— Lots of improvements and reported bug fixes

REMOVED:
Font Awesome 4 icon files from assets directory

NOTE:
— If WooCommerce releases a plugin update that is newer than version 4.8.x please wait for a compatible theme update.
— If you want to contribute in our language translations here is our GIT repository: https://github.com/arl1nd/Kalium-Translations

= v3.0.8.1 =
NEW:
— Custom container width (global or specific page) – https://d.pr/i/KCLpsJ – https://d.pr/i/8WvwxY
— Dynamic portfolio heading title/description – https://d.pr/i/iuUQfu
— WooCommerce 4.6 compatibility
— WPML 4.4 compatibility

UPDATE:
— WPBakery Page Builder plugin updated to the latest version in theme package – 6.4.1
— Slider Revolution plugin updated to the latest version in theme package – 6.2.23

FIX:
— Reverted theme registration in 3.0.8 in some particular PHP versions
— Dark and White skins not applied on Standard Menu.
— Support for Cloud Typography by typography.com multiple font variants in TypoLab – https://d.pr/i/0HXzY4
— Theme Registration not working on IONOS hosted sites
— Sticky Description in portfolio prevents scrolling on Android devices
— Bookstore demo content failing to import Theme Options
— Page scroll menu links not working with WPBakery columns
— Sticky Header not applying skin/color for textual logo
— Slider Revolution not supported in Portfolio Gallery in Portfolio Items
— Other minor bug fixes and improvements

NOTE:
— If WooCommerce releases a plugin update that is newer than version 4.6.x please wait for a compatible theme update.
— If you want to contribute in our language translations here is our GIT repository: https://github.com/arl1nd/Kalium-Translations
— If WooCommerce releases a plugin update that is newer than version 4.6.x please wait for a compatible theme update.
— If you want to contribute in our language translations here is our GIT repository: https://github.com/arl1nd/Kalium-Translations
 • Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: Xem hướng dẫn bên dưới

Hướng dẫn lấy pass download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

 • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy password download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .cc như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
 • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .cc suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

1 bình luận
 1. Dat Nguyen đã bình luận

  Bác update theme đi ạ

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.