Lisfinity v1.1.16 NULLED – Classified Ads WordPress Theme

0

Lisfinity – Classified Ads WordPress Theme là một chủ đề WordPress quảng cáo được phân loại vì nó cho phép bạn xây dựng và kiếm tiền từ bất kỳ quảng cáo phân loại nào từ trang web WordPress rất dễ dàng.

Tính năng nổi bật Lisfinity – Classified Ads WordPress Theme

Có thể xây dựng bất kỳ trang web ngách quảng cáo đã phân loại nào

Trong ví dụ bên dưới, bạn có thể thấy các trường tìm kiếm khác nhau cho các danh mục quảng cáo được phân loại khác nhau

Vị trí & Danh mục có lồng ghép không giới hạn

Tạo nhiều vị trí & danh mục nếu cần và tạo nhiều mức lồng nhau nếu cần với chủ đề WordPress quảng cáo phân loại Lisfinity và cách Kéo & Thả độc đáo.

Xây dựng lại bất kỳ trang web quảng cáo được phân loại phổ biến nào

Nếu bạn hỏi bạn có thể xây dựng lại bất kỳ trang web quảng cáo được phân loại phổ biến nào dưới đây không, câu trả lời là hoàn toàn có

Tìm kiếm các trường và biểu mẫu bất cứ khi nào bạn cần

Chọn vị trí, danh mục và các thông số khác mà bạn muốn xuất hiện trong các biểu mẫu tìm kiếm trên trang web của mình và nơi bạn muốn xuất hiện.

Thiết kế cao cấp tuyệt đẹp và hiện đại

Các thiết kế hiện đại và tuyệt vời sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh quảng cáo đã phân loại và doanh thu của bạn vào một không gian

Kiếm tiền với Lisfinity và WooCommerce

Mọi thứ liên quan đến kiếm tiền đều dựa trên WooCommerce, bao gồm tất cả các phương thức thanh toán, phí, thuế cho đến lập hóa đơn.

Bảng điều khiển khách hàng tuyệt vời

Cung cấp cho khách hàng trải nghiệm giao diện người dùng tuyệt vời khi họ đăng, duyệt và chỉnh sửa danh sách của mình

Xây dựng với các phần tử Elementor + Lisfinity

Không giới hạn đầu trang, không giới hạn footer, thiết kế biểu mẫu tìm kiếm bất kỳ thứ gì bạn thích trên trang chủ, chèn Google Ads vào bất cứ nơi nào doanh nghiệp của bạn cần và nhiều hơn nữa

Demo: https://themeforest.net/item/lisfinity-classified-ads-wordpress-theme/26342611

Lisfinity - Quảng cáo rao vặt WordPress Theme - 1

Lisfinity - Quảng cáo rao vặt WordPress Theme - 2Lisfinity - Quảng cáo rao vặt WordPress Theme - 3Lisfinity - Quảng cáo rao vặt WordPress Theme - 4Lisfinity - Quảng cáo rao vặt WordPress Theme - 5Lisfinity - Quảng cáo rao vặt WordPress Theme - 6Lisfinity - Quảng cáo rao vặt WordPress Theme - 7Lisfinity - Quảng cáo rao vặt WordPress Theme - số 8Lisfinity - Quảng cáo rao vặt WordPress Theme - 9Lisfinity - Quảng cáo rao vặt WordPress Theme - 10Lisfinity - Quảng cáo rao vặt WordPress Theme - 11

Changelog: Lisfinity – Classified Ads WordPress Theme

Lisfinity v1.1.16 - Classified Ads WordPress Theme Nulled Free

= v1.1.16 - 2020-11-26 =
The Highlight of the update - Scheduling Features + Many Improvements + Bug Fixes 👨⚖ 💥 🐞

Overall
Improved: Reorganized WP-Admin menu in order to make Lisfinity Menu items more prominent
Fields Builder
Fixed: Issue with the invisible terms
Fixed: Issue with duplicate terms sometimes occurring
Search Builder
Fixed: Issue with the price meta field display on the homepage banner
Business Page
Fixed: Issue with the page being broken caused by user verification icons
Elementor
Fixed: Search listings price icon size option not working
Fixed: Posts Widget (Elementor PRO) didn't work
Feature: Product Files - widget for displaying and styling uploaded documents
Search Builder
Improved: Added the Placeholder Min and Placeholder Max in Fields Meta Price for Home Page
Improved: Added the Label Min and Label Max in Fields Meta Price for Home Page
Listings
Feature: Added options to create custom titles for each category independently

= v1.1.15 - 2020-11-20 =

The Highlight of the update - Scheduling Features + Many Improvements + Bug Fixes 👨⚖ 💥 🐞

### Features
Feature: Assign any package to a newly registered user
Feature: Delete expired ads after a specified number of days are passed
Feature: Create custom generated titles for every submitted listing
### Overall
Fixed: Fields Meta on home search sometimes throwing an error
Fixed: Firefox browser - icon in the menu wasn't styled properly
Fixed: When purchasing a premium profile - the business profile is being set to 'pending review' if admin review is set in the theme options
Fixed: Homepage keyword search results z-index
### Theme Options
Option: Added option to delete media attachments along with a listing
Option: Added option to specify the number of days that should pass in order for the system to delete the expired listings from the database
Option: Added option to enter a custom listing title format
### Listing Single Page
Improved: Added notification for the expired listing and made listings unreachable
### Dashboard
Improved: Added option for the value by which sorting of the pricing packages will be done.
### Listings
Improved: Added option to display the badge for the verified users
### Elementor
Fixed: Taxonomies are not selectable in the Elementor Listing Widget
Fixed: Product Owner Button on Single Listing Page in Elementor disappear.
Fixed: Business Store- Detailed Button Displayed Correctly.
Fixed: Search Listings - the rating couldn't be removed from the box
Fixed: Bug: Elementor Single Gallery Zoom didn't work
Fixed: Business Store - Fixed the height of the image and the content in the Listings.
Fixed: Business Store - Fixed the top margin of the search content.
Improved: Added option to set the size of the logo in the Ads Element
Improved: Added option for sorting the header elements, content elements, and footer elements in the Ads Element
Improved: Business Store - added options for styling the Detailed Search Button.
Improved: Add option to display listing location on the map in the listing single page sidebar
Improved: Business Store -Added options to style the badge for the verified users.
Improved: Search Listings -Added options to style the badge for the verified users.
Improved: Ads Widget -Added options to style the badge for the verified users.
  • Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.