MainWP File Uploader Extension v4.0.1

0

MainWP File Uploader Extension là một cách đơn giản để tải tệp lên các trang con của bạn từ một vị trí tập trung. Nó cung cấp cho bạn khả năng tải nhiều tệp lên tất cả các trang web con của bạn cùng một lúc. Có nhiều cách để tải tệp lên máy chủ của bạn, nhưng tiện ích mở rộng MainWP File Uploader Extension là cách duy nhất không yêu cầu đăng nhập vào từng trang web cPanel hoặc FTP riêng lẻ.

Demo: https://mainwp.com/mainwp-extensions/

Cách nhanh nhất để tải tệp lên trang web WordPress của bạn

MainWP File Uploader Extension là một cách đơn giản để tải tệp lên các trang con của bạn từ một vị trí tập trung. Nó cung cấp cho bạn khả năng tải nhiều tệp lên tất cả các trang web con của bạn cùng một lúc.

Có nhiều cách để tải tệp lên máy chủ của bạn, nhưng tiện ích mở rộng MainWP File Uploader Extension là cách duy nhất không yêu cầu đăng nhập vào từng trang web cPanel hoặc FTP riêng lẻ. Chỉ với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể tải tệp lên bất kỳ trang web nào của mình (xem các loại tệp được hỗ trợ bên dưới).

Với Trình tải lên tệp MainWP File Uploader Extension

 • Tải tệp lên nhiều trang cùng một lúc
 • Tải nhiều tệp lên nhiều trang cùng một lúc
 • Sử dụng các thư mục hiện có hoặc tạo các thư mục mới
 • Ghi đè các tệp hiện có

Các loại tệp được hỗ trợ

 • .php
 • .css
 • .xml
 • .js
 • .txt
 • .zip
 • .rar
 • .ico
 • .html
 • .po
 • .mo
 • .jpg
 • .jpeg
 • .png
 • .bmp
 • .gif
 • .pdf
 • .doc, .docx
 • .ppt, .pptx, .pps, .ppsx
 • .odt
 • .xls, .xlsx
 • .mp3
 • .m4a
 • .ogg
 • .wav
 • .mp4, .m4v
 • .mov
 • .wmv
 • .avi
 • .mpg
 • .ogv
 • .3gp
 • .3g2
Download MainWP File Uploader Extension v4.0.1 Nulled Free

= v4.0.1 - 9-10-2020 =
* Updated: MainWP Dashboard 4.1 compatiblity

= v4.0 - 8-28-2019 =
Updated: extension UI/UX redesign
Updated: support for the MainWP 4.0
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.