MapSVG v6.2.18 – Interactive Vector / Image / Google Maps

0

MapSVG Plugin bản đồ WordPress bạn sẽ cần: Bản đồ vector / Bản đồ Google / Bản đồ hình ảnh. Tất cả trong một plugin.

Demo: https://codecanyon.net/search/2547255

Xem thêm: tổng hợp Plugin WordPress được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

Tính năng nổi bật MapSVG: Interactive Vector / Image / Google Maps

Tính năng MapSVG plugin

 • Bản đồ vector

Bản đồ tương tác của Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan và hơn 100 quốc gia khác được bao gồm.

 • Nhập SVG từ Adobe Illustrator

Biến bất kỳ hình ảnh vector thành một bản đồ tương tác. Vẽ bản đồ, sơ đồ tầng hoặc bất kỳ hình ảnh nào khác mà bạn muốn thực hiện tương tác.

 • Nhập hình ảnh JPEG / PNG

Tạo bản đồ hình ảnh. Sử dụng các công cụ vẽ tích hợp và thêm hình dạng có thể nhấp vào hình ảnh JPEG / PNG.

 • Bản đồ Google

Sử dụng Google Maps một mình hoặc mở rộng chức năng: phủ một trong các bản đồ vector bao gồm hoặc bất kỳ tác phẩm nghệ thuật vector nào khác trên bản đồ Google.

 • Cơ sở dữ liệu

Tạo các đối tượng tùy chỉnh và hiển thị chúng trên bản đồ. Thêm các trường tùy chỉnh: text, image, select, radio, checkbox, wp_post, date.

 • Danh mục

Hiển thị danh sách các đối tượng tùy chỉnh trong một thư mục có tìm kiếm và bộ lọc.

 • Điểm đánh dấu

Thêm điểm đánh dấu vào bản đồ chỉ bằng cách nhập địa chỉ.

 • Định vị cửa hàng

Thêm bộ lọc theo khoảng cách. Tìm kiếm các địa điểm gần đó.

Download MapSVG v6.2.18 - The last WordPress map plugin you'll ever need Nulled Free

v6.2.3 / November 4, 2021
fix: {{shortcode_inline ...}} issues
fix: Gutenberg styles

v6.2.2 / November 3, 2021
fix: filter fields alignment
fix: search by zip
fix: incorrect height of containers in tabs in the admin area
fix(tooltips): incorrect width/height
fix: invisible scrollbars on ios
fix: can't connect custom posts tables that contain dash in the name
fix: workaround for servers that don't have PUT and DELETE methods
fix: markers by field
fix: checkboxes in Gutenberg not working when MapSVG is connected to the post type

v6.2.1 / October 27, 2021
Fix: Menu > Settings > Reload/Change/Remove features were not working in some environments
Fix: Filter fields alignment
Fix: Zip search
6.1.1 / October 23, 2021
Fix: added back the lost "throttling" that prevents firing Geocoding API requests multiple times
Fix: autoresize of popovers with images
Improved calibration of the map usa-territories.svg
v6.1.0 / October 18, 2021
Feature New option: Menu > Google Maps > Language
Feature Add markers by lat/lng coordinates without doing a request to Google Geocoding API
Minor bugfixes
6.0.0 / August 17, 2021
Feature Long-awaited feature: now you can autoload WordPress posts and pages to maps. See how to do that in our docs: mapsvg.com/docs/tutorials/loading-wordpress-posts-to-maps
Feature Share one data table between multiple maps: https://mapsvg.com/docs/tutorials/sharing-data-between-maps
We're dropping IE11 support
Added optional "Search" button for the filters
Added loading indicator (spinner) for the filters
Improved maps calibration and markers positioning
Removed Google Maps zoom limit
Many other improvements were added
Many minor bugs were fixed

v5.16.3 / June 22, 2021
Improvement Update Handlebars to 4.7.7
Bugfix Fix not working "Download SVG with Google Maps"
Bugfix Hidden directory or sidebar content on mobile devices

v5.16.1 / February 4, 2021
Improvement Import posts from CSV file by post slug
Bugfix Visibility switches cover map regions making them inactive
Bugfix Importing CSV with addresses resulted in a wrong set of address components of the location field
Bugfix Clustering gets broken if object has no marker
Bugfix Google Map is zooming to wrong area on filtering

v5.16.0 / December 10, 2020
Bugfix Incompatibility with WordPress 5.6
Bugfix Disappearing markers on Google Map after filtering
Bugfix Choropleth colors are incorrect if all regions have the same value
Bugfix Handlebars switch/case block
Bugfix "Clear all" filters button doesn't reload the list in the directory
Bugfix Filterout/sort minor bugs
Bugfix Can't import data from a CSV file that contains only 1 row
Bugfix Incompatibilities with WordPress 5.5 (radio buttons are not saving in forms)
Bugfix SVG parsing: issues with tag in SVG files

5.15.3 / August 24, 2020
Improvement Better WP shortcodes rendering
Improvement Added possibility to import regions from CSV by "title" value
Bugfix No object are loaded on front-end if value was not removed from the "filterout" option
Bugfix Directory items selection
Bugfix Blurred texts in popovers in Chrome
Bugfix Issues with "categories"
Bugfix Incompatibilities with WordPress 5.5 (radio buttons are not saving in forms)
Bugfix SVG parsing: issues with tag in SVG files

v5.15.2 / July 2, 2020
Bugfix Can't add objects with an empty "Location" field

v5.15.1 / June 26, 2020
Feature Added map of Albania
Bugfix Large maps (>2000px width) are crashing on mobile devices
Bugfix IE11 issues
Bugfix SVG file copy functionality is not working
Bugfix Rendering a WP Post via the {{post}} tag doesn't work with some WP themes.
Bugfix Directory > Filterout functionality is not working for source:Regions
 • Download MapSVG v6.2.18 – The last WordPress map plugin you’ll ever need Nulled: MAPSVG-V6.2.18.ZIP
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.