Media Cleaner Pro v6.0.9 NULLED – Loại bỏ các tệp không sử dụng khỏi WordPress

2

Media Cleaner Pro là một công cụ phát hiện các tệp không sử dụng và vô dụng từ WordPress của bạn.

Media Cleaner Pro làm sạch thư viện phương tiện của bạn và thư mục tải xuống. Chính xác thì plugin làm gì?

Plugin kiểm tra xem tệp vật lý có được gắn vào thư viện không, tệp phương tiện được sử dụng trong bản ghi, tệp phương tiện được sử dụng trong trường ghi tùy ý, tệp phương tiện được sử dụng trong thư viện mục WordPress, võng mạc của tệp phương tiện (dưới màn hình võng mạc) có tệp thông thường (tệp không có @ 2x).

Trong trường hợp có sự khác biệt với các kiểm tra được chỉ định, plugin sẽ đánh dấu các tệp tìm thấy, có thể bị xóa trong tương lai. Những mục cần kiểm tra được đặt trong cài đặt plugin.

Demo: https://meowapps.com/media-cleaner/

Tính năng nổi bật Media Cleaner Pro Plugin – Meow Apps

Tính năng Media Cleaner Pro

 • Filesystem Scan: Phân tích các tập tin trực tiếp. Bạn nên xóa tất cả những thứ không được tham chiếu trong Thư viện phương tiện của bạn.
 • Support for Page-Builders: Trình tạo trang rất khó để hỗ trợ, vì họ mã hóa việc sử dụng dữ liệu của bạn theo cách riêng của họ. Chúng tôi đảm bảo tất cả các trình tạo trang đều được hỗ trợ tốt, chẳng hạn như Divi, WPBakery, Fusion, Elementor, Beaver, Brizy, Oxygen, v.v.
 • Support for Exotic Plugins: Có hàng ngàn plugin ngoài đó, và nhiều trong số chúng bổ sung các cách sử dụng dữ liệu mới. Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi thứ đều được hỗ trợ, chẳng hạn như ACF, ZipList Recipe, UberMothy, v.v. Có vấn đề gì không? Liên hệ chúng tôi.
 • Live-site Analysis: Sẽ phân tích trang web của bạn như thể một khách truy cập thực sự đang duyệt nó, làm tăng chất lượng phát hiện.
 • WP-CLI: Bạn có phải là người sử dụng điện? Nếu có, bạn sẽ có thể thêm Media Cleaner trong tập lệnh của mình hoặc chạy nó từ trình bao. Nó sẽ chạy nhanh hơn nhiều, và bất cứ lúc nào bạn muốn.
Media Cleaner Pro Changelog

= v6.0.9 =
* Fix: Improved support for WebP.
* Add: Avoid overring the roles used by the plugin.
* Fix: Support for WPML and WPML Media.
* Fix: Support for Advanced Ads.

= v6.0.8 =
* Fix: Compatibility with Litespeed.
* Update: Support for WP 4.8.

= v6.0.7 =* Update: Avoid too many refreshes of the statistics and the options in the Dashboard.
* Update: Better logs for the licenser.
* Add: Support for Brizy 2.0.

= 6.0.6 =* Update: Support for nonces.
* Update: Avoid too many refreshes of the statistics and the options in the Dashboard.
* Fix: Support for WooCommerce Downloads.
* Fix: Some settings could not be changed when Filesystem was selected in Dashboard.
* Add: Support for Justified Image Grid.
* Add: Support for Custom Logo in themes.
* Add: Support for Background Images in Avada (Fusion Builder).
* Update: Added the sourcemaps for debugging purposes.
= 6.0.5 =
* Update: Support for nonces.
* Fix: Support for WooCommerce Downloads.
* Fix: Some settings could not be changed when Filesystem was selected in Dashboard.
* Add: Support for Justified Image Grid.
* Add: Support for Custom Logo in themes.
* Add: Support for Background Images in Avada (Fusion Builder).
= v6.0.4 =
* Fix: Works even if the Permalinks are disabled.
* Fix: Create the DB as soon as it is required.

= v6.0.3 =
* Fix: Avoid a notice with WP 5.5 (wp_make_content_images_responsive is deprecated).
* Fix: Retrieve the correct path for the Rest API on every kind of install.
 • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

Password: hotrowordpress

2 bình luận
 1. Thu Nguyen đã bình luận

  Có bản mới rồi admin ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Thấy r nè. Mà chưa có tgian lên. mai nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.