Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Media File Renamer Pro v5.3.8 NULLED – Auto & Manual Rename

Media File Renamer Pro giúp đổi tên các tệp phương tiện của bạn để SEO tốt hơn và hệ thống tệp đẹp hơn (tự động hoặc thủ công). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web chính thức: Media File Renamer.

Demo: https://meowapps.com/plugin/media-file-renamer/

LÀM THẾ NÀO Media File Renamer Pro HOẠT ĐỘNG

Media File Renamer Pro, theo mặc định, tự động đổi tên tệp của các mục Media của bạn dựa trên tiêu đề của chúng. Bạn có thể kích hoạt điều này hoặc bạn có thể để nó xảy ra mỗi khi bạn sửa đổi tiêu đề. Bạn cũng có thể đổi tên các tệp theo cách thủ công. Các tham chiếu đến các tệp đó cũng sẽ được cập nhật (bài đăng, trang, loại tùy chỉnh, siêu dữ liệu, v.v.). Bạn có thể sử dụng Thư viện phương tiện hoặc màn hình Chỉnh sửa phương tiện.

Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Renamer Dashboard đẹp và rất năng động. Nếu bạn thích làm việc nhanh và hiệu quả, bạn sẽ thực sự thích làm việc với bảng điều khiển hiện đại này.

Vui lòng xem hướng dẫn tutorial.

Media File Renamer Pro tương thích với

Nó hoạt động với rất nhiều tính năng của WordPress và các plugins, chẳng hạn như tệp Retina, WebP, hình ảnh được thay đổi tỷ lệ (kể từ WP 5.3), Hình thu nhỏ PDF, tệp UTF8, hình ảnh được tối ưu hóa, các mã hóa khác nhau, v.v. Có quá nhiều trường hợp được xử lý và cụ thể được liệt kê ở đây, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức để theo kịp mọi thứ ?

Media File Renamer Pro PHIÊN BẢN CHUYÊN NGHIỆP

  • Nhiều hơn các tính năng được thêm vào trong Phiên bản Pro, chẳng hạn như:
  • Chuyển ngữ (thay thế các dấu khác nhau, biểu tượng cảm xúc, âm sắc, chữ cyrillic, dấu phụ, bằng ASCII tương đương của chúng)
  • Tự động đổi tên dựa trên các bài đăng đính kèm, sản phẩm (và các loại bài đăng khác) hoặc văn bản ALT
  • Anonymizer (đổi tên tệp bằng tệp ẩn danh)
  • Di chuyển tệp sang thư mục khác
  • Đồng bộ hóa siêu dữ liệu (ALT văn bản, tiêu đề, v.v.)
  • Các tệp được đánh số (để cho phép đổi tên các tệp tương tự)
  • Buộc đổi tên (nếu cài đặt của bạn bị hỏng, điều này sẽ giúp bạn liên kết lại các mục phương tiện với tệp của bạn)

HÃY CẨN THẬN: CHUẨN BỊ bản Restore

Đổi tên (hoặc di chuyển) tệp là một quá trình nguy hiểm. Trước khi thực hiện hàng loạt bất kỳ điều gì, hãy thử đổi tên từng tệp của bạn, sau đó kiểm tra xem các tham chiếu (trong các trang của bạn) đã được cập nhật đúng cách chưa. Việc đổi tên không thể bao gồm tất cả các trường hợp sử dụng, vì một số plugins tiếc là đang sử dụng những cách khác thường để mã hóa việc sử dụng các tệp. Vì thế, nó là hoàn toàn cần thiết để sao lưu các tệp và cơ sở dữ liệu của bạn để tận hưởng plugin Media File Renamer Pro ở mức độ đầy đủ của nó.

KHI NỖI LO XẤU XẢY RA

Nếu trang web của bạn có vẻ bị hỏng sau một vài lần đổi tên, hãy thử xóa bộ nhớ ẩn của bạn đi. HTML được lưu trong bộ nhớ cache thường sử dụng các tham chiếu cũ. Bạn cũng có thể bật tính năng Hoàn tác và cố gắng khôi phục lại các tên tệp trước đó. Nếu tài liệu tham khảo không được cập nhật đúng cách, vui lòng viết một bài đăng tốt đẹp (không phải là một bài tức giận) trong các chủ đề hỗ trợ ? Tôi đang cố gắng hết sức để đưa ra ngày càng nhiều trường hợp sử dụng hơn. Vui lòng xem tại đây: Câu hỏi & Vấn đề.

MỘT PLUGIN MÔ PHỎNG

Nếu bạn chỉ cần một trường có thể chỉnh sửa để sửa đổi tên tệp, vui lòng thử Phoenix Media Rename. Nó đơn giản hơn, và chỉ cần làm điều đó. Và vâng, chúng tôi là bạn và chúng tôi cộng tác!

CHO CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN

Plugin Media File Renamer Pro có thể được tinh chỉnh theo nhiều cách, có nhiều hành động và bộ lọc có sẵn. Ví dụ, thông qua chúng, bạn có thể tùy chỉnh đổi tên tự động theo ý thích của mình. Ngoài ra còn có một API nhỏ mà bạn có thể gọi.

Ảnh chụp màn hình của Media File Renamer Pro

Media File Renamer Pro 1Media File Renamer Pro 2Media File Renamer Pro 3Media File Renamer Pro 4Media File Renamer Pro 5

Changelog: Media File Renamer Pro – Auto & Manual Rename

Download Media File Renamer Pro v5.3.8 - Auto & Manual Rename Nulled Free

= 5.3.8 (2022/03/29) =
* Fix: Support for WebP.
* Fix: Anonymize (MD5) on upload now works fine.
* Fix: Decode HTML entities (in the meta, title) when renaming is based on it.
* Update: I am trying to enhance the UI (the rename field and the actions) depending on the size of the browser. I'll try to make this better and better, but don't hesitate to give me some feedback.
* Note 1: I released a new plugin! ? It's simply called Database Cleaner. It's probably already the most powerful cleaner for DB, so please give it a try: [Database Cleaner](https://wordpress.org/plugins/database-cleaner/).
* Note 2: This plugin is a lot of work. If you like it, please write a little review [by clicking here](https://wordpress.org/support/plugin/media-file-renamer/reviews/?rate=5#new-post). Thank you ?
= v5.3.6 (2022/02/01) =
* Update: Fresh build and support for WordPress 5.9.
* Note: This plugin is a lot of work. If you like it, please write a little review [by clicking here](https://wordpress.org/support/plugin/media-file-renamer/reviews/?rate=5#new-post).

= v5.3.4 (2021/11/09) =
* Add: The possibility of locking files automatically after a manual rename (which was always the case previously), and/or after a automatic rename (that was not possible previously). With this last option, users having trouble to "Rename All" will be given the choice to do it on any kind of server. You will find those options in the Advanced tab.
* Add: "Delay" option, to give a break and a reset to the server between asynchronous requests! Default to 100ms. That will avoid the server to time out, or to slow down on purpose.
* Note: This plugin is a lot of work. If you like it, please write a little review [by clicking here](https://wordpress.org/support/plugin/media-file-renamer/reviews/?rate=5#new-post)

= v5.3.3 (2021/11/09) =
* Fix: Avoid renaming when the URLs (before/after) are empty.
* Add: New option to update URLs in the excerpts (no need to use it for most users).
* Update: Avoid double call to the mfrh_url_renamed (seemed to be completely useless).
* Update: Added a new 'size' argument to the mfrh_url_renamed action.
* Update: Optimized queries.
* Add: We can change the page (in the dashboard) by typing it.

= v5.3.2 (2021/10/16) =
* Add: AVIF support.
* Fix: Avoid the double renaming when different registered sizes actually use the same file.

= v5.3.0 (2021/10/09) =
* Add: Better Force Rename.
* Add: Featured Images Only option.
* Fix: Auto-attach feature wasn't working properly with Featured Image when attached to Product.

= v5.2.9 (2021/09/23) =
* Add: Manual Sanitize Option. If the option is checked, the rename feature uses the new_filename function. If not, use the filename user input as it is.

= v5.2.8 (2021/09/07) =
* Add: Option to clean the plugin data on uninstall.
* Add: Manual Rename now goes through the cleaning flow to make sure everything is clean and nice.

= v5.2.7 (2021/09/03) =
* Fix: Security update: access controls to the REST API and the options enforced.
* Updated: Dependencies update.
* Note: The plugin has no known bugs for a while, and I am now happy to work on littke extra features By the way, if you like it, please review the plugin [by clicking here](https://wordpress.org/support/plugin/media-file-renamer/reviews/?rate=5#new-post). Thank you!

= v5.2.5 (2021/08/25) =* Fix: Search feature was not always working well.
* Update: Better technical architecture.

= v5.2.4 (2021/06/13) =
* Add: Remember the number of entries per page (dashboard).
* Fix: Limit the length of the manual filename.

= v5.2.3 (2021/05/29) =
* Fix: The 'Move' feature now also works with the original image (in case it has been scaled by WP).

= v5.2.1 (2021/05/17) =
* Fix: Better Windows support.

= v5.1.9 (2021/04/09) =
* Fix: The Synchronize Alt option wasn't working logically.
* Note: The plugin has no known bugs for a while, and I am now happy to work on littke extra features :) By the way, if you like it, please review the plugin [by clicking here](https://wordpress.org/support/plugin/media-file-renamer/reviews/?rate=5#new-post). Thank you!

= v5.1.6 (2021/02/12) =
* Fix: References for moved files were not updated.
* Add: Sanitize filename after they have been through the mfrh_new_filename filter.

= v5.0.2 =
* Info: Brand new UI! Made everything much clearer.
* Fix: Method was not always taken in account.

= v4.6.9 =
* Add: There was an issue with Auto-Rename sometimes not appearing when the Sensitive Files Check was disabled.
* Note: If you like it, please review the plugin [by clicking here](https://wordpress.org/support/plugin/media-file-renamer/reviews/?rate=5#new-post). It's important for us - we need motivation for all the work we want to put in the next version :)

= v4.6.8 =
* Add: New filter 'mfrh_allow_rename'. Developers can now allow/reject the renaming (useful for bulk).
* Fix: The file numbering wasn't working fine in a few specific cases.

= v4.6.7 =
* Add: Better handling of dots and hyphens (especially the non-standard ones).
* Add: Support for WebP.
* Note: If you like it, please review the plugin [by clicking here](https://wordpress.org/support/plugin/media-file-renamer/reviews/?rate=5#new-post). It's important for us - we need motivation for all the work we want to put in the next version :)
  • Xem thêm: Tổng hợp Plugin Codecanyon cao cấp miễn phí cập nhật hằng ngày

Được đóng lại.