Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

MyListing v2.8.0 – Directory & Listing WordPress Theme

4

MyListing là một thư mục và liệt kê chủ đề WordPress cung cấp cho bạn các công cụ để xây dựng một trang web thư mục hơn bao giờ hết. Các trang MyListing Theme được tạo bằng trình tạo trang mạnh mẽ Elementor. Tất cả hơn 50 yếu tố elements kéo và thả, và dễ sử dụng và tùy chỉnh. Hoàn toàn không cần kỹ năng code.

Trình tạo loại danh sách nâng cao, cho bất kỳ loại thư mục.

Cho dù bạn đang tạo một doanh nghiệp, sự kiện hoặc bất kỳ loại thư mục nào khác, bạn sẽ muốn có giao diện, chức năng và tính năng khác nhau cho mỗi người. Trình tạo loại danh sách nâng cao của 27collective cho phép bạn làm điều đó.

Chọn giữa 20+ trường được tạo sẵn và tạo các trường tùy chỉnh không giới hạn của riêng bạn. Mỗi danh sách cũng có thể có các sản phẩm riêng để bán, tổ chức sự kiện, biểu mẫu, đánh giá, nhận xét và các tab tùy chỉnh khác.

Tạo và khám phá các tùy chỉnh trang của bạn

MyListing giúp xây dựng các hình thức tìm kiếm nâng cao với các bộ lọc tùy chỉnh không giới hạn. Chọn giữa ba mẫu trang khám phá được tạo sẵn và hơn 10 giao diện Google map

Kiếm tiền từ trang web thư mục của bạn

Kiếm tiền bằng cách kiếm tiền từ việc gửi danh sách, cũng như cho phép người dùng quảng bá danh sách của họ

Demo: https://themeforest.net/search/20593226

Tính năng nổi bật MyListing – Directory & Listing WordPress Theme

Danh sách không giới hạn

 • Tạo các loại danh sách không giới hạn
 • Sử dụng các trường được đặt trước và tạo các trường tùy chỉnh
 • Định cấu hình biểu mẫu tìm kiếm
 • Front-end và back-end submission forms
 • Cấu hình trang danh sách cho từng loại
 • Kiếm tiền toàn bộ

Unlimited listing typesTrình tạo trang Elementor

Xây dựng trang trực quan tuyệt vời để thiết kế các trang của bạn.

Elementor page builder​Trang khám phá tuyệt đẹp

 • Lọc ajax liền mạch
 • Bộ lọc hoàn toàn tùy biến cho từng loại
 • Google Maps hoặc Mapbox là nhà cung cấp bản đồ
 • Tìm kiếm theo vị trí và gần
 • Định vị địa lý và danh sách gần đó
 • Danh sách ưu tiên và hơn thế nữa

Stunning explore pages

Trang danh sách duy nhất

 • Cấu hình cho từng loại danh sách
 • Tạo các tab và thêm các khối
 • Nội dung Dynamically populated
 • Nhận xét và bình luận
 • Danh sách liên quan
 • Hiển thị các sản phẩm thương mại điện tử

Single listing pages

Đánh giá của người dùng

 • Danh sách loại danh mục đánh giá cụ thể
 • Xếp hạng sao
 • Tải lên hình ảnh
 • Hỗ trợ Schema

User reviews

Bảng điều khiển người dùng

 • Thống kê danh sách cho mỗi người dùng
 • Quản lý và chỉnh sửa danh sách
 • Khuyến mãi và đánh dấu
 • Các tab liên quan đến thương mại điện tử

MyListing v2.8.0 - Directory & Listing WordPress ThemeKiếm tiền

 • Danh sách trả tiền
 • Kiếm tiền thêm danh sách gửi
 • Thuê hoặc hiển thị các lĩnh vực dựa trên gói
 • Gói duy nhất cho từng loại danh sách
 • Yêu cầu kiếm tiền niêm yết
 • Danh sách được quảng cáo
 • Cho phép người dùng đẩy danh sách của họ lên đầu kết quả bằng cách bán các gói khuyến mãi
 • Mỗi gói khuyến mãi có thể có mức độ ưu tiên khác nhau trong kết quả tìm kiếm

Earn moneyTin nhắn trực tiếp

Tin nhắn tức thời giữa những người dùng được đưa ra khỏi hộp không cần plugin của bên thứ ba.

Direct messages

Các tính năng chính khác

 • LISTING TYPES
 • ELEMENTOR
 • WOOCOMMERCE
 • RESPONSIVE
 • EXPLORE PAGES
 • AJAX FILTERING
 • SEARCH FORM BUILDER
 • PAID LISTINGS
 • PROMOTED LISTINGS
 • FIELD VISIBILITY
 • USER DASHBOARD
 • LISTING STATISTICS
 • FRONT-END SUBMISSION
 • DIRECT MESSAGES
 • USER REVIEWS
 • SCHEMA SUPPORT
 • TRANSLATABLE (1 LANGUAGE)
 • GOOGLE MAPS OR MAPBOX
 • NEARBY LISTINGS
 • MINIFIED AND OPTIMIZED
 • CLAIM LISTING
 • SOCIAL LOGIN
 • CONTACT FORMS
 • SHORTCODE GENERATOR
 • GOOGLE FONTS
 • RELATED LISTINGS
 • SIMILAR LISTINGS
 • SEO OPTIMIZED
 • 1-CLICK DEMO IMPORT
 • FAST AND RELIABLE SUPPORT
MyListing - Directory & Listing WordPress Theme v2.8.0 Nulled Free Changelog

v2.8.0 – 01 February 2022
- Added tracking stats for listing quick actions and call-to-action buttons, shown in user dashboard.
- Added "Restaurant Menu" repeater field and content block in single listing page.
- Added compatibility with WC Subscriptions v4.0.
- Added ability to lock listing phone, email, and number fields until requested to be shown by visitor.
- Added "Google Ad" content block in single listing page.
- Added ability to display Google Ads in Explore listing results, with the ability to set the ad repeat interval.
- Relisting will now set the listing's publish date to the current date.
- FIX: Issue with address coordinates in location field during listing submission.
v2.7.3 – 14 December 2021
- Fixed styling issue with Search button on homepage.
v2.7.2 – 13 December 2021
- Added "Search as I move the map" checkbox in Explore page.
- Improved flow for "Duplicate Listing" feature on the user dashboard.
- FIX: Unable to preview listing map markers on mobile when searching by dragging the map.
- FIX: Unable to hide "Form Heading" fields from the listing comparison table.
- FIX: Unable to remove profile picture from user account details after uploading.
- FIX: Missing translation strings.
- Minor design tweaks.

v2.7.1 – 01 December 2021
- Fixed issue with duplicate listing action in user dashboard.

v2.6.9 – 09 August 2021
- FIX: Empty fields showing up in single listing page.
- FIX: Recurring dates: End date not displayed for events that last exactly one day.

v2.6.8 – 06 August 2021​
- GDPR: User listings and claims are now exported in a personal data export request.
- GDPR: User listings and direct messages are now deleted in a personal data erase request.
- Added support for WebP images in Add Listing form.
- Added support for bulk purchasing listing promotions through the Shop page.
- FIX: Text and number fields with value set to "0" not showing up in the single listing page and preview card.
- FIX: Preview link for draft listings not working.
- FIX: Date filters not working properly when set to show years only.
- FIX: Mobile navigation glitch when using Safari back buttton
- FIX: Elementor "Text editor" widget styling issue
- FIX: Elementor deprecation notices in recent versions.
- FIX: Explore page isotope layout bug on window resize.
- FIX: Unable to use "widget_title" hook with the Latest Posts and Contact Form widgets.
- FIX: Issue with redirection on user login and logout.
- FIX: Add Listing form: Unable to create custom tags with non-latin characters.
- FIX: Users still able to use disallowed words when updating a review.
- FIX: Subscription renewal triggers "Listing Approved" email notification.
- Updated ACF to the latest version (v5.9.9).

v2.6.7 – 02 April 2021
- "Filter By Listing Type" dropdown in user dashboard now only shows listing types relevant to the user.
- Work Hours: If current day has multiple work hour ranges, now all of them are displayed in the "Work Hours" content block.
- Work Hours: Listings now display "By Appointment Only" instead of "Closed" when the work hours for that day are set to appointments only.
- Fixed layout for "Add Payment Method" page in user dashboard.
- FIX: Received direct messages not appearing in inbox in some cases.
- FIX: Issue with multiple recurring date import using WP All Import.
- FIX: "Images" section missing for all post types in WP All Import.
- FIX: SEO tools reporting multiple "h1" tags in Explore page.
- FIX: Missing "alt" text for site logo image.
- FIX: 404 issue when translating the /promotions/ endpoint slug.
- FIX: Menu items not being marked active when using a custom user dashboard menu.
- FIX: Dashboard stats not getting updated immediately after a listing is published/edited/deleted.
- FIX: Issues with dropdown positioning in Explore page filters.
- FIX: Issue with preview card cache for newly submitted listings.

v2.6.6 – 05 March 2021
- Added "Add to iCal" button in the "Upcoming dates" block
- Added an option which allows users to add new terms like tags, categories, regions directly in the add listing form if enabled. (Works with Term Multiselect only)
- Added ability to filter listings by listing type in User Dashboard > My Listings.
- Added new email notification sent to users when a promotion package ends/expires.
- Direct messages and WP Editor fields in the Add Listing form will now check for disallowed words (set in WP Admin > Settings > Discussion > Disallowed Comment Keys).
- Added client-side validation for the listing review form.
- FIX: WP All Import: Unable to use functions in the Work Hours import field for custom parsing of import data.
- FIX: Explore: Scroll position not restored on mobile when using the location filter as primary filter.
- FIX: "Title Bar" widget not displaying term names properly.
- FIX: "Form Heading" field not showing up in the Add Listing form if it doesn't have an icon set.
- FIX: "Direct Message" button shown on user profile page even when messages are disabled.
- FIX: Missing translation strings.

v2.6.5 – 22 January 2021
- WP All Import Image/File import, added support for setting file title, description, caption, and alt text.
- Improved compatibility with caching plugins.
- FIX: Issues with listing reviews (load more button).
- FIX: Dropdown term search not working when terms are ordered hierarchically.
- FIX: Draft listings not accessible via permalink.
- FIX: Issue in add listing form package selection.
- FIX: Translating "my-bookmarks" URL endpoint not working properly.
- FIX: Package search not working in WP Admin > Users > Paid Listing Packages.
v2.6.4 – 12 December 2020
- FIX: WP Editor fields in Add Listing form not working in WordPress 5.6.
- FIX: Cannot switch to alternate template for quick views.
- FIX: Replies to reviews not visible when clicking "Load More" in the reviews tab.

= v2.6.3 – 11 December 2020 =
- Added "Behavior" setting for "Range" filters, which sets the comparison used when retrieving search results.
- Event fields: Added compatibility with rich results by making it possible to output the start and end
dates separately, using [[event-date.start]] and [[event-date.end]].
- FIX: Issue with "Range" filters where it was sometimes not possible to slide to the maximum value.
- FIX: Preview card cache not getting refreshed when related listings expire.
- FIX: Explore: Order by rating in reverse order not working.
- FIX: Term multiselect filter in Explore page not retaining all selected values when page is refreshed.
- FIX: "Get Directions" link not accurate in some cases.
- FIX: Cannot properly display WP Editor fields in Tabs and Accordion content blocks.
- FIX: Error when editing listings in wp-admin (related to recurring-date fields).
- FIX: User dashboard stats not shown specific to the current site on multisite installations.

v2.6.2 – 08 December 2020
- FIX: Header layout issues.
- FIX: Maps not working on Firefox.
- FIX: Nearby search: Geolocation popup message not shown.

= v2.6.1 – 05 December 2020 =
- FIX: "Text Search" filters not working with the Title and Description fields.
- FIX: Issue with importing related listings using WP All Import.
- FIX: Issues with modifying/translating "/my-listings/" URL endpoint text.
- FIX: Creating an account during checkout not working, even if enabled in WooCommerce settings.
- Added bracket syntax support for Table, Details, Tabs, and Accordion content blocks.
- Added "Load more" button in listing reviews to load older reviews via AJAX.
- Added notification message when user submits a listing review.
- Improved loading of fonts and styles for better performance.

= v2.6.0 =
- Support for "WP All Import" is now built-in
- Added support for "recurring-date" fields
- Added support for "related-listing" fields
- Added full support for "checkbox" fields
- Added support for assigning/switching the paid listing package during import
- Fixed issue where field options containing non-latin characters broke the import editing form
- Improved work-hours import
- Improved social-networks import with support for custom links
- Improved location import
- Added support for Mapbox as a geocoding and reverse geocoding service
- Added support for directly adding latitude and longitude (if present in the CSV file), without using a geocoding service
- New layout for single author page, showing author information and their listings.
- Added "Basic Search Form" as an Elementor widget, and included an option to display listing types as a dropdown instead of tabs.
- Added "Number of past/finished dates to show" setting for "Upcoming Dates" content block.
- After an event is finished, event status now gets set to "Ended", and the final date occurrence is shown (preview card/single listing page).
- Added "Default map zoom level" setting for Location content block in single listing page.
- Added the sending/receiving listing's information in the notification email for direct messages.
- Improved the subscription switch layout (WC Subscriptions).
- URL endpoints for the "My Listings", "Promotions", and "Bookmarks" pages are now customizable through translation plugins (e.g. Loco Translate).
- FIX: Missing form fields when editing a product of type "listing subscription" in wp-admin.
- FIX: Final occurrence of a recurring date not being displayed in some cases.
- FIX: Some browsers cause a 404 error when trying to access a listing with its permalink base including non-latin characters.
- FIX: Using pagination buttons in Explore page does not automatically scroll the window to show top of results.
- FIX: Explore: "Nearby" order not triggering search results immediately on mobile in some cases.
- FIX: Explore: Categories specific to a listing type affecting other listing types in some cases.
 • Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: Xem hướng dẫn cuối bài viết

4 bình luận
 1. đã bình luận

  Link die hết r ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   fix rồi nhé

 2. tâm đã bình luận

  sai pass bác ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Fix pass rồi nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.