Perfmatters Plugin v1.5.5 – The #1 Web Performance Plugin for WordPress

0

Plugin Perfmatters giúp để tăng tốc trang web của bạn!

Nhà phát triển liên tục bổ sung các tính năng mới vào plugin Perfmatters để giúp bạn tăng tốc trang web WordPress của mình! Họ sử dụng tất cả các tính năng tối ưu hóa này trên các trang web của riêng họ và rất vui khi cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để có được chúng!

Không cần phải can thiệp vào tập tin mã hoặc hàm.php. Tối ưu hóa hiệu suất không phải phức tạp, vì vậy mọi thứ có thể được bật / tắt chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Cách chính mà Perfmatters plugin này giúp tăng tốc trang web của bạn

– Vô hiệu hóa những thứ không được sử dụng trên trang web của bạn.

Ví dụ: theo mặc định, biểu tượng cảm xúc được tải trên mọi trang của trang web của bạn. Nếu bạn không sử dụng chúng, website sẽ bị chậm lại. Bằng cách vô hiệu hóa, tập lệnh không còn tải nữa và do đó làm giảm tổng số yêu cầu HTTP và kích thước trang của bạn.

– Một cách tuyệt vời khác để tối ưu hóa là giới hạn số lượng phiên bản bài đăng của bạn. Nó có thể làm đầy cơ sở dữ liệu của bạn và làm chậm trang web của bạn. Bằng cách giới hạn số lượng phiên bản gần đây, bạn có thể đảm bảo cơ sở dữ liệu hoạt động nhanh chóng.

Example - Perfmatters PluginTrình quản lý tập lệnh

Plugin Perfmatters cho WordPress bây giờ cũng có một trình quản lý kịch bản tích hợp. Nó cho phép bạn vô hiệu hóa các tập lệnh cho mỗi bài đăng / trang. Điều này rất quan trọng và có thể làm tăng đáng kể tốc độ của trang web WordPress của bạn (đặc biệt là trang chủ).

Demo: https://perfmatters.io/

 • Tính năng nổi bật Perfmatters – The #1 Web Performance Plugin for WordPress

Tính năng Perfmatters Plugin

 • Disable emojis
 • Disable embeds
 • Remove query strings
 • Disable XML-RPC
 • Remove jQuery migrate
 • Remove WordPress version number
 • Remove wlwmanifest link
 • Remove RSD link
 • Remove shortlink
 • Disable RSS feeds
 • Remove RSS feed links
 • Remove Dashicons
 • Disable scripts per page/post
 • Disable scripts with Regex
 • CDN Rewrite
 • Disable Password Strength Meter
 • Add blank favicon
 • Disable Google Fonts
 • Add code to header or footer
 • Disable self pingbacks
 • Disable WordPress Heartbeat API
 • Change Heartbeat API frequency
 • Disable and limit post revisions
 • Disable REST API
 • Remove REST API links
 • Change autosave interval
 • DNS prefetching
 • Preconnect
 • Disable WooCommerce scripts and styles
 • Disable WooCommerce widgets
 • Disable WooCommerce status meta box
 • Disable WooCommerce cart fragments (AJAX)
 • Disable Google Maps API
 • Multisite support
 • Change WordPress login URL
 • Local analytics
 • Disable WordPress comments
 • Lazy load images
Perfmatters Plugin v1.5.5 Changelog
- Added a new modified function to the MU plugin file which should be able to get the current post ID more effectively for certain types of URLs (custom post types, blog page, etc…).
- Made some improvements to the MU plugin file detection and update process.
- Added additional tooltip warning text to the MU Mode toggle.
- Added mu_mode=off URL parameter to force the page to load with MU Mode settings disabled.
- Added an additional check to make sure MU Mode settings don’t run if the base Perfmatters plugin is not activated.
- Added new MU Mode (BETA) feature in the Script Manager which can be used to disable plugins per page.
- Reworked main Script Manager update function to dynamically save settings via AJAX to prevent having to reload the page every time options are saved.
- Moved Script Manager javascript inline to better support further updates.
- Fixed an issue in the Script Manager where a Current URL disable would not function correctly for an individual script if the plugin’s scripts were disabled globally on a different Current URL.
- Changed hooks for Disable Google Maps and Disable Google Fonts toggles to prevent a conflict with the Block Editor (Gutenberg).
- Added an exclusion attribute to our LazyLoad script to prevent it from conflicting with WP Rocket’s JS deferral feature.
- Updated EDD Plugin Updater Class to version 1.7.1.
- Updated various translation files.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.