Permalink Manager Pro v2.2.9.9 NULLED – Best WordPress Permalink Plugin

5

Permalink Manager Pro là Plugin permalink tiên tiến nhất nhưng thân thiện với người dùng cho WordPress. Với Permalink Manager Pro, bạn có thể dễ dàng kiểm soát tất cả các permalinks của mình cho các bài đăng, trang, loại bài đăng tùy chỉnh, danh mục, thẻ, phân loại tùy chỉnh và cửa hàng WooCommerce. Nó cũng sẽ giúp bạn khôi phục permalinks hoặc thay thế bất kỳ từ nào trong URL của bạn chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.

Permalink được sử dụng để liên kết đến một bài đăng cụ thể trên blog hoặc diễn đàn, đến hồ sơ người dùng trên mạng xã hội. Một liên kết thông thường đôi khi chứa rất nhiều thông tin dịch vụ (số phiên, phần hiện tại của trang web, v.v.). Liên kết vĩnh viễn ngắn gọn hơn, dễ đọc và chỉ chứa thông tin để đi đến trang mong muốn.

Demo: https://permalinkmanager.pro/

Tính năng nổi bật Permalink Manager Pro – Best WordPress Permalink Editor

Tính năng Permalink Manager Pro - Best WordPress Permalink Editor

 • Tùy chỉnh permalinks WooCommmerce
 • Các loại bài đăng tùy chỉnh & phân loại permalinks
 • Chỉnh sửa nhiều permalinks cùng một lúc
 • Tự động chuyển hướng các permalinks cũ
 • Thêm các trường tùy chỉnh vào permalinks WordPress
 • Duplicate permalinks slugs
Permalink Manager Pro - Best WordPress Permalink Plugins v2.2.9.9 Nulled Free Changelog

= v2.2.9.9 (26/04/2021) =
* Fix - Hotfix for AMP WP integration

= v2.2.9.7 (11/03/2021) =
* Enhancement - Support for WooCommerce CSV Product Importer/Exporter added
* Enhancement - Better support for relationship field (ACF)
* Fix - The custom redirects are now case-insensitive

= v2.2.9.6 =
* Fix - Hotfix for WooCommerce coupon related functions

= v2.2.9.5 =
* Fix - The custom permalink is generated properly if the product is duplicated in WooCommerce dashboard
* Enhancement - New settings field - "Exclude drafts"
* Enhancement - Minor code improvements

= v2.2.9.4 =
* Fix - The language prefix for default language is now added again when "Use directory for default language" mode is turned on in WPML settings ("Language URL format")

= 2.2.9.3 =
* Fix - The custom permalinks are now saved correctly for new posts with 'wp_insert_post' hook
* Fix - The custom permalinks are deleted when 'delete_post' hook is called
* Fix - WPML - language switcher on posts (blog) page works correctly now
* Fix - WooCommerce Subscription - the switch subscription URL is no longer overwritten
* Fix - The URLs with duplicated trailing slashes are now redirected to the canonical permalink
* Enhancement - Basic support for Ultimate Member plugin added
* Enhancement - UI improvements
* Enhancement - New filter added - 'permalink_manager_control_trailing_slashes'

= v2.2.9.2 =
* Dev | Improvements for Permalink_Manager_Core_Functions::control_trailing_slashes() function
* Dev | Minor codebase improvements
* Fix | Hotfix for "Automatically fix broken URIs" function
* Fix | Underscores are now by default allowed in the custom permalinks
* Enhancement | Better support for GeoDirectory plugin
* Fix | 'permalink_manager_allow_new_post_uri' & 'permalink_manager_allow_update_post_uri' filter replaced 'permalink_manager_new_post_uri_{$post_object->post_type}' and 'permalink_manager_update_post_uri_{$post->post_type}'

* Hotfix for 'redirect_canonical' function (causing a redirect loop)
* The custom canonical permalink set with Yoast SEO is now no longer overwriten
* The custom permalinks are no longer saved if the post/term has no title
* Hotfix for Gutenberg related JS errors
* Hotfix for Groundhogg plugin
* Hotfix for "Customize" admin bar menu link
* Hotfix for WPML's language switcher on posts page
* Hotfixes for WP 5.5 - blog/posts page + draft template is now loaded correctly
* Trailing slash redirect code adjustments
* Added support for GeoDirectory plugin

Hướng dẫn loại bỏ slugs productproduct-category không dùng plugin


Loại bỏ chữ product trong đường dẫn

/*
* Code Bỏ /product/ hoặc /cua-hang/ hoặc /shop/ ... có hỗ trợ dạng %product_cat%
* Thay /cua-hang/ bằng slug hiện tại của bạn
*/
function devvn_remove_slug( $post_link, $post ) {
  if ( !in_array( get_post_type($post), array( 'product' ) ) || 'publish' != $post->post_status ) {
    return $post_link;
  }
  if('product' == $post->post_type){
    $post_link = str_replace( '/cua-hang/', '/', $post_link ); //Thay cua-hang bằng slug hiện tại của bạn
  }else{
    $post_link = str_replace( '/' . $post->post_type . '/', '/', $post_link );
  }
  return $post_link;
}
add_filter( 'post_type_link', 'devvn_remove_slug', 10, 2 );
/*Sửa lỗi 404 sau khi đã remove slug product hoặc cua-hang*/
function devvn_woo_product_rewrite_rules($flash = false) {
  global $wp_post_types, $wpdb;
  $siteLink = esc_url(home_url('/'));
  foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
    if($type == 'product'){
      if ($custom_post->_builtin == false) {
        $querystr = "SELECT {$wpdb->posts}.post_name, {$wpdb->posts}.ID
              FROM {$wpdb->posts} 
              WHERE {$wpdb->posts}.post_status = 'publish' 
              AND {$wpdb->posts}.post_type = '{$type}'";
        $posts = $wpdb->get_results($querystr, OBJECT);
        foreach ($posts as $post) {
          $current_slug = get_permalink($post->ID);
          $base_product = str_replace($siteLink,'',$current_slug);
          add_rewrite_rule($base_product.'?$', "index.php?{$custom_post->query_var}={$post->post_name}", 'top');          
          add_rewrite_rule($base_product.'comment-page-([0-9]{1,})/?$', 'index.php?'.$custom_post->query_var.'='.$post->post_name.'&cpage=$matches[1]', 'top');
          add_rewrite_rule($base_product.'(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$', 'index.php?'.$custom_post->query_var.'='.$post->post_name.'&feed=$matches[1]','top');
        }
      }
    }
  }
  if ($flash == true)
    flush_rewrite_rules(false);
}
add_action('init', 'devvn_woo_product_rewrite_rules');
/*Fix lỗi khi tạo sản phẩm mới bị 404*/
function devvn_woo_new_product_post_save($post_id){
  global $wp_post_types;
  $post_type = get_post_type($post_id);
  foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
    if ($custom_post->_builtin == false && $type == $post_type) {
      devvn_woo_product_rewrite_rules(true);
    }
  }
}
add_action('wp_insert_post', 'devvn_woo_new_product_post_save');

Loại bỏ chữ product-category trong đường dẫn

/*
* Remove product-category in URL
* Thay product-category bằng slug hiện tại của bạn. Mặc định là product-category
*/
add_filter( 'term_link', 'devvn_product_cat_permalink', 10, 3 );
function devvn_product_cat_permalink( $url, $term, $taxonomy ){
  switch ($taxonomy):
    case 'product_cat':
      $taxonomy_slug = 'product-category'; //Thay bằng slug hiện tại của bạn. Mặc định là product-category
      if(strpos($url, $taxonomy_slug) === FALSE) break;
      $url = str_replace('/' . $taxonomy_slug, '', $url);
      break;
  endswitch;
  return $url;
}
// Add our custom product cat rewrite rules
function devvn_product_category_rewrite_rules($flash = false) {
  $terms = get_terms( array(
    'taxonomy' => 'product_cat',
    'post_type' => 'product',
    'hide_empty' => false,
  ));
  if($terms && !is_wp_error($terms)){
    $siteurl = esc_url(home_url('/'));
    foreach ($terms as $term){
      $term_slug = $term->slug;
      $baseterm = str_replace($siteurl,'',get_term_link($term->term_id,'product_cat'));
      add_rewrite_rule($baseterm.'?$','index.php?product_cat='.$term_slug,'top');
      add_rewrite_rule($baseterm.'page/([0-9]{1,})/?$', 'index.php?product_cat='.$term_slug.'&paged=$matches[1]','top');
      add_rewrite_rule($baseterm.'(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$', 'index.php?product_cat='.$term_slug.'&feed=$matches[1]','top');
    }
  }
  if ($flash == true)
    flush_rewrite_rules(false);
}
add_action('init', 'devvn_product_category_rewrite_rules');

/*Sửa lỗi khi tạo mới taxomony bị 404*/
add_action( 'create_term', 'devvn_new_product_cat_edit_success', 10, 2 );
function devvn_new_product_cat_edit_success( $term_id, $taxonomy ) {
  devvn_product_category_rewrite_rules(true);
}

Nguồn: devvn


 • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

Password: Xem hướng dẫn bên dưới nhé

Hướng dẫn lấy pass download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

 • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy password download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .cc như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
 • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .cc suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

5 bình luận
 1. CC đã bình luận

  Bọn này chỉ cài sell vào website để kiếm backlink thôi mọi người cẩn thận đừng tải dùng ngu

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ok bạn ráng dính nhiều shell để mình có nhiều backlink nha. Nói ngu thì lại tự ái, học lại đi chứ chính tả còn sai kìa. Về học thêm kiến thức đi rồi ráng check cho ra chụp lên đây nha có mã hash đây nè cho khỏi phải thể hiện. Ôcs chôs is riu

  2. HoTroWordpress đã bình luận

   Hay lại ốcs chôs tải trang nào cài trc đó rồi qua đây best đổ thừa thế. Ko thì blog này éo phát triển và sống lâu với ông gu gồ và kiếm tiền quảng cá..o như thế đâu

 2. Minh Hoàng đã bình luận

  ad ơi nó hiện cái này ad cho licence với
  Please paste the licence key to access all Permalink Manager Pro updates & features on this page.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn kệ nó đi, cơ bản plugin này không cần null or license để activate

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.