Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

PixelYourSite Pro v9.2.0 NULLED (+Addons) – Powerful WordPress Plugin for FaceBook

15

PixelYourSite Pro – Theo dõi mọi thứ với một plugin WordPress duy nhất.

Thêm Facebook Pixel, Google Analytics, Google Ad Tag (AdWords), Pinterest Tag và bất kỳ tập lệnh nào khác. WooCommerce và Easy Digital Download được hỗ trợ đầy đủ.

Gửi dữ liệu hoạt động Facebook chính xác cho khách truy cập vào trang web của bạn. Theo dõi từng chi tiết của các trang họ truy cập, mỗi lần khách hàng thực hiện nhấp và mọi tìm kiếm. Sử dụng tất cả điều này để tối ưu hóa quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng chuyển đổi tùy chỉnh hoặc nhắm mục tiêu lại bằng cách sử dụng đối tượng tùy chỉnh.

Demo: https://www.pixelyoursite.com/

Tính năng nổi bật plugin PixelYourSite Pro: Facebook Pixel, Google Analytics, Google Ads, Pinterest

Tương thích plugin PixelYourSite Pro

 • Tích hợp tự động WordPress: Thực hiện nhiều mã theo dõi với một plugin WordPress duy nhất. Không cần mã hóacode hoặc công việc phức tạp.
 • Theo dõi mọi thứ với các sự kiện toàn cầu: Mọi hành động sẽ được theo dõi và gửi đến Facebook, Google Analytics hoặc Pinterest. Bạn có thể so sánh kết quả trên nhiều nền tảng, đảm bảo rằng bạn thực sự hiểu hành động và ý định của người dùng.

Global Events - PixelYourSite Pro

 • Theo dõi các sự kiện của riêng bạn vào các hành động chính:Bạn có thể dễ dàng định cấu hình và kích hoạt các sự kiện của riêng mình để theo dõi bất kỳ hành động quan trọng cụ thể nào. Mỗi sự kiện có thể được gửi đến Facebook, Google và Pinterest.

key actions - PixelYourSite Pro

 • Tích hợp tự động WooCommerce & EDD: Theo dõi chuyển đổi và mọi hành động trên cửa hàng trực tuyến của bạn

WooCommerce & EDD Automatic Integration - PixelYourSite Pro

 • Triển khai Pixel Facebook chỉ bằng một cú nhấp chuột
 • Chèn Google Analytics chỉ bằng một cú nhấp chuột
 • Chèn Thẻ quảng cáo Google (Google Ads Tag) bằng một cú nhấp chuột
 • Tích hợp Thẻ Pinterest với tiện ích miễn phí (free add-on)
 • Tích hợp Thẻ UET của Microsoft (Microsoft UET Tag) với tiện ích bổ sung có phí
 • Chèn bất kỳ tập lệnh nào với tùy chọn Head / Footer
 • Hỗ trợ GDPR

Nhiều tính năng hơn với Super Pack

 • 5 tiện ích bổ sung này sẽ thêm các tính năng hữu ích và là một phần của Super Pack

Super Pack - PixelYourSite Pro

 • Tải xuống có sẵn: Product Catalog Feed Pro, PixelYourSite Pinterest, PixelYourSite Super Pack
PixelYourSite PRO - Powerful WordPress Plugin for FaceBook Nulled Free Changelog

PixelYourSite Pro 9.1.1
June 15, 2022
Code refactoring and removing some unnecessarily debugging files.

PixelYourSite Pro 8.6.11
April 8, 2022
Google Ads enhanced conversion support for logged-in users and WooCoommerce or Easy Digital Downloads transaction-related conversions.
Fixing small bugs and code improvements.
PixelYourSite Pro 8.6.10
March 29, 2022
NEW: export WooCommerce orders as offline conversions for Facebook.
NEW: prefix for WooCommerce and Easy Digital Downloads transaction IDs. This is useful if you have the same tags installed on multiple websites.
Fix for a potential issue with editing products or posts.
Fix for a potential bug with the DPA Purchase event fired on posts.
Video links updates.
WooCommerce 6.3 compatibility.
PixelYourSite Pro 8.6.9
March 10, 2022
Code refactoring

PixelYourSite Pro 8.6.8
March 8, 2022
NEW: Easy Digital Downloads auto-renewals (subscription) tracking for Facebook and Google Analytics UA properties. Not yet supported for GA4.
The WooCommerce and Easy Digital Downloads Advanced Purchase tracking option can be turned ON/OFF for Facebook or Google separately.
Fixing various bugs and possible errors.
WooCommerce 6.2 compatibility check.

PixelYourSite Pro 8.6.7
February 7, 2022
New: Advanced purchase capturing for WooCommerce. If the Purchase event doesn’t fire for a transaction when the order is placed by your client, the plugin will send it to Facebook and Google Analytics Universal (not yet supported for GA4) when the order’s status changes to Complete.
Terminology update: the Facebook Pixel is now called the Meta Pixel, so we are updating our plugin accordingly.
Various small issues and code refactoring.

PixelYourSite Pro 8.6.6
January 17, 2022
Fix for a potential 503 error related to some specific server configuration.
Improving how WooCommerce add to cart works when hooks are used instead of classes. This will result in better speed for variable products with a large number of variants.
PixelYourSite Pro 8.6.5
January 14, 2022
New: TikTok Complete payment event for WooCommerce and Easy Digital Downloads transactions. This is the event TikTok uses for dynamic ads. It will fire along with the Place an order event.
Fix for a bug related to Google Ads conversion labels for WooCommerce and EDD events when multiple tags are installed.
Fix for a bug on the Easy Digital Downloads checkout page related to the TikTok tag.
WooComerce 6.1 compatibility.
Various small code improvements.
PixelYourSite Pro 8.6.4
December 19
Fix for a problem with the TikTok place an order event for WooCommerce.
Fixes for small bugs.
WooCommerce 6.0 compatibility check.
PixelYourSite Pro 8.6.3
December 14
Fixing some possible issues with removing or disabling Google Analytics extra tags.
Removing page view for extra Google Analytics extra tags.
Fixing a possible issue with Google Analytics when a WooCommerce product has a large number of related products.
Fixing a possible bug with Vimeo scripts.
Fixing possible issues with TikTok add-to-cart events.
TikTok enhanced data.
Code refactoring.
This update will require updating the Super Pak, the Pinterest add-on, and the Bing add-on if you use them.
PixelYourSite Pro 8.6.2
December 2
Fixing some possible issues with WooCommerce events value.

PixelYourSite Pro v8.6.1 - November 26
TikTok Tag for Easy Digital Downloads.
TikTok Tag for CartFlows.
Fix for Google Ads Conversions issue with some WooCoommerce and EDD events.
Various fixes for other possible issues reported by our clients.
PixelYourSite Pro 8.6.0
November 21
TikTok Tag support (beta)

PixelYourSite Pro 8.5.2
November 17
Fixing a possible problem with WPML pixel conditions.
Fixing a possible issue with add to cart events for WooCommerce.
Fixing a bug related to blog events for DPA.
Other small changes.
PixelYourSite Pro 8.5.1
November 8
Fixing various bugs, please update.
PixelYourSite Pro 8.4.3
September 20, 2021
Fixing various issues

PixelYourSite Pro 8.4.2
September 8, 2021
WooCommerce 5.6 compatibility
PHP 8 compatibility
Fixing an issue with CartFlows purchase event value
Fixing various client related issues

PixelYourSite Pro 8.4.1
August 16
Fixing various issues

PixelYourSite Pro 8.4.0
August 4
NEW: CartFlows integration – click here to lean more
WordPress 5.8 compatibility check
Various other fixes for client issues and small bugs

PixelYourSite Pro 8.3.8
17 June 2021
Changes related to how the WooCommerce add-to-cart events are captured. You can select between hooks (default) and classes.

PixelYourSite Pro 8.3.7
Facebook Conversion API update.
Small code improvements and fixes.

PixelYourSite Pro v8.3.5
Fixing a possible issue with WooCommerce add to cart IDs for variations.
Fixing a possible issue with WooCommerce add to cart buttons.

PixelYourSite Pro v8.3.3
New option to remove the URL tags from the download_url parameter. It can help to avoid privacy warnings from Facebook.
New UI around enriched order data for emails and orders.
Fix for a potential issue with the WooCommerce update cart button.
Better integration with ConsentMagic.
Other code improvements and small fixes.

= PixelYourSite Pro 8.3.2 =
New options to turn ON/OFF most global, WooCommerce, Easy Digital Downloads events parameters. Use it if Facebook shows privacy warnings related to some parameters. You have a video about it linked on the plugin’s main page.
New option to remove URL parameters from the target_url Signal parameter. Default is ON, to avoid sending potential private data to Facebook.
WooCommerce 5.3 compatibility check.
Some other code improvements and small bug fixes.

= PixelYourSite Pro 8.3.1 =
UI improvements
New options to remove the page_title and content_name parameters. They can be useful if Facebook flags them as sending prohibited information. This can happen when their filters detect names or titles that resemble medical information.
Fix for a potential problem related to Purchase events on the custom thank you pages implemented with the Super Pack.

= PixelYourSite Pro 8.3.0 =
Full support for ConsentMagic.com

= PixelYourSite Pro 8.2.2 =
Remove parameters from event_source_url. This is a mandatory parameter for Facebook Conversion API events. If the URL contains parameters that include personal data, it will trigger privacy working on Facebook. To avoid this problem we are now removing all URL parameters for this event. If you think you need them, you have a toogle to add them back on the plugin’s main page.
Remove URL parameters from event_url and landing page parameters. The same reason as above.
Dynamic Ads for Blogs events are now OFF by default.
You have extra information about the order data we add to the WooCommerce “New email”. It explains clients don’t get it, and lets you know how to turn it OFF if you want to.
New toggle to control if extra data is added to WooCommerce orders.
Fix for a problem with additional Facebook Pixels CAPI tokens.
Removing YouTube or Vimeo scripts if the trigger to fire the Signal event for video views is turned OFF.
Fixes for various small bugs, PHP warnings, or potential errors.

= PixelYourSite Pro 8.2.1 =
New: add enriched order’s data to WooCommerce’s default “New Order” email. The plugin will add extra information like the landing page, traffic source, UTMs, lifetime value, average order value, the total number of orders to the WooCommerce “New Order” email. This is the email admins get when there is a new order.
Fix for External ID warning you might see inside Events Manager.
Fix for a potential error with the option to fire custom events only once in X hours.
Fix for a potential error resulting in missing enrich order data from WooCommerce orders.
Fix for error resulting in missing enrich order data for Easy Digital Downloads orders.
WooCommerce 5.2 compatibility check.

= PixelYourSite Pro 8.2.0​ =
UI changes
A new way to verify domains for the supported tags directly from the main page. This is an alternative to verifying domains with the plugin’s Head and Footer feature. If you use that already, you don’t need to change it.
Facebook Conversion API events will have an External ID when possible. This will improve matching for CAPI events.
Fix for a potential error related to Facebook Advanced Matching data for browser events.
Fix for a potential issue resulting in a warning message on the checkout page.
Fix for some issues related to the Cookie Real plugin.

= PixelYourSite Pro 8.1.3 =
New: UTM’s parameters are now sent for Facebook Conversion API events too.
New: the landing page parameter is now sent for Facebook Conversion API events too.
New: cookie duration option. We use cookies to save information like UTMs, traffic source, landing page.
Come improvements to the way the “remove from cart” event works to avoid possible issues.
Fix for some possible PHP Notices related to Facebook API.
Changes to manually configured events to support dynamic class assignment.
Real Cookie Banner integration.

= PixelYourSite Pro 8.1.0 =
NEW: tracking lading page as a parameter for all events and all tags.
NEW: save additional data to WooCommerce and Easy Digital Downloads orders: landing page, UTMs, client’s browser’s time, day, and month, the number of orders, lifetime value, and average order.
NEW: show additional data on users pages for WooCommerce and Easy Digital Downloads clients: number of orders, lifetime value, and average order.
NEW: Google Ads conversion label for WooCommerce products. This will fire the conversion only when a particular product is purchased.
Improvement: WooCommerce and EDD Purchase event option to “fire the event on transaction only” will use cookies on top of the existing database tag. This will add an extra check to ensure the event is not fired multiple times for the same order.
Improvement: disable the event_url and landig_page parameters. Useful if the URLs contain personal information.
Support for the Real Cookie Banner plugin
Fix: various issues related to the way the AddToCart fires and problems with some themes, third-party plugins, or custom code.
Fix: issue with saving WooCommerce category Facebook Pixel ID.

= PixelYourSite Pro 8.0.7 =
Fix for a potential problem with AddToCart not being fired on single product pages.
Fix for a potential problem with the AddToCart fired twice on single product pages.
Fix for a potential problem with the mobile menu of the Porto theme.
Fix for a potential conflict between the Bing add-on and a product filter plugin.
Update for the Facebook CAPI help link inside the plugin.

= PixelYourSite Pro 8.0.6 =
FIX: missing AddToCart ID when “treat variable products like simple products” was enabled.
WooCommerce 5.0 compatibility.

= PixelYourSite Pro 8.0.5 =
Fixing some minor code errors that could trigger JS errors or double AddToCart events.
Fixing a typo related to utm_medium.
Some tweaks related to Facebook Conversion API might help with issues reported by users hosting with Siteground.

= PixelYourSite Pro 8.0.4 =
FIX: possible issue with Easy Digital Downloads add to cart.

= PixelYourSite Pro 8.0.1 =
FIX for a bug that can affect purchase tracking on Google Analytics, Google Ads, Pinterest, and Bing. 

= PixelYourSite Pro 8.0.0 =
This is a major update. After updating to V8 you need to update the Pinterest add-on to version 3+ and the Bing add-on to version 2+.

= PixelYourSite Pro 7.7.10 =
Fixing “deprecated” errors related to the latest WordPress jQuery.
Removing some unnecessary Git files.

= PixelYourSite Pro 7.7.9 =
NEW: Export-import events
Improvement on how we send Facebook CAPI data for the Purchase event when the transaction is done by a non-logged-in client.
Country and ZIP added to Facebook CAPI events.
Some more tweaks to avoid Guzzle library conflicts. Facebook API uses a new version of the Guzzle library. The problem is that some other plugins use older versions, resulting in fatal errors. The ideal solution is for these third party plugins to update the library on their end. However, since we can’t rely on that, we tried to implement some solutions on our end.
WordPress 5.6 and WooCommerce 4.8 compatibility check.

= PixelYourSite Pro 7.7.8 =
- This is a complete fix for the potential conflicts present in version 7.7.7. 
- The main problem was that we needed to update some Facebook CAPI related libraries. After releasing that version, we discovered that other plugins were using an older version of the same library, resulting in errors.

PixelYourSite Pro 7.7.7
- FIX: potential error with some WooCommerce bundle plugins.
- FIX: Potential error with S3 Media Maestro Amazon Cloud files.
- Other code improvements.

PixelYourSite Pro v7.7.6
- Fix for a potential problem with some WooCommerce payment plugins.

PixelYourSite Pro 7.7.5
- Facebook Conversion API version update.
- Small code changes.

PixelYourSite Pro 7.7.4
- Fixes for small errors and warnings.
- Fix for a possible conflict with Google social login.

v7.7.3
- Google Analytics 4 compatibility. You can enable Google Analytics 4, and the plugin will start to send events using the new format. WooCommerce and Easy Digital Downloads fully supported. Watch this video for more details
- WooCommerce 4.7 compatibility check.- Small changes for some Facebook Pixel events parameters in order to send the same data by browser and CAPI.
- Track value for bundle products configured with WooCommerce Product Bundles by SomewhereWarm.
- Various small fixes related to clients’ issues.
- FIX: Facebook PageView missing when WooCommerce was not present.
- FIX: Facebook Pixel AdSense Event not working.
- FIX: Error with the AdSense click trigger for blog events.
- NEW: Facebook Pixel for a specific WooCommerce category.
- Ajax option for the Facebook Pixel when Conversion API is enabled. It will fix a potential problem related to events ids and cache (deduplication).
- ViewContent, AddToCart, InitiateCheckout will have value turned ON by default. You can control value events from the plugin’s WooCommerce tab.
- FIX: potential issue with some User Data Keys for non-logged-in users.
- FIX: Issue with Pinterest events IDs when SKU was selected.
- FIX: Removed Google Analytics UserID with value zero for non-logged-in users.
- Other fixes for small errors and conflicts reported by our clients.

PixelYourSite Pro NULLED + Addons Pack:

password: Xem hướng dẫn cuối bài viết

License: nhập bất kỳ dữ liệu nào

15 bình luận
 1. Thắng đã bình luận

  PixelYourSite Super Pack update bản mới bác ơi

 2. Thắng đã bình luận

  Product Catalog Feed Pro by PixelYourSite bị nhầm link, ra 1 plugin khác b

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Fix lại link rồi nhé!

 3. Tiến đã bình luận

  trang ****** đã bị die mình ko vô để lấy pass đc bạn ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   phiền bạn đổi đuôi url từ .cc sang .tv nhé. Đợi 1 2 hôm ad fix

 4. olalavui đã bình luận

  Có thêm con Smart OpenGraph thì ngon quá 😀

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ok b khi nó có mình share lên nhé

 5. Thang đã bình luận

  Up bản mới nha bác ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ok v8.0.0 lên ngay nhé

 6. Jack đã bình luận

  Product Catalog Feed Pro by PixelYourSite v4.1.4 (update 22-09) hoạt động bị lỗi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bị lỗi như nào v bạn, license hay như nào. Gửi ảnh lỗi về mail admin giúp mình nhé

  2. HoTroWordpress đã bình luận

   update lại giúp admin nhe

 7. Jack Nguyen đã bình luận

  Product Catalog Feed Pro by PixelYourSite v4.1.2 (update) không hoạt động

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Update bản mới bạn test lại nhé

  2. HoTroWordpress đã bình luận

   tải lại nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.