PowerPack Elements v2.2.7 NULLED – Take Elementor to The Next Level

0

PowerPack for Elementor – Thêm một bộ widget sáng tạo cho Elementor để giúp bạn cải thiện quy trình làm việc của mình. Đưa Elementor lên cấp độ tiếp theo với 70+ Widget Elementor và một loạt các khả năng thiết kế hoàn toàn mới. Tạo trang web đẹp nhanh hơn bao giờ hết.

Trọng lượng nhẹ và tải nhanh: PowerPack for Elementor được xây dựng với hiệu suất đặt làm trọng tâm phát triển. Vì vậy, bạn có thể tận dụng tốt nhất mà không ảnh hưởng đến thời gian tải.

Hỗ trợ White Label Branding: Tính năng này cho phép bạn thay đổi nhãn hiệu plugin và giúp bạn duy trì thương hiệu cá nhân của mình trong khi xây dựng trang web của khách hàng.

Demo: https://powerpackelements.com/

Tính năng nổi bật PowerPack Elements – Take Elementor to The Next Level

PowerPack Elements

  • Hoàn hảo cho cá nhân và doanh nghiệp: Làm cho sự sáng tạo và thiết kế của bạn trở nên sống động với bộ widget Elementor phong phú. Addon PowerPack Elementor được xây dựng dành cho các nhà thiết kế và nhà phát triển. Nó đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn bằng cách cung cấp các tùy chọn nâng cao để khai thác tốt nhất Elementor.

  • Hơn 70 tiện ích hữu ích cho Elementor: Chọn từ một loạt các addon và widget đáp ứng yêu cầu thiết kế của bạn. Mỗi widget PowerPack được xây dựng với trọng tâm đặc biệt về trải nghiệm người dùng, sự sáng tạo và tính linh hoạt.

  • Addon PowerPack Elementor cung cấp cho bạn một bộ widget WooCommerce Elementor chuyên dụng. Vì vậy, bạn có thể tạo các trang web Thương mại điện tử đẹp, thân thiện với người dùng nhanh hơn bao giờ hết.
  • Tính năng sao chép tên miền chéo cho Elementor với công cụ PowerPack’s Magic Wand
  • Header Footer Builder
  • Advanced Display Conditions
  • White Label PowerPack
PowerPack Elements - Take Elementor to The Next Level v2.2.7 Nulled Free Changelog

== 2.2.7 == Release date: February 23, 2021
* Added: Video, Video Gallery - Self hosted video option
* Fixed: FAQ - CSS glitch with toggle icon in safari
* Added: Image Hotspots - Z-index option for tooltips
* Added: Card Slider - ppe_card_slider_the_date_format filter hook
* Added: Woo Categories - ppe_woo_categories_query_args filter hook
* Fixed: Showcase - Preview title typography option was not working
* Enhancement: Pricing Table - Added pointer cursor if click trigger is used for tooltip
* Fixed: Pricing Table - If tooltip content is left blank it was showing content from previous item's tooltip content
* Added: Pricing Table - Settings to change color and size for tooltip icon
* Fixed: Pricing Table - Tooltip icon was showing even if there was no tooltip content
* Fixed: Tabbed Gallery - Issue with RTL languages

== 2.2.6 == Release date: February 9, 2021
* Fixed: Instagram Feed - Added compatibility with new Instagram API changes
* Added: Gravity forms - Label spacing option
* Added: Table of Contents - Offset option

== 2.2.5 ==
Release date: February 3, 2021
* Added: Recipe - Options to change Ingredients, Instructions and Notes title
* Added: Timeline - Option to show dots in horizontal timeline
* Fixed: Timeline - Horizontal timeline was not working inside Advanced Accordion widget
* Added: Timeline - Option to show date in time ago format
* Added: Advanced Menu - option to always show submenu in case of vertical menu
* Fixed: Advanced Menu -Alignment option was not working for submenu items in case of Vertical menu
* Enhancement: Advanced Accordion- Updated default styling
* Added: Advanced Accordion - Hover and active colors for Items
* Added: Advanced Accordion - Title bottom spacing option
* Enhancement: Pricing Table - Updated default fonts and colors
* Added: Pricing Table - Tooltip option

== 2.2.4 == Release date: January 28, 2021
* Fixed: Compatibility with Elementor 3.0
* Enhancement: Products - Added ppe_woo_product_query_args filter
* Enhancement: Added ppe_faqs_query_args filter
* Added: Products - Custom Sale Badge Text now works for grouped products
* Fixed: Showcase - JS console error
* Added: Recipe - Recipe details unit and icons options
* Added: Advanced Posts - Default global fonts to post elements
* Fixed: Advanced Posts - Filter by option was not showing
* Fixed: Timeline - Wrong dates in horizontal timeline
* Fixed: Popup Box - Popup was not working if used as a template inside posts widget

== 2.2.3 == Release date: January 18, 2021
* Added: Team Member - Option to show content over image
* Added: Team Member Carousel - Option to show content over image
* Fixed: Posts - PHP error
* Enhancement: Posts - Updated author, date, comments and read more button icon controls
* Fixed: Magic wand was not working fresh install without saving options once
* Added: Advanced Menu - Option to show submenus on hover or click
* Added: Advanced Menu - Close icon horizontal position, vertical position, padding, border and hover color options
* Enhancement: Showcase - Updated arrows control
* Added: Categories - Slug, ID and description order by options

== 2.2.2 == Release date: January 13, 2021
* Enhancement: Posts - Renamed Date Format option to Date Type and added new Date Format option
* Added: Categories - Filter for arguments
* Fixed: Woo Products - Add to cart issue in Skin 2
* Fixed: Woo Products - Sale value was not showing for variable products
* Fixed: Posts - Translation issue with WPML
* Fixed: Posts - Search form and filters options were not appearing for checkerboard skin
* Fixed: Posts - When a category is chosen in query then posts from sub categories were not showing in filters
* Added: Advanced Tabs - Icon Type option
* Fixed: Image Slider - Console error when slider is empty
* Fixed: Taxonomy Thumbnail - All images were not showing in media library on some servers
* Fixed: Woo Categories - Slides to scroll was not working for desktop
* Added: Woo Categories - Support for Menu Order
* Fixed: How to - Steps image width issue on mobile
* Added: Timeline - Cards to Scroll option
* Added: Advanced Menu - Option to show submenus on hover or click
* Fixed: Advanced Menu - Submenu indicator was not appearing when font kit is in use
* Added: Login Form - pp_login_form_start and pp_login_form_end action hooks
* Added: Recipe - Options to change titles for options Prep Time, Cook Time, Total Time, Servings and Calories
* Added: Display Conditions - Post term display condition
* Fixed: Display Conditions - Timezone issue
* Fixed: Testimonials - Dots hover background color was not working

== v2.2.1 == Release date: December 3, 2020 ==
* Fixed: Breadcrumbs - Minor CSS glitch
* Fixed: Video Gallery - Dailymotion video was not working in lightbox
* Added: Video Gallery - Horizontal and vertical spacing options for filters
* Fixed: Posts - Formatting issue when no posts found message is displayed
* Added: Posts - Option to sort filters
* Fixed: Posts - Posts per page option was not working with Show Only Sticky Posts
* Enhancement: Posts - Updated code to hide filters when there are no posts in query
* Enhancement: FAQ - Removed dynamic tags from ACF repeater field name options
* Fixed: FAQ - Icon alignment for RTL layout
* Fixed: Updated code in frontend-offcanvas-content.js file to avoid conflict with FA kit
* Fixed: Recipe - Schema errors in recipe widget
* Added: Testimonials - Link option
* Fixed: Table - Hide table header option was giving error with responsive table
* Fixed: Flip Box - PHP notice
* Fixed: Image Gallery - Masonry gallery was not working inside modal popup
* Fixed: Image Gallery - Tilt Effect was

== v2.2.0 ==
* New: Added page templates in PowerPack Template Library
* Added: Logo Grid - Randomize logos option
* Fixed: Timeline - Connector background color option was not working for Horizontal layout
* Enhancement: Recipe - Updated recipe description textarea control to wysiwyg control
* Added: Categories - Order By option
* Enhancement: Categories - Added category ID to categories
* Enhancement: Woo Products - Added link to product page from quick view title
* Added: Woo Products - Open in a new tab link options
* Added: Content Ticker - Options to show post date and time
* Enhancement: Content Ticker - Added recommended icons for post author and category
* Added: Advanced Menu - Close icon background color option
* Added: Counter - Thousand separator option
* Fixed: Posts - Not found message was not showing when no search posts were found
* Fixed: Posts - Dynamic background image was not working in custom template skin
* Added: Posts - Options to open links in new tab for post title, post image and post button
* Added: Image Gallery - Border and border radius options for thumbnails
* Fixed: Image Gallery - Images not displaying correctly inside Advanced Accordion, Tabs and Toggle widgets
* Fixed: Login Form - Lost Password Text option was not working
* Fixed: Login Form - Styling options for lost password form were not working
* Added: Login Form - Options to change lost password form fields
* Fixed: Woo Add to Cart - Redirection to cart was not working
* Fixed: Showcase - Videos were not playing in video and devices widgets if used in Showcase widget as saved template
* Fixed: Buttons - Tooltip position option was not working
* Fixed: Instafeed - CORS issue on some servers
* Fixed: Image Hotspots - Minor CSS glitch in hotspot glow effect

password: Xem hướng dẫn cuối bài viết

Hướng dẫn lấy link download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

  • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy link download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .cc như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
  • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .cc suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.