Puca v2.2.5 NULLED – Optimized Mobile WooCommerce Theme

0

Puca – Thương mại điện tử di động được tối ưu hóa Theme

Puca – Optimized Mobile WooCommerce Theme là một giao diện linh hoạt và có thể tùy chỉnh nhiều cửa hàng WooCommerce. Puca có thể cài đặt và thay đổi bất kỳ mục nào trong vài phút thông qua Tùy chọn Powerful Theme, bạn cũng có thể tùy chỉnh phông chữ của Google. Không có mã nào là dễ dàng và đơn giản.

Puca có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, cửa hàng được xây dựng đặc biệt cho thời trang, nội thất, điện tử, … Puca hoàn toàn tương thích với tất cả các tiêu chuẩn SEO giúp doanh nghiệp của bạn có lượt tìm kiếm cao trên Google Tìm kiếm.

Mỗi trang của Puca hoàn toàn tuân thủ GPDR, vì vậy có thể xem dễ dàng bất kể thiết bị màn hình khác nhau như máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại di động. Tất cả những điều đó khiến khách hàng của bạn có trải nghiệm mua sắm thú vị.

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 4

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 5

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 6

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 7

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - số 8Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 9Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 10Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 11Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 12Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 13

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 14

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 15

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 16

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 17

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 18

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 19

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 20

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 21

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 22

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 23

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 24

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 25

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 26

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 27

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 28

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 29

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 30

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 31

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 32

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 33

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 34

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 35

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 36

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 37

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 38

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 39

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 40

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 41

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 42

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 43

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 44

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 45

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 46

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 47

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 48

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 49

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 50

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 51

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 52

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 53

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 54

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 55

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 56

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 57

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 58

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 59

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 60

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 61

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 62

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 63

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 64

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 65

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 66

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 67

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 68

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 69

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 70

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 71

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 72

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 73

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 74

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 75

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 76

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 77

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 78

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 79

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 80

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 81
Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 82

 

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 84Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 85Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 86Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 87Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 88Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 89Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 90Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 91Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 92Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 93Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 94Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 95Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 96Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 97Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 98Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 99Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 100Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 101Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 102Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 103Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 104

Puca - Điện thoại di động được tối ưu hóa WooCommerce Theme - 106

Puca là một thiết kế chất lượng cao và thông minh đi kèm với hơn 350 trang khác nhau sẽ mang đến cho bạn sự lựa chọn tuyệt vời. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những thứ tốt nhất cho mục đích của mình mà không mất quá nhiều thời gian.

Tính năng nổi bật Puca – Optimized Mobile WooCommerce Theme

  • Hơn 350 thiết kế trang độc đáo và đẹp mắt
  • Sẵn sàng cho WordPress 5.5+
  • WooCommerce 4.4 Sẵn sàng
  • Revolution Slider 6.2.23 Sẵn sàng
  • WPBakery Page Builder 6.4.1 Sẵn sàng
  • WOOF – WooCommerce Products Filter 2.1.x Sẵn sàng
  • Phiên bản Font Awesome 4.7 Sẵn sàng
  • Font Simple Line Icons Đã sẵn sàng
  • Cài đặt Demo một cú nhấp chuột
  • Chế độ danh mục
  • Thiết kế tối giản hiện đại
  • Tối ưu hóa thiết kế cho thiết bị di động
 • Mega menu
 • Vertical Menu
 • CSS & JS tùy chỉnh trong Theme Cài đặt
 • 5 bố cục giao diện
  • Puca Fashion Theme (14 Home pages)
  • Calarity Fashion Theme (9 Home pages)
  • Megabuy Supermarket Theme (3 Home pages)
  • Nicoshop Supermarket Theme (5 Home pages)
  • Ohio Furniture Theme (24 Home pages)
 • 5 vị trí Mini Cart
  • Ajax + Mini Cart ở trên cùng
  • Ajax + Mini Cart ở dưới cùng
  • Ajax + Mini Cart ở bên trái
  • Ajax + Mini Cart ở bên phải
  • Ajax + Mini Cart tại cửa sổ bật lên
 • Hơn 11 trang cửa hàng
  • Lưới thanh bên trái
  • Danh sách thanh bên trái
  • Lưới thanh bên phải
  • Rộng đầy đủ
  • Chia trang cửa hàng
  • Thanh lọc cửa hàng
  • Nhiều góc nhìn bên trái
  • Nhiều bên phải
  • Canvas bên trái thanh bên
  • Thanh bên phải Canvas
  • Chiều rộng đầy đủ
  • Mua sắm trên Instagram
 • 10+ Trang Chi tiết Sản phẩm
  • Thanh bên trái của sản phẩm
  • Thanh bên phải của sản phẩm
  • Sản phẩm dọc bên trái
  • Sản phẩm dọc bên phải
  • Sản phẩm ngang đầu
  • Sản phẩm nằm ngang dưới cùng
  • Sản phẩm có thanh menu
  • Thư viện chiều rộng đầy đủ
  • Băng chuyền chiều rộng đầy đủ
  • trang trình bày toàn chiều rộng
  • chiều rộng đầy đủ
 • 5+ Kiểu Tab Sản phẩm
  • Tab phải
  • Dưới cùng của tab
  • Tab ngang
  • Tab Dọc
  • Hợp đồng sản phẩm
 • 14+ Bố cục Blog
 • Băng chuyền sản phẩm, băng chuyền bài viết mới nhất
 • Chế độ xem lưới và chế độ xem danh sách cho trang cửa hàng
 • Hỗ trợ Xem nhanh Sản phẩm
 • Tìm kiếm Sản phẩm được hỗ trợ AJAX
 • Danh sách mong muốn sản phẩm được hỗ trợ
 • So sánh sản phẩm được hỗ trợ
 • Instagram Element được hỗ trợ
 • MailChimp cho WordPress được hỗ trợ
 • Được cung cấp bởi Redux framework
 • Liên kết biểu tượng xã hội
 • Đã bao gồm trang lỗi 404
 •  Tùy chọn Linh hoạt Theme
 • Tốc độ & Hiệu suất cao
 • Tùy chỉnh cho Cửa hàng trực tuyến
 • Tối ưu hóa SEO
 • Hỗ trợ ngôn ngữ RTL
 • Tương thích với nhiều trình duyệt

Nhật ký thay đổi Puca – Optimized Mobile WooCommerce Theme:

Download Puca v2.2.5 - Optimized Mobile WooCommerce Theme Nulled Free Changelog- [HOT] Add new "Add To Cart Form Popup" on Single Product page in mobile
- [FIX] Fix security errors on "Search Ajax"
- Fix Add To Cart Form Type "Popup" error when "Enable / Disable Ajax add to cart" option on mobile
- [ADD NEW] Add customize Photo Reviews thumbnail image
- [ADD NEW] Add new options "Add To Cart Form Type" in Theme Options/Mobile/Mobile WooCommerce
- Compatible with WooCommerce 4.6
- Compatible with WPBakery Page Builder 6.4.x
- Compatible with Nextend Social Login
- Fix the error of not editing the "Tbay Megamenu", "Tbay Header", "Tbay Footer" in the Elementor page builder
- Add the new sample data import for the demos: Dokan, WCMP, WCFM, WCVendors of Elementor page builder
- [FIX] Fix RTL CSS error
- [UPDATE] Update new import sample data feature
- [REMOVE] Remove addon Tbay Instagram
 • Xem thêm: Tổng hợp Theme Themeforest cao cấp, hỗ trợ cập nhật miễn phí

password: hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.