Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Responsive PRO for WPBakery Page Builder v1.5.1 NULLED (formerly Visual Composer)

0

Responsive PRO for WPBakery Page Builder là một plugin mạnh mẽ giúp người dùng tạo các thông số và xác định tính năng đáp ứng cho bất kỳ elements trong bất kỳ thiết bị nào. Hỗ trợ tất cả các phiên bản của WPBakery Page Builder.

Demo: https://codecanyon.net/item/responsive-pro-addon-wpbakery-page-builder-formerly-visual-composer/21279498

PRO đáp ứng cho WPBakery Page Builder (trước đây là Visual Composer) - 5

Lựa chọn

Định cấu hình thiết bị:

thiết bị

 • Responsive Border
 • Responsive Border-radius
 • Responsive Margin
 • Responsive Padding
 • Responsive Background
 • Responsive Color
 • Responsive Font size
 • Responsive Line-heigh
 • Responsive Letter spacing
 • Responsive Text align
 • Responsive Font weight
 • Responsive Font style
 • Responsive Text transform
 • Responsive Text decoration
 • Responsive Word spacing
 • Responsive White space
 • Responsive Text overflow
 • Responsive Display
 • Responsive Width
 • Responsive Height
 • Responsive Max-Width
 • Responsive Max-Height
 • Responsive Position
 • Vị trí đáp ứng
 • Bộ chọn tùy chỉnh áp dụng css
 • Không giới hạn thiết bị
 • Mã sạch
 • Dữ liệu mẫu
 • Documentation Trực tuyến

PRO đáp ứng cho WPBakery Page Builder (trước đây là Visual Composer) - 6

PRO đáp ứng cho WPBakery Page Builder (trước đây là Visual Composer) - 7

PRO đáp ứng cho WPBakery Page Builder (trước đây là Visual Composer) - 8

PRO đáp ứng cho WPBakery Page Builder (trước đây là Visual Composer) - 9

PRO đáp ứng cho WPBakery Page Builder (trước đây là Visual Composer) - 10

Xếp hạng

PRO đáp ứng cho WPBakery Page Builder (trước đây là Visual Composer) - 11

Changelog: Responsive PRO for WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer)

Download Responsive PRO for WPBakery Page Builder v1.5.1 Nulled Free
v1.5.1 2021 - May - 05
improvement Verify Purchase Code
improvement Core 1.4.4.1
improvement Welcome Page
improvement minor Javascript
improvement minor CSS
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript

v1.4.8
2021 - Mar - 08
feature Hover style in admin
feature Lib tippy js
improvement Core 1.4.2
improvement minor JS

v1.4.7
2021 - Feb - 08
feature Clipboard Function
feature About Class
improvement Core 1.4.1
improvement minor CSS for component
bug-fix minor CSS

v1.4.6
2021 - Jan - 23
feature link to Support and Guide for about-page in backend
improvement Style for about-page in back-end
improvement Core version 1.4.0
bug-fix minor css

v1.4.5
2021 - Jan - 05
improvement style button in admin panel
improvement html-Dom Class to 1.9.1
improvement Core version 1.3.9.1

v1.4.4
2020 - Dec - 09
improvement style for about page
improvement style for settings page
improvement Core version 1.3.9
bug-fix javascript button delete
bug-fix javascript button add

v1.4.3
2020 - Oct - 14
improvement Core version 1.3.8
improvement Minor CSS
bug-fix Compatible with WP 5.5.1
bug-fix Compatible with Colorpicker

v1.4.2
2020 - Aug - 12
improvement Core v1.3.7
improvement Style form in plugins settings
improvement Update items in about-page
bug-fix Conflict CSS with WPB

v1.4.1
2020 - July - 26
improvement Core v1.3.6
improvement Tab navigation for Option settings page
improvement "About" page
bug-fix Minor javascript

v1.4.0
2020 - June - 12
feature Add new shortcode
feature Get data shortcode

v1.3.9
2020 - May - 19
improvement Device settings
improvement Performance
improvement UI WP settings

v1.3.8
2020 - May - 6
improvement UI setting
improvement Sticky settings device
improvement Change device

v1.3.7
2020 - April - 13
improvement Settings shortcode
improvement Support font-awesome background
improvement Quality feedback

v1.3.6
2020 - march - 31
improvement get and processing data about page
improvement clean the input data
improvement add submenu

v1.3.5
2020 - February - 27
feature Notice messenger
feature Meta Field
improvement Documentation
improvement Core 1.3.5
improvement Max-Width & Max-Height Attribute for elements

v1.3.4
2020 - February - 10
improvement Encodes data
improvement Core 1.3.4
improvement Documentation
improvement Add Option to Shortcodes

v1.3.3
2020 - January - 30
improvement Documentation
improvement Api about page
improvement Add Option List attributes
improvement Add Option DIV container

v1.3.2
2020 - January - 16
improvement Core 1.3.3
improvement Title device
bug-fix Color picker
bug-fix Input
improvement Documentation

v1.3.0.1
2020 - January - 03
improvement Theme UI
improvement Documentation
improvement Navigation select device
improvement Save new device

v1.3.0
2019 - December - 16
feature Color manage
feature Google font
bug-fix About page
improvement Core 1.3.2

v1.2.9
2019 - December - 05
feature About
improvement Js for data Tables
improvement Code mirror
improvement Core 1.3.1

v1.2.8
2019 - November - 18
feature Data Responsive JS
feature Options JS
feature UI
bug-fix Color picker

v1.2.7
2019 - November - 01
feature CSS for tabs device
feature Js for data Tables
feature Code mirror
improvement Css for Button

v1.2.6
2019 - October - 02
improvement Core v1.2.9
improvement Title for list Responsive Options
improvement Group label for list Responsive Options
improvement Navigation select device
improvement Sample data device

v1.2.5
2019 - September - 17
improvement Css for Width Attribute
improvement Add device
improvement Js for Height Attribute
improvement Core v1.2.8

v1.2.4
2019 - August - 01
feature Sample data device
improvement Theme UI
improvement Responsive on device Default
improvement Tabs on the right
improvement Core v1.2.7

v1.2.3
2019 - July - 10
feature UI
feature Tabs on right
feature Show title device
feature About
improvement Core v1.2.6

v1.2.2
2019 - June - 10
feature Group label
feature Add Option to Shortcodes
feature Add Option List attributes
feature Add Option DIV container
improvement Core v1.2.5
improvement Simple HTML Dom Lib 1.9

v1.2.1
2019 - May - 20
improvement Js for change device
improvement Navigation tab
improvement Navigation select device
bug-fix Save new device
improvement Core v1.2.4

v1.2
2019 - April - 4
feature Js for change device
improvement Background Attribute
improvement Add device
improvement Core v1.2.3
bug-fix DIV Container option

v1.1
2018 - March - 13
feature Css for Width Attribute
feature Add device
feature Js for Height Attribute
improvement Core 1.2.2

v1.0.8
2018 - Jan - 8
improvement Selector Attribute for elements
improvement Default Selector
improvement Add DIV container Option.
improvement Core 1.1.4.5

v1.0.7
2018 - December - 5
feature Title for list Responsive Options
feature Group label for list Responsive Options
feature Tabs position
feature Background Attribute for elements
improvement Core 1.1.4.4

v1.0.6
2018 - October - 21
improvement Core 1.1.4.2
improvement Width Attribute for elements
improvement Height Attribute for elements
bug-fix CSS Box Attribute for elements

v1.0.5
2018 - August - 7
improvement Improve Performance
improvement Font Attribute for elements
improvement Core 1.1.4
bug-fix Conflict with Revolution

v1.0.4
2018 - 7 - 20
feature CSS Box Attribute for elements
feature Max-Width & Max-Height Attribute for elements
feature Update core v1.1.3
improvement Position Attribute for elements
improvement Selector Attribute for elements

v1.0.3
2018 - 6 - 20
feature Font Attribute for elements
feature Width & Height Attribute for elements
feature Position Attribute for elements
feature Selector Attribute for elements
feature Update core v1.1.1
bug-fix Background Image on FireFox
bug-fix Empty function in some PHP version

v1.0.1
2018 - 1 - 29
feature Update core v1.0.9 (add new fields for options and shortcode fields)

v1.0
2018 - 1 - 19
feature Init.
 • Xem thêm: tổng hợp plugin Codecanyon hoàn toàn miễn phí, cập nhật hàng ngày
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.