Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Store Exporter Deluxe for WooCommerce v5.2.1 NULLED

0

Store Exporter Deluxe for WooCommerce tạo sản phẩm, đơn đặt hàng, danh mục, thẻ và người dùng xuất cho phù hợp với yêu cầu cửa hàng của bạn, chỉ cần nhấp vào Quick Export để tạo ra các bảng tính ngắn gọn, sẵn sàng sử dụng Excel.

Tải xuống màn hình các bộ lọc và tùy chọn có sẵn để tùy chỉnh từng loại xuất, với tích hợp xuất nguyên bản của hơn 125 Plugin WooCommerce.

Được hỗ trợ từ 2012 Store Exporter Deluxe for WooCommerce được duy trì bởi một cộng đồng tích cực gồm các chủ cửa hàng và nhà phát triển cung cấp các đề xuất và phản hồi về tính năng.

Plugin Export WooCommerce nâng cao này duy trì khả năng tương thích với các bản phát hành WooCommerce mới nhất thông qua các bản cập nhật Plugin thường xuyên, chúng tôi cũng tự hào duy trì khả năng tương thích với các bản phát hành cũ của WooCommerce.

Demo: https://visser.com.au/solutions/woocommerce-export/

Xuất chi tiết cửa hàng sang Excel hoặc XML

Ngắn gọn, sẵn sàng sử dụng Product, Order và Subscription exports.

Xuất chi tiết cửa hàng sang Excel hoặc XML

Màn hình tải các bộ lọc và tùy chọn Store Exporter Deluxe for WooCommerce

Tùy chỉnh từng loại xuất với nhãn tùy chỉnh, quy tắc sắp xếp và định dạng.

Màn hình tải các bộ lọc và tùy chọn

Tự động hóa export WooCommerce

Thiết kế và lên lịch export WooCommerce nâng cao để phù hợp với yêu cầu cửa hàng của bạn.

Tự động hóa xuất WooCommerce

Tích hợp xuất gốc với hơn 125 plugin

Tích hợp gốc chưa từng có với các tiện ích mở rộng WordPress và WooCommerce phổ biến.

Tích hợp xuất gốc với hơn 125 plugin

CÁC LOẠI Store Exporter Deluxe for WooCommerce

 • Export Products
 • Export Categories
 • Export Tags
 • Export Brands (*)
 • Export Orders
 • Export Customers (*)
 • Export Users
 • Export Coupons (*)
 • Export Subscriptions (*)
 • Export Product Vendors (*)
 • Export Bookings (*)
 • Export Commissions (*)
 • Export Shipping Classes (*)
 • Export Attributes (*)

CÁC TÍNH NĂNG Store Exporter Deluxe for WooCommerce

 • Chuyển đổi và lưu các trường xuất
 • Trình chỉnh sửa nhãn trường (*)
 • Xuất theo lịch trình (*)
 • Xuất mẫu (*)
 • Tương thích với WordPress Multisite
 • Tương thích với WPML (WordPress Đa ngôn ngữ) (*)
 • Tương thích với WP-CLI (*)
 • Xuất sang tệp CSV
 • Xuất sang tệp TSV (*)
 • Xuất sang tệp Excel 2007 (XLS) (*)
 • Xuất sang tệp Excel 2013 (XLSX) (*)
 • Xuất sang tệp XML (*)
 • Xuất sang tệp RSS (*)
 • Xuất sang WordPress Media
 • Xuất sang địa chỉ e-mail (*)
 • Xuất sang tên tệp cố định (*)
 • Xuất sang FTP / FTPS / SFTP từ xa (*)
 • Xuất sang ĐĂNG từ xa (*)
 • Hỗ trợ CRON bên ngoài (*)

BỘ LỌC XUẤT WOOCOMMERCE – Store Exporter Deluxe for WooCommerce

 • Sản phẩm xuất khẩu theo Danh mục / Thẻ sản phẩm
 • Xuất Sản phẩm theo Tình trạng Sản phẩm
 • Sản phẩm xuất khẩu theo loại bao gồm các biến thể
 • Sản phẩm xuất khẩu theo tình trạng còn hàng / số lượng
 • Sản phẩm xuất khẩu theo Đặc trưng
 • Sản phẩm xuất khẩu theo ngày sửa đổi
 • Xuất đơn hàng theo ngày đặt hàng
 • Xuất đơn hàng theo trạng thái đơn hàng (*)
 • Xuất đơn hàng của khách hàng (*)
 • Xuất đơn đặt hàng theo quốc gia thanh toán / vận chuyển (*)
 • Xuất đơn hàng theo sản phẩm (*)
 • Xuất đơn hàng theo Danh mục sản phẩm / Thẻ / Thương hiệu (*)
 • Xuất đơn hàng theo ID đơn hàng / Số hóa đơn (*)
 • Xuất đơn hàng bằng cổng thanh toán / phương thức vận chuyển (*)
 • Xuất đơn hàng theo mã phiếu giảm giá (*)
 • Xuất Khách hàng theo Trạng thái Đơn hàng (*)
 • Xuất khách hàng theo vai trò người dùng (*)

(*) Yêu cầu nâng cấp Pro để kích hoạt thêm chức năng xuất tại cửa hàng.

TÍCH HỢP XUẤT BẢN ĐỊA VỚI HƠN 110 PLUGIN WOOCOMMERCE

Chỉ một số tính năng được mở khóa trong bản nâng cấp Pro của Store Exporter Deluxe for WooCommerce bao gồm:

 • Xuất All in One SEO Pack
 • Xuất Advanced Google Product Feed
 • Xuất Product Addons
 • Xuất Sequential Order Number Pro
 • Xuất Checkout Manager
 • Xuất Checkout Manager Pro
 • Xuất Checkout Field Editor
 • Xuất Cost of Goods
 • Xuất Per-Product Shipping
 • Xuất Print Invoice & Delivery Note
 • Xuất Local Pickups Plus
 • Xuất WooCommerce Subscriptions
 • Xuất Checkout Field Manager
 • Xuất Currency Switcher
 • Xuất WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips
 • Xuất WooCommerce Checkout Add-ons
 • Xuất Product Vendors
 • Xuất WooCommerce Jetpack
 • Các trường nhập cho Product Importer Deluxe

… Và nhiều tiện ích mở rộng miễn phí và cao cấp khác dành cho WooCommerce và WordPress.

Store Exporter Deluxe for WooCommerce 1Store Exporter Deluxe for WooCommerce 2Store Exporter Deluxe for WooCommerce 3Store Exporter Deluxe for WooCommerce 4Store Exporter Deluxe for WooCommerce 5Store Exporter Deluxe for WooCommerce 6

SỬ DỤNG

 1. Mở WooCommerce> Store Export từ WordPress Administration
 2. Chọn Export tab trên màn hình Store Exporter
 3. Chọn loại xuất và chi tiết WooCommerce bạn muốn export
 4. Click Export
 5. Tải xuống các bản sao đã lưu trữ của các lần xuất trước đó từ Archives tab

Changelog: Store Exporter Deluxe for WooCommerce

Download Store Exporter Deluxe for WooCommerce v5.2.1 Nulled Free

= v5.2.1 =
* Fixed: Sanitize GET and POST form attributes (thanks for reporting)

= v5.2 =
* Updated: Added additional post status from WooCommerce Deposits to WooCommerce Bookings (thanks Rolf)
* Updated: Subscriptions woo_ce_get_subscriptions_args filter to include $export (thanks Alaina)
* Updated: Filter to export only those SPECIFIC attributes of the parent (variable) product which are used for variations (thanks Isaak)

= v5.1 =
* Added: Filter to export only those attributes of the parent (variable) product which are used for variations (thanks Isaak)
* Fixed: Remove export flag bulk action from Orders screen (thanks Ed)
* Added: Native support for WooCommerce All Products for Subscriptions (thanks Jeffrey)

= v5.0 =
* Fixed: Default SFTP remote handled fopen not correctly configured (thanks Morten)
* Added: Allow for multiple values separated by comma with Filter ORders by Order Meta (Thanks Lee)
* Added: Filter to disable order status count to reduce loading times (thanks Charlie)
* Updated: Allow for product gallery images meta data to be exported in all export formats
* Updated: Exporting Refund data as separate line item
* Added: Native support for WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips Pro for exporting credit notes (thanks Yordan)
* Fixed: Native Support for WooCommerce Product Add-ons not exporting price (thanks Seb)
* Updated: Split WooCommerce Product Add-ons into two columns - Label and Price (thanks Seb)

= v4.8 =
* Added: Run Scheduled Export meta box to Edit Scheduled Exports screen
* Fixed: Repalced hardcoded prefix with $wpdb->prefix (thanks Michael)
* Fixed: Removed duplicate code for TM EPO causing the order item data to be overwriten with blank data
* Fixed: Fixed bug found in new Scheduled Export meta box
* Added: Key file SFTP authentication to Scheduled Exports (thanks Ivano)
* Added: Filter to disable multiple tax rate fields in Order Export (thanks Chris)
* Updated: Error message for not running XML, RSS and JSON formats with UTF-8 encoding (thanks Adam)
* Added: Filter to add custom worksheet name (thanks Yoo)

= v4.7 =
* Updated: New class detection for detecting later versions of the WooCommerce Checkout Add-Ons plugin (thanks Bram)
* Updated: Fitler Orders By Product saves selected Products on Quick Export (thanks Michelle)
* Updated: Fitler Orders By Customer saves selected Products on Quick Export
* Updated: Fitler Subscriptions By Product and Status saves selected on Quick Export (thanks Alaina)
* Updated: Fitler Subscriptions By Status saves selected on Scheduled Export (thanks Alaina)
* Updated: Created halt for Scheduled Exports running if trying to execute while turned off in settings.

= 4.6 =
* Added: Order Modified Date field to Order export
* Added: Order Modified Date filter for Order export (thanks Bill)
* Added: Date Last Updated field to User export
* Added: Date Last Updated filter for User export (thanks Bill)
* Added: Order Items: Refund Subtotal Incl. Tax field to Order export (thanks Ivano)
* Added: Filter to set 'OR' relation for multiple date queries when using date filters for Order, Products and Users exports
* Fixed: Corrected date format for Date Registered and Late Updated fields in Users export
* Fixed: Product Export Published Date Filter and Date Modified Filter fixed dates field
* Updated: Added $export to woo_ce_get_orders_args filter
* Added: SCP SFTP file upload method via Filter woo_ce_cron_export_sftp_transfer_method
* Added: Directory check prior to SFTP file upload
* Fixed: Added check for PHP cURL support to SFTP file upload
* Fixed: Empty Warranty ID error for WC_Warranty exports
* Fixed: Undefined $meta_key variable for TM EPO export
* Fixed: Date format error for Yith WooCommerce Subscription export

= v4.5 =
* Fixed: Filter Order by Product Brand in Scheduled Exports (thanks Matej)
* Fixed: Updated native support for WooCommerce EU VAT Number (thanks Jochen)
* Fixed: Negative values exporting as positive (thanks Rogier)
* Fixed: Updated deprecated WC_Subscription::get_date parameter (thanks Hanno)
* Added: Native support for WooCommerce Warranty Requests (thanks Nicholas)

= v4.4 =
* Added: Compatibility with WordPress 5.5 and WooCommerce 4.4.1
* Added: Blog Name now included with Blog ID when exporting from Multisite (thanks Dana)
* Fixed: Replace version conditional in formatting.php with WOO_CD_PHP_VERSION constant
* Fixed: Export specific language from WPML when running Scheduled Export (thanks Kenneth)
* Added: Include all attribute labels from variation products (thanks Ivano)
* Added: Native Support for Yith Woocommece Subscriptions (thanks Deborah)
* Fixed: jQuery update (change .attr to .prop in export.js) - Check All/Uncheck All to work consistantly for export fields on Quick Export Screen
* Added: Custom multi-level field sorting for Product exports - CSV, TSV, XLS, XLSX only (thanks Kenneth)

= v4.3 =
* Fixed: Numeric value error on Order Item: Discount field
* Added: Filter to change Delivery Date label and date format for differnt settings in Delivery Date for WooCommerce
* Added: Filter to remove all order items not matching product category filter options when exporting orders (thanks Harold)
* Added: PhpSpreadsheet to replace PhpExcel on Csv and Xlsx exports if PHP Version is greater than 7.2

= v4.2 =
* Added: Support for exporting orders with serial keys from WooCommerce Serial Numbers
* Added: Export permalinks for variation products
* Fixed: Improved TM EPO support to populate fields faster and export larger batches (thanks Colm)
* Added: Order Item: Discount field to Order Export
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.