Sử dụng Excel để tìm ra lãi suất hiệu quả từ lãi suất danh nghĩa

0

Trong số các công thức phổ biến hơn của Excel, công thức EFFECT thường được các chuyên gia tài chính sử dụng để tìm ra mức lãi suất hiệu quả từ lãi suất danh nghĩa.

Còn được gọi là tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) và tỷ lệ phần trăm hàng năm (APY), Excel giúp dễ dàng tính toán thế chấp hiệu quả, cho vay mua ô tô và lãi suất cho vay doanh nghiệp nhỏ từ lãi suất danh nghĩa thường được trích dẫn bởi các tổ chức cho vay.

Hiệu quả so với lãi suất danh nghĩa

Lãi suất danh nghĩa thường được trích dẫn bởi các tổ chức cho vay bởi vì họ có thể làm cho chi phí của khoản vay dường như thấp hơn so với chi phí thực tế của khoản vay được trích dẫn. Điều này là do thường có nhiều khoản thanh toán và tính lãi được thực hiện trong một năm.

Giả sử bạn đưa ra một khoản vay yêu cầu thanh toán hàng tháng. Kết quả là, tiền lãi cũng được tính hàng tháng. Lãi suất danh nghĩa, còn được gọi là tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR), chỉ đơn giản là lãi suất hàng tháng (giả sử 1% mỗi tháng) nhân với mười hai (số kỳ trong một năm). Từ này ra lãi suất 12%.

Tuy nhiên, do lãi suất được gộp hàng tháng, nên lãi suất thực tế hoặc hiệu quả cao hơn bởi vì lãi suất trong các hợp chất tháng hiện tại so với lãi suất của tháng trước.

Hóa ra, khoản vay lãi suất APR (danh nghĩa) 12% có lãi suất (APY) hiệu quả khoảng 12,68%.

Trong một khoản vay với tuổi thọ chỉ một năm, sự khác biệt giữa 12% và 12,68% là tối thiểu. Đối với một khoản vay dài hạn như thế chấp, sự khác biệt có thể là đáng kể.

Đọc tiếp để tìm hiểu cách sử dụng công thức EFFECT của Excel để tính lãi suất hiệu quả (APY) từ lãi suất danh nghĩa (APR).

Sử dụng công thức Excel EFFECT

Giả sử bạn muốn tìm ra lãi suất hiệu quả (APY) từ khoản vay lãi suất danh nghĩa 12% (APR) có lãi gộp hàng tháng. Bạn đã thiết lập bảng tính Excel của mình giống như bảng dưới đây.

Tìm một APY từ một APR trong Excel

Lưu ý rằng chúng ta có lãi suất danh nghĩa (APR) trong ô B1 và số kỳ hạn thanh toán trong ô B2.

Để tìm ra lãi suất hiệu quả (APY), nhấp vào ô tại B3, nhấp vào Chèn chức năng và chọn Tài chính từ menu thả xuống có nhãn Hoặc chọn một danh mục.

Xác định vị trí và nhấp vào chức năng có tiêu đề HIỆU ỨNG và sau đó nhấp vào đồng ý cái nút.

Chọn Hàm EFFECT của Excel

Điều này sẽ mở ra Hàm đối số cửa sổ. bên trong Lãi suất danh nghĩa hộp, gõ vào B1 và trong Npery hộp, gõ vào B2. Sau đó, nhấp vào đồng ý cái nút.

Cửa sổ đối số chức năng của Excel

Lưu ý rằng Excel đặt con số 0.1268 bên trong B3 tế bào. Nếu bạn thích, bạn có thể thay đổi định dạng của B3 tế bào đến một phần trăm.

Hàm EFFECT của Excel để tính toán APY

Lưu ý rằng bây giờ bạn có thể thay đổi các giá trị trong cả hai B1B2 và Excel sẽ tính lãi suất hiệu quả (APY) trong ô B3. Ví dụ: thay đổi lãi suất danh nghĩa (APR) trong B1 đến 6% và lãi suất hiệu quả (APY) trong B3 thay đổi 6,17%.

Sử dụng HIỆU ỨNG Hàm trong Excel, bạn có thể tìm ra bất kỳ mức lãi suất hiệu quả nào với bất kỳ tỷ lệ danh nghĩa nào và số kỳ tính gộp trong một năm.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.