Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Taqyeem v2.6.5 NULLED – WordPress Review Plugin

0

Taqyeem là một plugin WordPress đánh giá và xếp hạng cao cấp… Plugin này được xây dựng để thêm các xếp hạng và đánh giá đáng yêu vào các bài đăng, trang và các loại bài đăng tùy chỉnh của bạn. Sử dụng các tùy chọn tùy chỉnh để tạo phần bổ sung xếp hạng hoàn hảo cho trang web của bạn. Thay đổi phông chữ, hình ảnh, màu sắc, kiểu và tất nhiên là các tiêu chí.

Demo: https://codecanyon.net/item/taqyeem-wordpress-review-plugin/4558799

Xem bài đánh giá plugin Taqyeem trên WPExplorer

CÁC TÍNH NĂNG CỦA Taqyeem – WordPress Review Plugin

Taqyeem - WordPress Review Plugin 1

 • Không giới hạn màu sắc.
 • Tiêu chí đánh giá không giới hạn.
 • Hỗ trợ bài đăng, trang và các loại bài đăng tùy chỉnh.
 • Tùy chọn kiểu chữ.
 • Hơn 500 Phông chữ Web của Google. (Thay đổi phông chữ phần tử trong cài đặt chủ đề).
 • Hỗ trợ RTL .
 • Lược đồ SEO Rich Snippet Review Microdata.
 • Cho phép người dùng đánh giá.
 • Tốt nhất, Gần đây & rand. tiện ích đánh giá.
 • 3 Kiểu đánh giá: Sao, Điểm & tỷ lệ phần trăm.
 • Nhiều tùy chọn cho hình ảnh tỷ lệ.
 • Hỗ trợ bản địa hóa (Dễ dịch – Bao gồm các tệp Po và mo ).

DỄ DÀNG SỬ DỤNG

Taqyeem - WordPress Review Plugin 2

 • Loại: Plugin WordPress
 • Các trình duyệt tương thích: IE9, IE10, IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome
 • Layout: Responsive

TAQYEEM TRONG CÁC CHỦ ĐỀ WORDPRESS PHỔ BIẾN NHẤT

Taqyeem - WordPress Review Plugin 3Taqyeem - WordPress Review Plugin 4

Changelog: Taqyeem – WordPress Review Plugin

Download Taqyeem v2.6.5 - WordPress Review Plugin Nulled Free
*** Taqyeem Changelog ***
-------------------------------------------------------------------------

Version 2.6.5 - 04-01-2022
 Improvements and minor bug fixes..

Files updated
- Please replace whole folder. We changed too many files in this version.

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.6.4 - 17-04-2021
 Improvements and minor bug fixes..

Files updated
- Please replace whole folder. We changed too many files in this version.

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.6.3 - 29-10-2020
 Fixed: License verification issue on some servers.
 Fixed: Some PHP notices.
 Improvements and minor bug fixes...

Files updated
- Please replace the whole folder. We changed too many files in this version.

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.6.2 - 14-01-2020
 Improvements and minor bug fixes..

Files updated
- Please replace whole folder. We changed too many files in this version.

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.6.1 - 10-12-2019
 Improvements and minor bug fixes..

Files updated
- style.css
- taqyeem.php
- taqyeem-posts.php
- taqyeem-panel.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.5.0 - 22-10-2019
- New: Event Structure data.

Files updated
- style.css
- taqyeem.php
- taqyeem-posts.php
- taqyeem-panel.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.4.2 - 21-10-2019
 Improved: Products Structure Data.

Files updated
- style.css
- taqyeem.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.4.1 - 20-10-2019
 Improvements and minor bug fixes..

Files updated
- style.css
- taqyeem.php
- taqyeem-posts.php
- taqyeem-panel.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.4.0 - 20-10-2019
- New: Added new fields for the new required and recommended data of the products structure data such as Product Description, Product URL, Brand, SKU, MPN Number, GTIN Number, Product Availability, Product Price, Product Price Currency, Product Valid Until

Files updated
- style.css
- taqyeem.php
- taqyeem-posts.php
- taqyeem-panel.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.3.1 - 21-09-2019
 Fixed: The author profile URL in the Structure Data.

Files updated
- style.css
- taqyeem.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.3.0 - 19-09-2019
- New: Options to set the Structure Data type.
- New: Option to globally disable the Structure Data.
- Fix: PHP notices.
 And other improvements and minor bug fixes.

Files updated
- style.css
- taqyeem.php
- taqyeem-posts.php
- taqyeem-panel.php
- admin/js/tie.js
- admin/style.css

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.2.6 - 19-05-2019
 Improvements and minor bug fixes..

Files updated
- style.css
- taqyeem.php
- taqyeem-panel.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.2.5 - 24-09-2018
 Improvements and minor bug fixes..

Files updated
- style.css
- taqyeem.php
- taqyeem-panel.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.2.4 - 06-03-2018
 Improvements and minor bug fixes..

Files updated
- style.css
- taqyeem.php
- taqyeem-panel.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.2.3 - 02-04-2017
 Fixed: Posts Excerpt bug.
 Improvements and minor bug fixes..

Files updated
- style.css
- taqyeem.php
- taqyeem-panel.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.2.2 - 16-10-2016
 Fixed: Posts Excerpt bug.
 Improvements and minor bug fixes..

Files updated
- style.css
- taqyeem.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.2.1 - 23-07-2016
 Improvements and minor bug fixes..

Files updated
- style.css
- taqyeem.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.2.0 - 20-07-2016
 Added: New filters for the theme developers.
 Improved: Saving review functions.
 Fixed: Some PHP notices.
 And other improvements and minor bug fixes.

Files updated
- Please replace whole folder. We changed too many files in this version.

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.1.5 - 16-09-2015
 Fixed: Posts Excerpt bug.
 Fixed: Conflict with Yoast SEO plugin.

Files updated
- style.css
- taqyeem.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.1.4 - 23-08-2015
 Updated: The plugin is now WordPress 4.3 ready.
 Fixed: Appearance of the review box code in the excerpt.

Files updated
- style.css
- taqyeem.php
- taqyeem-widgets.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.1.3 - 15-05-2015
 Improvements and minor bug fixes..

Files updated
- style.css
- taqyeem.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.1.2 - 15-04-2015
 Fixed: ratingValue error bug.
 Fixed: Rate 5 stars bug.
 Fixed: Stars bug when the review don’t contain any criteria.
 Fixed: PHP warnings messages.
 And other improvements and minor bug fixes.

Files updated
- style.css
- js/tie.js
- taqyeem.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.1.1 - 16-12-2014
 Improvements and minor bug fixes..

Files updated
- Please replace whole folder. We changed too many files in this version.

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.1.0 - 05-09-2014
 Improvements and minor bug fixes..

Files updated
- Please replace whole folder. We changed too many files in this version.

-------------------------------------------------------------------------

Version 2.0.0 - 02-09-2014
 Added: New Dashboard theme matching with WordPress Dashboard theme.
 Added: New actions and filters to allow developing add-ons for the plugin easily.
 Fixed: Bug in the random reviews widget.
 Fixed: Minor RTL styling Issues.
 Updated: Languages files.
 Updated: Documentations.
 And other improvements and minor bug fixes.

Files updated
- Please replace whole folder. We changed too many files in this version.

-------------------------------------------------------------------------

Version 1.1.4 - 26-01-2014
 Improvements and minor bug fixes..

Files updated
- style.css
- js/tie.js
- taqyeem.php
- taqyeem-panel.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 1.1.3 - 24-06-2013
 Improvements and minor bug fixes..

Files updated
- style.css
- taqyeem.php
- taqyeem-posts.php
- taqyeem-widgets.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 1.1.2 - 16-05-2013
 Improvements and minor bug fixes..

Files updated
- style.css
- taqyeem.php
- taqyeem-posts.php
- taqyeem-panel.php
- js/tie.js
- admin/js/tie.js
- admin/style.css

-------------------------------------------------------------------------

Version 1.1.1 - 29-04-2013
 Fixed: Minor responsive bug .

Files updated
- style.css
- js/tie.js
- taqyeem.php

-------------------------------------------------------------------------

Version 1.1.0 - 24-04-2013
 Added: Supports pages .
 Added: Supports custom post types .
 Added: Widget for Post Types reviews .
 Added: Ajax loading image when user click to rate .
 Added: Animation effects .
 Improvements and minor bug fixes..

Files updated
- style.css
- js/tie.js
- taqyeem.php
- taqyeem-posts.php
- taqyeem-widgets.php

Files Added
- images/ajax-loader.gif

-------------------------------------------------------------------------

Version 1.0.1 - 22-04-2013
 Fixed: minor bug .

-------------------------------------------------------------------------

Version 1.0.0
- First release
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.