The Plus v4.1.1 NULLED – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin

0

ThePlus Addons for Elementor là Addon lớn nhất và sáng tạo nhất cho Trình tạo trang Elementor. Được trao giải là Addons Elementor tốt nhất bởi các chuyên gia trong lĩnh vực. Các tiện ích mở rộng hàng đầu: 60+ Elementor Widgets, 18+ Elementor Page Demos và hơn 300+ UI Blocks được tạo trong phần tử.

Addon này được tạo ra cho Elementor, bao gồm tất cả các elementor addons tốt nhất được tạo ra để đổi mới và sáng tạo.

ThePlus Addons for Elementor có các tùy chọn tùy biến tuyệt vời nhất có sẵn để làm cho addon này trở thành một ultimate elementor addon. POSIMYTH đã tạo ra mọi widget với sự chú ý tối đa đến từng chi tiết và đây là một bộ elementor addon đáp ứng đầy đủ.

ThePlus Addons for Elementor có các yếu tố mở rộng, một số trong số chúng là mailchimp, icon box, Customised Contact form 7 và các phần khác. POSIMYTH đã cố gắng biến addon này thành một elementor addon lớn nhất từng có trong từng điều khoản, tùy chỉnh, hiệu suất, tùy chọn và sáng tạo.

Demo: https://codecanyon.net/search/22831875

 • Tính năng nổi bật The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin

Tính năng The Plus - Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin

 • Info Box
 • Buttons
 • Pricing Tables
 • Stylist List
 • Video
 • Countdown
 • Heading Title
 • Advance Text Block
 • Social Icon
 • Gallery Grid
 • Gallery Masonry
 • Gallery Metro
 • Client Carousel
 • Client CSS Filters
 • Client Messy Columns
 • Client Load More
 • Columns
 • Client Center Mode
 • Before After
 • Animated Text
 • Smooth Scroll
 • Image Cascading
 • Creative Images
 • FlipBox
 • Dynamic Devices
 • Switcher
 • Accordions
 • Tabs/Tours
 • Row Background
 • Parallax Background
 • Segment Background
 • Canvas Background
 • Gallery Background
 • Client Grid
 • Client Masonry
 • Client Lazy Load
 • Blog Design Styles
 • Blog Grid
 • Blog Masonry
 • Blog Metro
 • Blog Carousel
 • Blog Filter
 • Blog Messy Columns
 • Blog Stagger Load
 • Blog Lazy Load
 • Blog Pagination
 • Blog Load More
 • Testimonials Style 1
 • Testimonials Style 2
 • Testimonials Style 3
 • Testimonials Style 4
 • Testimonials Center
 • Mode
 • Testimonials Messy
The Plus - Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin v4.1.1 Changelog
- Elementor Pro fatal Error Fix
- Multisite Users : You need to enable both plugins for "Network Activated". Check Video Steps
- The Plus Addons for Elementor Free Version Dependency
- NEW: Mailchimp Widget : Group & Tag options
- UPDATE: Dynamic Listing : Boolean Condition for ACF repeater
- UPDATE: Team Member : 5 Column option for Desktop
- UPDATE: Team Member : Common option for Social Icon
- UPDATE: Product Listing : Out Of Stock Text Field
- UPDATE: Hover Card : Image as background option
- UPDATE: Login & Register : Password Strength Meter in Registration Form
- UPDATE: Login & Register : Validation in Registration Form
- UPDATE: Login & Register : Pattern variations for Password in Registration Form
- UPDATE: Navigation Menu : Sticky Mobile Menu Toggle Color styling
- UPDATE: Scale Issue in Center mode while use carousel with infinite mode
- UPDATE: Process Step and Testimonial connection
- UPDATE: Social Icon : Custom Icon Option
- UPDATE: Carousel Anything Template Section Manually by Shortcode Field
- UPDATE: Plus Extras : Sticky Column
- FIX: Page Scroll : Horizontal Scroll Anchor
- FIX: Navigation Menu : Metro Relayout
- FIX Audio Player : Trailing bug fix (#Arthur Morehead)
- FIX Page Scroll : Horizontal Scroll Image change
- FIX: Heading Title : Extra Title Position label reverse
- FIX: Mailchimp : Notification Message Update
- FIX: CMB2 JS Bug fix (cmb2-conditionals.js)

Password: hotrowordpress

Activation: bc8e2b24-3f8c-4b21-8b4b-90d57a38e3c7

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.