Trọn bộ 112+ Plugin Yithemes Ecommerce Plugins Pack Update

74

Bắt đầu tăng chuyển đổi trên trang thương mại điện tử của bạn. Với YITH WooCommerce Product Add-ons, bạn sẽ có thể tăng xu hướng chi tiêu của khách hàng nhiều hơn và bạn sẽ có thể cắt giảm thời gian dành riêng để quản lý các tùy chọn bổ sung cho từng sản phẩm.

Tính năng nổi bật Plugin Yithemes Ecommerce Plugins

Bật công cụ định vị cửa hàng trên trang web của bạn và cho phép khách hàng dễ dàng tiếp cận các điểm bán hàng của bạn bằng cách nhận chỉ đường trong thời gian thực và dựa trên vị trí hiện tại của họ.

Giúp quá trình đăng nhập, đăng ký và đặt lại mật khẩu dễ dàng hơn trong quá trình thanh toán và giảm tỷ lệ bỏ giỏ hàng.

Biến của bạn WooCommerce cài đặt thành máy tính tiền dễ sử dụng và mạnh mẽ cho từng loại cửa hàng hoặc doanh nghiệp.

Sử dụng tài khoản PayPal được liên kết với BrainTree và dễ dàng tích hợp thẻ tín dụng và thanh toán PayPal trong thương mại điện tử của bạn.

Với plugin này, bạn có thể thêm văn bản tùy chỉnh cho sản phẩm trên các trang lặp và thay thế mô tả sản phẩm chung.

Tạo một hệ thống FAQ (Câu hỏi thường gặp) hiệu quả trên một trang trong cửa hàng của bạn.
Sử dụng API Payout Payouts để dễ dàng phân chia các khoản thanh toán và gửi đến nhiều Tài khoản PayPal.

Tích hợp PayPal Express Checkout, cổng PayPal mới nhanh hơn, an toàn hơn!

Plugin Yithemes Ecommerce PluginsQuản lý các giao dịch phức tạp như chia tách thanh toán cho cả một sản phẩm và cho toàn bộ cửa hàng một cách tự động.

Kiểm tra dễ dàng và nhanh chóng tỷ suất lợi nhuận thực khi bán sản phẩm của bạn.

Cho phép khách hàng của bạn đặt các địa chỉ giao hàng khác nhau cho các sản phẩm được mua với cùng một đơn đặt hàng.

Chọn và quảng cáo các sản phẩm để cung cấp cho khách hàng của bạn dưới dạng bán chạy hơn trước khi thanh toán đơn đặt hàng.

Quản lý trang web / tệp lưu trữ của bạn và quyết định có xuất bản chúng trên Amazon S3 hay không.

Tích hợp tất cả các tính năng của Chiến dịch Hoạt động trong cửa hàng của bạn trong vòng chưa đầy 30 giây và tạo các biểu mẫu đăng ký tập trung cho người dùng của bạn.

Bật hoặc tắt một số phương thức thanh toán cho mọi sản phẩm của cửa hàng dựa trên nhu cầu của bạn.

Xử lý khác nhau chi phí vận chuyển theo từng sản phẩm của cửa hàng, vì vậy, ví dụ: bạn có thể đặt các mức phí khác nhau cho từng tiểu bang, khu vực hoặc thành phố.

Source: https://yithemes.com/product-category/plugins/

Yithemes Ecommerce Plugins

Gói bổ trợ YITH WooCommerce Product Add-ons bao gồm

 • YITH WooCommerce Google Product Feed Premium v1.1.18 (update 18-01)
 • YITH WooCommerce Added to Cart Popup v1.6.5 (update 27-01)
 • YITH WooCommerce Deposits and Down Payments v1.3.10
 • YITH WooCommerce Product Add-Ons Premium v1.5.34 (update 18-01)
 • YITH WooCommerce Social Login v1.6.2
 • YITH WooCommerce Customer History v1.2.0
 • YITH WooCommerce Custom Order Status v1.2.7 (update 22-01)
 • YITH WooCommerce Email Templates v1.3.28
 • YITH WooCommerce Cart Messages v1.7.1
 • YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List v2.0.17
 • YITH WooCommerce Tab Manager v1.2.29 (update 13-01)
 • YITH WooCommerce Request a Quote v3.1.0 (update 26-02)
 • YITH WooCommerce Minimum Maximum Quantity v1.5.2
 • YITH WooCommerce Points and Rewards v2.0.4 (update 12-01)
 • YITH WooCommerce Ajax Search v1.7.21
 • YITH WooCommerce One-Click Checkout v1.5.1
 • YITH WooCommerce Color and Label Variations v1.11.1
 • YITH WooCommerce Checkout Manager v1.4.5 (update 22-01)
 • YITH WooCommerce Product Slider Carousel v1.0.42 (update 08-11)
 • YITH WooCommerce Desktop Notifications v1.2.15
 • YITH WooCommerce Featured Audio & Video Content v1.3.6
 • YITH WooCommerce Review Reminder v1.7.4 (update 12-01)
 • YITH WooCommerce Multi-step Checkout v2.0.3
 • YITH WooCommerce Bulk Product Editing v1.2.289 (update 13-01)
 • YITH WooCommerce Order Tracking v1.6.7
 • YITH WooCommerce Delivery Date v2.1.18
 • YITH WooCommerce Booking v2.1.21 (update 10-01)
 • YITH WooCommerce Cost of Goods v1.2.6
 • YITH WooCommerce Ajax Product Filter v3.11.2
 • YITH WooCommerce Badge Management v1.4.8 (update 18-01)
 • YITH WooCommerce Pre-Order v1.6.4 Nulled (update 18-11)
 • YITH WooCommerce Best Price Guaranteed v1.2.20
 • YITH WooCommerce Gift Cards v3.1.11
 • YITH WooCommerce Customize My Account Page v3.0.5 (update 19-02)
 • YITH WooCommerce Frequently Bought Together v1.8.6 (update 22-01)
 • YITH WooCommerce Product Bundles v1.4.3 (update 05-11)
 • YITH WooCommerce Barcodes and QR Codes v2.0.3
 • YITH WooCommerce Subscription v2.2.5 (update 23-02)
 • YITH WooCommerce Membership v1.4.6 (update 23-02)
 • YITH WooCommerce Custom Thank You Page v1.3.1 (Update 02-01)
 • YITH WooCommerce Affiliates v1.7.5
 • YITH WooCommerce Frontend Manager v1.6.11
 • YITH WooCommerce Terms and Conditions Popup v1.2.13
 • YITH WooCommerce Composite Products v1.1.21
 • YITH WooCommerce Compare v2.4.0
 • YITH WooCommerce Catalog Mode v2.0.10
 • YITH WooCommerce Waiting List v1.8.0
 • YITH WooCommerce Uploads v1.2.18
 • YITH WooCommerce Role Based Prices v1.2.7 (update 03-12)
 • YITH WooCommerce Product Countdown v1.4.4 Nulled
 • YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts v2.0.3 (update 10-01)
 • YITH WooCommerce Anti-Fraud v1.3.3
 • YITH Infinite Scrolling v1.3.0
 • YITH WooCommerce Name Your Price v1.1.19 (update 23-02)
 • YITH WooCommerce Wishlist v3.0.18 (update 27-01)
 • YITH WooCommerce Quick Export v1.2.16
 • YITH WooCommerce Account Funds v1.4.1
 • YITH WooCommerce Quick Order Forms v1.2.6
 • YITH WooCommerce Coupon Email System v1.4.5
 • YITH WooCommerce Sms Notifications v1.4.7
 • YITH WooCommerce Sequential Order Number v1.2.3
 • YITH WooCommerce Popup v1.4.4
 • YITH WooCommerce Brands Add-On v1.4.1 (update 18-01)
 • YITH WooCommerce Best Sellers v1.1.19
 • YITH WooCommerce GeoIP Language Redirect v1.0.16
 • YITH FAQ Plugin for WordPress v1.1.5
 • YITH Easy Login & Register Popup for WooCommerce v1.5.1
 • YITH Amazon S3 Storage v1.1.13
 • YITH Point Of Sale For WooCommerce (POS) v1.0.5
 • YITH WooCommerce Active Campaign v2.0.1
 • YITH WooCommerce Event Tickets v1.4.3
 • YITH WooCommerce Stripe v2.0.13 (update 11-10)
 • YITH Dynamic Pricing per Payment Method for WooCommerce v1.2.14
 • YITH WooCommerce Stripe Connect v2.1.2
 • YITH WooCommerce Auctions v1.4.4
 • YITH WooCommerce Mailchimp v2.1.7
 • YITH WooCommerce Recover Abandoned cart v2.0.2 (update 27-01)
 • YITH WooCommerce Review for Discounts v1.3.6
 • YITH WooCommerce Share for Discounts v1.6.1
 • YITH WooCommerce Payment Method Restrictions v1.1.12
 • YITH WooCommerce Zoom Magnifier v1.5.4
 • YITH WooCommerce Quick Checkout for Digital Goods v1.3.2
 • YITH Product Size Charts for WooCommerce v1.1.23 (update 07-11)
 • YITH WooCommerce Product Shipping v1.0.32 (update 22-01)
 • YITH WooCommerce EU Energy Label v1.1.17
 • YITH WooCommerce Recently Viewed Products v1.5.11
 • YITH WordPress Title Bar Effects v1.1.9
 • YITH WooCommerce Questions and Answers v1.3.7
 • YITH WooCommerce Pending Order Survey v1.0.17
 • YITH WordPress Test Environment v1.1.4
 • YITH WooCommerce Watermark v1.2.7
 • YITH WooCommerce Surveys v1.2.3
 • YITH WooCommerce Save for later v1.1.4
 • YITH WooCommerce Quick View v1.5.3
 • YITH WooCommerce Multi Vendor v3.6.2
 • YITH Store Locator for WordPress v1.0.2
 • YITH WooCommerce EU VAT v1.4.5
 • YITH WooCommerce Category Accordion v1.0.39 (update 27-01)
 • YITH WooCommerce Authorize.net Payment Gateway v1.1.15
 • YITH WooCommerce Advanced Reviews v1.6.18 (update 13-01)
 • YITH Product Description in Loop For WooCommerce v1.0.8
 • YITH WooCommerce PayPal Payouts v1.0.14
 • YITH WooCommerce PayPal Braintree v1.2.2
 • YITH WooCommerce PayPal Adaptive Payments v1.0.22
 • YITH WooCommerce Multiple Shipping Addresses v1.1.2
 • YITH Live Chat v1.4.5
 • YITH WooCommerce Donations v1.1.11
 • YITH WooCommerce Deals v1.0.13
 • YITH WooCommerce Automatic Role Changer v1.5.1
 • YITH WooCommerce Advanced Refund System v1.1.12
 • Xem thêm: Tổng hợp Plugin Yithemes cao cấp hoàn toàn miễn phí!
 • 112+ Yithemes Ecommerce Plugins Pack Updates (update 26-02):YITHEMES ADDONS

Tạm ngừng cung cấp bản download này để cập nhật bản mới

PASSWORD: đang cập nhật…

 • Vì bản full pack này được khôi phục từ cloud cũ (có vi phạm b.ả.n quy.ền) nên sẽ die khá nhiều plugin YITH, nếu thiếu version nào thì comment để admin khôi phục nhé
 • Lưu ý chỉ tải các plugin mình cần thôi nhé, tìm qua thanh search hạn chế download all giúp mình.

Hướng dẫn lấy link download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

 • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy link download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .cc như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
 • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .cc suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

74 bình luận
 1. Boris đã bình luận

  Please YITH WooCommerce Compare v2.4.5 .Thanks!

 2. Ninh Bui đã bình luận

  Cho mình xin plugin này nhé
  yith woocommerce request a quote

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 3. Egor đã bình luận

  Hello! Can you share: YITH Product Size Charts for WooCommerce Premium 1.1.25, YITH WooCommerce Added to Cart Popup Premium 1.6.5. Thanks!

 4. Khánh đã bình luận

  ADMIN cho em xin file FREQUENTLY BOUGHT TOGETHER với ạ, link cũ die rồi ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH FREQUENTLY BOUGHT TOGETHER
   pass: hotrowordpress

 5. Luân đã bình luận

  Ad ơi cho tớ xin cài link:
  YITH WooCommerce Frequently Bought Together v1.8.x

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH WooCommerce Frequently Bought Together
   pass: hotrowordpress

 6. metrok45 đã bình luận

  Ad ơi cho mình xin plugin
  YITH WooCommerce Multi-step Checkout v2.0.7

 7. Huỳnh Long đã bình luận

  YITH WooCommerce Watermark v1.2.7
  YITH Live Chat v1.4.5
  YITH WooCommerce Brands Add-On v1.3.14
  YITH WooCommerce Donations v1.1.11

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Dowload: YITH Premium #33703
   pass: hotrowordpress33703

 8. NGuyễn đã bình luận

  Mình xin YITH STORE LOCATOR

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH STORE LOCATOR
   Pass: hotrowordpress

 9. Nguyen Bao đã bình luận

  Admin cho mình xin YITH Point Of Sale For WooCommerce (POS), thanks!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH Point Of Sale For WooCommerce (POS)
   Pass: hotrowordpress

 10. nam đã bình luận

  Có bản này ko bạn? YITH Quick Order Forms for WooCommerce 1.2.11
  Cảm ơn nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hiện pack YITH vì một vài lý do các nguồn update đang không phản hồi. Bạn đợi thêm giúp ad nhé, có bản mới là lên liền

 11. Vu Van Nam đã bình luận

  Admin ơi có bản YITH WooCommerce Frequently Bought Together v1.8.5 chưa cho mình xin với! Xin cảm ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Vẫn chưa có đâu đợi thêm 2-3 hôm nữa nhé

 12. Đoàn Anh Đức đã bình luận

  mình xin
  Google Product Feed
  Ajax Product Filter
  Dynamic Pricing and Discounts
  Share for Discounts
  Color and Label Variations

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH PLUGIN PREMIUM #33568
   Pass: hotrowordpress33568

 13. Tài đã bình luận

  hi,
  Ad cho mình xin YITH WooCommerce Custom Thank You Page với. Cám ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 14. Tài đã bình luận

  Hi admin,
  Ad cho mình xin bộ YITH Custom Thank You Page Woocommerce nha.
  Cám ơn ad, chúc ad có nhiều sức khỏe.

 15. Thuận đã bình luận

  Hi admin cho mình xin plugin YITH WooCommerce Zoom Magnifier
  thank ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH WooCommerce Zoom Magnifier Premium
   Pass: hotrowordpress

 16. Thành đã bình luận

  Ad ơi cho mình xin YITH WooCommerce Advanced Refund System v1.1.12
  thank ad!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link download: YITH WooCommerce Advanced Refund System v1.1.12
   Pass: hotrowordpress

 17. Thoại Lê đã bình luận

  YITH WooCommerce One-Click Checkout v1.5.1

  Nhờ admin chia sẻ
  cảm ơn admin rất nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: YITH WooCommerce One-Click Checkout v1.5.1
   Pass: hotrowordpress

 18. Sơn Dương đã bình luận

  Ad cho mình xin key giải mã. 112+ Yithemes Ecommerce Plugins Pack Updates Thanks a lot

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Để lại tên Yithemes bạn cần nhé. Việc truy cập Folder Full Pack chưa được publish ở thời điểm hiện tại

 19. Ahmet Tomer đã bình luận

  Sorry, pls adding share YITH WooCommerce Order Tracking Premium 1.6.9. Thanks.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please wait for our update as soon as possible

 20. Ahmet Tomer đã bình luận

  Hi pls share me. YITH WooCommerce Barcodes Premium 2.0.5

 21. edi ata đã bình luận

  Hi there i liked this share. AIO packs and best YITH plugins. Thank you… I praying for you. Cheere

 22. Thiên Hương đã bình luận

  Mình xin Plugin này nữa nhé: YITH Easy Login & Register Popup for WooCommerce
  Thanks bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: YITH Easy Login & Register Popup for WooCommerce
   pass: hotrowordpress

 23. Thiên Hương đã bình luận

  Cho mình xin Plugin YITH WOOCOMMERCE SHARE FOR DISCOUNT PREMIUM mới nhất

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: YITH WOOCOMMERCE SHARE FOR DISCOUNT PREMIUM
   pass: hotrowordpress

 24. NTX8 đã bình luận

  Cho mình xin YITH WOOCOMMERCE BRANDS ADD-ON bạn ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH WOOCOMMERCE BRANDS ADD-ON
   pass: hotrowordpress

 25. ngụy thanh đạo đã bình luận

  admin cho mình xin plugin YITH WooCommerce Frequently Bought Together v1.8.2 với ạ. Cảm ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH WooCommerce Frequently Bought Together
   pass: hotrowordpress

 26. Trung đã bình luận

  Cho mình xin plugin YITH WooCommerce Product Add-Ons v1.5.3
  Thank ad!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH WooCommerce Product Add-Ons
   pass: hotrowordpress

 27. Luân đã bình luận

  Xin plugin yith woocommerce account funds ad ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: yith woocommerce account funds premium v1.4.1
   pass: hotrowordpress

 28. Thiên Hào đã bình luận

  Cho mình xin pass nha. thanks

 29. Lê Trung Hiếu đã bình luận

  Anh ơi, cho em Plugin này nha, YITH WooCommerce Best Sellers v1.1.19
  Em tải tải YITH WooCommerce Best Sellers Premium V1.1.15 tại https://hotrowordpress.com/yith-woocommerce-best-sellers-premium/ mà bị lỗi, không có key active, nên không sử dụng được ạ. cám ơn anh

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn follow bài viết này nhé, trong này sẽ update pack thường xuyên.
   Download: YITH WooCommerce Best Sellers Premium

 30. Asdar đã bình luận

  Hi admin,
  unfortunately the website don’t show password after wait.
  Have a good day

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   update now

 31. Asdar đã bình luận

  Hi Admin, unfortunately the folder no more working.
  Could you check it please?
  Bye

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   F5 reload page

 32. Đông Thẩm đã bình luận

  Ad ơi kiểm tra lại giúp Decryption key: 2AjddiQi4GLYo3HnaApP2 phía trên với ạ, mình nhập vào nhưng thông báo là không thành công ạ.
  Cảm ơn admin nhiều ^^

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   vãi copy thiếu chữ Q đằng cuố[email protected]@

 33. Tien đã bình luận

  Cho mình xin plugin YITH WooCommerce Google Product Feed v1.1.12

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hiện tại mình đang chuyển cloud nên bộ này chưa tranfer qua. Mai bạn gửi lại y/c nhé. Dự khoảng vài ngày khi ổn định rồi nữa sẽ publish hết bộ YITH này luôn

 34. Văn Tiến đã bình luận

  AD cho mình xin mấy plugin sau với.
  YITH Google Product Feed for WooCommerce Premium
  YITH WooCommerce Ajax Product Filter Premium
  YITH WooCommerce Ajax Search Premium
  YITH WooCommerce Wishlist Premium

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hiện tại mình đang chuyển cloud nên bộ này chưa tranfer qua. Mai bạn gửi lại y/c nhé. Dự khoảng vài ngày khi ổn định rồi nữa sẽ publish hết bộ YITH này luôn

 35. Nguyễn Công Trình đã bình luận

  cho xin key a

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn cần Plugin nào thì để lại tên nhé, 1-3 thoi

 36. duy đã bình luận

  ad cho mình xin 6 plugin yith đươc ko ạ

 37. Duy đã bình luận

  mình xin 6 plugin yith được ko ạ, nếu được mình cám ơn ad lắm ạ, mình sẽ donate cho ad hihi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cứ để lại tên bạn cần vào form hỗ trợ cập nhật or Linechat góc phải nhé

 38. Thanh An đã bình luận

  Cho em xin pass ạ. Cảm ơn Ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn cần bản nào thì để lại tên nhé

 39. Viễn Đỗ đã bình luận

  Xin chào Admin,

  Không biết bao giờ bạn mới share bộ này, mình đợi mấy ngày rồi, mình chủ yếu đợi cái Plugin: YITH Easy Login & Register Popup for WooCommerce

  Admin có thể share trước cho mình cái Plugin này đc không. Cám ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Để mình gửi qua mail

   1. Viễn Đỗ đã bình luận

    Chân thành cám ơn Admin

    1. HoTroWordpress đã bình luận
     1. Đông Thẩm đã bình luận

      Xin chào,
      Admin có thể share cho mình plugin này được ko ạ?
      Mình cảm ơn nhiều ạ

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      hotrowordpress sẽ publish bộ này luôn nhé, vui lòng chỉ tìm kiếm và download bản YITH cần thiết. Ko download cả folder giúp admin.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.