Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Trọn bộ 112+ Plugin Yithemes Ecommerce Plugins Pack Update

239

Bắt đầu tăng chuyển đổi trên trang thương mại điện tử của bạn. Với YITH WooCommerce Product Add-ons, bạn sẽ có thể tăng xu hướng chi tiêu của khách hàng nhiều hơn và bạn sẽ có thể cắt giảm thời gian dành riêng để quản lý các tùy chọn bổ sung cho từng sản phẩm.

Tính năng nổi bật Plugin Yithemes Ecommerce Plugins

Bật công cụ định vị cửa hàng trên trang web của bạn và cho phép khách hàng dễ dàng tiếp cận các điểm bán hàng của bạn bằng cách nhận chỉ đường trong thời gian thực và dựa trên vị trí hiện tại của họ.

Giúp quá trình đăng nhập, đăng ký và đặt lại mật khẩu dễ dàng hơn trong quá trình thanh toán và giảm tỷ lệ bỏ giỏ hàng.

Biến của bạn WooCommerce cài đặt thành máy tính tiền dễ sử dụng và mạnh mẽ cho từng loại cửa hàng hoặc doanh nghiệp.

Sử dụng tài khoản PayPal được liên kết với BrainTree và dễ dàng tích hợp thẻ tín dụng và thanh toán PayPal trong thương mại điện tử của bạn.

Với plugin này, bạn có thể thêm văn bản tùy chỉnh cho sản phẩm trên các trang lặp và thay thế mô tả sản phẩm chung.

Tạo một hệ thống FAQ (Câu hỏi thường gặp) hiệu quả trên một trang trong cửa hàng của bạn.
Sử dụng API Payout Payouts để dễ dàng phân chia các khoản thanh toán và gửi đến nhiều Tài khoản PayPal.

Tích hợp PayPal Express Checkout, cổng PayPal mới nhanh hơn, an toàn hơn!

Plugin Yithemes Ecommerce PluginsQuản lý các giao dịch phức tạp như chia tách thanh toán cho cả một sản phẩm và cho toàn bộ cửa hàng một cách tự động.

Kiểm tra dễ dàng và nhanh chóng tỷ suất lợi nhuận thực khi bán sản phẩm của bạn.

Cho phép khách hàng của bạn đặt các địa chỉ giao hàng khác nhau cho các sản phẩm được mua với cùng một đơn đặt hàng.

Chọn và quảng cáo các sản phẩm để cung cấp cho khách hàng của bạn dưới dạng bán chạy hơn trước khi thanh toán đơn đặt hàng.

Quản lý trang web / tệp lưu trữ của bạn và quyết định có xuất bản chúng trên Amazon S3 hay không.

Tích hợp tất cả các tính năng của Chiến dịch Hoạt động trong cửa hàng của bạn trong vòng chưa đầy 30 giây và tạo các biểu mẫu đăng ký tập trung cho người dùng của bạn.

Bật hoặc tắt một số phương thức thanh toán cho mọi sản phẩm của cửa hàng dựa trên nhu cầu của bạn.

Xử lý khác nhau chi phí vận chuyển theo từng sản phẩm của cửa hàng, vì vậy, ví dụ: bạn có thể đặt các mức phí khác nhau cho từng tiểu bang, khu vực hoặc thành phố.

Source: https://yithemes.com/product-category/plugins/

Yithemes Ecommerce Plugins

Gói bổ trợ YITH WooCommerce Product Add-ons bao gồm

 • YITH WooCommerce Google Product Feed Premium v1.1.23 (update 04-04-2022)
 • YITH WooCommerce Added to Cart Popup v1.8.4 (update 10-07)
 • YITH WooCommerce Deposits and Down Payments v1.4.4 (update 15-09)
 • YITH WooCommerce Product Add-Ons & Extra Options v3.1.0 NULLED (update 03-04-2022)
 • YITH WooCommerce Social Login v1.7.0 (update 30-05)
 • YITH WooCommerce Customer History v1.2.8 (update 06-10)
 • YITH WooCommerce Custom Order Status v1.2.13 (update 28-07)
 • YITH WooCommerce Email Templates v1.3.38 (update 26-07)
 • YITH WooCommerce Cart Messages v1.8.1 (update 15-12)
 • YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List v3.4 (update 08-12)
 • YITH WooCommerce Tab Manager v1.4.0 (update 04-12)
 • YITH WooCommerce Request a Quote v4.0.0 (update 13-04-2022)
 • YITH WooCommerce Minimum Maximum Quantity v1.6.6 (update 03-08)
 • YITH WooCommerce Points and Rewards v3.7.0 (update 27-02-2022)
 • YITH WooCommerce Ajax Search v1.8.4 (update 11-06)
 • YITH WooCommerce One-Click Checkout v1.6.4 (update 12-10)
 • YITH WooCommerce Color and Label Variations v1.15.0 (update 03-10)
 • YITH WooCommerce Checkout Manager v1.9.0 (update 05-02-2022)
 • YITH WooCommerce Product Slider Carousel v1.7.0 (update 14-02-2022)
 • YITH WooCommerce Desktop Notifications v1.2.21 (update 02-04)
 • YITH WooCommerce Featured Audio & Video Content v1.3.16 (update 14-01-2022)
 • YITH WooCommerce Review Reminder v1.9.0 (update 06-10)
 • YITH WooCommerce Multi-step Checkout v2.0.12 (update 30-05)
 • YITH WooCommerce Bulk Product Editing v1.2.35 (update 28-02-2022)
 • YITH WooCommerce Order Tracking v1.6.7
 • YITH WooCommerce Delivery Date v2.1.27 (update 02-04)
 • YITH WooCommerce Booking and Appointment v3.0.2 (update 01-12)
 • YITH WooCommerce Cost of Goods v1.2.16 (update 28-07)
 • YITH WooCommerce Ajax Product Filter v4.1.0 (update 28-07)
 • YITH WooCommerce Badge Management v1.4.14 (update 28-07)
 • YITH WooCommerce Pre-Order v1.7.3 Nulled (update 24-05)
 • YITH WooCommerce Best Price Guaranteed v1.2.20
 • YITH WooCommerce Gift Cards v3.7.0 (update 24-11)
 • YITH WooCommerce Customize My Account Page v3.8.0 (update 27-02-2022)
 • YITH WooCommerce Frequently Bought Together v1.12.0 (update 30-12)
 • YITH WooCommerce Product Bundles v1.4.6 (update 10-07)
 • YITH WooCommerce Barcodes and QR Codes v2.0.11 (update 26-05)
 • YITH WooCommerce Subscription v2.12.2 (update 13-04-2022)
 • YITH WooCommerce Membership v1.11.0 NULLED (update 18-03-2022)
 • YITH WooCommerce Custom Thank You Page v1.3.6 (Update 31-05)
 • YITH WooCommerce Affiliates v1.11.0 (update 28-02-2022)
 • YITH WooCommerce Frontend Manager v1.6.19 (update 24-05)
 • YITH WooCommerce Terms and Conditions Popup v1.3.1 (update 07-04)
 • YITH WooCommerce Composite Products v1.1.21
 • YITH WooCommerce Compare v2.9.0
 • YITH WooCommerce Catalog Mode v2.5.0 (update 28-02-2022)
 • YITH WooCommerce Waiting List v1.9.4 (update 07-03)
 • YITH WooCommerce Uploads v1.2.24 (update 13-03)
 • YITH WooCommerce Role Based Prices v1.2.12 (update 30-07)
 • YITH WooCommerce Product Countdown v1.6.1 (update 06-10)
 • YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts v2.1.9 (update 09-10)
 • YITH WooCommerce Anti-Fraud v1.4.0 (update 01-04)
 • YITH Infinite Scrolling v1.5.1 (update 28-07)
 • YITH WooCommerce Name Your Price v1.1.20 (update 16-03)
 • YITH WooCommerce Wishlist v3.4.0 (update 06-01-2022)
 • YITH WooCommerce Quick Export v1.2.16
 • YITH WooCommerce Account Funds v1.4.9 (update 29-03)
 • YITH WooCommerce Quick Order Forms v1.2.16 (update 09-06)
 • YITH WooCommerce Coupon Email System v1.5.5 (update 09-06)
 • YITH WooCommerce Sms Notifications v1.5.4 (update 13-03)
 • YITH WooCommerce Sequential Order Number v1.2.15 (update 28-07)
 • YITH WooCommerce Popup v1.5.2 (update 13-03)
 • YITH WooCommerce Brands Add-On v1.7.0 (update 02-12)
 • YITH WooCommerce Best Sellers v1.1.19
 • YITH WooCommerce GeoIP Language Redirect v1.1.2 (update 02-04)
 • YITH FAQ Plugin for WordPress v1.2.3 (update 02-04)
 • YITH Easy Login & Register Popup for WooCommerce v1.7.3 (update 11-08)
 • YITH Amazon S3 Storage v1.8.0 (update 03-04-2022)
 • YITH Point Of Sale For WooCommerce (POS) v1.0.15 (update 26-05)
 • YITH WooCommerce Active Campaign v2.0.1
 • YITH WooCommerce Event Tickets v1.4.9 (update 02-04)
 • YITH WooCommerce Stripe v2.9.0 (update 13-04-2022)
 • YITH Dynamic Pricing per Payment Method for WooCommerce v1.2.22 (update 02-04)
 • YITH WooCommerce Stripe Connect v2.1.11 (update 02-04)
 • YITH WooCommerce Auctions v2.0.11 (update 15-03)
 • YITH WooCommerce Mailchimp v2.2.1 (update 02-04)
 • YITH WooCommerce Recover Abandoned cart v2.3.0 (update 04-05-2022)
 • YITH WooCommerce Review for Discounts v1.4.4 (update 08-06)
 • YITH WooCommerce Share for Discounts v1.7.2 (update 08-06)
 • YITH WooCommerce Payment Method Restrictions v1.1.20 (update 03-07)
 • YITH WooCommerce Zoom Magnifier v1.5.16 (update 02-10)
 • YITH WooCommerce Quick Checkout for Digital Goods v1.3.9 (update 13-03)
 • YITH Product Size Charts for WooCommerce v1.8.0 (update 30-03-2022)
 • YITH WooCommerce Product Shipping v1.0.32 (update 22-01)
 • YITH WooCommerce EU Energy Label v1.1.17
 • YITH WooCommerce Recently Viewed Products v2.0.2 (update 13-03)
 • YITH WordPress Title Bar Effects v1.1.11 (update 13-03)
 • YITH WooCommerce Questions and Answers v1.3.7
 • YITH WooCommerce Pending Order Survey v1.0.17
 • YITH WordPress Test Environment v1.1.4
 • YITH WooCommerce Watermark v1.3.2 (update 26-05)
 • YITH WooCommerce Surveys v1.2.11 (update 13-03)
 • YITH WooCommerce Save for later v1.1.4
 • YITH WooCommerce Quick View v1.7.3 (update 23-05)
 • YITH WooCommerce Multi Vendor v3.7.10 (update 17-08)
 • YITH Store Locator for WordPress v1.0.5 (update 06-06)
 • YITH WooCommerce EU VAT v2.0.1 (update 28-07)
 • YITH WooCommerce Category Accordion v1.0.45 (update 10-10)
 • YITH WooCommerce Authorize.net Payment Gateway v1.2.8 (update 15-03)
 • YITH WooCommerce Advanced Reviews v1.6.27 (update 26-07)
 • YITH Product Description in Loop For WooCommerce v1.0.16 (update 16-03)
 • YITH WooCommerce PayPal Payouts v1.0.23 (update 07-04)
 • YITH WooCommerce PayPal Braintree v1.3.1 (update 02-04)
 • YITH WooCommerce PayPal Adaptive Payments v1.0.22
 • YITH WooCommerce Multiple Shipping Addresses v1.2.0 (update 16-07)
 • YITH Live Chat v1.5.2 (update 30-05)
 • YITH WooCommerce Donations v1.1.21 (update 02-04)
 • YITH WooCommerce Deals v1.0.21 (update 21-04)
 • YITH WooCommerce Automatic Role Changer v1.14.0 (update 18-03-2022)
 • YITH WooCommerce Advanced Refund System v1.9.0 (update 27-02-2022)
 • Xem thêm: Tổng hợp Plugin Yithemes cao cấp hoàn toàn miễn phí!
 • 112+ Yithemes Ecommerce Plugins Pack Updates (update 04-05-2022):YITHEMES ADDONS

Tạm ngừng cung cấp bản download này để cập nhật bản mới

PASSWORD: đang cập nhật…

 • Vì bản full pack này được khôi phục từ cloud cũ (có vi phạm b.ả.n quy.ền) nên sẽ die khá nhiều plugin YITH, nếu thiếu version nào thì comment để admin khôi phục nhé
 • Lưu ý chỉ tải các plugin mình cần thôi nhé, tìm qua thanh search hạn chế download all giúp mình.
239 bình luận
 1. Tuấn đã bình luận

  Mật mã kh đúng admin ơi

 2. hải đã bình luận

  Cho mình xin
  YITH WooCommerce Brands
  với ạ

 3. 3CT Group đã bình luận

  nhờ ad
  YITH WooCommerce Points and Rewards v3.7.0

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 4. Vu Van Nam đã bình luận

  Mình xin YITH WooCommerce Product Shipping với bạn nhé! Xin cảm ơn!

 5. 3CT Group đã bình luận

  Nhờ ad cập nhật giúp
  YITH WooCommerce Frequently Bought Together v1.12.0
  YITH WooCommerce Product Slider Carousel v1.7.0

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 6. 3CT Group đã bình luận

  Nhờ ad reup giúp link này die hết r
  YITH WooCommerce Featured Audio & Video Content v1.3.12

 7. ZZZZ đã bình luận

  cho mình xin YITH WooCommerce Brands Add-on Premium 1.8.0 ,thank

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   có v1.7 thôi

   1. ZZZZ đã bình luận

    cũng dc bác , cho mình xin

    1. HoTroWordpress đã bình luận
     1. àdvfhvf đã bình luận

      YITH WooCommerce Brands Add-on Premium 1.10.0 cho mình xin nha bác, thank

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      yith thay đổi chính sách và price nên rất khó khăn trong việc có ver moi

 8. chjnh1239 đã bình luận

  cho mình xin YITH WooCommerce Watermark nhé, cám ơn b nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 9. wp newbie đã bình luận

  YITH WooCommerce Brands Add-on Premium v1.7.0 cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   có v1.6.1 thôi. ver mới chắc còn lâu@@

  2. HoTroWordpress đã bình luận
 10. Hoang đã bình luận

  YITH WooCommerce Ajax Product Filter Premium

  Có version 4.3.0 ko ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ko có rôi, hiện tại yith nó thay đổi cách mua license và rất đắt nên khó có update liền dc đâu

 11. Duong đã bình luận

  cho em xin: YITH WooCommerce One-Click Checkout v1.5.6 (update 13-03)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ctl+f5 lại đi gửi link lâu r

 12. Duong đã bình luận

  cho em xin: YITH WooCommerce One-Click Checkout v1.5.6 (update 13-03)

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 13. Huy Thái đã bình luận

  cho mình xin YITH WOOCOMMERCE PRODUCT COUNTDOWN, YITH WOOCOMMERCE DYNAMIC PRICING AND DISCOUNTS nhé, thanks ad

 14. 3CT Group đã bình luận

  Nhiều plugin Yith đã lên ver mới (major update sửa rất nhiều lỗi), mong admin dành thời gian cập nhật giúp ae 😀

  Added to Cart Popup 1.9.1
  Advanced Reviews 1.8.0
  Badge Management 1.5.1
  Cart Messages 1.9.1
  Color and Label Variations 1.16.1
  Customer History 1.3.1
  Frequently Bought Together 1.9.1
  Multi-step Checkout 2.1.0
  Points and Rewards 2.2.1
  Product Countdown 1.7.0
  Quick View 1.8.1
  Recover Abandoned Cart 2.2.1
  Review Reminder 1.10.0
  Wishlist 3.1.1

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ko có ver mới nhất rồi b ơi, Yith thay đổi cấu trúc và giá tiền nên giờ khó lắm

   1. 3CT Group đã bình luận

    Cho mình xin bản Wishlist v3.0.23 luôn ad ôi

   2. 3CT Group đã bình luận

    Recover Abandoned Cart Premium v2.1.0
    này nữa ad, nãy bị thiếu :v

 15. Thái Huy đã bình luận

  YITH WooCommerce Frequently Bought Together Premium. Admin cho em xin plugin này nhé

 16. Diego Madrigal đã bình luận

  Please link to yith-woocommerce-request-a-quote-premium-3.1.3 thank you!!!

   1. Diego Madrigal đã bình luận

    thank you!!!

 17. Doda đã bình luận

  cho mình xin plugin YITH WooCommerce Color and Label Variations v1.14.0 (update 11-05) với ạ. Cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 18. Khanh đã bình luận

  Admin giúp mình plugin này với, cám ơn ạ:
  YITH WooCommerce Zoom Magnifier v1.5.12 (update 03-07)

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 19. Hảo đã bình luận

  Cho mình xin link tải bản mới nhất của plugin YITH WooCommerce Tab Manager với. Link cũ không download được 🙁

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ver moi chua co nhe. Download: yith-woocommerce-tab-manager-premium-1.2.35.zip

 20. abcxyz đã bình luận

  Ad có YITH WooCommerce Brands Add-on Premium 1.6.1 ko ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   lai co ver moi roi. Doi them vai ngay nua roi cmt lai nha

   1. Abcxyz đã bình luận

    YITH WooCommerce Brands Add-on Premium 1.6.1 có chưa vậy ad

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     có rồi nhé

    2. HoTroWordpress đã bình luận
 21. Akira đã bình luận

  cho mình ké YITH WooCommerce Brands Add-on Premium 1.5.0 ,thank

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   tầm 10h đêm nhé

   1. Akira đã bình luận

    ok bác

  2. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Akira đã bình luận

    cái này có 1.6.0 rồi á bác , mình đang dùng 1.5.0 rồi

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Bạn cần version mới thì cmt cũng ghi rõ ra chứ thằng này nhiều ad ko check liên tục dc đâu. Đợi xíu ad update bản v1.6.0 nhé

     1. HoTroWordpress đã bình luận
     2. Akira đã bình luận

      haha, sorry bác, thank bác

 22. Nguyen Bao đã bình luận

  Ad cho mình xin plugin YITH WooCommerce Sequential Order Number nha. Thanks

 23. kien đã bình luận

  Ad ơi có bản mới nhất của YITH WooCommerce Frequently Bought Together cho em xin với ạ!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   v1.8.13 chac vai ngay nua

   1. kiênv đã bình luận

    Dạ vâng ạ, có cho em xin vs ạ, cám ơn ad

 24. Khánh đã bình luận

  Dạ AD cho mình xin bản YITH WooCommerce Share for Discounts v1.7.2 (update 08-06) với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 25. Nguyenkain đã bình luận

  Cho mình xin cái này đi ad ơi
  YITH WooCommerce Minimum Maximum Quantity v1.5.2

 26. Shinzkent đã bình luận

  Cho mình xin: YITH WooCommerce Tab Manager v1.2.35 với. Mình cảm ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 27. Thanh đã bình luận

  Ad cho mình xin link download YITH WooCommerce Role Based Prices v1.2.7 (update 03-12) với. Link ở comment trước không down được nữa.

  Cám ơn Ad

 28. Doda Blog đã bình luận

  ad cho mình xin cái này với: YITH WooCommerce Product Slider Carousel v1.0.48

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 29. Nguyen Bao đã bình luận

  Ad cho mình xin link YITH WooCommerce Brands Add-On nhé. thanks ad nhiều !

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 30. Gaul đã bình luận

  ad ơi, có thể cho xin YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium bản mới nhất v1.6.26 không ? mình cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ko nhé chỉ có v1.6.22 thôi, mới nhất 1.6.27

 31. Thanh đã bình luận

  Cho mình xin plugin YITH WooCommerce Multiple Shipping Addresses v1.1.2 với

  Cám ơn admin

 32. 3CT Group đã bình luận

  Ad cho mình xin mấy bản này, cảm ơn ad

  Added to Cart Popup
  Product Bundles
  WooCommerce Popup

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ad gửi 2 plugin yith, cái còn lại có sẵn trên trang tự search nhé: Link Download

   1. 3CT Group đã bình luận

    Ad cho mình xin Recover Abandoned Cart, cảm ơn ad

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     ad update link rồi nhé. Yith Woocommerce Recover Abandoned Cart

 33. opolo đã bình luận

  Thanks for share.
  Can you have to send me YITH WooCommerce Ajax Product Filter v4.1.0 ?

 34. Thu Nguyen đã bình luận

  Admin ơi, cái này có phiên bản mới rồi ạ

  YITH WooCommerce Zoom Magnifier

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 35. Eric đã bình luận

  Anh cho em xin lại link plugin này được hông ạ YITH Easy Login & Register Popup for WooCommerce

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ở dưới ko spam nhe

 36. Eric đã bình luận

  Anh cho em xin plugin Yith easy login luôn nha a. Thanks a nhiều

 37. Eric đã bình luận

  Anh cho e hỏi là e làm đúng bước để lấy pass như trên mà khi e vào tới web nó ko hiện 30s để e lấy pass là bị gì vậy a

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Pass và hd lấy pass đã thay đổi, Ctrl + F5 hoặc truy cập ẩn danh vào hotrowordpress để xem hướng dẫn mới nhé

 38. Khang đã bình luận

  AD ơi cho mình xin bộ này ạ
  YITH WooCommerce Payment Method Restrictions v1.1.19

 39. Eric đã bình luận

  anh cho em xin link plugin YITH Easy Login & Register Popup for WooCommerce nha.Thanks a

 40. Eric đã bình luận

  Anh cho em hỏi là bên mình có plugin này hông a: https://yithemes.com/themes/plugins/yith-easy-order-page-for-woocommerce/

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ko rồi

 41. Khang đã bình luận
  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ad chưa có nha

 42. Tuấn đã bình luận

  Chào admin,

  mình xin các plugin sau đây:

  YITH WooCommerce Request A Quote
  YITH WooCommerce Badge Management
  YITH WooCommerce Review Reminder
  YITH WooCommerce Tab Manager

  cám ơn ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH WooCommerce Tab Manager v1.2.33 và YITH WooCommerce Request A Quote v3.1.3 (update 27-06)
   còn lại đã tồn tại trên blog, search bài viết nhé

 43. Tuấn đã bình luận

  Admin cho mình xin file mới nhất được không ạ ? : YITH WooCommerce Frequently Bought Together Premium

 44. Nam đã bình luận

  Bạn ơi share m plugin này với: YITH WooCommerce Featured Audio & Video Content v1.3.12
  Cám ơn

 45. HoTroWordpress đã bình luận
 46. MRT đã bình luận

  Cho mình xin: YITH WooCommerce Ajax Product Filter v3.11.2
  với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Có sẵn tại đây nha: YITH WooCommerce Ajax Product Filter

 47. Suongntt đã bình luận

  Bạn ơi cho mình xin những plguin như dưới nhe, cảm ơn bạn nhiều!
  YITH WooCommerce Quick View v1.7.3 (update 23-05)
  YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts v2.1.6 (update 31-05)
  YITH WooCommerce Affiliates v1.8.2 (update 26-05)
  YITH WooCommerce Quick Order Forms v1.2.14 (update 02-04)YITH WooCommerce Catalog Mode v2.0.16 (update 15-03)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Vui lòng tìm kiếm trên thanh search bar các plugin yith còn lại và tải về nhé. Ad chỉ cung cấp các plugin không có sẵn thôi
   Download: YITH WooCommerce Quick Order Forms v1.2.16

   1. Suongntt đã bình luận

    cảm ơn ad nhe!

 48. Vũ Thành Công đã bình luận

  Bạn ơi cho mình xin YITH WooCommerce Frequently Bought Together v1.8.8 (update 20-04) với ạ mình cảm ơn nhiều ạ!

 49. Nam đã bình luận

  Bạn ơi cho mình xin:
  YITH WooCommerce Review for Discounts
  YITH WooCommerce Share for Discounts

 50. Tuấn đã bình luận

  Cho mình xin plugin này với: YITH STORE LOCATOR FOR WORDPRESS

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Tuấn đã bình luận

    Xin pass bạn ơi

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     đọc hd cuối bài viết

 51. Hòa đã bình luận

  Cho mình xin YITH WooCommerce Membership v1.4.10 (update 31-05)

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 52. Khánh đã bình luận

  Dạ AD có thể cho em xin file YITH WooCommerce Advanced Refund System được không ạ ? Link cũ die nên không tải được ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 53. vi tuong đã bình luận

  mình cmt mà chưa thấy bạn cập nhập bạn có thể cho mình trước 2 plugin này không? mình đang cần khá gấp để làm web a cám ơn bạn rất nhiều!
  YITH WooCommerce Google Product Feed Premium
  YITH WooCommerce Affiliates

 54. vi tuong đã bình luận

  bạn cho mình xin bộ những plugin này với a cám ơn bạn rất nhiều:

  YITH WooCommerce Terms and Conditions Popup v1.3.1 (update 07-04)
  YITH WooCommerce Barcodes and QR Codes v2.0.9 (update 02-04)
  YITH WooCommerce Pre-Order
  YITH WooCommerce Points and Rewards
  YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List
  YITH WooCommerce Google Product Feed Premium
  YITH WooCommerce Affiliates
  YITH Point Of Sale For WooCommerce (POS) v1.0.14 (update 02-04)
  YITH WooCommerce Watermark v1.2.15 (update 01-04)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Yith Extensions 6067
   Các plugin còn lại đều có sẵn trên hotrowordpress, vui lòng search để tiết kiệm thời gian nhé

   1. vi tuong đã bình luận

    nhưng link die hết bạn a mình thử mấy cái rồi

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     bạn yêu cầu thằng nào thì fix thằng đó r. Còn lại thì đợi fix sau

 55. Long đã bình luận

  Ad share cho mình plugin “YITH WooCommerce Product Slider Carousel” này nhé. Thanks

  1. Phan Triệu đã bình luận
   1. Long đã bình luận

    Password download là gì vậy ad

    1. Phan Triệu đã bình luận

     bộ này ko được ưu tiên fix nhé. Bạn đợi 1 thời gian nữa nè. Nếu cần thằng nào thì gửi tên vào cmt lưu ý ko quá nhiều nhé

 56. Dnae đã bình luận

  YITH WooCommerce Brands
  YITH WooCommerce Stripe
  YITH WooCommerce Frontend Manager
  YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List
  YITH WooCommerce Google Product Feed Premium
  YITH WooCommerce Pre-Order
  Ad cho mình xin mấy plugin này với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   sáng mai nhé

   1. Dnae đã bình luận

    ok ạ

  2. Phan Triệu đã bình luận

   Download: Yith plugin fns-EchuScGjbc845IcsXw

 57. HUYC đã bình luận

  B UPDATE PASS ĐI Ạ

 58. Tintin đã bình luận

  Hello !

  Could I please have YITH WooCommerce Request a Quote v3.1.2 (update 23-04)
  Thank you very much for all

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 59. mipiopio đã bình luận

  YITH WooCommerce Subscription
  YITH Booking and Appointment for WooCommerce
  help

   1. mipiopio đã bình luận

    password

 60. Minh đã bình luận

  Mã Decryption lấy theo hướng dẫn không đúng

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Tạm khóa để chuyển sang cloud khác vì dính policy do ăn report. Publish lại trong hnay hoặc mai. Cần gấp thì để lại YITH mình cần tại comment này ad sẽ gửi link rieng

   1. Minh đã bình luận

    Mình cần update mới của plugin YITH FREQUENTLY BOUGHT TOGETHER

 61. Sơn đã bình luận

  Admin cho mình xin plugin này với
  YITH WooCommerce Role Based Prices v1.2.7 (update 03-12)
  Xin cảm ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 62. Nam đã bình luận

  anh ơi em xài yith upload file, anh có cách nào để lưu file được khách upload về nơi lưu trữ khác host của mình k?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này phải sử dụng plugin khác thôi

 63. Duong đã bình luận

  ad ơi có key của YITH WooCommerce Uploads Premium này không ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   yith ko cần key nha cũng ko cần nulled luôn sử dụng full tính năng, nó có báo license thì kệ nha. Update thủ công là dc.

   1. Duong đã bình luận

    em upload file trong phần giỏ hàng nó không hiện thumbnail của tấm hình anh à. Nên em mới hỏi có key k? vậy làm sao hiện ra anh, nó đâu có full chức năng đâu anh.

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     cái này bạn phải test lại xem có core wp và woocommerce đang update mới nhất chưa, trước tới giờ yith ko cần key. Bây giờ vẫn v thôi

 64. Danny đã bình luận

  Cho mình xin bản YITH Cost of Goods với. Hiện tại nó lên bản YITH Cost of Goods 1.2.12

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Về cơ bản Yith ko cần license để hoạt động nhưng ad lại méo có thằng này. Tất cả phụ thuộc vào nguồn update bạn nhé, khi nào có thì ad sẽ update ngay

 65. Wilmer đã bình luận

  do the steps in the image, I found the password in the footer, but it doesn’t work

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please request the plugins you need in the comments section, we will send limited access link

 66. An Nguyen đã bình luận

  YITH WooCommerce Product Add-Ons Premium v1.5.34
  YITH WooCommerce Brands Add-On v1.4.1

  thanks bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   YITH WooCommerce Product Add-Ons Premium v1.5.34, bạn search trên thanh tìm kiếm nhé (này có cung cấp riêng lẻ nên ad ko cần bỏ link vào)
   Download: YITH WooCommerce Brands Add-On v1.4.1

 67. Phuong đã bình luận

  YITH WooCommerce Product Bundles v1.4.3 (update 05-11)

  Ad cho mình xin bản này được không ạ?
  Thank AD

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 68. Boris đã bình luận

  Please YITH WooCommerce Compare v2.4.5 .Thanks!

 69. Ninh Bui đã bình luận

  Cho mình xin plugin này nhé
  yith woocommerce request a quote

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 70. Egor đã bình luận

  Hello! Can you share: YITH Product Size Charts for WooCommerce Premium 1.1.25, YITH WooCommerce Added to Cart Popup Premium 1.6.5. Thanks!

 71. Khánh đã bình luận

  ADMIN cho em xin file FREQUENTLY BOUGHT TOGETHER với ạ, link cũ die rồi ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH FREQUENTLY BOUGHT TOGETHER
   pass: hotrowordpress

 72. Luân đã bình luận

  Ad ơi cho tớ xin cài link:
  YITH WooCommerce Frequently Bought Together v1.8.x

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH WooCommerce Frequently Bought Together
   pass: hotrowordpress

 73. metrok45 đã bình luận

  Ad ơi cho mình xin plugin
  YITH WooCommerce Multi-step Checkout v2.0.7

 74. Huỳnh Long đã bình luận

  YITH WooCommerce Watermark v1.2.7
  YITH Live Chat v1.4.5
  YITH WooCommerce Brands Add-On v1.3.14
  YITH WooCommerce Donations v1.1.11

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Dowload: YITH Premium #33703
   pass: hotrowordpress33703

 75. NGuyễn đã bình luận

  Mình xin YITH STORE LOCATOR

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH STORE LOCATOR
   Pass: hotrowordpress

 76. Nguyen Bao đã bình luận

  Admin cho mình xin YITH Point Of Sale For WooCommerce (POS), thanks!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH Point Of Sale For WooCommerce (POS)
   Pass: hotrowordpress

 77. nam đã bình luận

  Có bản này ko bạn? YITH Quick Order Forms for WooCommerce 1.2.11
  Cảm ơn nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hiện pack YITH vì một vài lý do các nguồn update đang không phản hồi. Bạn đợi thêm giúp ad nhé, có bản mới là lên liền

 78. Vu Van Nam đã bình luận

  Admin ơi có bản YITH WooCommerce Frequently Bought Together v1.8.5 chưa cho mình xin với! Xin cảm ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Vẫn chưa có đâu đợi thêm 2-3 hôm nữa nhé

 79. Đoàn Anh Đức đã bình luận

  mình xin
  Google Product Feed
  Ajax Product Filter
  Dynamic Pricing and Discounts
  Share for Discounts
  Color and Label Variations

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH PLUGIN PREMIUM #33568
   Pass: hotrowordpress33568

 80. Tài đã bình luận

  hi,
  Ad cho mình xin YITH WooCommerce Custom Thank You Page với. Cám ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 81. Tài đã bình luận

  Hi admin,
  Ad cho mình xin bộ YITH Custom Thank You Page Woocommerce nha.
  Cám ơn ad, chúc ad có nhiều sức khỏe.

 82. Thuận đã bình luận

  Hi admin cho mình xin plugin YITH WooCommerce Zoom Magnifier
  thank ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH WooCommerce Zoom Magnifier Premium
   Pass: hotrowordpress

 83. Thành đã bình luận

  Ad ơi cho mình xin YITH WooCommerce Advanced Refund System v1.1.12
  thank ad!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link download: YITH WooCommerce Advanced Refund System v1.1.12
   Pass: hotrowordpress

 84. Thoại Lê đã bình luận

  YITH WooCommerce One-Click Checkout v1.5.1

  Nhờ admin chia sẻ
  cảm ơn admin rất nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: YITH WooCommerce One-Click Checkout v1.5.1
   Pass: hotrowordpress

 85. Sơn Dương đã bình luận

  Ad cho mình xin key giải mã. 112+ Yithemes Ecommerce Plugins Pack Updates Thanks a lot

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Để lại tên Yithemes bạn cần nhé. Việc truy cập Folder Full Pack chưa được publish ở thời điểm hiện tại

 86. Ahmet Tomer đã bình luận

  Sorry, pls adding share YITH WooCommerce Order Tracking Premium 1.6.9. Thanks.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please wait for our update as soon as possible

 87. Ahmet Tomer đã bình luận

  Hi pls share me. YITH WooCommerce Barcodes Premium 2.0.5

 88. edi ata đã bình luận

  Hi there i liked this share. AIO packs and best YITH plugins. Thank you… I praying for you. Cheere

 89. Thiên Hương đã bình luận

  Mình xin Plugin này nữa nhé: YITH Easy Login & Register Popup for WooCommerce
  Thanks bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: YITH Easy Login & Register Popup for WooCommerce
   pass: hotrowordpress

 90. Thiên Hương đã bình luận

  Cho mình xin Plugin YITH WOOCOMMERCE SHARE FOR DISCOUNT PREMIUM mới nhất

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: YITH WOOCOMMERCE SHARE FOR DISCOUNT PREMIUM
   pass: hotrowordpress

 91. NTX8 đã bình luận

  Cho mình xin YITH WOOCOMMERCE BRANDS ADD-ON bạn ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH WOOCOMMERCE BRANDS ADD-ON
   pass: hotrowordpress

 92. ngụy thanh đạo đã bình luận

  admin cho mình xin plugin YITH WooCommerce Frequently Bought Together v1.8.2 với ạ. Cảm ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH WooCommerce Frequently Bought Together
   pass: hotrowordpress

 93. Trung đã bình luận

  Cho mình xin plugin YITH WooCommerce Product Add-Ons v1.5.3
  Thank ad!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: YITH WooCommerce Product Add-Ons
   pass: hotrowordpress

 94. Luân đã bình luận

  Xin plugin yith woocommerce account funds ad ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: yith woocommerce account funds premium v1.4.1
   pass: hotrowordpress

 95. Thiên Hào đã bình luận

  Cho mình xin pass nha. thanks

 96. Lê Trung Hiếu đã bình luận

  Anh ơi, cho em Plugin này nha, YITH WooCommerce Best Sellers v1.1.19
  Em tải tải YITH WooCommerce Best Sellers Premium V1.1.15 tại https://hotrowordpress.com/yith-woocommerce-best-sellers-premium/ mà bị lỗi, không có key active, nên không sử dụng được ạ. cám ơn anh

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn follow bài viết này nhé, trong này sẽ update pack thường xuyên.
   Download: YITH WooCommerce Best Sellers Premium

 97. Asdar đã bình luận

  Hi admin,
  unfortunately the website don’t show password after wait.
  Have a good day

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   update now

 98. Asdar đã bình luận

  Hi Admin, unfortunately the folder no more working.
  Could you check it please?
  Bye

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   F5 reload page

 99. Đông Thẩm đã bình luận

  Ad ơi kiểm tra lại giúp Decryption key: 2AjddiQi4GLYo3HnaApP2 phía trên với ạ, mình nhập vào nhưng thông báo là không thành công ạ.
  Cảm ơn admin nhiều ^^

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   vãi copy thiếu chữ Q đằng cuối@@

 100. Tien đã bình luận

  Cho mình xin plugin YITH WooCommerce Google Product Feed v1.1.12

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hiện tại mình đang chuyển cloud nên bộ này chưa tranfer qua. Mai bạn gửi lại y/c nhé. Dự khoảng vài ngày khi ổn định rồi nữa sẽ publish hết bộ YITH này luôn

 101. Văn Tiến đã bình luận

  AD cho mình xin mấy plugin sau với.
  YITH Google Product Feed for WooCommerce Premium
  YITH WooCommerce Ajax Product Filter Premium
  YITH WooCommerce Ajax Search Premium
  YITH WooCommerce Wishlist Premium

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hiện tại mình đang chuyển cloud nên bộ này chưa tranfer qua. Mai bạn gửi lại y/c nhé. Dự khoảng vài ngày khi ổn định rồi nữa sẽ publish hết bộ YITH này luôn

 102. Nguyễn Công Trình đã bình luận

  cho xin key a

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn cần Plugin nào thì để lại tên nhé, 1-3 thoi

 103. duy đã bình luận

  ad cho mình xin 6 plugin yith đươc ko ạ

 104. Duy đã bình luận

  mình xin 6 plugin yith được ko ạ, nếu được mình cám ơn ad lắm ạ, mình sẽ donate cho ad hihi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cứ để lại tên bạn cần vào form hỗ trợ cập nhật or Linechat góc phải nhé

 105. Thanh An đã bình luận

  Cho em xin pass ạ. Cảm ơn Ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn cần bản nào thì để lại tên nhé

 106. Viễn Đỗ đã bình luận

  Xin chào Admin,

  Không biết bao giờ bạn mới share bộ này, mình đợi mấy ngày rồi, mình chủ yếu đợi cái Plugin: YITH Easy Login & Register Popup for WooCommerce

  Admin có thể share trước cho mình cái Plugin này đc không. Cám ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Để mình gửi qua mail

   1. Viễn Đỗ đã bình luận

    Chân thành cám ơn Admin

    1. HoTroWordpress đã bình luận
     1. Đông Thẩm đã bình luận

      Xin chào,
      Admin có thể share cho mình plugin này được ko ạ?
      Mình cảm ơn nhiều ạ

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      hotrowordpress sẽ publish bộ này luôn nhé, vui lòng chỉ tìm kiếm và download bản YITH cần thiết. Ko download cả folder giúp admin.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.